Dosje javnega naročila 007501/2022
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava NN elektroenergetskih vodnikov in kablov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 186.936,74 EUR

JN007501/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.11.2022
JN007501/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2022
JN007501/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2022
JN007501/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.12.2022
JN007501/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007501/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matej Gorišek
matej.gorisek@elektro-ljubljana.si
+386 12304224
+386 12304135

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462770/Post_047_dobava_NN_vodnikov.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19844
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava NN elektroenergetskih vodnikov in kablov
Referenčna številka dokumenta: JN2022/047
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo NN elektroenergetskih vodnikov in kablov«.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 1
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NN elektroenergetski enožilni vodniki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je Dobava NN elektroenergetskih vodnikov in kablov, za obdobje dveh let po specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javni razpis sestavljata 2 (dva) razpisna sklopa, in sicer gre za dobavo naslednje opreme:
- Sklop št. 1: NN elektroenergetski enožilni vodniki
- Sklop št. 2: NN elektroenergetski kabli

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, upoštevajoč merilo najugodnejša ponudba.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NN elektroenergetski kabli
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je Dobava NN elektroenergetskih vodnikov in kablov, za obdobje dveh let po specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javni razpis sestavljata 2 (dva) razpisna sklopa, in sicer gre za dobavo naslednje opreme:
- Sklop št. 1: NN elektroenergetski enožilni vodniki
- Sklop št. 2: NN elektroenergetski kabli

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, upoštevajoč merilo najugodnejša ponudba.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2022