Dosje javnega naročila 006967/2022
Naročnik: OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
Blago: DOBAVA MORSKE SOLI ZA POSIPANJE CEST V ZIMSKI SEZONI 2022/2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006967/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.10.2022
JN006967/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006967/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315
SI
Velike Lašče
Slovenija
Nina Tekavec
obcina@velike-lasce.si
+386 17810367

Internetni naslovi
https://obcina.velike-lasce.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460455/JN_NMV_DOBAVA_MORSKE_SOLI_2022_2023.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19076
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA MORSKE SOLI ZA POSIPANJE CEST V ZIMSKI SEZONI 2022/2023
Referenčna številka dokumenta: JN-19076
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava morske soli. Naročnik ocenjuje, da bo za eno zimsko sezono potreboval 800 ton soli za posipanje cest. Navedena količina je okvirna, neobvezujoča in odvisna od dejanskih potreb pri zimskem vzdrževanju cest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava morske soli. Naročnik ocenjuje, da bo za eno zimsko sezono potreboval 800 ton soli za posipanje cest. Navedena količina je okvirna, neobvezujoča in odvisna od dejanskih potreb pri zimskem vzdrževanju cest.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2022   07:58
VPRAŠANJE
1) Ali je potrebno v obrazec -8 vpisati tudi dobavljene količin?
2) Glede pogoja 8.1.4.
3) Reference ponudnika nas zanima ali bo dovolj, da predložimo 2 refenci različih kupcev za poljubno leto znotraj zadnih 3 let pred oddajo ponudbe npr. 1.1.2021 do 31.12.2021?


ODGOVOR

1.,2.)Da. V okvir "PREDMET DOBAVE" PRILOGE 8 navedete količino dobavljene morske soli za zimsko službo.
3.) Da.Datum objave: 17.10.2022   08:09
VPRAŠANJE
V točki 13.2.2. zahtevate za zavarovanje za dobro izvedbo posla bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
V preteklih letih ste vedno imeli v pogodbi člen: "za vsako neizvršeno dobavo ali nepravočasno dobavo mora dobavitelj naročniku plačati pogodbeno
kazen v višini 2.000,00 EUR oz. 3.000,00 EUR".
Predlagamo, da po zgledu drugih Občin oziroma Komunalnih podjetji, ki se ukvarjajo z nakupom in dobavo posipnih materialov omogočite kot predložitev garancije za dobro izvedbo del menico ali izvršnico, ker je to za dobavitelje ceneje?


ODGOVOR


Spoštovani,

zavarovanje za dobro izvedbo posla ostane nespremenjeno.


Lep pozdrav.

Datum objave: 17.10.2022   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kje v razpisni dokumentaciji lahko najdemo obrazec »Ponudbeni predračun«? Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani,

se opravičujemo, navedena priloga je pomotoma zapisana v razpisni dokumentaciji. Izpolnite Prilogo št. 1.

Lep pozdrav.