Dosje javnega naročila 006928/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije DGD ter pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru; št. projekta: 3.6.4.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 145.431,32 EUR

JN006928/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.10.2022
JN006928/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2022
JN006928/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2022
JN006928/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2022
JN006928/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006928/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Mirjana Belej Štucin
mirjana.belejstucin@celje.si
+386 34265640
+386 34265632

Internetni naslovi
https://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460179/RD_Proj._dokument._Voglajna_pri_Topru.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460179/espd/RD_Proj._dokument._Voglajna_pri_Topru.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18985
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije DGD ter pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru; št. projekta: 3.6.4.
Referenčna številka dokumenta: JN-18985
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru; št. projekta: 3.6.4.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) ter pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve čez Voglajno na Teharski cesti pri Topru; št. projekta: 3.6.4.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 249
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Navedeno v vzorcu pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetni projekt je del Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod - Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.10.2022   13:00
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2022   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na povezavi ESPD se obrazec ne nahaja!

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik pri predmetnem javnem naročilu ne zahteva izpolnitve obrazca ESPD. Ponudniki izpolnjevanje pogojev dokazujejo z izpolnitvijo predloženih izjav (Obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji), kot to izhaja iz vsebine razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na povezavi ESPD se obrazec ne nahaja!

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik pri predmetnem javnem naročilu ne zahteva izpolnitve obrazca ESPD. Ponudniki izpolnjevanje pogojev dokazujejo z izpolnitvijo predloženih izjav (Obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji), kot to izhaja iz vsebine razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.10.2022   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v obrazcu 8b zahtevate potrditev referenc s strani Ministrstva za Vode kar je nesmiselno!
Referenčna potrdila oviri Naročnik opravljenega posla (občina, zasebnik ) za točki a in b in nima nobene veze z DRSV.
Pod točko c referenco oviri Naročnik in se priloži pozitivno mnenje oz recenzijsko poročilo o opravljenem poslu s strani DRSV.
Prosim uskladite obrazec temu primero!

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko 5.3.3.3., v kateri je postavil zahteve glede strokovnega osebja, opisal, sodelovanje katerega strokovnega kadra mora zagotoviti izvajalec in kakšne reference zahteva za posamezen kader. Pri tem je naročnik pod točko c. izrecno zapisal, da mora strokovnjak hidrotehnične ali vodarske smeri z univerzitetno izobrazbo gradbeništva oziroma magistrskega študija gradbeništva predložiti referenco o sodelovanju pri izdelavi hidrološke hidravlične študije z izdelanimi kartami poplavne nevarnosti in kartami erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje, katera mora biti potrjena s strani ministrstva, pristojnega za vode.
Identična zahteva izhaja tudi iz projektne naloge z dne 19. 8. 2022, in sicer pod točko 7 c. (stran 17), katera je potrjena s strani DRSV, in skladno s katero je naročnik oblikoval razpisno dokumentacijo.

Upoštevaje zahteve razpisne dokumentacije in projektne naloge je naročnik pripravil obrazec 8b, v katerem je pod točko c. v poudarjenem podčrtanem tekstu jasno in nedvoumno zapisal, da mora biti navedena referenca potrjena s strani ministrstva, pristojnega za vode. Medtem ko pod točkama a. in b. te zahteve naročnik ni navedel. Torej je razumeti, da mora biti zahtevana referenca potrjena s strani ministrstva samo glede točke c. (ne pa tudi glede točk a. in b.).

Gre za povsem sorazmerno, nediskriminatorno, enakopravno in objektivno opravičljivo zahtevo, pri kateri naročnik upoštevaje zahteve projektne naloge vztraja.

Lep pozdrav.