Dosje javnega naročila 007313/2022
Naročnik: OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj
Storitve: Opravljanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov sodnega okrožja Ptuj in Delovnega sodišča na Ptuju, Zunanji oddelek na Ptuju
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 192.285,71 EUR

JN007313/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
JN007313/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2022
JN007313/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.02.2023
JN007313/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007313/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 209-597165
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU
Krempljeva ulica 7
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Sonja Bigec
sonja.bigec@sodisce.si
+386 31468405

Internetni naslovi
https://www.sodisce.si/okropt/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/461512/Razpisna_dokumentacija_1.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19416
I.4 Vrsta javnega naročnika
Okrožno sodišče
I.5 Glavna področja dejavnosti
Pravosodje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov sodnega okrožja Ptuj in Delovnega sodišča na Ptuju, Zunanji oddelek na Ptuju
Referenčna številka dokumenta: JN-19416
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov sodnega okrožja Ptuj in Delovnega sodišča v Mariboru, Zunanji oddelek na Ptuju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Okrožno sodišče in Okrajno sodišče na Ptuju ter Delovno sodišče v Mariboru, Zunanji oddelek na Ptuju
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Okrožno sodišče na Ptuju Krempljeva ulica 7, Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov sodnega okrožja Ptuj in Delovnega sodišča v Mariboru, Zunanji oddelek na Ptuju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Okrajno sodišče v Ormožu
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Okrajno sodišče v Ormožu, Ptujska cesta 8c
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov sodnega okrožja Ptuj in Delovnega sodišča v Mariboru, Zunanji oddelek na Ptuju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Uredba o zelenem javnem naročanju

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU
Krempljeva ulica 7
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2022   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas naslednje:
1. v pogodbi piše, za sklop 1 "Za izvajanje storitev čiščenja po tem sklopu mora torej zagotoviti izvajalec skupno 3 čistilke/čistilce, vse za polni delovni čas." Tukaj nas zanima ali je mišljeno 3x8 ur,saj če seštejemo zahteve skuapj pomeni dve delavki po 8 ur in ena delavka po 7 ur
2. Mora biti BANČNA garancija ali je dovolj kaucijsko zavarovanje?

Hvala.

Spoštovani,

mišljeno je 2 za 8 ur in 1 za 7 ur, kot ste pravilno ugotovili, da znaša seštevek, in sicer 1 čistilka/čistilec 4 ure na Okrožnem sodišču in nato še 3 ure na Okrajnem sodišču na Ptuju. Mora biti bančna garancija.

Lep pozdrav
Datum objave: 02.11.2022   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, če objavite ESPD tako da ga lahko izpolnimo.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas naslednje:
1. v pogodbi piše, za sklop 1 "Za izvajanje storitev čiščenja po tem sklopu mora torej zagotoviti izvajalec skupno 3 čistilke/čistilce, vse za polni delovni čas." Tukaj nas zanima ali je mišljeno 3x8 ur,saj če seštejemo zahteve skuapj pomeni dve delavki po 8 ur in ena delavka po 7 ur
2. Mora biti BANČNA garancija ali je dovolj kaucijsko zavarovanje?

Hvala.

Spoštovani,

ESPD je v xml obliki, ki si ga shranite na računalnik in ga nato uvozite v portal ter tam izpolnite.

Lep pozdrav.
Datum objave: 08.11.2022   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V zvezi s predložitvijo referenčnih potrdil nas zanima, ali lahko predložimo potrdila, ki smo jih pridobili za potrebe drugih javnih naročil in izkazujejo vse podatke, kot jih predvideva vaš vzorec referenčnega potrdila. Razlika je samo v obliki. S prepogostimi prošnjami za potrditev referenc naše naročnike po nepotrebnem dodatno obremenjujemo, takšna praksa pa se uporablja tudi pri drugih javnih razpisih. Na vseh referencah so tudi vpisani kontaktni podatki naročnikov, pri katerih lahko v primeru dvoma reference tudi preverite.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Spoštovani,
sama oblika potrdila ni toliko pomembna, mora pa iz njega izhajati, da gre za naše javno naročilo, in ostali podatki, ki jih naš obrazec zahteva. Menimo, da vseeno raje pridobite nova referenčna potrdila.
Lep pozdrav.
Datum objave: 08.11.2022   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali pravilno razumemo, da v ponudbo ne rabimo prilagati dokazil, da so čistila in sanitarno higienski material v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, ampak bo to storil zgolj izbrani ponudnik na poziv naročnika?
Hvala in lep pozdrav!

Spoštovani,
priložiti morate izjavo, da gre za uporabo okoljsko manj obremenjujočega blaga.
Lep pozdrav.
Datum objave: 16.11.2022   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumetaciji navajate: "Cene so fiksne ves čas pogodbenega razmerja."

V dejavnosti čiščenja smo vezani na višino minimalne plače, ki je tudi osnova za izračun naše cene in nanjo nimamo nobenega vpliva. V zadnjih letih se minimalna plača dviguje po določbah države brez predhodne napovedi za vnaprej, zato nam tudi danes ni znan podatek o plači za naslednje leto, kaj šele za leto 2024, zato vas pozivamo, da svojo zahtevo po fiksni ceni umaknete in jo spremenite v določbo o uskladitvi cene skladno z dvigom minimalne plače, kot bo objava v Ur.l.RS.

Najlepša hvala za razumevanje.

ODGOVOR


Spoštovani,
cena je določena kot fiksna, ampak lahko vi v prdračunu upoštevate že določen dvig minimalne plače, ker se ta predvideva.

Datum objave: 16.11.2022   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas, da se doda člen ki dovoljuje spremembo cene glede na spremembo minimalne plače po preteku enega leta, kot je to stalna praksa tudi pri ostalih naročnikih.

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,

pogodba se sklepa samo za dve leti. Cena je določena kot fiksna, kar je praksa na sodiščih. Lahko pa se v predračunu že upošteva določen dvig minimalne plače.

S spoštovanjem


Datum objave: 16.11.2022   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri izpolnjevanju predračuna ( str. 6 OBR 3 ) se za sklopa 1 in 2 navede skupna vrednost ponudbe. Se to nanaša na 2 letno vrednost pogodbe ?
Za sklop 1 je zahtevana prisotnost 3 polno zaposlenih oseb ( 24h/dan ) Pri urni prisotnosti pa je zahteva po 23h/dan. Kateri podatek je točen ?
Med sanitarno higienskim materialom so zahtevane tudi kuhinjske krpe za čajne kuhinje. Ali se zahtevajo tekstilne kuhinjske krpe ?
Ali na lokaciji obstaja pomivalni stroj ali gre za ročno pomivanje posode ?
Ali iz obstoječe prakse lahko potrdite, da zahtevane časovne prisotnosti zadostujejo tudi za pomivanje posode ? Za kakšne količine posode gre ?
Med občasnimi deli je navedeno posipavanje soli v zimskih mesecih po potrebi. Kdo nabavlja sol za posip ?
Glede na zakonske spremembe minimalne plače in inflacijo, je v skoraj nemogoče zagotoviti fiksno ceno za 2 leti. Ali bo kljub zahtevi v razpisni dokumentaciji po fiksni ceni možna uskladitev cene, če se bo rast stroškov presegala 4% na letni ravni, kar omogoča večina javnih naročil v zadnjem času ?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,

Skupna vrednost se nanaša na 2 leti oz 24 mesecev. Za sklop 1 morata biti zagotovljena 2 zaposlena za 8 ur in 1 za 7 ur, in sicer 1 čistilka/čistilec 4 ure na Okrožnem sodišču in nato še 3 ure na Okrajnem sodišču na Ptuju.
Tekstilne kuhinjske krpe se ne zahtevajo, ampak samo brisačke, ki ustrezajo velikosti in obliki nosilca. Pomivalnega stroja ni, ampak gre za ročno pranje posode. Te ni veliko, večinoma v 2 čajnih kuhinjah, občasno malo več v Uradu predsednice po sestankih. Ta praksa že obstaja in lahko potrdimo, da časovna prisotnost zadostuje. Sol je priskrbljena. Zaenkrat ni predvidena uskladitev cen. Lahko se določen odstotek zvišanja že upošteva v predračunu.

S spoštovanjem.