Dosje javnega naročila 007219/2022
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Blago: Opremljanje oskrbovanih stanovanj - SLOVENJ GRADEC (Objekt Harpf), MARIBOR (Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco 1. faza) in MARIBOR (Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco 2. faza)
ZJN-3: Odprti postopek

JN007219/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007219/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 206-587235
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ela Senica
ela.senica@ssrs.si
+386 14710525

Internetni naslovi
https://www.ssrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/461182/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19299
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opremljanje oskrbovanih stanovanj - SLOVENJ GRADEC (Objekt Harpf), MARIBOR (Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco 1. faza) in MARIBOR (Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco 2. faza)
Referenčna številka dokumenta: JN 21/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Opremljanje oskrbovanih stanovanj - SLOVENJ GRADEC (Objekt Harpf), MARIBOR (Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco 1. faza) in MARIBOR (Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco 2. faza)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opremljanje oskrbovanih stanovanj - SLOVENJ GRADEC (Objekt Harpf), MARIBOR (Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco 1. faza) in MARIBOR (Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco 2. faza)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 122
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe pogodbenih obveznosti se lahko podaljša skladno z določili iz tabele v 3. členu vzorca pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.11.2022   11:00
Kraj: preko informacijskega sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2022   14:25
VPRAŠANJE ŠT. 1 z dne 2. 11. 2022 ob 12:37
Prosim preverite datume za oddajo ponudbe, ki so napisani v prilogah (v prilogi "NAVODILA UPORABNIKOM" je napisan datum 11.6.20 do 10.00 ure), drugje piše 25.11.2022. Kateri datum za oddajo je pravi? Tudi številka oznake javnega naročila ja na tej prilogi druga kot pa na razpisu. Na prilogi piše JN18/2020, drugje JN21/2022.

Prosim preverite.

ODGOVOR ŠT. 1:
Naročnik je ponovno preveril objavljeno dokumentacijo in v njej ni našel nepravilnosti. O kateri prilogi »navodila uporabnikom« je govora, naročnik ne ve. Naročnik je objavil obrazec ePRO- navodila ponudnikom v katerih so navedeni datumi: rok za vprašanja do 11.11.2022 kar je navedeno tudi v sami objavi, kakor tudi datum oddaje ponudb 25. 11. 2022 do 10. ure. Torej nikjer v objavljeni dokumentaciji vaših navedb ni moč najti.Datum objave: 03.11.2022   08:29
VPRAŠANJE ŠT. 2 z dne 3. 11. 2022 ob 8:04

Se opravičujem!

Priloga je "ePRO navodila ponudnikom", preverite oznako naročila na prvi strani in datum za postavitev vprašanj na drugi strani in rok za oddajo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR ŠT. 2:
Naročnik je še enkrat preveril objavljeno dokumentacijo in v njej ni našel nepravilnosti. Vsi navedeni datumi so pravilno zapisani v obrazcu ePRO- navodila ponudnikom. Kot pa zapisano v odgovoru št. 1, so vsi relevantni roki tudi jasno navedeni v objavi predmetnega naročila pod št. IV.2.2 in IV 2.7 ter VI.3 (glej vsebinsko popolnoma enak odgovor naročnika pod št. 1).


Datum objave: 10.11.2022   13:25
VPRAŠANJE ŠT. 3 z dne 10. 11. 2022 ob 10:31

Zdravo,

Predlagan tip stola ( Blaser R ) je stol visokega standarda, kar pomeni da je tudi njegova cena precej visoka v primerjavi z nižjimi standardi. Zato me zanima ali je lahko ponujen drugačen tip ali ostane pri tem.

ODGOVOR ŠT. 3:
Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena.