Dosje javnega naročila 007191/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga za potrebe PU in MNZ
ZJN-3: Odprti postopek

JN007191/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2022
JN007191/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2022
JN007191/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2022
JN007191/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2022
JN007191/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2023
JN007191/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007191/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 205-584164
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Urad za javna naročila in nabavo, Služba za javna naročila
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/461047/430-597-22-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19236
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga za potrebe PU in MNZ
Referenčna številka dokumenta: 430-597/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga za potrebe PU in MNZ, ki obsega 18 sklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 18
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso za PU Nova Gorica in PU Koper
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111100
15111200
15113000
15131700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže meso za PU Nova Gorica in PU Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko zmrznjena zelenjava za PU Nova Gorica in PU Koper
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko zmrznjena zelenjava za PU Nova Gorica in PU Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki za PU Nova Gorica in PU Koper
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki za PU Nova Gorica in PU Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zmrznjeni izdelki iz testa za PU Nova Gorica in PU Koper
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zmrznjeni izdelki iz testa za PU Nova Gorica in PU Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111100
15111200
15113000
15119300
15131700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže meso za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sveže meso za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111100
15111200
15113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sveže meso za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko zmrznjena zelenjava za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko zmrznjena zelenjava za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Različni zmrznjeni izdelki za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Različni zmrznjeni izdelki za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarsko pecivo za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščičarsko pecivo za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica in PU Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111100
15111200
15113000
15131700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska, SI032 - Podravska, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže meso za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sveže meso za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111100
15111200
15113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska, SI032 - Podravska, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sveže meso za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko zmrznjena zelenjava za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska, SI032 - Podravska, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko zmrznjena zelenjava za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska, SI032 - Podravska, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Zmrznjeni izdelki za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska, SI032 - Podravska, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zmrznjeni izdelki za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambno blago za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska, SI032 - Podravska, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambno blago za PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica, PU Kranj, PU Nova Gorica, PU Koper, PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska, SI032 - Podravska, SI034 - Savinjska, SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica, PU Kranj, PU Nova Gorica, PU Koper, PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko perutnina za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica, PU Kranj, PU Nova Gorica, PU Koper, PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska, SI032 - Podravska, SI034 - Savinjska, SI037 - Jugovzhodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska, SI042 - Gorenjska, SI043 - Goriška, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podrobneje je podan v razpisi dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko perutnina za OP Tacen, PD na Skalci, SO Gotenica, PU Kranj, PU Nova Gorica, PU Koper, PU Celje, PU Murska Sobota in PU Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.11.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.04.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.11.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 24. 11. 2022 in se bo začelo ob 12.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2022   12:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2022   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Vprašanje:
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.
Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.
Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik ne spreminja zahteve. Izbrani ponudnik mora zagotoviti odvoz embalaže ločeno, lahko tudi s pogodbenim partnerjem za odvoz embalaže.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?
Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Kjer je v obrazcu ponudbenega predračuna v koloni B pri opisu artikla pod posamezno postavko navedena masa/volumen oz. razpon dovoljene mase/volumna artikla, mora ponudnik ponuditi artikel z zahtevano maso/volumnom oz. artikel z maso/volumnom v okviru zahtevanega razpona. Kjer je v obrazcu ponudbenega predračuna v koloni B pri opisu artikla pod posamezno postavko navedena želena masa/volumen, lahko ponudnik ponudi artikel z drugačno maso/volumnom.
Zahtevani razponi, navedeni v obrazcih ponudbenih predračunov, že predstavljajo približno 50 % možno odstopanje v masi/volumnu.
Ponudnik poda ceno na mersko enoto, ki je v obrazcih ponudbenih predračunov določena v koloni D (enota mere), in sicer na kilogram ali liter.


3. Vprašanje:
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?
Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.
Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik v obrazcih ponudbenih predračunov v koloni B pri opisu artikla ni navedel zahtev 1/1, 2/1, 3/1 kos, kot navaja potencialni ponudnik.
Enota mere je v obrazcih ponudbenih predračunov poenotena in definirana (kilogram ali liter), tako da so ponudbe med seboj primerljive. Ponudnik poda ceno na mersko enoto, ki je v obrazcih ponudbenih predračunov določena v koloni D (enota mere), in sicer na kilogram ali liter.


4. Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.
Hvala in LP

Odgovor:
V ponudbenih predračunih so navedene okvirne dvoletne količine.


5. Vprašanje:
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.

Odgovor:
Naročnik je ravno iz razloga spremenjenih razmer na trgu že spremenil oz. skrajšal obdobje izvajanja predmetnega javnega naročila na dvoletno obdobje. Predhodno javno naročilo je bilo izvedeno za štiriletno obdobje. Možne spremembe cen je naročnik predvidel v 4. členu osnutka pogodbe, kjer je navedena sprememba cen na podlagi spremembe stopnje DDV (fiksne cene brez DDV) in sprememba cen na podlagi valorizacije cen življenjskih potrebščin (po preteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe). Naročnik ocenjuje, da bi bile spremembe cen na podlagi izrednih razmer oz. okoliščin izjemno težko dokazljive (tudi ob upoštevanju velika števila artiklov, ki so predmet javnega naročila), zato naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne spreminja.
Naročnik poudarja, da je ponudnik kot skrben in vesten gospodar dolžan pri sestavi svoje ponudbene cene upoštevati tudi vsa morebitna tveganja, ki jih lahko ob pripravi ponudbe pričakuje.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe objavi na portalu javnih naročil.
Datum objave: 04.11.2022   08:32
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

SKLOP 16: SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR
2. Pecilni prašek 8-15g - ali lahko ponudimo pakiranje 5 vrečic po 13g?
12. Marmelada, večje pakiranje, željeno 1- 5 kg - kakšen okus marmelade ponudimo?
34. Čaj hibiskus, lahko tudi razl. okusi, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezana ali nevezana veriga (pakirano lahko tudi 1 kg - 1,5 kg) - ali lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?
35. Čaj limona lahko tudi z dodatko npr. melisa, 10-30 vrečk, željena teža pakiranja 20-40g - lahko ponudimo okus ingver limona?
40. Vanilijin sladkor 8-20g - alhko ponudimo pakiranje 5 vrečic po 10g?
65. Čaj borovnica, pakiran v filter vrečke do skupne teže 65g - ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2,5g?
66. Čaj jagoda, pakiran v filter vrečke, do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2,5g?
67. Čaj jagoda-vanilija, pakiran v filter vrečke do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g?
68. Čaj meta, pakiran v filter vrečke do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 1,5g?
69. Čaj zeliščni, pakiran v filter vrečke do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g?
70. Čaj zeleni, pakiran v filter vrečke do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g?

v stolpec "F" MASA/VOLUMEN POSAMEZNEGA PONUJENEGA KOSA, v kolikor je zahtevana masa/volumen - ali je potrebno vpisati pri vseh artikli, ali samo pri tistih kjer so celice pobarvane modro ali pri belo obarvanih celicah?

Zahvaljujemo se za odgovore in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, v RD navajate spremembo cen po 12 mesecih z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti. Pogoj je nerealen, kar so pokazali dogodki v zadnjem letu, saj se dejanski dvig cen na trgu ne sklada z rastjo indeksa cen, poleg tega pa so se določeni segmenti živil podražili za več kot 100%, drugi, ki so tudi zajeti v skupni indeks pa ne, tako, da skupni indeks življenjskih potrebščin ne more biti podlaga za sklope, ki vsebujejo samo živila, npr. meso, saj to še dodatno znižuje možen dvig cen in že sedaj je jasno, da je dvig cen za zgolj 80% indeksa življenjskih potrebščin naslednje leto absolutno prenizek. Predlagamo fiksnost cen za največ 6 mesecev ter spremembo cen glede na dogajanje na trgu. Najbolj realno je odpiranje konkurence. V skrajnem primeru mogoče tudi indeks glede na asortima ponudnika - vendar res ne dosega cen na trgu. Prosimo, da spremenite pogoje za spremembo cen, kajti vaš pogoj dejansko pomeni, da so cene fiksne skoraj celoten razpis, posledično to pomeni precej višje cene za vas kot naročnika, saj ponudniki ne bomo tvegali dobav z minus maržami, ampak bomo že zdaj dali precej višje cene kot so na trgu, da se zavarujemo pred to določbo ali pa prijave na razpis raje ne bomo oddali. Glede na težavne izkušnje z dobavami in cenami ter dopisovanjem za spremembo cen v letošnjem letu bi lahko naročnik drugačen način spremembe cen predvidel že pri pripravi razpisa. Hvala za razumevanje. Hvala za odgovor.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
predračun za sklope 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17 in 18:
Pri nekateri artiklih ne piše ali so v kosu ali v kockah ali rezinah ali trakcih ali koščkih ali mleto ali narezano. Ali naj to razumemo, da gre za artikle v kosu?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali priznate IFS?
2. Ali priznate IFS, ki se nanaša na proizvajalca, kot ponudnik pa smo le distributer.
3. Ali zahtevate, da mora imeti ponudnik za shemo kakovosti Izbrana kakovost certifikat za distribucijo v primeru, ko nima lastnega certifikata za živila?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali se bo sklepala pogodba za posamezni sklop samo z enim ponudnikom?
2. Na kateri naslov točno je potrebno poslati zavarovanje za resnost ponudbe? Ali je potrebno navesti še kaj drugega poleg naslova?
3. Ali pravilno razumemo, da se lahko ne glede na vrednost sklopov pošlje za zavarovanje resnosti ponudbe samo menica z menično izjavo?
4. Višina zavarovanja za resnost ponudbe po sklopih - povsod navajate "najmanj"? Kako naj to razumemo?
5. Ali pravilno razumemo, da se ne glede na ponudbeno vrednost ponudnika za posamezen sklop štejejo vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe kot so po sklopih navedene v RD str. 18 in str. 21?
6. Ali zahtevate v sklopih 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17 in 18, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
7. Za kakšno obdobje so količine na predračunih?
8. Prosimo za daljši rok za predložitev zavarovanja za dobro izvedbo, običajno traja vsaj 3 tedne, da se zadeva uredi.
9. Prosimo, da v pogodbi predvidi možnost spremembe cen pred potekom 12ih mesecev, v izrednih razmerah, kot se dogajajo sedaj. Ponudniki glede na nemogoče stanje na tržišču težko predvidimo cene za 1 leto v naprej.
10. Indeks življenjskih potrebščin glede na že dlje časa trajajoče izredno stanje cen na trgu ni realen za živila, ker je v tem indeksu zajet preširok spekter storitev, pijač, hrane, itd.. Za dvig cen mesa kakršni koli indeks žal ni več merodajen glede na razmere na trgu. Prosimo za primernejšo rešitev za spremembo cen.
Hvala za odgovore.ODGOVOR

1. Vprašanje:
Spoštovani,
1. Ali se bo sklepala pogodba za posamezni sklop samo z enim ponudnikom?
2. Na kateri naslov točno je potrebno poslati zavarovanje za resnost ponudbe? Ali je potrebno navesti še kaj drugega poleg naslova?
3. Ali pravilno razumemo, da se lahko ne glede na vrednost sklopov pošlje za zavarovanje resnosti ponudbe samo menica z menično izjavo?
4. Višina zavarovanja za resnost ponudbe po sklopih - povsod navajate "najmanj"? Kako naj to razumemo?
5. Ali pravilno razumemo, da se ne glede na ponudbeno vrednost ponudnika za posamezen sklop štejejo vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe kot so po sklopih navedene v RD str. 18 in str. 21?
6. Ali zahtevate v sklopih 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17 in 18, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
7. Za kakšno obdobje so količine na predračunih?
8. Prosimo za daljši rok za predložitev zavarovanja za dobro izvedbo, običajno traja vsaj 3 tedne, da se zadeva uredi.
9. Prosimo, da v pogodbi predvidi možnost spremembe cen pred potekom 12ih mesecev, v izrednih razmerah, kot se dogajajo sedaj. Ponudniki glede na nemogoče stanje na tržišču težko predvidimo cene za 1 leto v naprej.
10. Indeks življenjskih potrebščin glede na že dlje časa trajajoče izredno stanje cen na trgu ni realen za živila, ker je v tem indeksu zajet preširok spekter storitev, pijač, hrane, itd.. Za dvig cen mesa kakršni koli indeks žal ni več merodajen glede na razmere na trgu. Prosimo za primernejšo rešitev za spremembo cen.
Hvala za odgovore.

Odgovor:
1. Z izbranim ponudnikom se bo sklepala ena pogodba. Ponudnik je lahko izbran za enega ali več sklopov.
2. Podrobnejša določila glede predložitve finančnih zavarovanj za resnost ponudbe so podana v točki 4.2 (Predložitev dokazil), v točki 10.2.5 (Finančno zavarovanje za resnost ponudbe) in v točki 11.1 (Resnost ponudbe) Navodila za izdelavo ponudbe.
3. Da.
4. Ponudnik lahko za posamezen sklop, za katerega se zahteva predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, predloži finančno zavarovanje tudi v višjem znesku, kot je zahtevan.
5. Da.
6. Ne, ponudnik prosto določa ponudbeno ceno po posameznih postavkah posameznega sklopa.
7. Količine so predvidene za dvoletno obdobje.
8. Naročnik zahteve ne spreminja, saj ocenjuje, da je zahtevano obdobje dovolj dolgo oz. ustrezno.
9. V skladu z 68. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 - ZIPRS2223 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21-ZDUPŠOP in 129/22) in 6. členom Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) se valorizacija denarnih obveznosti lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
10. Glej odgovor na vprašanje pod zaporedno številko 4.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
1. Ali priznate IFS?
2. Ali priznate IFS, ki se nanaša na proizvajalca, kot ponudnik pa smo le distributer.
3. Ali zahtevate, da mora imeti ponudnik za shemo kakovosti Izbrana kakovost certifikat za distribucijo v primeru, ko nima lastnega certifikata za živila?
Hvala za odgovor.

Odgovor:
1. Ne, IFS ni ustrezno dokazilo, ki dokazuje da živilo izpolnjuje eno izmed shem kakovosti.
2. Ne, IFS ni ustrezno dokazilo, ki dokazuje da živilo izpolnjuje eno izmed shem kakovosti, ne za proizvajalca, kot tudi ne za distributerja.
3. Da. Ponudnik mora izkazati, da je upravičen do uporabe certifikata, ki ga navede (npr. je v skupini oz. kupuje živilo od proizvajalca).


3. Vprašanje:
Pozdravljeni,
predračun za sklope 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17 in 18:
Pri nekateri artiklih ne piše ali so v kosu ali v kockah ali rezinah ali trakcih ali koščkih ali mleto ali narezano. Ali naj to razumemo, da gre za artikle v kosu?
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Sklop 1: pri posamezni postavki je navedena zahteva naročnika (npr. kosi, narezano meso), pri posameznih postavkah, kjer zahteve ni, se smatra v kosu.
Sklop 3: da, zahteva se artikle v kosu.
Sklop 5: pri posamezni postavki je navedena zahteva naročnika (npr. kosi, narezano meso), pri posameznih postavkah, kjer zahteve ni, se smatra v kosu.
Sklop 6: pri posamezni postavki je navedena zahteva naročnika.
Sklop 8: pri posamezni postavki je navedena zahteva naročnika.
Sklop 11: pri posamezni postavki je navedena zahteva naročnika (npr. narezano, rezano na kocke), pri posameznih postavkah, kjer zahteve ni, se smatra v kosu.
Sklop 12: pri posamezni postavki je navedena zahteva naročnika (npr. narezano, rezano na kocke), pri posameznih postavkah, kjer zahteve ni, se smatra v kosu.
Sklop 14: kjer je zahteva naročnika po narezani mesnini, je to navedeno pri posamezni postavki.
Sklop 17 in 18: kjer je zahteva naročnika po razrezanih mesninah oz. mesninah v kosu, je to navedeno pri posamezni postavki.


4. Vprašanje:
Spoštovani, v RD navajate spremembo cen po 12 mesecih z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti. Pogoj je nerealen, kar so pokazali dogodki v zadnjem letu, saj se dejanski dvig cen na trgu ne sklada z rastjo indeksa cen, poleg tega pa so se določeni segmenti živil podražili za več kot 100%, drugi, ki so tudi zajeti v skupni indeks pa ne, tako, da skupni indeks življenjskih potrebščin ne more biti podlaga za sklope, ki vsebujejo samo živila, npr. meso, saj to še dodatno znižuje možen dvig cen in že sedaj je jasno, da je dvig cen za zgolj 80% indeksa življenjskih potrebščin naslednje leto absolutno prenizek. Predlagamo fiksnost cen za največ 6 mesecev ter spremembo cen glede na dogajanje na trgu. Najbolj realno je odpiranje konkurence. V skrajnem primeru mogoče tudi indeks glede na asortima ponudnika - vendar res ne dosega cen na trgu. Prosimo, da spremenite pogoje za spremembo cen, kajti vaš pogoj dejansko pomeni, da so cene fiksne skoraj celoten razpis, posledično to pomeni precej višje cene za vas kot naročnika, saj ponudniki ne bomo tvegali dobav z minus maržami, ampak bomo že zdaj dali precej višje cene kot so na trgu, da se zavarujemo pred to določbo ali pa prijave na razpis raje ne bomo oddali. Glede na težavne izkušnje z dobavami in cenami ter dopisovanjem za spremembo cen v letošnjem letu bi lahko naročnik drugačen način spremembe cen predvidel že pri pripravi razpisa. Hvala za razumevanje. Hvala za odgovor.

Odgovor:
Po proučitvi vprašanja naročnik spreminja usklajevanje cen, in sicer se cene usklajujejo z indeksom rasti cen hrane. Glede na navedeno, se spremeni 4. člena osnutka pogodbe (obarvano z rdečo). Spremenjen osnutek pogodbe je priloga tega dopisa.

V skladu z 68. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 - ZIPRS2223 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21-ZDUPŠOP in 129/22) in 6. členom Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) se valorizacija denarnih obveznosti lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80 % povišanja indeksa cen.


5. Vprašanje:
SKLOP 16: SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR
2. Pecilni prašek 8-15g - ali lahko ponudimo pakiranje 5 vrečic po 13g?
12. Marmelada, večje pakiranje, željeno 1- 5 kg - kakšen okus marmelade ponudimo?
34. Čaj hibiskus, lahko tudi razl. okusi, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezana ali nevezana veriga (pakirano lahko tudi 1 kg - 1,5 kg) - ali lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?
35. Čaj limona lahko tudi z dodatko npr. melisa, 10-30 vrečk, željena teža pakiranja 20-40g - lahko ponudimo okus ingver limona?
40. Vanilijin sladkor 8-20g - alhko ponudimo pakiranje 5 vrečic po 10g?
65. Čaj borovnica, pakiran v filter vrečke do skupne teže 65g - ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2,5g?
66. Čaj jagoda, pakiran v filter vrečke, do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2,5g?
67. Čaj jagoda-vanilija, pakiran v filter vrečke do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g?
68. Čaj meta, pakiran v filter vrečke do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 1,5g?
69. Čaj zeliščni, pakiran v filter vrečke do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g?
70. Čaj zeleni, pakiran v filter vrečke do 60g ali želite gastro pakiranje 40 vrečk po 25g skupaj 1kg - ali gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g?

v stolpec "F" MASA/VOLUMEN POSAMEZNEGA PONUJENEGA KOSA, v kolikor je zahtevana masa/volumen - ali je potrebno vpisati pri vseh artikli, ali samo pri tistih kjer so celice pobarvane modro ali pri belo obarvanih celicah?

Zahvaljujemo se za odgovore in vas lepo pozdravljamo.

Odgovor:
2. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

2. »Pecilni prašek 8-15g, lahko tudi pakirano skupaj, pakirano od 2-10 po 8-15g (skupaj največ 150g)«

12. Naročnik nima posebnih zahtev. Lahko je marelična, mešana, ipd.

34. Da, naročnik nima posebnih zahtev glede okusa, zato je navedel »lahko tudi različni okusi«.

35. Da, naročnik je navedel, da lahko tudi z dodatkom okusa, kot je npr. melisa, zato je lahko ponujen čaj melisa limona, bezeg limona, ingver limona, ipd.

40. Da. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

40. Vanilijin sladkor 8-50g (lahko tudi pakiranje 5 x 10g)«

65. Naročnik zahteva gospodinjsko pakiranje do 65g.
66. Naročnik zahteva gospodinjsko pakiranje do 60g.
67. Naročnik zahteva gospodinjsko pakiranje do 60g.
68. Naročnik zahteva gospodinjsko pakiranje do 60g.
69. Naročnik zahteva gospodinjsko pakiranje do 60g.
70. Naročnik zahteva gospodinjsko pakiranje do 60g.

Spremembe (obarvano z rdečo) so razvidne v obrazcu ponudbenega predračun (Priloga št. 2/16), ki je priloga tega dopisa.

V stolpec F je potrebno vpisati podatek pri artiklih, kjer so celice obarvane z modro barvo. Pri ostalih postavkah (belo obarvane celice) vpis podatka ni potreben.

Naročnik dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije z navedenima prilogama objavi na portalu javnih naročil.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.Datum objave: 07.11.2022   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, v RD, priloga 1, III. točka navajate predložitev rednega cenika vseh artiklov ponudnika. Opozarjamo, da ta cenik ne more imeti fiksnih cen po vašem razpisu. Cene se dnevno spreminjajo! Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE

Spoštovani,
prosimo za dodatne informacije:
1. Ali priznate IK certifikat, ki se nanaša na proizvajalca, ponudnik kot distributer pa ga nima?

2. pojasnila po lokacijah in sklopih:

SKLOP 1: SVEŽE MESO ZA PU NOVA GORICA IN PU KOPER

SVEŽA MLADA GOVEDINA (JUNETINA), NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
2. Junetina, kocke za golaž IK - Ali so iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
3. Junetina, pleče brez kosti IK - Ali je v kosu ali narezano?
4. Junetina, stegno brez kosti (brez podlakti) IK - Ali je v kosu ali narezano?
SVEŽA SVINJINA, NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
10. Svinjina, hrbet, kare brez kosti (laks kare) - Ali je v kosu ali narezano?
11. Kare svinjine s kostjo- Ali je v kosu ali narezano?
13. Svinjina, pleče brez kosti (brez podlakti) - Ali je v kosu ali narezano?
15. Svinjina, stegno brez kosti (brez goleni) - Ali je v kosu ali narezano?
SVEŽA TELETINA, NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
20. Teletina, stegno brez kosti (brez goleni) - Ali je v kosu ali narezano?
SVEŽI MESNI PRIPRAVKI
22. Pleskavica, željeno 180g - Ali je iz mešanega mesa (svinjina + govedina)?

SKLOP 3: MESNI IZDELKI ZA PU NOVA GORICA IN PU KOPER
4. Klobase za kuhanje, iz svinjskega mesa, v kvalliteti kranjske klobase - Ali zahtevate certificirano ZGO?
7. Slanina hamburška, v kosu in 8. Slanina mesnata, kuhana, v kosu - Ali gre tu za isti artikel?
8. Slanina mesnata, kuhana, v kosu - Ali povprašujete po hamburški slanini?
9. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
9. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti - Ali je za kuhanje?
10. Vratovina, sušena - Ali povprašujete po zašinku - budjoli ali prekajenem vratu za kuhanje?
11. Dimljena panceta, kot je npr. kraška v.p. ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
12. Pršut - Ali je v kosu ali narezano?
12. Pršut - Ali povprašujete po suhem pršutu?
13. Zašinek, kraški ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
16. Slanina mesnata, prešana, vkosu - Ali povprašujete po prešani slanini?
22. Salama šunka - Puranje prsi v ovitku - - Ali je v kosu ali narezano?
24. Pršut, kocke (kot npr. mozaik kocke) - Ali povprašujete po suhem pršutu?

SKLOP 5: SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ

SVEŽA MLADA GOVEDINA (JUNETINA), NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
1. Pečenka, pljučna, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, IK - Ali je v kosu ali narezano?
7. Mleto meso, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, pakirano, max. 20 % maščobe - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
SVEŽA SVINJINA, NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
20. Sveže ohlajeno mleto meso, 100 % svinjsko, max. 20 % maščobe - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
29. File, svinjski, enkrat odmrznjen, v kosu - Ali povprašujete po svinjski pljučni pečenki?
32. Pripravljena svinjska mrežna pečenka - Iz katerega kosa naj bo? Odločite se za eno. Cene so različne.
TELEČJE MESO (največ 1 x zamrznjeno)
36. Pleče, telečje, največ enkrat odmrznjeno, brez kosti IK - Ali je v kosu ali narezano?
38. Stegno, telečje, enkrat odmrznjeno, brez kosti, IK - Ali je v kosu ali narezano?
MESO DIVJAČINE (največ 1 x zamrznjeno)
42. Hrbet divjega prašiča brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
43. Meso za golaž (divji prašič) - Ali je v kosu ali narezano?
43. Meso za golaž (divji prašič) - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
44. Meso za golaž (jelenovi kosi) v.p. - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
44. Meso za golaž (jelenovi kosi) v.p. - Ali je v kosu ali narezano?

SKLOP 6: EKO SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ

SVEŽA MLADA EKO GOVEDINA (JUNETINA), NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
2. Eko kocke mlade govedine, željeno razano po naročilu- Ali so iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.

SKLOP 8: MESNI IZDELKI ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ
4. Klobase Kranjske ali enakovredno, mini (cocktail) - Ali zahtevate certificirano ZGO?
10. Mesni sir, svinjina - Ali je v kosu ali narezano?
14. Šunka iz svinjine, prekajena, brez kosti, v kosu - Ali je za kuhanje?
15. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti v kosu - Ali je za kuhanje?
25. Salama suha, željen prem. 40-60mm, v kosu (lahko iz svinjine in govedine) - Prosimo navedite primer artikla - blagovno znamko.
SALAMA REZANA po naročilu ali v.p.
44. Salama suha, narezana, iz govedine in svinjine (pak. željeno 70 do 100g) - Prosimo navedite primer artikla - blagovno znamko.
59. Pršut narezan (v.p. željeno 70 - 150g, narezek) - Ali povprašujete po suhem pršutu?

SKLOP 11: SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR

MLADO GOVEJE MESO (največ 1 x zamrznjeno)
3. Bočnik - Ali je brez kosti?
3. Bočnik - Ali je v kosu ali narezano?
8. Pečenka, pljučna, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, IK - Ali je v kosu ali narezano?
12. Mleto meso, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, pakirano, max. 20 % maščobe - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
SVINJSKO MESO (največ 1 x zamrznjeno)
13. File očiščen (ribica) - Ali povprašujete po svinjski pljučni pečenki?
14. Hrbet brez kosti, "laks kare" ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
17. Pripravljena mrežna pečenka - Iz katerega kosa naj bo? Odločite se za eno. Cene so različne.
TELEČJE MESO (največ 1 x zamrznjeno)
24. Pleče, telečje, enkrat odmrznjeno, brez kosti IK - Ali je v kosu ali narezano?
25. Stegno, telečje, enkrat odmrznjeno, brez kosti, IK - Ali je v kosu ali narezano?

SKLOP 12: EKO SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR

SVEŽA MLADA EKO GOVEDINA, NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
2. Eko kocke mlade govedine, razane 3 x 3 cm - Ali so iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.

SKLOP 14: MESNI IZDELKI ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR
3. Klobase za kuhanje, v kvaliteti Kranjske klobase ali enakovredno - Ali zahtevate certificirane ZGO?
6. Sir, mesni, rinfuza (iz svinjine) - Ali je v kosu ali narezano?
7. Pršut, kuhan, željeno je vakumsko pakiranje - Ali je v kosu ali narezano?
9. Slanina hamburška - Ali je v kosu ali narezano?
10. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
10. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti - Ali je za kuhanje?
11. Šunka iz svinjine, prekajena, brez kosti - Ali je za kuhanje?
11. Šunka iz svinjine, prekajena, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
12. Budjola - Ali je v kosu ali narezano?
14. Pršut, kraški, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
15. Pršut, kraški, extra boljša kvaliteta, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
16. Zašinek, kraški - Ali je v kosu ali narezano?
18. Salama mortadela ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
19. Salama pariška/posebna - v kvaliteti Pariška ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
20. Salama pariška/posebna - v kvaliteti Pariška z zelenjavo ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
21. Salama pariška/posebna - Piščančja posebna ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
22. Salama pariška/posebna - Posebna ali enakovredno iz svinjine - Ali je v kosu ali narezano?
23. Salama suha - Goveja, narezana, v.p. , pakiranje npr. 50 - 70g narezek
25. Salama suha - Goveja, željen prem. 50mm - Ali je v kosu ali narezano?
26. Salama suha - v kvaliteti Grofovska ali enakovredno , polsuha - Ali je v kosu ali narezano?
27. Salama suha - Savinjski želodec ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
28. Salama suha - Salama, trajna, grobo mleta, narezana - Ali je v kosu ali narezano?
28. Salama suha - Salama, trajna, grobo mleta, narezana - Navedite primer artikla - blagovno znamko.
29. Salama tirolska ali enkovredno - Ali je v kosu ali narezano?
30. Salama šunka - Pizza šunka ali enakovredno, iz svinjine, v ovitku - Ali je v kosu ali narezano?
31. Salama šunka - Prešana šunka ali enkovredno, iz svinjine - Ali je v kosu ali narezano?
32. Salama šunka - Puranja, v ovoju (prem. je zaželjen 90-100mm) - Ali je v kosu ali narezano?
33. Salama šunka - Šunkarica ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?

SKLOP 17: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA, PU KRANJ, PU NOVA GORICA, PU KOPER, PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR
1. Sveža piščančja bedra, željeno je 250-300g/kos bedra, IK - Ali so s kostjo in kožo?
2. Sveža piščančja stegna, IK - Ali so s kostjo in kožo?
4. Sveži puranji file - prsa očiščena - Ali je v kosu ali narezano?
6. Piščančji file, sveži, IK- Ali je v kosu ali narezano?
8. Sveža piščančja prsa - Ali so s kostjo in kožo?
8. Sveža piščančja prsa - Ali so v kosu ali narezano?
10. Piščančji ražnjiči (željen kos 100-120g) - Ali so brez zelenjave?
11. Puranji ražnjiči (željen kos 80-120g) - Ali so brez zelenjave?
25. Ražnjiči večje pakiranje, rinfuza - Ali povprašujete po piščančjih ali puranjih ražnjičih? Odločite se za eno. Cene so različne.
Perutninski izdelki sveži ali zmrznjeni
33. Piščančji mesni sir - Ali je v kosu ali narezano?
34. Piščančja prsa v ovoju - Ali je v kosu ali narezano?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v sklopu 6: EKO SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ in SKLOP 12: EKO SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR povprašujete po ekološki svinjini. Ali želi naročnik artikle iz sheme Izbrana kakovost Slovenije: prašičje meso?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali v sklopu 6: EKO SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ in SKLOP 12: EKO SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR naročnik povprašuje po ekoloških izdelkih Izbrane kakovosti Slovenije?

Lep pozdrav.ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali v sklopih 1: sveže meso, sklopih 5 in sklopu 11 naročnik povprašuje po svinjskem mesu in mesnih izdelkih iz sheme kakovosti: Izbrana kakovost Slovenije?

Ali v teh sklopih naročnik zahteva izbrano kakovost Slovenije: Goveje meso samo pri označenih artiklih z zeleno barvo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopih 1: SVEŽE MESO ZA PU NOVA GORICA IN PU KOPER, SKLOP 5: SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ in SKLOP 11: SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR povprašuje naročnik po Vampi junčji (željeno kuhani, rezani, zmrznjeni). Ali lahko ponudniki ponudimo sveže goveje vampe oziroma največ enkrat zamrznjene?

Hvala za pojasnilo.
S spoštovanjem.ODGOVOR

1. Vprašanje:
Spoštovani,
v sklopih 1: SVEŽE MESO ZA PU NOVA GORICA IN PU KOPER, SKLOP 5: SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ in SKLOP 11: SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR povprašuje naročnik po Vampi junčji (željeno kuhani, rezani, zmrznjeni). Ali lahko ponudniki ponudimo sveže goveje vampe oziroma največ enkrat zamrznjene?
Hvala za pojasnilo.
S spoštovanjem.

Odgovor:
Da, ponudnik lahko ponudi sveže goveje vampe oziroma največ enkrat zamrznjene.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
ali v sklopih 1: sveže meso, sklopih 5 in sklopu 11 naročnik povprašuje po svinjskem mesu in mesnih izdelkih iz sheme kakovosti: Izbrana kakovost Slovenije?
Ali v teh sklopih naročnik zahteva izbrano kakovost Slovenije: Goveje meso samo pri označenih artiklih z zeleno barvo?
Lep pozdrav.


Odgovor:
Naročnik v sklopih 1, 5 in 11 pri postavkah, ki se nanašajo na svinjsko meso in mesne izdelke, ne zahteva mesa iz sheme kakovosti, lahko pa ponudnik ponudi svinjsko meso in mesne izdelke iz sheme kakovosti, za katere mora ponudnik v ponudbi predložiti ustrezen znak oz. certifikat oz. drugo dokazilo, ki dokazuje, da živilo izpolnjujejo zahtevo za eno izmed shem kakovosti. V tem primeru ponudba prejme dodatno število točk.

Naročnik v sklopih 1, 5 in 11 pri postavkah, ki so označene z zeleno barvo, zahteva artikle iz sheme kakovosti, in sicer izbrano kakovost ali izbrana kakovost - Slovenija.


3. Vprašanje:
Pozdravljeni,
ali v sklopu 6: EKO SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ in SKLOP 12: EKO SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR naročnik povprašuje po ekoloških izdelkih Izbrane kakovosti Slovenije?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Ne, naročnik zahteva ekološko sveže meso.


4. Vprašanje:
Spoštovani naročnik,
v sklopu 6: EKO SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ in SKLOP 12: EKO SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR povprašujete po ekološki svinjini. Ali želi naročnik artikle iz sheme Izbrana kakovost Slovenije: prašičje meso?
Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

Odgovor:
Ne, naročnik zahteva ekološko svinjsko oz. prašičje meso.


5. Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za dodatne informacije:
1. Ali priznate IK certifikat, ki se nanaša na proizvajalca, ponudnik kot distributer pa ga nima?

2. pojasnila po lokacijah in sklopih:

SKLOP 1: SVEŽE MESO ZA PU NOVA GORICA IN PU KOPER

SVEŽA MLADA GOVEDINA (JUNETINA), NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
2. Junetina, kocke za golaž IK - Ali so iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
3. Junetina, pleče brez kosti IK - Ali je v kosu ali narezano?
4. Junetina, stegno brez kosti (brez podlakti) IK - Ali je v kosu ali narezano?
SVEŽA SVINJINA, NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
10. Svinjina, hrbet, kare brez kosti (laks kare) - Ali je v kosu ali narezano?
11. Kare svinjine s kostjo- Ali je v kosu ali narezano?
13. Svinjina, pleče brez kosti (brez podlakti) - Ali je v kosu ali narezano?
15. Svinjina, stegno brez kosti (brez goleni) - Ali je v kosu ali narezano?
SVEŽA TELETINA, NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
20. Teletina, stegno brez kosti (brez goleni) - Ali je v kosu ali narezano?
SVEŽI MESNI PRIPRAVKI
22. Pleskavica, željeno 180g - Ali je iz mešanega mesa (svinjina + govedina)?

SKLOP 3: MESNI IZDELKI ZA PU NOVA GORICA IN PU KOPER
4. Klobase za kuhanje, iz svinjskega mesa, v kvalliteti kranjske klobase - Ali zahtevate certificirano ZGO?
7. Slanina hamburška, v kosu in 8. Slanina mesnata, kuhana, v kosu - Ali gre tu za isti artikel?
8. Slanina mesnata, kuhana, v kosu - Ali povprašujete po hamburški slanini?
9. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
9. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti - Ali je za kuhanje?
10. Vratovina, sušena - Ali povprašujete po zašinku - budjoli ali prekajenem vratu za kuhanje?
11. Dimljena panceta, kot je npr. kraška v.p. ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
12. Pršut - Ali je v kosu ali narezano?
12. Pršut - Ali povprašujete po suhem pršutu?
13. Zašinek, kraški ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
16. Slanina mesnata, prešana, vkosu - Ali povprašujete po prešani slanini?
22. Salama šunka - Puranje prsi v ovitku - - Ali je v kosu ali narezano?
24. Pršut, kocke (kot npr. mozaik kocke) - Ali povprašujete po suhem pršutu?

SKLOP 5: SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ

SVEŽA MLADA GOVEDINA (JUNETINA), NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
1. Pečenka, pljučna, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, IK - Ali je v kosu ali narezano?
7. Mleto meso, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, pakirano, max. 20 % maščobe - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
SVEŽA SVINJINA, NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
20. Sveže ohlajeno mleto meso, 100 % svinjsko, max. 20 % maščobe - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
29. File, svinjski, enkrat odmrznjen, v kosu - Ali povprašujete po svinjski pljučni pečenki?
32. Pripravljena svinjska mrežna pečenka - Iz katerega kosa naj bo? Odločite se za eno. Cene so različne.
TELEČJE MESO (največ 1 x zamrznjeno)
36. Pleče, telečje, največ enkrat odmrznjeno, brez kosti IK - Ali je v kosu ali narezano?
38. Stegno, telečje, enkrat odmrznjeno, brez kosti, IK - Ali je v kosu ali narezano?
MESO DIVJAČINE (največ 1 x zamrznjeno)
42. Hrbet divjega prašiča brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
43. Meso za golaž (divji prašič) - Ali je v kosu ali narezano?
43. Meso za golaž (divji prašič) - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
44. Meso za golaž (jelenovi kosi) v.p. - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
44. Meso za golaž (jelenovi kosi) v.p. - Ali je v kosu ali narezano?

SKLOP 6: EKO SVEŽE MESO ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ

SVEŽA MLADA EKO GOVEDINA (JUNETINA), NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
2. Eko kocke mlade govedine, željeno razano po naročilu- Ali so iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
SKLOP 8: MESNI IZDELKI ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA IN PU KRANJ
4. Klobase Kranjske ali enakovredno, mini (cocktail) - Ali zahtevate certificirano ZGO?
10. Mesni sir, svinjina - Ali je v kosu ali narezano?
14. Šunka iz svinjine, prekajena, brez kosti, v kosu - Ali je za kuhanje?
15. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti v kosu - Ali je za kuhanje?
25. Salama suha, željen prem. 40-60mm, v kosu (lahko iz svinjine in govedine) - Prosimo navedite primer artikla - blagovno znamko.
SALAMA REZANA po naročilu ali v.p.
44. Salama suha, narezana, iz govedine in svinjine (pak. željeno 70 do 100g) - Prosimo navedite primer artikla - blagovno znamko.
59. Pršut narezan (v.p. željeno 70 - 150g, narezek) - Ali povprašujete po suhem pršutu?

SKLOP 11: SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR

MLADO GOVEJE MESO (največ 1 x zamrznjeno)
3. Bočnik - Ali je brez kosti?
3. Bočnik - Ali je v kosu ali narezano?
8. Pečenka, pljučna, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, IK - Ali je v kosu ali narezano?
12. Mleto meso, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, pakirano, max. 20 % maščobe - Ali je iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.
SVINJSKO MESO (največ 1 x zamrznjeno)
13. File očiščen (ribica) - Ali povprašujete po svinjski pljučni pečenki?
14. Hrbet brez kosti, "laks kare" ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
17. Pripravljena mrežna pečenka - Iz katerega kosa naj bo? Odločite se za eno. Cene so različne.
TELEČJE MESO (največ 1 x zamrznjeno)
24. Pleče, telečje, enkrat odmrznjeno, brez kosti IK - Ali je v kosu ali narezano?
25. Stegno, telečje, enkrat odmrznjeno, brez kosti, IK - Ali je v kosu ali narezano?

SKLOP 12: EKO SVEŽE MESO ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR

SVEŽA MLADA EKO GOVEDINA, NAJVEČ ENKRAT ZAMRZNJENA
2. Eko kocke mlade govedine, razane 3 x 3 cm - Ali so iz plečeta ali stegna? Odločite se za eno. Cene so različne.

SKLOP 14: MESNI IZDELKI ZA PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR
3. Klobase za kuhanje, v kvaliteti Kranjske klobase ali enakovredno - Ali zahtevate certificirane ZGO?
6. Sir, mesni, rinfuza (iz svinjine) - Ali je v kosu ali narezano?
7. Pršut, kuhan, željeno je vakumsko pakiranje - Ali je v kosu ali narezano?
9. Slanina hamburška - Ali je v kosu ali narezano?
10. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
10. Vrat svinjine, prekajeni, brez kosti - Ali je za kuhanje?
11. Šunka iz svinjine, prekajena, brez kosti - Ali je za kuhanje?
11. Šunka iz svinjine, prekajena, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
12. Budjola - Ali je v kosu ali narezano?
14. Pršut, kraški, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
15. Pršut, kraški, extra boljša kvaliteta, brez kosti - Ali je v kosu ali narezano?
16. Zašinek, kraški - Ali je v kosu ali narezano?
18. Salama mortadela ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
19. Salama pariška/posebna - v kvaliteti Pariška ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
20. Salama pariška/posebna - v kvaliteti Pariška z zelenjavo ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
21. Salama pariška/posebna - Piščančja posebna ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
22. Salama pariška/posebna - Posebna ali enakovredno iz svinjine - Ali je v kosu ali narezano?
23. Salama suha - Goveja, narezana, v.p. , pakiranje npr. 50 - 70g narezek
25. Salama suha - Goveja, željen prem. 50mm - Ali je v kosu ali narezano?
26. Salama suha - v kvaliteti Grofovska ali enakovredno , polsuha - Ali je v kosu ali narezano?
27. Salama suha - Savinjski želodec ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?
28. Salama suha - Salama, trajna, grobo mleta, narezana - Ali je v kosu ali narezano?
28. Salama suha - Salama, trajna, grobo mleta, narezana - Navedite primer artikla - blagovno znamko.
29. Salama tirolska ali enkovredno - Ali je v kosu ali narezano?
30. Salama šunka - Pizza šunka ali enakovredno, iz svinjine, v ovitku - Ali je v kosu ali narezano?
31. Salama šunka - Prešana šunka ali enkovredno, iz svinjine - Ali je v kosu ali narezano?
32. Salama šunka - Puranja, v ovoju (prem. je zaželjen 90-100mm) - Ali je v kosu ali narezano?
33. Salama šunka - Šunkarica ali enakovredno - Ali je v kosu ali narezano?

SKLOP 17: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI ZA OP TACEN, PD NA SKALCI, SO GOTENICA, PU KRANJ, PU NOVA GORICA, PU KOPER, PU CELJE, PU MURSKA SOBOTA IN PU MARIBOR
1. Sveža piščančja bedra, željeno je 250-300g/kos bedra, IK - Ali so s kostjo in kožo?
2. Sveža piščančja stegna, IK - Ali so s kostjo in kožo?
4. Sveži puranji file - prsa očiščena - Ali je v kosu ali narezano?
6. Piščančji file, sveži, IK- Ali je v kosu ali narezano?
8. Sveža piščančja prsa - Ali so s kostjo in kožo?
8. Sveža piščančja prsa - Ali so v kosu ali narezano?
10. Piščančji ražnjiči (željen kos 100-120g) - Ali so brez zelenjave?
11. Puranji ražnjiči (željen kos 80-120g) - Ali so brez zelenjave?
25. Ražnjiči večje pakiranje, rinfuza - Ali povprašujete po piščančjih ali puranjih ražnjičih? Odločite se za eno. Cene so različne.
Perutninski izdelki sveži ali zmrznjeni
33. Piščančji mesni sir - Ali je v kosu ali narezano?
34. Piščančja prsa v ovoju - Ali je v kosu ali narezano?

Hvala za odgovore.

Odgovor:
1. Da.

2. Naročnik v nadaljevanju podaja pojasnila po posameznem sklopu:

Sklop 1:

2. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

2. Junetina, kocke za golaž IK, pleče

3. Naročnik želi v kosu.
4. Naročnik želi v kosu.
10. Naročnik želi v kosu
11. Naročnik želi v kosu
13. Naročnik želi v kosu.
15. Naročnik želi v kosu.
20. Naročnik želi v kosu.
22. Da, naročnik želi, da je iz svinjine in govedine.


Sklop 3:

4. Naročnik ni podal zahteve po certificirani kranjski klobasi, temveč v kvaliteti kranjske klobase.
7. Naročnik želi hamburško slanino kot pečeno oz. dimljeno slanino.
8. Naročnik želi slanino mesnato, kuhano. Artikel pod zap. št. 7 in 8 nista enaka.
8. Ne.
9. Naročnik želi v kosu.
9. Da.
10. Naročnik želi prekajen vrat, s kostjo. Pod zap. št. 9 je zahtevan vrat svinjine brez kosti.
11. Naročnik želi v kosu.
12. Naročnik želi v kosu.
12. Da.
13. Naročnik želi v kosu.
16. Da.
22. Naročnik želi v kosu.
24. Da.

Sklop 5:

1. Naročnik želi v kosu.

7. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

7. Mleto meso, iz plečeta, mlada govedina, enkrat odmrznjeno, pakirano, max. 20 % maščobe

20. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

20. Sveže ohlajeno mleto meso iz plečeta, 100 % svinjsko, max. 20 % maščobe

29. Naročnik povprašuje po »svinjski ribici«.

32. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

32. Pripravljena svinjska mrežna pečenka iz stegna

36. Naročnik želi v kosu.
38. Naročnik želi v kosu.
42. Naročnik želi v kosu.
43. Naročnik želi v kosu.

43. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

43. Meso za golaž (divji prašič) iz plečeta, v kosu

44. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

44. Meso za golaž (jelenovi kosi) v.p. iz plečeta, kot npr. 1-2 kg

44. Naročnik želi v kosih, kot npr. 1-2 kg.
Sklop 6:

2. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

2. Eko kocke mlade govedine iz plečeta, željeno rezano po naročilu


Sklop 8:

4. Naročnik nima te zahteve.
10. Naročnik želi v kosu.
14. Da.
15. Da.
25. Naročnik nima v mislih določene blagovne znamke.
44. naročnik nima v mislih določene blagovne znamke.
59. Da.


Sklop 11:

3. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

3. Bočnik brez kosti, v kosu

8. Naročnik želi v kosu.

12. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

12. Mleto meso, mlada govedina, iz plečeta, enkrat odmrznjeno, pakirano, max. 20 % maščobe

13. Naročnik povprašuje po »svinjski ribici«.
14. Naročnik želi v kosu.

17. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

17. Pripravljena mrežna pečenka iz stegna

24. Naročnik želi v kosu.
25. Naročnik želi v kosu.


Sklop 12:

2. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

2. Eko kocke mlade govedine iz plečeta, željeno rezane 3 x 3 cm


Sklop 14:

3. Naročnik ni podal zahteve po certificirani kranjski klobasi, temveč v kvaliteti kranjske klobase.
6. Naročnik želi v kosu.
7. Naročnik želi v kosu.
9. Naročnik želi v kosu.
10. Naročnik želi v kosu.
10. Da.
11. Da.
11. Naročnik želi v kosu.
12. Naročnik želi v kosu.
14. Naročnik želi v kosu.
15. Naročnik želi v kosu.
16. Naročnik želi v kosu.
18. Naročnik želi v kosu.
19. Naročnik želi v kosu.
20. Naročnik želi v kosu.
21. Naročnik želi v kosu.
22. Naročnik želi v kosu.
23. Iz zapisa ni možno razbrati vprašanja potencialnega ponudnika.
25. Naročnik želi v kosu.
26. Naročnik želi v kosu.
27. Naročnik želi v kosu.
28. Naročnik želi v kosu.
28. Naročnik nima v mislih določene blagovne znamke.
29. Naročnik želi v kosu.
30. Naročnik želi v kosu.
31. Naročnik želi v kosu.
32. Naročnik želi v kosu.
33. Naročnik želi v kosu.


Sklop 17:

1. Da, s kostjo in kožo.
2. Da, s kostjo in kožo.
4. Naročnik želi v kosu.
6. Naročnik želi v kosu.
8. Da, s kostjo in kožo.
8. Naročnik želi v kosu.
10. Da, lahko so brez zelenjave.
11. Da, lahko so brez zelenjave.
25. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se artikel glasi:

25. Ražnjiči večje pakiranje, piščančji, rinfuza

33. Naročnik želi v kosu.
34. Naročnik želi v kosu.


Glede na zgoraj navedeno, naročnik spreminja obrazec ponudbenega predračuna za sklop 1, 5, 6, 11, 12 in 17. Spremembe (obarvane z rdečo barvo) so razvidne v obrazcih ponudbenih predračunov za sklop 1, 5, 6, 11, 12 in 17, ki so v prilogah tega dopisa.


6. Vprašanje:
Spoštovani, v RD, priloga 1, III. točka navajate predložitev rednega cenika vseh artiklov ponudnika. Opozarjamo, da ta cenik ne more imeti fiksnih cen po vašem razpisu. Cene se dnevno spreminjajo! Lep pozdrav.

Odgovor:
Predložitev veljavnega rednega cenika vseh artiklov, ki jih ima ponudnik v svojem programu (ki se nanašajo na predmet javnega naročila, pa niso zajeti v ponudbenem predračunu) je v ponudbi zgolj zaželena in ni zahtevana. Naročnik ni podal zahteve glede fiksnosti cen po ceniku. V času izvajanja pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da v primeru potreb po artiklih, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu, naroča artikle pri prodajalcu po veljavnem rednem ceniku z upoštevanim morebitnim popustom, po cenah, ki ne bodo višje od primerljivih cen dobavljivega blaga, ki je naročniku dostopno na spletu s strani ponudnikov s sedežem v Republiki Sloveniji.

Naročnik dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije z navedenimi prilogami objavi na portalu javnih naročil.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.