Dosje javnega naročila 007153/2022
Naročnik: ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Vrbina 17, 8270 Krško
Blago: Izdelava in dobava odlagalnih zabojnikov
ZJN-3: Odprti postopek

JN007153/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2022
JN007153/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007153/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 204-577873
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
Martina Pibernik
martina.pibernik@arao.si
+386 12363200

Internetni naslovi
https://www.arao.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460734/RAZPIS_ZA_ZABOJNIK_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni gospodarski zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Agencija za radioaktivne odpadke


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava in dobava odlagalnih zabojnikov
Referenčna številka dokumenta: S001/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava in dobava odlagalnih zabojnikov za Odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško. Za potrebe odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, je potrebno izdelati armiranobetonske zabojnike, ki predstavljajo pri projektu odlagališča eno od pomembnih inženirskih pregrad.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava odlagalnih zabojnikov za Odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško. Za potrebe odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, je potrebno izdelati armiranobetonske zabojnike, ki predstavljajo pri projektu odlagališča eno od pomembnih inženirskih pregrad.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2024
Konec: 31.12.2029
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2022   15:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.04.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2022   16:00
Kraj: V informacijskem sistemu ePonudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.11.2022   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke
Vrbina 17
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.10.2022   11:27
VPRAŠANJE
Can our company install and operate a batch plant for the production of storage containers in the site you want to deliver?

ODGOVOR


Zabojnike je treba dostaviti v Nuklearno elektrarno Krško, kjer pa se ne more postaviti nobenih proizvodnih obratov.

The location where containers need to be delivered is a Nuclear Power Plant, Krško. There can not be installed any batch plant.

Datum objave: 27.10.2022   11:28
VPRAŠANJE
Can our company install and operate a batch plant for the production of storage containers in the site you want to deliver?

ODGOVOR

Zabojnike je treba dostaviti v Nuklearno elektrarno Krško, kjer pa se ne more postaviti nobenih proizvodnih obratov.

The location where containers need to be delivered is a Nuclear Power Plant, Krško. There can not be installed any batch plant.

Datum objave: 27.10.2022   11:28
VPRAŠANJE
Ali lahko naše podjetje postavi in upravlja serijski obrat za proizvodnjo skladiščnih kontejnerjev na lokaciji, ki jo želite dostaviti?

Can our company install and operate a batch plant for the production of storage containers in the site you want to deliver?

ODGOVOR

Zabojnike je treba dostaviti v Nuklearno elektrarno Krško, kjer pa se ne more postaviti nobenih proizvodnih obratov.

The location where containers need to be delivered is a Nuclear Power Plant, Krško. There can not be installed any batch plant.Datum objave: 22.11.2022   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zadnjem obdobju se na področju gradbeništva srečujemo z enormnim porastom cen nekaterih materialov, surovin in energentov. Problem globalnega trenda dviga cen zaradi pandemije je drastično poslabšala še vojna v Ukrajini, kot posledica nastalih razmer so se nekateri cenovni kalkulacijski elementi povečali tudi za več kot 100%. Navedena dejstva predstavljajo nevzdržne razmere za izvajalce po dosedanjih gradbenih pogodbah, kot tudi negotovo stanje pri sklepanju novih pogodb.
V trenutnih razmerah si izvajalci nikakor ne moremo privoščiti podpisovanja pogodbenih razmerij z določilom fiksnih cen. Pred leti, ko je bila inflacija v državi enoodstotna je bila klavzula o fiksnosti cen v pogodbah premo sorazmerna in enako poštena za obe pogodbeni stranki, v zadnjem obdobju pa temu še zdaleč ni tako. Izvajalci se ob podpisu tako zastavljenih pogodb upravičeno bojimo, da bodo stroški, katerih višino je ta trenutek nemogoče predvideti, resno ogrozili poslovanje in povzročili nov val stečajev gradbenih podjetij, kar pa ni v interesu ne gospodarstva in ne države.
S tem pozivom apeliramo na naročnika naj v sled pereče problematike ekonomskega stanja na trgu gradbenih materialov in energentov in v sled poštenega pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami, iz pogodbenih določil v razpisni dokumentaciji umakne klavzulo o fiksnosti cen in predvidi valorizacijo pogodbenih cen v celoti od dneva oddaje ponudbe dalje.


ODGOVOR
Valorizacija se upošteva kot je zapisano v 3. členu vzorca pogodbe.Datum objave: 22.11.2022   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je na obrazcu 9.1 predvidel podpis zakonitega zastopnika oziroma odgovorne osebe investitorja. Glede na zahtevo, da je potrebno za strokovni kader predložiti uradno listino delodajalca, prosimo naročnika za potrditev, da je na obrazcu predvidel podpis odgovorne osebe delodajalca.
Lep pozdrav


ODGOVOR
Gre za napako na obrazcu. Obrazec 9.1 podpiše zakoniti zastopnik oziroma odgovorna oseba delodajalca.
Gre namreč za izjavo delodajalca o izkušnjah ključnega kadra ponudnika, ki pa jih lahko naročnik v fazi razpisa tudi preveri.
Datum objave: 22.11.2022   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni objavil dokumenta PZI načrt odlagalni zabojnik št. načrta NRVB---7G/16, IBE d.d., april 2021. Gre za referenčno dokumentacijo, ki je navedena v projektni nalogi. Glede na to, da gre za referenčno dokumentacijo se naročnika poziva, da razpis dopolni z navedenim dokumentom, hkrati pa podaljša rok za oddajo ponudbe in vprašanja vsaj za 20 dni. Glede na manjkajočo ključno dokumentacijo, referenčne zahteve in skozi ostalo razpisno dokumentacijo večkrat navedenega proizvajalca zabojnikov, ki so predmet javnega naročila lahko smatramo, da gre za prirejeni razpis, zato naročnika pozivamo k predaji kompletne razpisne dokumentacije in podaljšanju roka za oddajo ponudb, da lahko tudi konkurenčna podjetja pripravijo korektne ponudbe.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
Pri objavi razpisa je prišlo do napake in res ni dodane PZI dokumentacije. Naročnik bo manjkajoči dokument objavil na portalu javnih naročil in v objavo poslal popravek razpisne dokumentacije.
PZI dokumentacija je sicer objavljena tudi na internetni strani ARAO: https://www.arao.si/index.php/sl/arao/katalog-informacij-javnega-znacaja
Rok za oddajo ponudbe se zato podaljša za 14 dni.
Novi datumi so:
Rok za oddajo ponudb: 19. 12. 2022 do 15:00
Odpiranje ponudb: 19. 12. 2022 ob 16:00Datum objave: 23.11.2022   10:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da sorazmerno podaljša tudi rok za zastavljanje vprašanj

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal tudi rok za vprašanja, in sicer do 8. 12. 2022 do 15:00 in je v ta name že posredoval popravek v objavo na portal javnih naročil. Ne glede na določila točke 1.9. razpisne dokumentacije, bo za pravočasno postavljeno vprašanje naročnik štel vprašanje, ki ga prejme najpozneje do navedenega roka. Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Veljavnost vseh listin in dokumentov bo naročnik presojal glede na prvotno določen rok za oddajo ponudb (2. 12. 2022). Slednje velja tudi za veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

Datum objave: 23.11.2022   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da boste manjkajočo dokumentacijo objavili naknadno in da ste podaljšali rok za oddajo ponudbe je smiselno, da podaljšate tudi rok za postavitev vprašanj naročniku.
Lahko da se bodo pojavile nejasnosti v dokumentaciji, ki jo boste šele objavili, zato moramo imeti ponudniki možnost komunikacije preko portala javnih naročil v času ko je možno proučiti celotno dokumentacijo.
Predlagamo, da se rok za podajo vprašanj prav tako podaljša za okvirno 14 dni.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal tudi rok za vprašanja, in sicer do 8. 12. 2022 do 15:00 in je v ta name že posredoval popravek v objavo na portal javnih naročil. Ne glede na določila točke 1.9. razpisne dokumentacije, bo za pravočasno postavljeno vprašanje naročnik štel vprašanje, ki ga prejme najpozneje do navedenega roka. Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Veljavnost vseh listin in dokumentov bo naročnik presojal glede na prvotno določen rok za oddajo ponudb (2. 12. 2022). Slednje velja tudi za veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.


Datum objave: 23.11.2022   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da je naročnik objavil nov dokument in podaljšal rok za oddajo ponudb, ni pa navedel, če je s tem podaljšan tudi rok za prejem vprašanj, naročnika pozivamo, da podaljša tudi rok za oddajo vprašanj za 14 dni.


ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal tudi rok za vprašanja, in sicer do 8. 12. 2022 do 15:00 in je v ta name že posredoval popravek v objavo na portal javnih naročil. Ne glede na določila točke 1.9. razpisne dokumentacije, bo za pravočasno postavljeno vprašanje naročnik štel vprašanje, ki ga prejme najpozneje do navedenega roka. Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Veljavnost vseh listin in dokumentov bo naročnik presojal glede na prvotno določen rok za oddajo ponudb (2. 12. 2022). Slednje velja tudi za veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.


Datum objave: 23.11.2022   10:47
VPRAŠANJE
Smo podjetje, ki imajo svoje procese usklajene skladno z zahtevami po 10 CFR 50 App B, vendar za dokazilo ne razpolagamo z listino / potrdilom. Naročnika prosimo, da pojasni na kakšen način dokažemo zahtevo po 10 CFR 50 App B v delu RD 5. 2 Pogoji za sodelovanje točka 5.

ODGOVOR
1. Ponudnik mora imeti vzpostavljen dokumentiran sistem vodenja, ki ustreza zahtevam Pravilnika JV5 in drugim zahtevam, ki jih ARAO kot investitor prenaša na podpogodbenika.
2. ARAO šteje, da ima ponudnik ustrezen sistem vodenja, če je le-ta certificiran v skladu z določili ISO 9001:2015 in če ustreza zahtevam Pravilnika JV5 ter drugim zahtevam iz razpisa. Pri tem velja, da je sistem skladen s Pravilnikom JV5, če ustreza določilom standarda ANSI/ASME N45.2 - QA Program for nuclear power plants ali standarda ASME NQA-1 - Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, ki (slednji) v skladu z NRC Regulatory Guide 1.28 - Quality Assurance Program Criteria (Design and Construction) v celoti ustreza zahtevam 10CFR50, Dodatek B, in poleg tega vsebuje programske vsebina (zlasti varnostno politiko in varnostno kulturo) in druge zahteve v skladu z JV5. Takšen pristop bo zagotavljal skladnost z določili vodenja kakovosti v NEK, kjer se bo izvajalo polnjenje zabojnikov z ARAO.
3. Ponudnik bo na poziv ARAO predložil Poslovnik sistema vodenja v skladu z ISO 9001 in Poslovnik v skladu z določili Pravilnika JV5.
4. ARAO bo po potrebi že v fazi ponujanja opravil presojo ponudnika, zagotovo pa bo presoja podpogodbenika opravil po oddaji del.
5. Ponudnik mora izkazovati, da v ponudbo vključuje podpogodbenike - podizvajalce, ki jih obvladuje v skladu z zahtevami Pravilnika JV5.
Datum objave: 23.11.2022   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri pregledu objavljene dokumentacije ugotavljamo, da v dokumentu "01_NRVB---5G_17_STS ODLAGALNI ZABOJNIK" ne delujejo povezave do navedenih preiskav.

Npr. na strani 13 (3.1 PREISKAVE LASTNOSTI MATERIALA IN KONSTRUKCIJE
ZABOJNIKA, KI IZHAJAJO IZ PROJEKTA ZABOJNIKA) ne deluje povezava "Poročilo o preiskavi vzorca cementa CEM I 52,5 N - SR0" in podobno ostale.

Prosimo za popravke objavljenih povezav.ODGOVOR

Pozdravljeni,
Vsa poročila so pripeta na koncu dokumenta "01_NRVB---5G_17_STS ODLAGALNI ZABOJNIK". Npr. "Poročilo o preiskavi vzorca cementa CEM I 52,5 N - SR 0" je na strani 63.