Dosje javnega naročila 007751/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev
ZJN-3:
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 479.132,37 EUR

JN007751/2022-R01 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 17.11.2022
JN007751/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2022
JN007751/2022-R02 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 17.03.2023
JN007751/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.03.2023
JN007751/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN007751/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2023
JN007751/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007751/2022-R01 Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL) 2022/S 223-642696

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
Obvestilo o naročilu
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info.box@akos-rs.si
+386 15836300

Internetni naslovi
https://www.akos-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/463476/Internet.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za javno upravo, Glavna pisarna, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev
Referenčna številka dokumenta: 2022/POST 2; 4301-27/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev, v dveh sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 7: hitra pošta v tujino
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 7: hitra pošta v tujino
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Oblika postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.10 Opredelitev nacionalnih pravil, ki veljajo za postopek

IV.1.11 Glavne značilnosti postopka oddaje

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2022   13:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila

IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: sklop 7: hitra pošta v tujino

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: sklop 10: Mednarodna ekspresna dostava diplomatskih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino (za potrebe MZZ)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2022   10:00

Dodatne informacije:
Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana (nadstropje 3) 25.11.2022 ob 14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo je za predmetno javno naročilo, v skladu z 2. odstavkom 4 . člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje. Zahtevek za revizijo, se na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPVPJN, lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Takso v višini 1.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2022