Dosje javnega naročila JN361/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN361/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.01.2014
JN1505/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2014
JN1824/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2014
    JN361/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 009-011019
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 10. 1. 2014
Številka objave: JN361/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: javni zavod.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, Črtomirova ulica 12, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Bežigrad
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Bežigrad

1. skupina MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1. sklop Mleko in jogurti
2. sklop kefir
3. sklop Smetana, skuta; maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
4. sklop sladoledi
2. skupina MESO IN MESNI IZDELKI
1. sklop Mlado goveje meso (junčje), svinjsko meso, telečje meso
2. sklop Perutninsko meso
3. sklop mesnine
4. sklop salame
5. sklop Perutninske mesnine in salame
6. sklop paštete
3. skupina RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1. sklop Zamrznjene ribe
2. Sklop Konzerviranji ribji izdelki
4. skupina JAJCA
1. sklop jajca
5. skupina OLJA IN IZDELKI
1. sklop olja
6. skupina SVEŽE SADJE; ZELENJAVA; SUHO SADJE
1. sklop solata
2. sklop Ostala zelenjava
3. sklop krompir
4. sklop Suhe stročnice
5. sklop južno sadje
6. sklop Jabolka, hruške, slive
7. sklop jagodičevje
8. sklop Zgodnje spomladansko sadje
9. sklop Ostalo sadje
10. sklop Suho sadje
7. skupina Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
2. sklop Konzervirana in vložena zelenjava
3. sklop Sadni kompoti, marmelade in džemi
8. skupina SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop Sadne pijače, nektarji; sok 100%
2. sklop Sadno žitne rezine
3. sklop vode
4. sklop Ledeni čaj
5. sklop Sadni sirup 100%
9. skupina ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
2. sklop moke
3. sklop testenine
4. sklop Polnjene testenine, testo, sveži njoki
10. skupina ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. sklop štruklji
3. sklop polpeti
4. sklop Polnjene testenine
5. sklop Zamrznjeno testo
6. sklop palačinke
7. sklop Različni zamrznjeni izdelki
11. skupina KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1. sklop Pšenični kruh, ostali kruh
2. sklop Žemlje, štručke, bombete
3. sklop Ostalo pekovsko pecivo
4. sklop slaščice
5. sklop sendviči
6. sklop Ostalo pekovsko pecivo
12. skupina OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
1. sklop Kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop Razni praški in začimbe
4. sklop Ostala živila
13. skupina EKOLOŠKA ŽIVILA
1. sklop Bio mleko in mlečni izdelki
2. sklop Bio meso in mesnine
3. sklop Bio jabolka
4. sklop Bio kruh in pekovski izdelki
5. sklop Bio zelenjava
6. sklop Bio sokovi
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15511000 (Mleko)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15321000 (Sadni sokovi)
15811100 (Kruh)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNA IZ POPISOV ARTIKLOV
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA - MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 1. skupina MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1. sklop Mleko in jogurti
2. sklop kefir
3. sklop Smetana, skuta; maslo, siri, mlečni namazi, mlečni pudingi in deserti
4. sklop sladoledi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15551000 (Jogurt in drugi izdelki iz fermentiranega mleka)
15512000 (Smetana)
15542100 (Skuta)
15555000 (Sladoled in podobni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 2. skupina MESO IN MESNI IZDELKI
1. sklop Mlado goveje meso (junčje), svinjsko meso, telečje meso
2. sklop Perutninsko meso
3. sklop mesnine
4. sklop salame
5. sklop Perutninske mesnine in salame
6. sklop paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15111000 (Goveje in telečje meso)
15111200 (Telečje meso)
15113000 (Prašičje meso)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA - RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS 3. skupina RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1. sklop Zamrznjene ribe
2. Sklop Konzerviranji ribji izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03311000 (Ribe)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15221000 (Zamrznjene ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA - JAJCA
1)KRATEK OPIS 4. skupina JAJCA
1. sklop jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS 5. skupina OLJA IN IZDELKI
1. sklop olja
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15411100 (Rastlinska olja)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS 6. skupina SVEŽE SADJE; ZELENJAVA; SUHO SADJE
1. sklop solata
2. sklop Ostala zelenjava
3. sklop krompir
4. sklop Suhe stročnice
5. sklop južno sadje
6. sklop Jabolka, hruške, slive
7. sklop jagodičevje
8. sklop Zgodnje spomladansko sadje
9. sklop Ostalo sadje
10. sklop Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03221310 (Solata)
03212100 (Krompir)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
03222000 (Sadje in oreški)
03222110 (Tropsko sadje)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA - ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS 7. skupina Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
2. sklop Konzervirana in vložena zelenjava
3. sklop Sadni kompoti, marmelade in džemi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1)KRATEK OPIS 8. skupina SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop Sadne pijače, nektarji; sok 100%
2. sklop Sadno žitne rezine
3. sklop vode
4. sklop Ledeni čaj
5. sklop Sadni sirup 100%
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15981100 (Negazirana mineralna voda)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA - ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 9. skupina ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit
2. sklop moke
3. sklop testenine
4. sklop Polnjene testenine, testo, sveži njoki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211000 (Žita)
15613300 (Živila iz žitaric)
15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA - ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS 10. skupina ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. sklop štruklji
3. sklop polpeti
4. sklop Polnjene testenine
5. sklop Zamrznjeno testo
6. sklop palačinke
7. sklop Različni zamrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15612300 (Rastlinska moka in zdrob)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKLOP - KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 11. skupina KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1. sklop Pšenični kruh, ostali kruh
2. sklop Žemlje, štručke, bombete
3. sklop Ostalo pekovsko pecivo
4. sklop slaščice
5. sklop sendviči
6. sklop Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA - OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS 12. skupina OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
1. sklop Kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop Razni praški in začimbe
4. sklop Ostala živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15872200 (Začimbe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 13. SKUPINA - EKOLOŠKA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS 13. skupina EKOLOŠKA ŽIVILA
1. sklop Bio mleko in mlečni izdelki
2. sklop Bio meso in mesnine
3. sklop Bio jabolka
4. sklop Bio kruh in pekovski izdelki
5. sklop Bio zelenjava
6. sklop Bio sokovi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15511000 (Mleko)
15510000 (Mleko in smetana)
03222321 (Jabolka)
15811100 (Kruh)
15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-16/2014-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 20. 2. 2014
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 20. 2. 2014
Čas: 11:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/1/1946-47731481557864922566/Razpisna
_dokumentacija_-_zivila_10.1.2014_-_OS_BEZIGRAD_za_objavo.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 11. 2. 2014
Čas: 14:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 1. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1505/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 6. 2. 2014
  • JN1824/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 14. 2. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2014   08:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V 1. skupini živil sklop 1 .Mleko in jogurti sta artikla, ki jih na trgu ni zato vas prosimo, da ju zamenjate oz. objavite popravek. To sta :
sirotka s sadnim okusom 150 - 200g in sadni jogurt brez laktoze 150 - 200 g - dobavljiv je z gramaturo 500g.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani,

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca ponudbe za 1. skupino živil (Mleko in mlečni izdelki), 1. sklop (Mleko in jogurti), in sicer je sirotka s sadnim okusom 150 – 200 g črtana iz razpisa, sadni jogurt brez laktoze pa je dovoljen v gramaturi do 500 g.Datum objave: 06.02.2014   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

3. RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
• 11 pašteta iz zelenjave in morskih rib, min. 40% ribe (1. kvaliteta) 30g: Obstaja 50g ali 80g pakiranje. Prosimo za popravek.
• 12 tunina pašteta, podobno kot Argeta tuna, 45 g: ali lahko ponudimo pakiranje 30g ali 50g? Vaši zahtevi namreč ustreza samo pašteta Argeta, s čimer preferirate določeno blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili o javnih razpisih.
• 13 ribja pašteta iz morskih rib, min 25% tuna in "5% sardel, max. 2% ogl. Hidratov 30 g: Na trgu ne najdemo paštete z omenjenim opisom. Poznamo samo tunino pašteto, ki ima 35 % ribe tune – ali lahko ponudimo to pašteto?
• 14 tuna v rastlinskem olju, 160 do 200g: prosimo, da enoto mere spremenite npr. v kg, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive.
• 17 ribja pašteta iz tune, min. 47 % tune,2 do 4 dag: ali lahko ponudimo pašteto, ki vsebuje 35% tune? Na trgu ne najdemo paštete z omenjenim opisom.
• 18 ribja pašteta iz tune, min. 47 % tune, 8 do 10 dag: ali lahko ponudimo pašteto, ki vsebuje 35% tune? Na trgu ne najdemo paštete z omenjenim opisom.
• 19 ribja pašteta iz lososa, min 48 % lososa, 80 do 100g: ali lahko ponudimo lososov namaz, ki vsebuje 46% lososa? Na trgu ne najdemo paštete z omenjenim opisom.
• 20 tunina v lastnem soku, tuna min 80 %, 80 do 200g: ali lahko ponudimo tuno v naravnem soku, ki vsebuje 56g tune v 80g pločevinki? Tune z min. 80% ribe ni na tržišču.

6. skupina: SVEŽE SADJE; ZELENJAVA; SUHO SADJE
• 87 suhe banane, razred I.: prosimo, določite enoto mere
7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
• 23 rdeča pesa v solati 10/1 ( PE embalaža-pastelizirano ): prosimo, da za to peso naredite ločen sklop in s tem omogočite večim ponudnikom, da oddajo svojo ponudbo za sklop 7.2. Gre namreč za svežo peso, ki bi bolj spadala v sklop sveže zelenjave.

8. skupina: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
• 3 breskvov nektar min. 50% sd (breskova kaša 32 %, jabolčna kaša 18%) 0,2 l: vaša zahteva ustreza smo izdelu blagovnem znamke Fructal, s čimer preferirate blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili javnega naročanja. Ali lahko ponudimo nektar, ki vsebuje min. 50% skupnega sadnega deleža?
• 5 jagodni nektar min. 45% sd (jagodna kaša 30%, jabolčna kaša 11%, črno grozdje 4%): vaša zahteva ustreza smo izdelu blagovnem znamke Fructal, s čimer preferirate blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili javnega naročanja. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje: jagodna kaša 24%, jabolčna kaša 16%, grozdni sok iz zgoščenega soka min. 5%
• 6: jagodni nektar min. 45% sd (jagodna kaša 30%, jabolčna kaša 11%, črno grozdje 4%) 0,2l : vaša zahteva ustreza smo izdelu blagovnem znamke Fructal, s čimer preferirate blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili javnega naročanja. Ali lahko ponudimo nektar, ki vsebuje najmanj 50% sadni delež, od tega 30% jagoda; nektar vsebuje še zgoščeno jabolčno kašo in zgoščene sadne sokove (jagoda, jabolko, limona)?
• Artikli pod zaporedno številko 8, 9, 10: ali lahko ponudimo pijače, ki imajo sadni delež med 10-15%?
• 21 anansov nektar 0,2 l: obstaja ananasov 100% sok – ali lahko ponudimo tega? Ali pa vam morda lahko ponudimo ananasov nektar pakiranje 1,5l?
• 25 100% pomarančni sok 0,2 l: ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
• 32 ledeni čaj limona-limeta 0,5 l: ledenega čaja s tem okusom se na trgu ne da več dobiti. Ali lahko namesto tega okusa ponudimo ledeni čaj z okusom gozdni sadeži?
• 35 ledeni čaj breskev 0,2 l: ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?

9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
• 1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 10-15 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
• 12 kosmiči ajdovi: navadnih ajdovih kosmičev na trgu ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo ajdovo moko ali ajdovo kašo?: Na trgu drugače obstajajo ajdovi kosmiči brez glutena. Prosimo, da določite tudi enoto mere.
• 35 drobne jušne zakuhe po 2 kg (zvezdice, rinčice, rižek): ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
• 36 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
• 37 rezanci, valjani, široki 5 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?

11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
• 119 grisini polnozrnati 25g: porcijski polnozrnati grisini ne obstajajo. Ali lahko ponudimo pakiranje 100g?

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
• 6 čokolada jedilna 200g: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
• 8 čokolino 2,5kg: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg ali 1800g?
• 11 lešnikov kremni namaz (nutella ali podobno) 200g: ali lahko ponudimo pakiranje 750g?
• 12 lešnikov kremni namaz (nutella ali podobno) 28-50g (porcijski): prosimo, da glede na razpon v gramaturi izdelka določite enoto mere tako (npr. Kg), da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive
• 25 goveja juha koncentrat, brez aditivov (zlasti ojačevalcev okusa) 0,5-1kg: ali lahko ponudimo juho, ki vsebuje mononatrijev glutaminat? 1kg juha od Podravke niti od Knorra namreč ne ustreza vašim zahtevam. Goveje juhe brez ojačevalcev okusa trenutno ni na trgu (v preteklosti so bile, vendar so bile zaradi slabe prodaje; drugačen okus; umaknjene iz proizvodnje)
• 26 dodatek jedem, mešanica začimb, brez aditivov (zlasti ojačevalcev okusa) 0,5-1kg: glede na to,d a želite začimbno mešanico brez ojačevalce okusa, vam lahko ponudimo pakiranje 150g, 300g ali 3kg. Prosimo, spremenite gramaturo izdelka, da bomo lahko ustregli vaši zahtevi.
• 30 koper list drobljen 35 g: ali lahko ponudimo gramaturo 16g ali 55g?
• 36 timijan, zdrobljen 190-210g: ali lahko ponudimo gramaturo 450g?
• 37 marajon 80-220g: ali lahko ppnudimo pakiranje 250g?
• 39 žafranika 10 g: ali lahko ponudimo pakiranje 13g?
• 41 paprika mleta, sladka 400-700g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
• 43 rožmarin, celi 350-400g: ali lahko ponudimo pakiranje 600g?
• 48 sladkor beli, mleti, 100-200g: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
• 54 čokoladne mrvice 100-200g: ali lahko ponudimo pakiranje 76g?
• 55 paradižnik pelati, pasiran, 1-2dcl: ali lahko ponudimo pakiranje 500ml?
• 66 krompir v prahu 4 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
• 67 kompot sadni, pakiran, lonček, 100-180 g: kompota v tako majhnem pakiranju se ne da več dobiti. Ali vam lahko ponudimo kompot z gramaturo 820g?
• 69 šampinjoni v slanici 200 do 600g: ali lahko ponudimo pakiranje 800g?
• 71 zlate kroglice 500g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
• 72 paradižnikov koncentrat 580 g: ali lahko ponudimo pakiranje 800g?
• 73 pašteta (podobno Argeta) tunina 45 g: ali lahko ponudimo pakiranje 30 ali 50g? Samo Argeta obstaja v 45g pakiranju, s čimer preferirate blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili o javnem naročanju.
• 77 gorčica 165 g: ali lahko ponudimo pakiranje 180g?
• 87 sadni mix iz 5 vrst sadja 100% sd 0,25 l različni okusi: smoothijev pakiranje 250ml se ne da več dobiti, ker jih je proizvajalec umaknil iz prodaje. Na trgu se trenutno da dobiti smoothije pakiranje 500ml, vendar se zelo slabo prodajajo in obstaja velika verjetnost, da bo proizvajalec tudi ta artikel kmalu umaknil iz prodaje. Prosimo, da artikel izločite iz sklopa oziroma spremenite težo.
• 90 keksi čajni 350 do 600g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
• 99 med gozdni porcijski 20g: porcijki gozdni med se je dalo dobiti včasih, sedaj pa je na voljo samo porcijski cvetlični emd. Ali vam lahko ponudimo cvetlični med?


Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR:

Spoštovani!

Odgovori so dopisani ob vprašanjih.

• 11 pašteta iz zelenjave in morskih rib, min. 40% ribe (1. kvaliteta) 30g: Obstaja 50g ali 80g pakiranje. Prosimo za popravek.
Dovoljen je razpon gramature od 30 do 50 g.
• 12 tunina pašteta, podobno kot Argeta tuna, 45 g: ali lahko ponudimo pakiranje 30g ali 50g? Vaši zahtevi namreč ustreza samo pašteta Argeta, s čimer preferirate določeno blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili o javnih razpisih.
Dovoljen je razpon gramature od 45 do 50 g.
• 13 ribja pašteta iz morskih rib, min 25% tuna in "5% sardel, max. 2% ogl. Hidratov 30 g: Na trgu ne najdemo paštete z omenjenim opisom. Poznamo samo tunino pašteto, ki ima 35 % ribe tune – ali lahko ponudimo to pašteto?
Zahteva o deležu ribe je min. 35%.
• 14 tuna v rastlinskem olju, 160 do 200g: prosimo, da enoto mere spremenite npr. v kg, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive.
Ocenjena količina je 2, enota mere kilogram.
• 17 ribja pašteta iz tune, min. 47 % tune,2 do 4 dag: ali lahko ponudimo pašteto, ki vsebuje 35% tune? Na trgu ne najdemo paštete z omenjenim opisom.
Minimalni delež tune je 35%. Ocenjena količina je 40 kg.
• 18 ribja pašteta iz tune, min. 47 % tune, 8 do 10 dag: ali lahko ponudimo pašteto, ki vsebuje 35% tune? Na trgu ne najdemo paštete z omenjenim opisom.
Minimalni delež tune je 35%.
• 19 ribja pašteta iz lososa, min 48 % lososa, 80 do 100g: ali lahko ponudimo lososov namaz, ki vsebuje 46% lososa? Na trgu ne najdemo paštete z omenjenim opisom.
Minimalni delež lososa je 46%.
• 20 tunina v lastnem soku, tuna min 80 %, 80 do 200g: ali lahko ponudimo tuno v naravnem soku, ki vsebuje 56g tune v 80g pločevinki? Tune z min. 80% ribe ni na tržišču.
Minimalni delež tune je 70%.

6. skupina: SVEŽE SADJE; ZELENJAVA; SUHO SADJE
• 87 suhe banane, razred I.: prosimo, določite enoto mere
Eno mere je kilogram.

7. skupina: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
• 23 rdeča pesa v solati 10/1 ( PE embalaža-pastelizirano ): prosimo, da za to peso naredite ločen sklop in s tem omogočite večim ponudnikom, da oddajo svojo ponudbo za sklop 7.2. Gre namreč za svežo peso, ki bi bolj spadala v sklop sveže zelenjave.
Rdeča pesa je iz 2. sklopa (Konzervirana in vložena zelenjava) črtana.
8. skupina: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
• 3 breskvov nektar min. 50% sd (breskova kaša 32 %, jabolčna kaša 18%) 0,2 l: vaša zahteva ustreza smo izdelu blagovnem znamke Fructal, s čimer preferirate blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili javnega naročanja. Ali lahko ponudimo nektar, ki vsebuje min. 50% skupnega sadnega deleža?
Minimalni skupni sadni delež v nektarju je 50%.
• 5 jagodni nektar min. 45% sd (jagodna kaša 30%, jabolčna kaša 11%, črno grozdje 4%): vaša zahteva ustreza smo izdelu blagovnem znamke Fructal, s čimer preferirate blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili javnega naročanja. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje: jagodna kaša 24%, jabolčna kaša 16%, grozdni sok iz zgoščenega soka min. 5%
Minimalni skupni sadni delež je 45%.
• 6: jagodni nektar min. 45% sd (jagodna kaša 30%, jabolčna kaša 11%, črno grozdje 4%) 0,2l : vaša zahteva ustreza smo izdelu blagovnem znamke Fructal, s čimer preferirate blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili javnega naročanja. Ali lahko ponudimo nektar, ki vsebuje najmanj 50% sadni delež, od tega 30% jagoda; nektar vsebuje še zgoščeno jabolčno kašo in zgoščene sadne sokove (jagoda, jabolko, limona)?
Minimalni skupni sadni delež je 45%.
• Artikli pod zaporedno številko 8, 9, 10: ali lahko ponudimo pijače, ki imajo sadni delež med 10-15%?
Obvezen sadni delež v pijači je 10%.
• 21 anansov nektar 0,2 l: obstaja ananasov 100% sok – ali lahko ponudimo tega? Ali pa vam morda lahko ponudimo ananasov nektar pakiranje 1,5l?
Artikel je iz razpisa črtan.
• 25 100% pomarančni sok 0,2 l: ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
Ne.
• 32 ledeni čaj limona-limeta 0,5 l: ledenega čaja s tem okusom se na trgu ne da več dobiti. Ali lahko namesto tega okusa ponudimo ledeni čaj z okusom gozdni sadeži?
Zahtevan je ledeni čas z okusom gozdni sadeži.
• 35 ledeni čaj breskev 0,2 l: ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
Ne.

9. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
• 1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 10-15 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
Popravek razpona gramature na 5 – 15 kg.
• 12 kosmiči ajdovi: navadnih ajdovih kosmičev na trgu ne najdemo. Ali vam lahko ponudimo ajdovo moko ali ajdovo kašo?: Na trgu drugače obstajajo ajdovi kosmiči brez glutena. Prosimo, da določite tudi enoto mere.
Arikel je črtan iz razpisa.
• 35 drobne jušne zakuhe po 2 kg (zvezdice, rinčice, rižek): ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Popravek razpona gramature na 0,5 do 2 kg.
• 36 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Popravek razpona gramature na 0,5 do 2 kg.
• 37 rezanci, valjani, široki 5 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Popravek razpona gramature na 0,5 do 5 kg, ocenjena količina na 150, enota mere na kilogram.

11. skupina: KRUH; PEKOVSKO PECIVO; KEKSI; SLAŠČIČARSKI IZDELKI
• 119 grisini polnozrnati 25g: porcijski polnozrnati grisini ne obstajajo. Ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
Artikel je črtan iz razpisa.

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
• 6 čokolada jedilna 200g: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Popravek razpona gramature ma 200 – 500 g, ocenjena količina na 20, enota mere na kilogram.
• 8 čokolino 2,5kg: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg ali 1800g?
Popravek razpona gramature na 1,8 do 2,5 kg, ocenjena količina na 160, enota mere na kilogram.
• 11 lešnikov kremni namaz (nutella ali podobno) 200g: ali lahko ponudimo pakiranje 750g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 200 do 750 g.
• 12 lešnikov kremni namaz (nutella ali podobno) 28-50g (porcijski): prosimo, da glede na razpon v gramaturi izdelka določite enoto mere tako (npr. Kg), da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive
Popravek ocenjene količine na 132, enota mere na kilogram.
• 25 goveja juha koncentrat, brez aditivov (zlasti ojačevalcev okusa) 0,5-1kg: ali lahko ponudimo juho, ki vsebuje mononatrijev glutaminat? 1kg juha od Podravke niti od Knorra namreč ne ustreza vašim zahtevam. Goveje juhe brez ojačevalcev okusa trenutno ni na trgu (v preteklosti so bile, vendar so bile zaradi slabe prodaje; drugačen okus; umaknjene iz proizvodnje)
Artikel je črtan iz razpisa.
• 26 dodatek jedem, mešanica začimb, brez aditivov (zlasti ojačevalcev okusa) 0,5-1kg: glede na to,d a želite začimbno mešanico brez ojačevalce okusa, vam lahko ponudimo pakiranje 150g, 300g ali 3kg.
Prosimo, spremenite gramaturo izdelka, da bomo lahko ustregli vaši zahtevi.
Popravek dovoljene gramature na 300 g, ocenjena količina na 25.
• 30 koper list drobljen 35 g: ali lahko ponudimo gramaturo 16g ali 55g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 35 do 55 g.
• 36 timijan, zdrobljen 190-210g: ali lahko ponudimo gramaturo 450g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 190 do 450 g.
• 37 marajon 80-220g: ali lahko ppnudimo pakiranje 250g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 80 do 250 g.
• 39 žafranika 10 g: ali lahko ponudimo pakiranje 13g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 10 do 13 g.
• 41 paprika mleta, sladka 400-700g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 400 do 1000 g.
• 43 rožmarin, celi 350-400g: ali lahko ponudimo pakiranje 600g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 350 do 600 g.
• 48 sladkor beli, mleti, 100-200g: ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 100 do 500 g.
• 54 čokoladne mrvice 100-200g: ali lahko ponudimo pakiranje 76g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 76 do 200 g.
• 55 paradižnik pelati, pasiran, 1-2dcl: ali lahko ponudimo pakiranje 500ml?
Popravek dovoljenega razpona volumna na 1 do 5 dcl.
• 66 krompir v prahu 4 kg: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
Ne.
• 67 kompot sadni, pakiran, lonček, 100-180 g: kompota v tako majhnem pakiranju se ne da več dobiti. Ali vam lahko ponudimo kompot z gramaturo 820g?
Artikel je črtan iz razpisa.
• 69 šampinjoni v slanici 200 do 600g: ali lahko ponudimo pakiranje 800g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 200 do 800 g.
• 71 zlate kroglice 500g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 500 do 1000 g.
• 72 paradižnikov koncentrat 580 g: ali lahko ponudimo pakiranje 800g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 580 do 800 g.

• 73 pašteta (podobno Argeta) tunina 45 g: ali lahko ponudimo pakiranje 30 ali 50g? Samo Argeta obstaja v 45g pakiranju, s čimer preferirate blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili o javnem naročanju.
Artikel se črta iz razpisa.
• 77 gorčica 165 g: ali lahko ponudimo pakiranje 180g?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 165 do 180 g.
• 87 sadni mix iz 5 vrst sadja 100 % sd 0,25 l različni okusi: smoothijev pakiranje 250ml se ne da več dobiti, ker jih je proizvajalec umaknil iz prodaje. Na trgu se trenutno da dobiti smoothije pakiranje 500ml, vendar se zelo slabo prodajajo in obstaja velika verjetnost, da bo proizvajalec tudi ta artikel kmalu umaknil iz prodaje. Prosimo, da artikel izločite iz sklopa oziroma spremenite težo.
Artikel je črtan iz razpisa.
• 90 keksi čajni 350 do 600g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
Popravek dovoljenega razpona gramature na 350 do 1000 g.
• 99 med gozdni porcijski 20g: porcijki gozdni med se je dalo dobiti včasih, sedaj pa je na voljo samo porcijski cvetlični emd. Ali vam lahko ponudimo cvetlični med?
Postavka je črtana iz razpisa. Popravljena je ocenjena količina pri postavki cvetlični med, porcijski na 2800 kom.

Na podlagi odgovorov bo naročnik objavil popravek naslednjih sklopov živil:
- 3. skupina (Ribe in konzervirane ribe), v delu, ki se nanaša na 2. sklop (Konzervirani ribji izdelki),
- 6. skupina (Sveže sadje, zelenjava, suho sadje), v delu, ki se nanaša na 10. sklop (Suho sadje), dodan je 11. sklop (Rdeča pesa v solati – pasterizirana). Objavljen bo popravek obrazca Ponudba (priloga 6);
- 7. skupina (Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje), v delu, ki se nanaša na 2. sklop (Konzervirana in vložena zelenjava);
- 8. skupina (Sadni sokovi, ledeni čaj, voda, sirupi), v delu, ki se nanaša na 1. sklop (Sadne pijače, nektarji) in 4. sklop (Ledeni čaj);
- 9. skupina (Žita in mlevski izdelki), v delu, ki se nanaša na 1. sklop (Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit) in 3. sklop (Testenine),
- 11. skupina (Kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki), v delu, ki se nanaša na 6. sklop (Ostalo pekovsko pecivo),
- 12. skupina (Ostalo prehrambeno blago), v delu, ki se nanaša na 1. sklop (Kakavovi in kavni izdelki), 3. sklop (Razni praški in začimbe) in 4. sklop (Ostala živila).

Pripravila: Irena Stopar Kavčič, Za: Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer, Vodja službeDatum objave: 13.02.2014   14:53
Številka: 430-16/2014-14
Oznaka JN: 14/600001
Datum:13. 2. 2014


Odgovori na vprašanja


V zvezi z javnim naročilom za izbor dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil za OŠ Bežigrad, številka javnega naročila 14/600001, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN361/2014) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
7.2.
22 paprike v kisu (konzerva 4 kg + /-5% ): ali lahko ponudimo 4250g pakiranje? - Da.
23 rdeča pesa v solati (konzerva 4kg +/-5%): ali lahko ponudimo 4250g pakiranje?- Da.
25 dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4kg +/-5%: ali lahko ponudimo 4500g pakiranje? - opis se spremeni in sicer: dvojni paradižnikov konentrat 400 do 1000 g.
28 gorčica delikatesna v tubi, 165 g: ali lahko ponudimo pakiranje 180g? - Da.
33 ketchap 500g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Ketchup 500g na trgu ponuja namreč smo 1 dobavitelj, s čimer preferirate določeno blagovno znamko, kar je v nasprotju s pravili o javnem naročanju. – lahko ponudite pakiranje 400 do 1000g. .
34 ketchap 400g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Na trgu ne obstaja ketchup 400g pakiranje. – Živilo pod zaporedno številko 34 se briše.

7.3
46 marmelada porcijska 20g, marelična: ali lahko ponudimo pakiranje 28g?- Da.
47 marmelada porcijska 20g, jagodna: ali lahko ponudimo pakiranje 28g? – Da.

12.1
11 lešnikov kremni namaz (nutella ali podobno) 200 - 750 g: prosimo, da spremenite enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
Odgovor: Enota mere je spremenjena v kg in ocenjena količina na 2.

Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Odgovori so podani pri posameznem vprašanju.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
Vprašanje se nanaša na skupino 8. sklop 5. in na artikle pod zaporedno št:
43.) 100% sadni sirup malina 5-6 l 8 brez dodanega sladkorja in konzervansov. Tega okusa za enkrat na trgu še ni, zato prosim če ga umaknete iz razpisa.
Odgovor: Sadni sirup pod zap. št. 43: 100% sadni sirup malina se briše in doda: »sirup malina, 5-6 l, brez konzervansov«

44. ) 100% sadni sirup pomaranča tudi še ne obstaja. Ali lahko ponudimo pomarančo z min 65 % sadnim deležem?
Odgovor: Opis se spremeni in sicer: »sirup pomaranča, 5-6 l, brez konzervansov«.

45.) 100% sadni sirup limona 5-6 l ( brez dodanega sladkorja in konzervansov ) tudi ta artikel ne obstaja ampak samo 100% limonin sok v 1 l plastenki ali navaden sirup limona v 5 l plastenki.
Odgovor: Sadni sirup pod zap. Št. 45: 100 sadni sirup limona se briše in doda: »sirup limona (5-6 l), brez konzervansov«.

Prosim sporočite, kaj naj prijavimo, da bodo ponudbe med seboj primerljive,
S spoštovanjem,
Odgovori so podani pri posameznem vprašanju.


3. Vprašanje:
Spoštovani,
Vprašanje se nanaša na skupino 8. sklop 1: Sadne pijače, nektarji in sicer na zastavljeno vprašanje in vaš odgovor. Vprašanje pa se glasi:

Fructalovo blagovno znamko ponujamo 3 ponudniki ( Mercator, Era good, Nektar Natura nekaj malega pa tudi podjetje Impuls), zato razpisani artikli nikakor niso napisani na roke enemu ponudniku. Z opisom artiklov ste zahtevali določen nivo kvalitete, ki ste jo s sledečimi odgovori izgubili. Prosim za obrazložitev, kako lahko med seboj primerjate npr: Jagodni nektar, ki vsebuje 30 % jagodne kaše in jagodni nektar, ki vsebuje samo 24 % jagodne kaše. Namreč skupni sadni delež do 45 % je pridobljen na račun cenovno bistveno ugodnejšega sadja-jabolk. Z zmanjšanjem vsebnosti imenovanega sadja v soku, ( torej, da se jagode nadomeščajo z jabolki) se zniža cena pada pa tudi kvaliteta. Skratka je vaš popravek v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, saj ne omogoča pridobitev primerljivih ponudb. Zato opravičeno pričakujemo, vrnitev opisa artiklov pod zaporedno št.:3,5 in 6 na prvotni opis.

Hvala za vaš odgovor

Odgovor:
Pri analizi ponudb bomo upoštevali vse nektarje, ki bodo ustrezni po zakonodaji (P R A V I L N I K
o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi):

3) Pri izdelkih, proizvedenih iz dveh ali več vrst sadja, razen pri uporabi limoninega oziroma limetinega soka, pod pogoji, opredeljenimi v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, je ime izdelka sestavljeno iz uporabljenih vrst sadja po padajočem vrstnem redu glede na volumsko vsebnost vključenih sadnih sokov ali kaše, kot je navedeno na seznamu sestavin.

Sadni delež sadne kaše sadja, po katerem se imenuje nektar, mora biti večji od posameznega deleža preostalega sadja.

Skladno za navedenim bo naročnik objavil popravek na Portalu javnih naročil za skupine: 6, 7, 8 in 12.

Poleg navedenega je naročnik popravil okvirno količine v skupini 7: zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje; sklop 1: zamrznjena zelenjava in sadje: postavka 5: mlado zamrznjeno korenje: ocenjena količina je 100 kg in opis živila v skupini 6: sadje in zelenjava, sklop 11: rdeča pesa.
Lep pozdrav,

Pripravila: Irena Stopar Kavčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer