Dosje javnega naročila 006998/2022
Naročnik: KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje poštnih storitev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 180.025,23 EUR

JN006998/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2022
JN006998/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2022
JN006998/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.12.2022
JN006998/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006998/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
Dunajska cesta 119
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Oblak
mateja.oblak@kapitalska-druzba.si
+386 14746809
+386 14746747

Internetni naslovi
http://www.kapitalska-druzba.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460500/Objava_na_PJN_1_13.10.2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19094
I.4 Vrsta javnega naročnika
delniška družba v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
pokojninsko in invalidsko zavarovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje poštnih storitev
Referenčna številka dokumenta: KAD/JN-5/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega predvsem izvajanje poštnih storitev na območju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu in izvajanje poštnih storitev v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu ter dostava poštnih paketov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega predvsem izvajanje poštnih storitev na območju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu in izvajanje poštnih storitev v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu ter dostava poštnih paketov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2022   09:53
VPRAŠANJE
Na Tehnične specifikacije - 4.3 Sklop 1: Poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem poštnem prometu podajamo naslednje pojasnilo:

Ponudnik v zvezi s storitvami pisemskega ekspedita navaja, da z naslednjim letom ukinja izvajanje sledečih storitev:
- ovijanje v folijo (ročno ali strojno),
- zlaganje, kuvertiranje, označevanje plačane poštnine.

Ker storitve niso navedene v ponudbenem predračunu, ponudnik posledično niti ne bo podal cene v ceniku sorodnih storitev.


ODGOVOR
V predmetnem naročilu, v dokumentu »Specifikacije storitev«, je naročnik v poglavju 4. zapisal zahteve glede načina izvajanja storitev, rokov in lokacij iz. splošne zahteve.

V dokumentu »Specifikacije storitev«, v delu 6.2.1, ki se nanaša na poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oz. v notranjem poštnem prometu, naročnik ni navedel zahtev glede storitev pisemskega ekspedita, glede ovijanja v folijo (ročno ali strojno), oz. zlaganje, kuvertiranje, označevanje plačane poštnine, zato je navedeno za naročnika brezpredmetno.

Hvala vseeno za podano pojasnilo.
Datum objave: 21.10.2022   13:25
VPRAŠANJE
1. V zvezi z opredelitvijo rokov prenosa v notranjem prometu v naročnikovih Specifikacijah storitev kot potencialni ponudnik naročniku podajamo pojasnilo, da je v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji potencialnega ponudnika od 1. julija 2021 v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve zagotovljen prednostni in neprednostni prenos pošiljk, pri čemer veljajo naslednji roki prenosa: Neprednostne pisemske pošiljke bodo praviloma prenesene v roku treh delovnih dni, prednostne pisemske pošiljke bodo praviloma prenesene v roku enega delovnega dne oz. najkasneje v roku treh delovnih dni. Kot je naročnik sedaj opredelil roke dostave v specifikaciji in osnutku pogodbe, bodo vse pošiljke obravnavane kot prednostne, kar mora naročnik ob oddaji tudi označiti na vsaki posamezni pošiljki. V primeru, da za pošiljke ne zahtevate prednostnega prenosa, postavke za notranji promet (standardno pismo, navadno pismo, priporočeno pismo, priporočeno pismo s storitvijo) v predračunu razdelite na prednostne in neprednostne.
Naročniku prav tako predlagamo, da v specifikaciji (točka 6.2.1) ter pogodbi, ki bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom (14. alineja 5. člena), kot rok dostave navede: Izvajalec mora na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem poštnem prometu prednostne pošiljke dostaviti naslovnikom praviloma prvi naslednji delovni dan po prejemu, vendar najpozneje v treh delovnih dneh od sprejema pri naročniku, neprednostne pošiljke bodo dostavljene praviloma v roku treh delovnih dni.

2. V zvezi z roki prenosa pošiljk v mednarodnem prometu, ki so navedeni v Specifikacijah storitev in osnutku pogodbe podajamo pojasnilo, da so roki prenosa pošiljk in paketov v mednarodnem prometu informativni, saj so odvisni od oddaljenosti naslovne države, prometnih zvez in standardov kakovosti izvajalcev v naslovni državi.

3. V zvezi z navedbo v Specifikacijah storitev, da pošiljke za prevzem vpiše naročnik ali izvajalec, podajamo dodano pojasnilo, da se v primeru, ko pošiljke vpiše izvajalec, storitev zaračuna po ceniku, ki velja na dan izvedene storitve.

4. V 3. členu osnutka pogodbe je navedeno, v katerih primerih se lahko cene spremenijo po preteku enega leta od datuma sklenitve pogodbe, medtem ko 11. člen določa fiksne cene ves čas trajanja pogodbe. Prosimo, da se v končni verziji pogodbe, ki bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, 11. člen uskladi s 3. členom.


ODGOVOR
1. Naročnik v ponudbenem predračunu ni ločeval pošiljk posebej na prednostne in neprednostne, zato smatramo da se v ponudbenem predračunu poda ponudbene cene za neprednostne pošiljke. V primeru, ko bomo potrebovali prednostni prenos, bomo to označili na posamezni pošiljki z uporabo nalepke "Prednostno". Se strinjamo z navedenim glede dopolnitve specifikacij, v točki 6.2.1 glede roka dostave prednostnih pošiljk ter pogodbe.

2. Se strinjamo.

3. Se strinjamo.

4. Se strinjamo. Naročnik bo navedeno upošteval pri sklenitvi pogodbe.


Datum objave: 24.10.2022   12:50
VPRAŠANJE
1. Naročniku predlagamo, da v prvi odstavek 12. člen osnutke pogodbe, doda besedilo: , vendar le, če naročnik ni sprejel z zamudo izpolnjene obveznosti ali le, če je hkrati s sprejemom z zamudo izpolnjene obveznosti si pridržal pravico do pogodbe kazni.

2. Naročniku predlagamo, da se 18. člen črta iz osnutka pogodbe. Poštna storitev je prosto dostopna na trgu, zato v zvezi s prenosom pošiljk ne moremo sprejeti takšnega pogoja.


ODGOVOR
1. Se strinjamo, naročnik bo spremembo upošteval pri sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem.

2. Se strinjamo, naročnik bo spremembo upošteval pri sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem.