Dosje javnega naročila 007527/2022
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Gradnje: Izgradnja hodnika za pešce Soteska - Poreber
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 496.696,50 EUR

JN007527/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2022
JN007527/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2022
JN007527/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2022
JN007527/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.02.2023
JN007527/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007527/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318161

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462848/Razpisna_dokumentacija_JN_Hodnik_za_pesce_Soteska-Poreber.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19871
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja hodnika za pešce Soteska - Poreber
Referenčna številka dokumenta: JN-19871
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja hodnika za pešce Soteska - Poreber
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45221113
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: R2414, odsek 1349 Kamnik Ločica, od km 3,145 do km 3,670 SOTESKA POREBER
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo ter ureditev hodnika za pešce na R2414, odsek 1349 Kamnik Ločica, od km 3,145 do km 3,670 SOTESKA POREBER.
V okviru ureditve novega hodnika za pešce, se bodo na območju investicije uredile tudi površine za kolesarje, prehodi za pešce, preveri se ustreznost obstoječih avtobusnih postajališč, na območju se uredi cestna razsvetljava in zaščita/prestavitev tangiranih komunalnih vodov.

Na delu predvidene investicije, kjer trasa prečka vodotok Podreberščica (ob obstoječem prepustu v profilu P11) se, v okviru predmetnega naročila zgradi novo brv za pešce v osnem razponu 5,50 m pod kotom 60 stopinj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili gradbene pogodbe in zakonodaje s področja javnih naročil.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2022   11:00
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2022



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2022   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to da se približuje zima, nas zanimajo roki izvedbe del (od / do).

Prosimo za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

enoten rok za dokončanje pogodbenih del je 150 zaporednih koledarskih dni od podpisa pogodbe in izvedene uvedbe v delo.
V ta rok je že upoštevana tudi zimska sezona. Določena dela se namreč, v kolikor razmere to dopuščajo, lahko izvedejo tudi v zimskih mesecih, ostala (npr. asfalterska, zaključna) dela pa se izvedejo v spomladanskih mesecih, takoj ko razmere le-to dopuščajo.


VPRAŠANJE
pozivamo naročnika da objavi detajl ograje za pešce

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je na Portal javnih naročil objavil Popravek, kjer je objavil detajl ograje za pešce.
Gre za tipsko kovinsko cevno ograjo kot npr. Los cestna oprema d.o.o. - Ograje za pešce (losoprema.si) ali podobno.


VPRAŠANJE
Spoštovani

ali se v postavkah gradbena in obrtniška dela (oporni zidovi) upošteva tudi ograja za pešce ali je zajeta v postavki 6.4. Oprema za zavarovanje prometa post. št. 64 454

ODGOVOR
Spoštovani

ograja za pešce se upošteva tako v postavkah gradbena in obrtniška dela - oporni zidovi (postavke 54 611, 54 612, 54 613 in 54 614), kot tudi v postavki 6.4 Oprema za zavarovanje prometa (postavka 64 454).
Količine ograj, zapisane v gornjih postavkah, se ne podvajajo.


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da sproti odgovarja na vprašanja saj zaključenem roku za vprašanja ne moremo postavljati dodatnih vprašanj glede na vaše odgovore in morebitne nejasnosti

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je objavil Popravek, s katerim odpravlja spodaj navedene napake iz popisa del, ter pravočasno podaja informacije glede prejetih vprašanj.


VPRAŠANJE
Spoštovani

v popisu zahtevate
Odkup zemljišč v zasebni lasti 441 m2
Služnost za komunalne vode na zemljiščih v zasebni lasti 63 m2
ali ni to stvar investitorja in mora izvajalec dobiti prosto traso za izvajanje

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je na Portal javnih naročil objavil Popravek, kjer objavlja popravljen popis del, v katerem se omenjeni postavki črtata glede na prvotno objavljeni popis del.


VPRAŠANJE
Spoštovani.

V poglavju 0/2-CESTNO-PROMETNI DEL_ del 7.10* Odkupi, sta nestandardni postavki:

- 71 001* Odkup zemljišč v zasebni lasti
m2 441,00
- 71 002* Služnost za komunalne vode na zemljiščih v zasebni lasti
m2 63,00

Prosimo vas da ODKUPE, oziroma zgoraj navedeni postavki izločite iz popisa, NAVEDENO JE MORAL PRIDOBITI INVESTITOR PRED OBJAVO JN 007527/2022!

Prosimo Vas za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je na Portal javnih naročil objavil Popravek, kjer objavlja popravljen popis del, v katerem se omenjeni postavki črtata glede na prvotno objavljeni popis del.