Dosje javnega naročila 006953/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava IzN za preplastitev VK na delih odsekov na AC A2 0013/0613, priklj. 0464 in 0178 ter razcepu 0113 ter IzN za obnovo vozne površine na delih odsekov AC A2 0012/0612, 0013/0613 in priklj. 0112
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.764,31 EUR

JN006953/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.10.2022
JN006953/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2022
JN006953/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2022
JN006953/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2023
JN006953/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006953/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Saša Stanešič
sasa.stanesic@dri.si
+386 13068253

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460350/Dokumentacija-Portal.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19034
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava IzN za preplastitev VK na delih odsekov na AC A2 0013/0613, priklj. 0464 in 0178 ter razcepu 0113 ter IzN za obnovo vozne površine na delih odsekov AC A2 0012/0612, 0013/0613 in priklj. 0112
Referenčna številka dokumenta: 000150/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IzN za preplastitev VK na delih odsekov na AC A2 0013/0613, priklj. 0464 in 0178 ter razcepu 0113 ter IzN za obnovo vozne površine na delih odsekov AC A2 0012/0612, 0013/0613 in priklj. 0112
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IzN za preplastitev VK na delih odsekov na AC A2 0013/0613, priklj. 0464 in 0178 ter razcepu 0113 ter IzN za obnovo vozne površine na delih odsekov AC A2 0012/0612, 0013/0613 in priklj. 0112
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2022   14:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2022