Dosje javnega naročila 007495/2022
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Rekonstrukcija Ulice Ivana Regenta
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007495/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.11.2022
JN007495/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2022
JN007495/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007495/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
https://www.izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462750/objava_na_pjn.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19837
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija Ulice Ivana Regenta
Referenčna številka dokumenta: 430-11/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Rekonstrukcija Ulice Ivana Regenta«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Izola, Ulica Ivana Regenta
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Rekonstrukcija Ulice Ivana Regenta«.

Naročnik predmetno javno naročilo oddaja skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), in sicer skladno s 14. točko prvega odstavka 4. člena v zvezi s 16. točko drugega odstavka 6. člena, ki določa, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna, kar je naročnik vključil v popise del.
Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v PZI dokumentaciji in popisu del, ki sta prilogi te razpisne dokumenatcije.
Naročnik si pridržuje pravico del tega javnega naročila (»Popis del« / razdelek »VI. VODOVOD - MONTAŽNA DELA IN VODOVODNI MATERIAL«) oddati javnemu podjetju Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., kot izjemo na podlagi in-house naročila (28. člen ZJN-3), in sicer zgolj v primeru, da bodo cene javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. nižje ali enake od cene izbranega ponudnika v tem delu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 6. členom iz vzorca pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2022   15:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2022   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2022   09:29
VPRAŠANJE
V poglavju 8. POPIS DEL, naročnik v 4. odstavku navaja :" Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbi upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer."
Predlagamo, da tudi naročnik prebere lastno navodilo in objavljen popis del za optiko, ker je v celoti nelogičen in neuporaben. Prosimo da objavite popravljen popis del.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek z novo projektno dokumentacijo
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Prosim preglejte popis del za optiko, ki je absurden. Zakoličba 134 km, cevi 2 m oz 0,6 m, pokrovi več kot sto, na dve decimalke, ... Ne ustrezajo ne opisi ( LTŽ pokrovi neznane dimenzije, ne enote, še najmanj pa količine.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek z novo projektno dokumentacijo
S spoštovanjem


Datum objave: 10.11.2022   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali bo naročnik kot referenco upošteval tudi obnovo voziščne konstrukcije, če je zajemala enaka dela?
Se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik žal ne more upoštevati reference, ki ni v skladu z določili razpisne dokumentacije
S spoštovanjemDatum objave: 15.11.2022   08:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo za detajlni opis prespojitve meterone / fekalne kanalizacije.
To je lahko zelo visok strošek, ki lahko bistveno vpliva na ceno.

Tako naj naročnik ali opiše ali črta prespojitev.
Hvala.


ODGOVOR
Gre za klasično postavko RVK, glede na to , da bo vodovod potekal v cesti, kjer je tudi nekaj prečnih navezav fekalne in meteorne kanalizacije. Predpostavljeno je , da se bo v 1 fazi izvedel vodovod in elektro ter CATV kanalizacija. Nato bi se izvedla nova fekalna kanalizacija ( fekalna mora biti konstantno v funkciji) ter nato še nova meteorna. Vodovod s prespojitvami nima nič

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vodovod, Zemeljska dela:

Demontaža obstoječih komunalnih cevi(meteorne, fekalne) - , ki potekajo preko trase cevovoda.
Med izvajanjem del, je izvesti provizorično prespojitev, po končanih delih pa vzpostaviti prvotno stanje, s tem da se stiki zatesnijo, da meteorna voda ne pride v jarek vodovoda.

Naročnik naj ali detajlno opiše postavko ali pa naj črta prespojitev.
ODGOVOR
Gre za klasično postavko RVK, glede na to , da bo vodovod potekal v cesti, kjer je tudi nekaj prečnih navezav fekalne in meteorne kanalizacije. Predpostavljeno je , da se bo v 1 fazi izvedel vodovod in elektro ter CATV kanalizacija. Nato bi se izvedla nova fekalna kanalizacija ( fekalna mora biti konstantno v funkciji) ter nato še nova meteorna. Vodovod s prespojitvami nima nič