Dosje javnega naročila JN4410/2013
Naročnik: VRTEC PEDENJPED 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN4410/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.04.2013
JN4516/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2013
JN6117/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2013
    JN4410/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 077-129508
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 17. 4. 2013
Številka objave: JN4410/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC PEDENJPED, Cerutova ulica 6, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Pedenjped Ljubljana
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: - Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana;
- Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 24
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe prehrane otrok Vrtca Pedenjped Ljubljana. Predvideno obdobje sklenitve okvirnega sporazuma je od 1.9.2013 do 31.8.2015.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 9. 2013, Zakljucek 31. 8. 2015.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1 SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. sklop Mleko, jogurti, skuta, smetana, maslo, siri, pudingi, sladoled in namazi
1.2. sklop Bio mleko in bio mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI TER EKOLOŠKO MESO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. sklop Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
2.2. sklop Mesni izdelki
2.3. sklop Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
2.4. sklop Kunčje meso
2.5. sklop Bio meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Sveže ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03311000 (Ribe)
15221000 (Zamrznjene ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE, SUHO SADJE TER EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN EKOLOŠKA SVEŽA ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
5.1. sklop Sveža zelenjava in sadje ter suho sadje
5.2. sklop Bio zelenjava
5.3. sklop Bio jabolka in hruške
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
6.1. sklop Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.3. sklop Kislo zelje in kisla repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15321800 (Koncentrirani sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8.SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa
8.2. sklop Izdelki iz ostalega testa
8.3. sklop Zrezki, polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1. sklop Mlevski izdelki in testenine
9.2. sklop Riž, kaše, kosmiči
9.3. sklop Bio žita, bio kaše in bio kosmiči
9.4. sklop Bio testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1. sklop Kruh
10.2. sklop Pšenični kruh brez vseh aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
10.3. sklop Bio kruh, žemlje, štručke
10.4. sklop Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI IN EKOLOŠKI KEKSI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.1. sklop Keksi in slaščičarski izdelki
11.2. sklop Bio keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
12.1. sklop Splošno prehrambeno blago
12.2. sklop Med
12.3. sklop Dietna živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Več ekoloških živil. Ponder: 5
3. Embalaža. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-440/2013-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 5. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, MU, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Za sklope ekoloških živil je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba:
- merilo “ponudbena vrednost“ - do 95 točk;
- merilo “embalaža“ - do 5 točk.

V prilogi B (Informacije o sklopih) je naročnik opredelil skupine živil. Skupine živil je razdelil na sklope, ki so opredeljeni v kratkem opisu.

Ostala določila so v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/7989-204335166140928/OBJAVA-VRTEC_
PEDENJPED.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 20. 5. 2013
Čas: 14:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4516/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 19. 4. 2013
  • JN6117/2013, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 22. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2013   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predračun 1. skupina mleko in mlečni izdelki za vrtec Pedenjped

Na predračunu je naveden naročnik Vrtec Šentvid, količine so označene z 0,00, izpolnjene imate tudi stolpce 10, 11, 12, 13, 14 in 15

Prosimo za čimprejšnjo zamenjavo omenjenega predračuna, enako velja tudi za zamrznjeno zelenjavo za skupino 6.

Hvala.ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev.

Datum objave: 18.04.2013   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji je predračunski obrazec od vrtca Šentvid.
Napaka ali upoštevamo omenjeni obrazec?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Napaka bo odpravljena z objavo popravka predračunskega obrazca.

Datum objave: 18.04.2013   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Pri pregledu razpisne dokumentacije smo oprazili, da se predračun nanaša na Vrtec Šentvid.
Prosimo za popravek.

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev.

Datum objave: 18.04.2013   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Na obrazcu predračuna je zapisan naročnik: Vrtec Šentvid.

Ali je obrazec predračuna za sklop 2 vseeno veljaven ali ga boste spreminjali?

Hvala za vaš odogor.

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev.

Datum objave: 18.04.2013   14:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
pri dokumentaciji je predračun od OŠ šentvid?!

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev.

Datum objave: 23.04.2013   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ševedno niste popravili obrazec za predračun!!!!
lp, Andreja

ODGOVOR:
Popravek obrazca predračuna je že objavljen, in sicer na portalu JN pod številko JN4516/2013, dne 19.4.2013.

Lep pozdrav.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja službe


Datum objave: 16.05.2013   11:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod prilogo št.7 je zahtevan dokument BON 2 ali potrdilo.
Dokument je lahko star največ 2 meseca od roka za odajo ponudb - torej je lahko datumsko izdan od ajpesa od 28.3.2013 dalje?
hvala za odgovor

ODGOVOR:
Da.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer, vodja Službe za javna naročila

Datum objave: 16.05.2013   11:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za št.objave v Uradnem listu EU.
Hvala in lp

ODGOVOR:
Številka objave v EU je 2013/S 077-129508 z dne 19.4.2013.

Pripravila: Meta Bizjak
Tadeja Moderndorfer, vodja Službe za javna naročila

Datum objave: 16.05.2013   12:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za obrazložitev, kako naj vpišem vrsto embalaže za posamezen artikel - v stolpec 10 in kaj vpišemo ali pustimo prazno v stolpcu št.11 - ker EKO izdelek ponujamo samo v posameznem sklopu?
Hvala in lp

ODGOVOR:
V stolpec 10 predračunskega obrazca (popravek obrazcev je objavljen pod št. JN4516/2013 z dne 19.4.2013) vpišete »1« pri živilih, ki jih ponujate v eni od embalaž, ki so skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju ustrezne. Katero vrsto od po Uredbi o zelenem javnem naročanju, ustrezne embalaže opredelite z dokazili (priloga 6/4), ki jih morate predložiti poleg izjave iz priloge 6/3. Ena od možnosti je, da iz predračunskega obrazca skopirate prvi in drugi stolpec tabele (zap. št. in vrsto blaga posameznega sklopa) in zraven dopišete vrsto in sestavo embalaže pri živilih, kjer ste v ponudbi opredelili, da jih ponujate v »zeleni« embalaži.
Za izdelke, za katere v predračunskem obrazcu ponudbe opredelite, da jih ponujate v ekološki kvaliteti, kar storite tako, da v stolpcu 11 pri živilu vpišete »1«, ponudbi priložite kopijo veljavnega certifikata (priloga 6/2), iz katerega je razvidna ekološka kvaliteta izdelka. Na certifikat vpišete številko sklopa in zap. številko iz predračunskega obrazca, da je iz dokumenta razvidno, na katero živilo se kopija certifikata nanaša.
V celice stolpca 10 in 11 ne vpisujete ničesar pri živilih, ki jih ne ponujate v ekološki kvaliteti oz. za katere ne morete zagotoviti, da jih boste dostavljali v »zeleni« embalaži.
Izjema velja za sklope, kjer so ekološka živila zahtevana kot pogoj. Za tako opredeljene sklope stolpca 11 ne izpolnjujete, v prilogo 6/2 ponudbe pa vložite kopije veljavnih certifikatov za ekološka živila. Za te sklope se navodila za izpolnjevanje glede merila »embalaža« ne razlikuje od navodil za vse ostale sklope.

Lep pozdrav!

Pripravila:Meta Bizjak
Tadeja Möderndorfer, vodja Službe za javna naročila


Datum objave: 22.05.2013   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanima me ali lahko kmetje, ki smo pri prodaji zakonsko omejeni, da lahko prodajamo samo svoje pridelke, kandidiramo v sklopu samo za posamezno živilo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ne, ponudnik mora ponuditi vsa živila znotraj enega sklopa.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, če nam podate odgovore na spodnja vprašanja:

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUP
7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji): ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
7. Nektar pomaranča, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo pakiranje 2L?

9. SKUPINA: KONVECIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENIN
9.2 SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
38. Pira, do 1 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2kg?

10. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
17. Mlinci, brez konz., do 1kg: ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
19. Prepečenec v rezinah, polnozrnati, do 40 g: porcijski polnozrnati prepečenec ne obstaja; ali lahko ponudimo pakiranje 330g?
23. Drobtine krušne, bele, do 5 kg: ali lahko ponudimo 30kg pakiranje?

12. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
67. Margarina za konvektomat, do 2,5 kg: ali lahko ponudimo 3,7L pakiranje? Prosimo, da spremenite enoto mere, ker se ta margarina meri v litrih, ne v kilogramih.

12.2 SKLOP: MED
70. Med cvetlični, do 3 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 4kg?

12.3 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
85. Rižev sladoled (brez jajc, kravjega mleka, glutena, umetnih barvil in konzervansov), do 1 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 1000ml? Sladoled se namreč meri v mililitrih, ne v gramih.
94. Koruzni kruhki, vaflji do 120 g: ali lahko ponudimo pakiranje 150g?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na vprašanje spreminja naslednje opise živil:
- 7. skupina (sadni sokovi in sirupi), 7.1 sklop (sadni sokovi in nektarji ter sirupi), postavko pod zaporedno št. 7 na nektar pomaranča, min. 50% sadni delež, brez umetnih sladil, do 2 L
- 9 skupina (konvencionalna in ekološka žita, mlevski izdelki, testenine), 9.2 sklop (riž, kaše in kosmiči), postavko pod zaporedno št. 38 na pira, do 2 kg;
- 10. skupina (konvencionalni in ekološki kruh ter pekovsko pecivo), 10.4 sklop (ostalo pekovsko pecivo), postavko pod zaporedno št. 17 na mlinci, brez konz. do 5 kg,
- 10. skupina (konvencionalni in ekološki kruh ter pekovsko pecivo), 10.4 sklop (ostalo pekovsko pecivo), postavko pod zaporedno št. 19 na prepečenec v rezinah, polnozrnati, do 330 g,
- 12. skupina (splošno prehrambeno blago in dietna živila), 12.1 sklop (splošno prehrambeno blago), postavko pod zaporedno št. 67 na margarina za konvektomat, do 3,7 L, ocenjena količina 13,5, enota mere liter;
- 12. skupina (splošno prehrambeno blago in dietna živila), 12.2 sklop (med), postavko pod zaporedno št. 70 na med cvetlični, do 4 kg;
- 12. skupina (splošno prehrambeno blago in dietna živila), 12.3 sklop (dietna živila), postavko pod zaporedno št. 85 na rižev sladoled (brez jajc, kravjega mleka, glutena, umetnih barvil in konzervansov) do 1000 ml, enoto mere na liter;
- 12. skupina (splošno prehrambeno blago in dietna živila), 12.3 sklop (dietna živila), postavko pod zaporedno št. 94 na koruzni kruhki, vaflji do 150 g.

Naročnik bo objavil popravek predračunskih obrazcev 7.1, 9.2, 10.4, 12.1, 12.2 in 12.3 sklopa.

Naročnik ne bo spreminjal naslednjih opisov živil:
- 7. skupina (sadni sokovi in sirupi), 7.1 sklop (sadni sokovi in nektarji ter sirupi), postavko pod zaporedno št. 6, ker pakiranje 250 ml zanj ni sprejemljivo;
- 10. skupina (konvencionalni in ekološki kruh ter pekovsko pecivo), 10.4 sklop (ostalo pekovsko pecivo), postavko pod zaporedno št. 23, ker 30 kg pakiranje zanj ni sprejemljivo.

Lep pozdrav!

Pripravila: Meta Bizjak
Alenka Mihelčič, Višja svetovalka II