Dosje javnega naročila 900099/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.654,00 EUR

JN99/2022 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 04.08.2022
JN99/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2022
JN157/2022 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 07.11.2022
JN157/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2022
Zahtevek za revizijo
    JN157/2022 Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Storitve

Storitve gradbenega nadzora

Datum objave: 7. 11. 2022
Številka objave: JN157/2022


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
JN99/2022, Storitve: Storitve gradbenega nadzora; datum objave: 4. 8. 2022 (PZPPO1 - ZJNPOV)
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: Ingrid Stropnik Letnik, tel.: +386 14712106, telefaks: +386 14712762, e-pošta: glavna.pisarna@mors.si
Vrsta postopka: Zbiranje ponudb po predhodni objavi
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Ne

To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Ingrid Stropnik Letnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712106. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Internetni naslovi: http://www.gov.si
I.2)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.3)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Gradbeni nadzor pri izvedbi GOI vzdrževalnih del pri ureditvi strelišča B in C, BAČ
II.2)VRSTA NAROČILA Storitve.
Kategorija storitve: st. 26.
II.3)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma ne.
Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:II.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Gradbeni nadzor pri izvedbi GOI vzdrževalnih del pri ureditvi strelišča B in C, BAČ
II.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
II.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL Vrednost: 49654,00 EUR, z 22 % DDV
III.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
III.2)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
ŠT. NAROČILA: MORS 281/2022-ON-PZPs
ŠT. SKLOPA: 1
NAZIV:
IV.1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 17. 10. 2022
IV.2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IV.3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: SUPERIUS d.o.o., Na gmajni 24, SI-1000 Ljubljana.
IV.4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 50000,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 49654,00 EUR, z 22 % DDV
IV.5)TRAJANJE POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA:14 mesecev.
Rok veljavnosti pogodbe 31. 12. 2023
IV.6)INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Da.
Navedite vrednost ali delez naročila, ki bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem:
Delez: 11 %.
Kratek opis vrednosti/deleza naročila, ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: Obračun del.
V.1)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
V.2)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:V.3)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: JN99/2022 z dne 4. 8. 2022
V.4)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 11. 2022
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: MERILA
 
 
 

ODDELEK IV: ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE