Dosje javnega naročila 007609/2022
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve upravljanja nepremičnin
ZJN-3: Odprti postopek

JN007609/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.11.2022
JN007609/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007609/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 218-623725
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462558/Dokumentacija_za_oddajo_narocila_upravljanje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19746
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve upravljanja nepremičnin
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve upravljanja nepremičnin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje objekta EDA v Novi Gorici
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve upravljanje objekta EDA v Novi Gorici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje objekta ERA center v Velenju
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve upravljanje objekta ERA center v Velenju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2022   06:44
VPRAŠANJE
V navodilih ponudnikom je napaka v točki 13. Tehnične specifikacije.
Tabela ni skladna s predmetom navedenim v točki 1. Predmet in podatki o javnem naročilu.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik popravlja točko 13. Navodil ponudnikom tako, se preglednica v prvem odstsavku glasi:
SKLOP 1; EDA Center Delpinova ulica 18, 18a, 18b in 18 Nova Gorica, 33.421,13 (poslovni prostori), 4.179,14 m2 (stanovanja), 422 PP (v kletnih etažah)

SKLOP 2; Poslovni objekt ERA, Prešernova 10, Velenje; 2.561,10 (poslovni prostori).

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je pod točko 13. Tehnične specifikacije, Sklop 1 kot objekt zapisan Poslovni objekt ERA, Prešernova 10, Velenje. Na portalu se pod Sklopom 1 omenja EDA Nova Gorica. Ko tudi se pod Sklopom 2 omenja Poslovno trgovski Center Nova Velenje, Šaleška 21, ki se ga nikjer drugje ne omenja? Predvidevamo, da je prišlo do napake?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik popravlja točko 13. Navodil ponudnikom tako, se preglednica v prvem odstsavku glasi:
SKLOP 1; EDA Center Delpinova ulica 18, 18a, 18b in 18 Nova Gorica, 33.421,13 (poslovni prostori), 4.179,14 m2 (stanovanja), 422 PP (v kletnih etažah)

SKLOP 2; Poslovni objekt ERA, Prešernova 10, Velenje; 2.561,10 (poslovni prostori).

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 24.11.2022   14:27
VPRAŠANJE
Ali se obrazca Kadrovska usposobljenost in Reference kadra nanašata zgolj na kader, ki bo opravljal storitve upravljanja ali tudi na kader, ki bo opravljal hišniška opravila?

ODGOVOR
Spoštovani,

vsaj ena izmed nominiranih oseb mora izpolnjevati zahtevane kadrovske reference, lahko je to tudi hišnik. Ponudnik v ponudbi nominirajo vsaj enega oz. dva hišnika (odvisno od sklopa) ter dodatno osebo, ki izpolnjuje pogoj naveden v točki 12.13.2 Kadrovska usposobljenost, če ta ni hišnik.VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali se v obrazcu »Potrdilo o referenčnem projektu3 pod« »vrednost del brez DDV letno:« vpiše znesek, ki odgovarja pogodbenim opravilom (npr. zgolj upravljanje + hišniška dela) ali znesek vseh stroškov - v skladu z navedbo obrazca Reference2 - »Vrednost referenčnih storitev v obdobju enega leta:«?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
ponudnik v navedeno rubriko obrazca vpiše vsa bruto plačila, skupaj s skupnih stroškov kateri se plačujejo preko upravnika.


VPRAŠANJE
Po preučitvi objekta EDA CENTER ugotavljamo, da gre za poslovno stanovanjski objekt z površino dobrih 41.000,00 m2 z bistveno višjim in zahtevnejšim nivojem upravljanja.
Ali preferirate katerega izmed ponudnikov (upravnikov) glede na to, da je zahtevana referenca za površino zgolj 15.000,00 m2 in, da boste priznali reference za upravljanje tudi zgolj stanovanjskih objektov, ki po tehnični zahtevnosti niso primerljivi objektu, ki je predmet javnega naročila ?


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je določil zahteve glede referenc sorazmerno s predmetom naročila ter z namenom zagotovitve ustrezne konkurence med ponudniki. Iz tega razloga je tudi očitek glede preferiranja ponudnikov popolnoma nesmiseln, saj je naročnik določil pogoje, ki omogočajo sodelovanje pri javnem naročilu večjemu številu subjektov.