Dosje javnega naročila 007522/2022
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup, dobava in montaža laboratorijskega pohištva za Katedro za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 106.246,99 EUR

JN007522/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2022
JN007522/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2022
JN007522/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2022
JN007522/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2022
JN007522/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.12.2022
JN007522/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007522/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Popit
Petra.Popit@bf.uni-lj.si
+386 13203038

Internetni naslovi
https://www.bf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462892/402-41-2022_Nakup_laboratorijskega_pohistva_Katedre_za_Botaniko.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462892/espd/402-41-2022_Nakup_laboratorijskega_pohistva_Katedre_za_Botaniko.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19883
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, dobava in montaža laboratorijskega pohištva za Katedro za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko.
Referenčna številka dokumenta: JN-19883
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup, dobava in montaža laboratorijskega pohištva za Katedro za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava in montaža laboratorijskega pohištva za Katedro za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V okviru omejitev 95. člena ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2022   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na obsežnost projektne dokumentacije in vseh zahtevanih obrazcev za propravo, vas prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in roka za oddajo ponudbe.

Hvala lepa.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas naprošamo, da rok za oddajo vprašanj podaljšate do 17.11.2022.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je rok za postavljanje vprašanj podaljšal do 16. 11. 2022 do 10. ure.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2022   10:34
VPRAŠANJE
spoštovani

prosimo vas za rok podaljšanja vprašanj na Portal JN do petka 18.11.2022 do 12:00 ure.
Podaljšanje nam jo pomembno za končno pripravo ponudbe.

Lepo vas pozdravljamo,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

rok za podaljšanje vprašanj je podaljšan do petka 18. 11. 2022 do 12. ure.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.11.2022   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani

vljudno vas naprošamo, da rok za izvedbo dobave 2.dela pohištva premaknete za 15 dni. Razlog je trenutna situacija povpraševanj na strani proizvajalca, kjer so zahteve po materialu višje od proizvodnih kapacitet.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik podaljšuje rok dobave za postavke od 21 do 26 iz obrazca Ponudbeni predračun, in sicer do 15. 3. 2023.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas za infromacijo o okvirni vrednosti javnega naročila.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Okvirna vrednost je približno 89.000 .

Lep pozdrav.Datum objave: 18.11.2022   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se na javni razpis lahko prijavimo s tujim podizvajalcem, ki je naš dobavitelj in v ponudbi navedemo v celoti njegov referenčni projekt?

Hvala lepa za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Če bo ponudnik izkazoval pogoje reference kumulativno in bo del referenc izkazoval z dobaviteljem, mora dobavitelj opraviti posel najmanj v tem obsegu.
Ponudnik ga mora priglasiti kot podizvajalca in mora opraviti takšen del javnega naročila za kakršen del izkazuje referenco.

Lep pozdrav.