Dosje javnega naročila 007647/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona za leto 2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007647/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.11.2022
JN007647/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007647/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI
Ajdovščina 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uprava za varstvo pred sevanji Ajdovščina 4, Ljubljana, Damijan Škrk
gp-ursvs.mz@gov.si
+386 14788709
+386 14788715

Internetni naslovi
http://www.uvps.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/463338/RazpisnaDokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/463338/espd/OBR-2_URSVS_radon_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20025
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona za leto 2023
Referenčna številka dokumenta: 4300-2/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedene bodo meritve radona po Sloveniji, v glavnem v šolah in vrtcih (sklop 1) ter v bivalnih prostorih zainteresiranih posameznikov (sklop 2). Izvajalec mora imeti ustrezno pooblastilo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona v vzgojno-varstvenih in drugih ustanovah
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98390000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: kraji v Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1 obsega izvedbo meritev koncentracij radona v vzgojno-varstvenih in drugih ustanovah in sicer 325 enostavnih meritev koncentracij radona, 60 kompleksnih meritev koncentracij radona, potne stroške, stroške organizacije in priprave poročila pisni in elektronski obliki. Meritve za sklop 1 se bodo izvajale v vzgojno-varstvenih in drugih ustanovah, ki jih bo v dogovoru z izvajalcem, določil naročnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 15.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistematično pregledovanje in izvajanja meritev radona v bivalnih prostorih.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
98390000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: kraji po Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2 obsega 480 meritev koncentracij radona z detektorji jedrskih sledi, potne stroške, stroške organizacije ter priprave poročila v pisni in elektronski obliki. Meritve za skop 2 se bodo prvenstveno izvajale v bivalnih prostorih na območjih z več radona (občine Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika in Žužemberk).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2023
Konec: 15.11.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Gospodarski subjekt mora imeti ustrezno veljavno pooblastilo za izvajanje meritev radona skladno s 71. členom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19) in Pravilnikom o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 39/18) in sicer za sklop 1: pooblastilo za izvajanje enostavnih meritev koncentracij radona ter izvajanje kompleksnih meritev radona, oceno doz in dajanje strokovnih mnenj, ki temeljijo na meritvah oziroma izračunih ter za sklop 2: pooblastilo za izvajanje enostavnih meritev koncentracij radona.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.11.2022   10:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2022