Dosje javnega naročila 007420/2022
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
Blago: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.000,74 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007420/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.11.2022
JN007420/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2022
JN007420/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.01.2023
JN007420/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007420/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
Tržaška cesta 27
1370
SI
Logatec
Slovenija
Marijana Kunc
marijana.kunc@kp-logatec.si
+386 17508118
+386 17508111

Internetni naslovi
http://www.kp-logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462301/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19584
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala
Referenčna številka dokumenta: JN-19584
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Vsi ponujeni proizvodi morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- če za posamezen proizvod obstaja harmonizirani standard (hEN) ali ga ureja kateri od obstoječih evropskih ocenjevalnih dokumentov (EAD), mora biti ponujeni proizvod označen z oznako CE;
- če posamezen proizvod ni zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji, mora ponujeni material ustrezati veljavnim slovenskim nacionalnim standardom oziroma mora imeti pridobljeno slovensko tehnično soglasje ali mora ustrezati drugi javno dostopni tehnični specifikaciji, ki predstavlja stanje tehnike in tehnologije.

Ponujeni vodovodni material v stiku s pitno vodo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne sme vplivati na skladnost pitne vode in mora imeti certifikat pooblaščenega evropskega organa za certificiranje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2022