Dosje javnega naročila 007629/2022
Naročnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Storitve: IZVEDBA MERITEV IN ANALIZ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 275.385,24 EUR

JN007629/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.11.2022
JN007629/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.11.2022
JN007629/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2022
JN007629/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.01.2023
JN007629/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
JN007629/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
JN007629/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
JN007629/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
JN007629/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
JN007629/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007629/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Tanja Vintar
tanja.vintar@komunala-slb.si
+386 28055402
+386 28055410

Internetni naslovi
https://www.komunala-slb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/463289/8_Dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/463289/espd/8.3_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20000
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA MERITEV IN ANALIZ
Referenčna številka dokumenta: JN-20000
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema storitve izvajanja meritev in analiz na objektih v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. za obdobje 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024.
Vsebina naročila je razvidna iz nazivov sklopov, tehničnih specifikacij in iz specifikacije predračuna.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
90733000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica, Pragersko, Makole, Šmartno na Pohorju, Rače, Podova, Gorica, Požeg.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo za objekte:
- ČN Slovenska Bistrica,
- ČN Pragersko,
- MKČN Šmartno na Pohorju,
- MKČN Makole,
- ČN Rače,
- MKČN Podova,
- MKČN Gorica,
- MKČN Požeg,
- Vodarno Slovenska Bistrica in
- Odlagališče nenevarnih odpadkov CERO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepravočasno zaključenega novega postopka javnega naročanja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba ocen odpadkov za področje odpadnih voda
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
76211200
79723000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica, Pragersko
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema izvedbo ocen odpadkov za področje odpadnih voda:
- Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih vod 190805
- Ostanki na grabljah in sitih 190801
- Odpadki iz peskolovov 190802
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepravočasno zaključenega novega postopka javnega naročanja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve onesnaženosti podzemne vode CERO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
90733000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema meritve onesnaženosti podzemne vode za Odlagališče nenevarnih odpadkov CERO Pragersko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepravočasno zaključenega novega postopka javnega naročanja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba analiz odpadkov CERO
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
79723000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema izvedbo analiz odpadkov na Odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Pragersko:
- ocena odpadkov MKO (težka frakcija) pred odlaganjem,
- sortirna analiza komunalnih odpadkov,
- analiza komposta in vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka 19 12 12.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepravočasno zaključenega novega postopka javnega naročanja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve emisij v zrak CERO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema izvedbo meritev emisij v zrak na Odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Pragersko.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepravočasno zaključenega novega postopka javnega naročanja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Analiza kvalitete pitne vode - notranji nadzor
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
90733000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občin Slovenska Bistrica, Kidričevo, Rače-Fram, Makole, Oplotnica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop zajema analize kvalitete pitne vode - notranji nadzor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepravočasno zaključenega novega postopka javnega naročanja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.12.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.12.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.11.2022   16:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vprašanje se nanaša na sklop 1, in sicer nas zanima sledeče: skladno z OVD je zapisano, da se obratovalni monitoring industrijske OV MMV3-1izvaja 2x letno, v predračunu (točka 10.1) pa je zapisano, da se izvaja 4x letno. Je v mogoče v predračunu napaka?
Hvala za odgovor.
LP!

ODGOVOR

Spoštovani,

Hvala za vaše vprašanje.
V Specifikaciji predračuna je dejansko prišlo do napake. V objavo na Portal javnih naročil smo poslali popravek z ustrezno popravljenim obrazcem.
Ponudniki so dolžni v svoji ponudbi upoštevati korigiran obrazec.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.11.2022   16:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V obrazcu 8.4_Drugi obrazci in vzorci_Sklop 7_PV nas zanima, kakšni so pogoji, da lahko posel štejemo kot referenčen?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

V navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, poglavje 2.2.2 Pogoji za sodelovanje, smo opredelili pogoj 3, ki določa zahtevane reference.

Ponudnik mora v obrazec Podatki o gospodarskem subjektu navesti dva referenčna posla, ki jih je (sam ali s partnerji v skupni ponudbi) v zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe izvajal pri različnih izvajalcih gospodarske javne službe. Referenčna posla morata biti po vsebini enakovredna storitvam sklopa, za katerega oddaja ponudbo.

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za sklop 7, morate imeti reference z meritvami in analizami za parametre, ki so predvideni v okviru sklopa 7.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.11.2022   16:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1.) V jasnem razpisu JNMV-S-0067/22-POG (801-2/2022), poglavje 3 je navedeno, da morajo biti storitve izvedene v skladu z zahtevami v okoljevarstvenih dovoljenjih in veljavno zakonodajo (stran 18).
Za SKLOP 1 pa na straneh 18 in 19 navajate v Tabeli 3 (in podrobno Tabela 4) navajate v stolpcu Predpisi nabor parametrov, ki se razlikuje od predpisov v OVD. Prosim opredelite se ali upoštevamo predpise (nabor parametrov) v Okoljevarstvenih dovoljenjih in ostali veljavni zakonodaji ali nabor prametrov naveden v Tabelah 3 in 4.
2.) Prosim opredelite se do vseh merilnih mest (SKLOP 1) ali so primerna oz. je možno izvesti merjenje količine odpadnih voda (zahteve so navedene v okoljevarstvenih dovoljenjih) v času vzorčenja.


ODGOVOR

Spoštovani,

Na vaša vprašanja dajemo odgovore, kot sledi:

K 1: Naročnik je en sklop meritev izločil iz javnega naročila, določene meritve v okviru sklopa 1 pa zaradi narave svoje dejavnosti zahteva v obsegu, ki presega OVD. Zato je potrebno pri pripravi ponudbe za sklop 1 upoštevati nabor parametrov v tabelah.

K 2: Merilna mesta so primerna za izvedbo meritev, vendar je potrebno upoštevati, da so vsi izpusti iz čistilnih naprav saržni. Na ČN Slovenska Bistrica, Pragersko, Rače in vodarna se izvajajo trajne meritve količin odpadne vode.

Lep pozdrav.