Dosje javnega naročila 007699/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: VZDRŽEVANJE IN KALIBRACIJA MERIL IN MERILNE OPREME
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 480.000,00 EUR

JN007699/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.11.2022
JN007699/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2022
JN007699/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN007699/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2023
JN007699/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.04.2023
JN007699/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.04.2023
JN007699/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007699/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 221-634866
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tadeja Fedran
tadeja.fedran@mors.si
+386 14711202
+386 14712762

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/463333/Razpisna_dokumentacija_s_prilogami.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20016
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE IN KALIBRACIJA MERIL IN MERILNE OPREME
Referenčna številka dokumenta: MORS 202/2022 - ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in kalibracija meril in merilne opreme.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 393.442,62 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in kalibracija merilne opreme električnih veličin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in kalibracija merilne opreme električnih veličin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 147.540,98 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in kalibracija merilne opreme mehanskih veličin
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in kalibracija merilne opreme mehanskih veličin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 114.754,10 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in kalibracija minerske merilne opreme
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in kalibracija minerske merilne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 131.147,54 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.12.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.12.2022   15:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.12.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.12.2022   12:58
Naročnik bo podaljšal rok oddaje ponudbe. Obvestilo o novem roku bo objavil na Portalu JN.

Datum objave: 20.12.2022   15:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na obrazcu EXCELL Priloga 2_2_2_mehanske_veličine_SV za SKLOP 2 v zadnji 8. tabeli oz zbirniku (vrstica 358 v excellu)
ni navedene točke oziroma vrstice OSTALO (gravitacijski merilnik kota, inklinometer, kotomer,)

Ali lahko to ročno dodamo? V kolikor ne, vas prosimo za objavo novega excell obrazca za predračun.

Ali prav razumemo, da v izračunu V TEJ ZADNJI 8. TABELI po veličinah upoštevamo delanske kose oz količino posamičnih meril?

V tABELI JE NAVEDENA SAMO CENA BREZ ddv, v navodilih pa navajate:

"- zbirnik, v katerega ponudnik navede skupno vrednost kalibracije z in brez DDV ter vrednost DDV za predmetno fizikalno veličino."

Ali lahko dodatno vrstico oz stolpec ročno dodamo sami? V kolikor ne, vas prosimo za objavo novega excell obrazca za predračun.

Hvala lepa.


ODGOVOR
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil popravljene Excel obrazce za vse tri sklope javnega naročila (priloga 2/1/2, 2/2/2 in 2/3/2), pri čemer se bodo pri 2. sklopu kumulativni zneski za posamezno veličino avtomatsko prepisali v zbirnik oz. rekapitulacijo (zadnja preglednica).