Dosje javnega naročila 007319/2022
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB
ZJN-3: Odprti postopek

JN007319/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
JN007319/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2022
JN007319/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007319/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 209-597168
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/461580/KONCNA_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19434
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB
Referenčna številka dokumenta: JN/3 - UPR/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje D&O
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 350.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje D&O
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Naročnik bo izvedel odprti postopek s skrajšanim rokom objave (4. odst. 40. čl.), zaradi skorajšnjega poteka življenjske dobe naročnika (31.12.2022) in postopka statusnega preoblikovanja, ki je v teku. Ker predmet naročila naročnik nujno potrebuje, mora čimprej izvesti postopek javnega naročanja za iztekajočo pogodbo
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2022   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.11.2022   15:01
VPRAŠANJE št. 1
Prosimo za podaljšanje rokov za postavljanje vprašanj in za oddajo razpisa zaradi objektivnih razlogov na pozavarovalni strani. Podaljšanje obeh rokov (za vprašanja in za oddajo) predlagamo za najmanj 7 dni. HvalaODGOVOR

Naročnik sporoča, da zaradi objektivnih razlogov ne more v celoti slediti zgornjemu predlogu, zato podaljšuje rok za postavljanje vprašanj, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb, kot sledi:
Rok za postavljanje vprašanj se podaljša, in sicer do 9.11.2022 do 15. ure.
Rok za postavljanje vprašanj iz zaprtega dela se podaljša, in sicer do 9.11.2022 do 15. ure.
Rok za oddajo ponudbe se podaljša, in sicer do 16.11.2022 do 12:00 ure.
Prav tako se spremeni datum odpiranja ponudb, ki bo dne 16.11.2022 ob 14:00 uri.

Naročnik sporoča, da bo zaradi spremenjenih rokov, objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.Datum objave: 04.11.2022   15:12
VPRAŠANJE št. 2
Spoštovani!

Pozivamo vas, da TAKOJ objavite zaprti del JN.

ODGOVOR

Zaradi zaščite posebno občutljivih informacij naročnik, skladno z 2. odstavkom 61. člena ZJN-3, celotne dokumentacije ne more objaviti na portalu javnih naročil. Za del dokumentacije, ki jo je potrebno proučiti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila ter pri pripravi ponudbe za izvedbo javnega naročila, velja, da je skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje naročnika, poslovna skrivnost, saj vsebuje pomembnejše podatke o delovanju oz. poslovanju naročnika in bi njihovo razkritje utegnilo škodovati naročniku. Zaradi navedenega naročnik ne more objaviti zaprtega dela razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil. Zaprti del razpisne dokumentacije je bil na voljo vsem potencialnim ponudnikom po predhodni najavi 'Prevzem zaprtega dela tehničnih specifikacij'. Rok za dvig zaprtega dela razpisne dokumentacije je bil postavljen v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 04.11.2022   15:13
VPRAŠANJE št. 3
Spoštovani,

za pripravo ponudbe potrebujemo naziv zavarovalnega posrednika in njegovo višino provizije za ta posel - ker gre za zelo skrajšan rok, te podatke potrebujemo takoj / čim prej!

Hvala!

ODGOVOR

Zahtevani podatki so na voljo potencialnim ponudnikom v okviru zaprtega dela razpisne dokumentacije, ki so pravočasno podali zahtevo 'Prevzem zaprtega dela tehničnih specifikacij'. Rok za dvig zaprtega dela razpisne dokumentacije je bil postavljen v razpisni dokumentaciji.