Dosje javnega naročila 007051/2022
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Gradnje: Rekonstrukcija Doma upokojencev Ptuj, enote Juršinci
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 224.660,66 EUR

JN007051/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.10.2022
JN007051/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
JN007051/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2022
JN007051/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2022
JN007051/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.01.2023
JN007051/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007051/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Bernarda Kozel
bernardakozel@domptuj.si
+386 27807300
+386 26207798

Internetni naslovi
http://www.domptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460710/REKONSTRUKCIJA_ENOTE_JURSINCI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19146
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija Doma upokojencev Ptuj, enote Juršinci
Referenčna številka dokumenta: JN-19146
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215212
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija Doma upokojencev Ptuj, enote Juršinci
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215212
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Juršinci
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija Doma upokojencev Ptuj, enote Juršinci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.11.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.11.2022   10:00
Kraj: aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2022   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje. Ponudniki in izvajalci lahko v obstoječih nepredvidenih okoliščinah poslovanja krijemo le 2% rizika dviga cen in ne moremo pristajati na fiksnost, v okviru katerih se prevzema 10% rizika dviga cen, v nasprotnih primerih smo prisiljeni drastično dvigniti ponudbene cene, posledica navedenega pa bo to, da se določeni javni projekti v teh nepredvidljivih časih žal ne bomo izvajali.


Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.


ODGOVOR


Spoštovani,

pri predmetnem javnem naročilu gre za rekonstrukcijo na objektu oz. sanacijo napak pri izvedbi objekta. Izbrani ponudnik bo z deli pričel takoj po podpisu pogodbe, ki bo sledil pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega naročila. Rok izvedbe del je 3 mesece od uvedbe v delo. Na podlagi kratkega časovnega obdobja trajanja javnega naročila, naročnik klavzule o fiksnosti cen ne bo spreminjal.

Dom Ptuj

Datum objave: 20.10.2022   07:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi prihajajočih praznikov in počitnic in s tem posledično tudi odsotnosti zaposlenih vas naprošamo za podaljšanje roka vsaj za 1 teden.


ODGOVOR


Spoštovani,

zaradi nujnosti izvedbe naročila naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

Dom Ptuj

Datum objave: 24.10.2022   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

zaradi dopustov in prihajajočih praznikov, vas pozivamo k podaljšanju roka za najmanj 10 dni!

Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Spoštovani,

zaradi spremembe razpisne dokumentacije v delu PZI (dodajo se nekatera dela), bo naročnik podaljšal rok za podajo vprašanj do 28.10.2022 do 09.00 ure. Prav tako bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe do 11.11.2022 do 09.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 11.11.2022 ob 10.00 uri.
Naročnik bo najkasneje 25.10.2022 na Portalu javnih naročil objavil popravek razpisne dokumentacije.

Dom Ptuj