Dosje javnega naročila 006950/2022
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Gradnje: Izgradnja dodatne etaže mehanične delavnice na HE Zlatoličje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006950/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.10.2022
JN006950/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2022
JN006950/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2022
JN006950/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
JN006950/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006950/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI032
Maribor
Slovenija
Mojca Pogačnik
mojca.pogacnik@dem.si
+386 23005466
+386 23005566

Internetni naslovi
https://www.dem.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460336/Izgradnja_dodatne_etaze_mehanicne_delavnice_na_HE_Zlatolicje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19029
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja dodatne etaže mehanične delavnice na HE Zlatoličje
Referenčna številka dokumenta: JN047/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja dodatne etaže mehanične delavnice na HE Zlatoličje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja dodatne etaže mehanične delavnice na HE Zlatoličje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.10.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.10.2022   13:01
Kraj: Avtomatično v sistemu E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2022   13:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu del smo zasledili precej napak:
1. Pripravljalna dela - manjkajo vse formule v stolpcu F
2. Rekapitulacija obrtniških del - napačna formula v celici F32 (skupen seštevek obrtniških del)
3. Rekapitulacija elektro del - napačna formula v celici F25 (skupen seštevek elektro del)

Morda so še kje kakšne napake. Prosimo za pregled in korekcijo popisa del oz. za dovoljenje, da formule popravimo sami.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani,
obveščamo vas, da bo naročnik objavil korigiran popis del.
Lep pozdrav.

Datum objave: 13.10.2022   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za objavo shem notranjega in zunanjega stavbnega pohištva.

ODGOVOR


Spoštovani,
ponudniki pridobijo dokumentacijo skladno s tč. 1.3 Navodil ponudnikom.za izdelavo ponudbe.
Lep pozdrav.

Datum objave: 19.10.2022   13:12
VPRAŠANJE

Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do ne realizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje. Ponudniki in izvajalci lahko v obstoječih nepredvidenih okoliščinah poslovanja krijemo le 2% rizika dviga cen in ne moremo pristajati na fiksnost, v okviru katerih se prevzema 10% rizika dviga cen, v nasprotnih primerih smo prisiljeni drastično dvigniti ponudbene cene, posledica navedenega pa bo to, da se določeni javni projekti v teh nepredvidljivih časih žal ne bomo izvajali.


Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik bo spremenil klavzulo o fiksnosti cen in le-to korigiral v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena najkasneje jutri.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnika pozivamo, da spremeni pogoj v točki 5.2 Tehnična in strokovna sposobnost, in sicer da lahko Pooblaščenega inženirja PI nadomestimo z vodjo del po IZS, ki ima vse kompetence za vodenje gradnje vseh vrst objektov.
Hvala,
lp

ODGOVOR
Naročnik bo preveril pogoj in ga ustrezno korigiral v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena najkasneje jutri.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pod

Tehnična in strokovna sposobnost so vaše zahteve sledeče:

1. Kadri
Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali in sicer:

a) s področja gradbeništva:

1. najmanj eno osebo - Pooblaščeni inženir (PI) skladno z IZS, ki v zadnjih 5 (petih) letih do dneva za oddajo ponudbe izkazuje najmanj 1 (eno) potrjeno referenco za gradnjo objektov visoke gradnje.

Vaša zahteva po Pooblaščenem inženirju (PI) je, glede na kadrovsko stanje v Republiki Sloveniji pretirana in nepotrebna. Verjetno ste seznanjeni s problematiko pooblaščenih inženirjev, ki je v preteklosti bila zelo pogosto predmet javnih razprav (npr. https://www.uradni-list.si/e-bilten/novica/problematika-pooblascenih-inzenirjev ali https://topgradbenistvo.finance.si/9002398/Arhitekti-in-gradbeni-inzenirji-so-si-znova-v-laseh ). Glede na znano problematiko v Republiki Sloveniji ni zadostnega števila kadrov, ki bo dejavnost opravljal v navedenem poklicu. Posledično vas pozivamo, da zahtevo po pooblaščenem inženirju črtate.

Hkrati ugotavljamo, da je vaša zahteva po pooblaščenem inženirju pretirana tudi z vidika samega projekta, njegove narave in obsega. Za izvedbo vašega projekta ni potrebnega Pooblaščenega inženirja ampak je potreben le Vodja del., če iz razpisne črtate pooblaščenega inženirja boste omogočili večjo konkurenčno okolje.
Napovedujemo vložitev zahtevka za revizijo, če določil razpisne dokumentacije ne prilagodite kot predlagano zgoraj.


ODGOVOR
Naročnik bo preveril pogoj in ga ustrezno korigiral v razpisni dokumentaciji, ki bo objavljena najkasneje jutri. Groženj z revizijo smo vedno veseli.