Dosje javnega naročila 007957/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov in čiščenje prezračevalnih kanalov v upravnem delu MO Ljubljana, po sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 330.000,00 EUR

JN007957/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.11.2022
JN007957/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN007957/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2023
JN007957/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.03.2023
JN007957/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2023
JN007957/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007957/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 229-659886
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464287/Objava_JN_MORS_334_2022_ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20360
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov in čiščenje prezračevalnih kanalov v upravnem delu MO Ljubljana, po sklopih
Referenčna številka dokumenta: 430-377/2022 (JN MORS 334/2022-ODP)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov in čiščenje prezračevalnih kanalov v upravnem delu MO Ljubljana, po sklopih
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 270.491,80 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP A: Vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov in čiščenje prezračevalnih kanalov v upravnem delu MO Ljubljana, po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP B: Čiščenje prezračevalnih kanalov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov in čiščenje prezračevalnih kanalov v upravnem delu MO Ljubljana, po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.01.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.01.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.12.2022   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.12.2022   15:02
Naročnik obvešča ponudnike, da bo objavil popravek razpisne dokumentacije in objavil popravljen popis del v excel tabeli. Popravek razpisne dokumentacije je v delu, ki se nanaša na SKLOP A, in sicer naročnik ne zahteva in umika pogoj glede zagotovitve pooblaščenih serviserjev za proizvajalca klimatsko-prezračevalnih naprav DAIKIN.
Naročnik bo podaljšal rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj in rok za prejem ponudb. Postopek objave traja lahko do pet dni.


Datum objave: 06.01.2023   09:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Iz točke 4.7. razpisne dokumentacije izhaja zahteva:
»Ponudnik (glavni izvajalec) mora razpolagati z vsaj 3 primerno usposobljenimi delavci oziroma pooblaščenimi serviserji, zaposlenimi pri ponudniku za nedoločen čas za dobo najmanj 3 let. Velja za sklop A. Dokazila: .. za vsaj 3 primerno usposobljene delavce izjava, da je zaposlen pri izvajalcu / podizvajalcu«.
Razpisni pogoj postavljen s strani naročnika je neusklajen, nejasen in diskriminatoren ter posledično nezakonit v delu zahteve po zaposlitvi za nedoločen čas z dobo najmanj 3 let.
Pozivamo naročnika, da potrdi, da ponudnik izpolnjuje pogoj, če razpolaga z vsaj 3 primerno usposobljenimi delavci oz. pooblaščenimi serviserji, ki so zaposleni pri ponudniku ali podizvajalcu.

Iz točke 4.8. razpisne dokumentacije pa izhaja zahteva:

»Ponudnik mora k ponudbi predložiti seznam vseh pooblaščenih oseb - serviserjev, ki bodo sodelovale v fazi izvedbe naročila in so zaposlene pri ponudniku ali prijavljenem podizvajalcu redno/za določen čas za obdobje najmanj 3 (tri) leta, in sicer tako, da skupaj z morebitnimi podizvajalci razpolaga z vsaj 6 (šestimi) pooblaščenimi serviserji, od tega z vsaj dvema pooblaščenima serviserjema proizvajalca Mitsubishi Electric,
Vse pooblaščene osebe oz. pooblaščeni serviserji morajo imeti veljavno spričevalo vsaj že dve leti, izdano s strani Ministrstva za okolje in prostor, za izvajanje ene ali več naslednjih dejavnosti: namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja opreme, zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme in ozonu škodljivih snovi iz opreme (Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16). VELJA ZA SKLOP A.«

Kot izhaja iz navedene zahteve ponudnik izpolni pogoj samo v primeru, če so pooblaščene osebe - serviserji zaposleni redno in za določen čas najmanj 3 leta pri ponudniku ali podizvajalcu. V vseh drugih primerih ponudnik pogoja ne izpolnjuje, torej pogoja ne izpolnjuje niti v primeru, da so pooblaščne osebe - serviserji zaposleni za nedoločen čas.

Postavljeni pogoj iz točke 4.8. v delu, ki zahteva zaposlitev najmanj 6 pooblaščenih oseb - serviserjev, ni skladen z zahtevo iz točke 4.7, kjer se zahteva zaposlitev najmanj 3 pooblaščenih oseb - serviserjev.

Pozivamo naročnika da potrdi, da mora ponudnik za izpolnjevanje pogojev iz točke 4.7. in pogojev iz točke 4.8. glede števila pooblaščenih oseb - serviserjev, skupno razpolagati z najmanj 3 pooblaščenimi osebami - serviserji, ki so zaposleni pri ponudniku ali podizvajalcu.

Postavljene zahteve iz točke 4.8. so v delu redne zaposlitve in za določen čas najmanj 3 leta, ter v delu, da imajo pooblaščeni serviserji veljavno spričevalo vsaj že dve leti, izdano s strani Ministrstva za okolje in prostor .., nezakonite, diskriminatorne in neskladne z določili Zakona o javnem naročanju, saj ne omogočajo sodelovanja ponudniku z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzdrževanja klimatsko - prezračevalnih sistemov, z zaposlenimi strokovno usposobljenimi kadri z veljavnimi spričevali, ki niso izdana (veljavna) pred 2 letoma ali prej.

Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni in upošteva določila veljavne zakonodaje.

Pozivamo naročnika, da potrdi, da ponudnik izpolnjuje pogoj iz točke 4.8., če razpolaga z vsaj 3 pooblaščenimi serviserji, od tega z vsaj 2 pooblaščenima serviserjema proizvajalca Mitsubishi, ki sta zaposlena pri ponudniku ali podizvajalcu z veljavnim spričevalom izdanim s strani Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje ene ali več naslednjih dejavnosti: namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja opreme, zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme in ozonu škodljivih snovi iz opreme (Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16). VELJA ZA SKLOP A.

Pričakujemo, da bo naročnik razpisno dokumentacijo poenotil in zahteve oblikoval skladno z veljavno zakonodajo. V nasprotnem primeru bomo primorani v predmetnem postopku uveljavljati pravno varstvo.

Hvala.ODGOVOR
Naročnik usklajuje zahtevo iz točke 4.7 in sicer:

4.7 Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje in razpolagati s strokovnim kadrom, s katerim bo sposoben izvesti razpisana dela. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.

Ponudnik (glavni izvajalec) mora razpolagati z vsaj 3 primerno usposobljenimi delavci oziroma pooblaščeni serviserji, zaposlenimi pri ponudniku/podizvajalcu za nedoločen čas za dobo najmanj 3 let. Velja za sklop A.

DOKAZILA:
Izjava o tehnični in kadrovski usposobljenosti - Priloga 3.
Za vsaj 3 primerno usposobljene delavce izjava, da je zaposlen pri izvajalcu/podizvajalcu.
Kopije spričeval s strani Ministrstva za okolje in prostor

Glede točke 4.8 naročnik spreminja pogoj v razpisni dokumentaciji v delu, ki se nanaša na SKLOP A, in sicer zmanjšuje zahtevo glede števila pooblaščenih oseb - serviserjev iz 6 na 4.

Iz navedenega sledi, da se točka 4.8 v poglavju 4. TEHNIČNI POGOJI, spremeni, tako da se glasi:

4.8 Ponudnik mora k ponudbi predložiti seznam vseh pooblaščenih oseb - serviserjev, ki bodo sodelovale v fazi izvedbe naročila in so zaposlene pri ponudniku ali prijavljenem podizvajalcu redno/za določen čas za obdobje najmanj 3 (tri) leta, in sicer tako, da skupaj z morebitnimi podizvajalci razpolaga z vsaj 4 (štirimi) pooblaščenimi serviserji, od tega z vsaj dvema pooblaščenima serviserjema proizvajalca Mitsubishi Electric,

Vse pooblaščene osebe oz. pooblaščeni serviserji morajo imeti veljavno spričevalo vsaj že dve leti, izdano s strani Ministrstva za okolje in prostor, za izvajanje ene ali več naslednjih dejavnosti: namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja opreme, zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme in ozonu škodljivih snovi iz opreme (Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22-ZVO-2). VELJA ZA SKLOP A.
DOKAZILA:
Za vse pooblaščene serviserje ustrezna dokazila oziroma potrdila, da so pooblaščeni serviserji za določenega proizvajalca,
Izpolnjen seznam oseb, ki bodo sodelovale v fazi izvedbe naročila, z navedbo podjetja, delovnega mesta oziroma funkcije pri izvedbi naročila, št. spričevala, datumom izdaje spričevala, navedba dokazil (v kolikor je serviser pooblaščen za servisiranje določenega proizvajalca naprav) - Priloga 4.
Kopije spričeval s strani Ministrstva za okolje in prostor

Vse pooblaščene osebe oz. pooblaščeni serviserji morajo imeti veljavno spričevalo vsaj že dve leti, izdano s strani Ministrstva za okolje in prostor, Primer: Serviser, ki ima spričevalo veljavno že 5 let lahko sodeluje v JN, serviser z veljavnim spričevalom 1 leto pa ne.

Ponudnike naprošamo, da natančno preberejo celotno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 06.01.2023   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (3. člen osnutka pogodbe) izhaja:
»Cene za storitve so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe. Po tem datumu izvajalec v času trajanja pogodbe lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v soglasju z naročnikom prvič, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od poteka enega leta od sklenitve pogodbe in nadalje vsakokrat, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti, šteto od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Izvajalec mora za vsako spremembo cen predlagati naročniku nov cenik z oznako datuma veljavnosti. Cene se lahko spremenijo v višini 80% dogovorjenega indeksa - cen življenjskih potrebščin, ki je merilo inflacije v Republiki Sloveniji. Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora sklenila aneks k pogodbi«

V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju s temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.

Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dviga cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.

Uporaba indeksa cen življenjskih potrebščin za uskladitev cen na način, kot jo je predvidel naročnik, je za predmetno javno naročilo po našem mnenju neprimerna, ne omogoča enakomerne porazdelitve tveganj med naročnikom in izvajalcem ter tudi ne upošteva temeljnih načel javnega naročanja.
Menimo, da je veliko primernejši način prilagoditve cen z uporabo valorizacije ponudbenih cen na enoto, ki omogoča, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje, kar uporabljajo javni naročniki pri izvedbi večjih gradbenih projektov. Ponudniki in izvajalci lahko v obstoječih nepredvidenih okoliščinah poslovanja krijemo le 2% rizika dviga cen in ne moremo pristajati na fiksnost, v okviru katerih se prevzema 20% rizika dviga cen, kar je naročnik predvidel z razpisno dokumentacijo. V primeru, da naročnik predlagane spremembe ne bo upošteval, bomo prisiljeni drastično dvigniti ponudbene cene, posledica navedenega pa bo lahko tudi, da se projekt v teh nepredvidljivih časih žal ne bo izvajal ali pa, da bo naročnik v primeru, da sprememb indeksov ne bo, predmetna dela preplačal ter s tem neekonomično porabljal javna sredstva.

Naročnika pozivamo torej, da razpisno dokumentacijo uskladi, klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije preoblikuje ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2% z uporabo indeksov razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja GZS.

Pričakujemo, da bo naročnik sledil konstruktivnim predlogom in razpisno dokumentacijo ustrezno preoblikoval.
Hvala.


ODGOVOR
Naročnik spreminja 3. člen vzorca pogodbe, tako da se glasi:

»Okvirna vrednost del po pogodbi za leto 2023, 2024 in 2025 znaša _____________ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), 22 % DDV znaša _________________ EUR, okvirna vrednost z DDV pa znaša _______________ EUR. DDV se obračunava skladno z zakonodajo. Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za nedoseganje okvirne vrednosti.

Cene za posamezne storitve in material so razvidne iz ponudbe izvajalca, ki je priloga te pogodbe in so fiksne za čas trajanja pogodbe.
V cenah iz ponudbe izvajalca so zajeti vsi stroški pripravljalnih in pomožnih del ter ostali stroški.
Naročnik lahko pri izvajalcu naroča tudi vse ostale rezervne dele za vzdrževanje klimatsko-prezračevalnih sistemov/ čiščenje prezračevalnih kanalov (rezervni deli,), ki niso vključeni v popisu del: »Popis_del_KN_A_PZ«. Izvajalec na te artikle iz veljavnega cenika zagotavlja ____% popust. Naročnik ni zavezan naročiti rezervnega dela pri izvajalcu, če je le-ta precenjen glede na trenutne razmere na trgu.

V enotnih cenah iz popisa del: »Popis_del_KN_A_PZ«, so vključeni tudi vsi stroški pripravljalnih in pomožnih del, obratovalni stroški delovišča ter ostali stroški, kot je navedeno v popisu del pod navedbo »v enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški«.

V primeru spremembe cen na trgu posamezne postavke ponudbenega predračuna oz. popisa del »Popis_del_KN_A_PZ«, lahko izvajalec zahteva spremembo cene v skladu s 656. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1, 64/16-odl. US in 20/18-OROZ631). Za ugotavljanje razlik v ceni bo naročnik za posamezno vrsto del uporabil indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih izračunava in uradno objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

V primeru iz prejšnjega odstavka pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

Izvajalec je dolžan naročniku poslati zahtevek v roku 28 dni po tem, ko se je ali bi se moral zavedati okoliščine, ki ima za posledico zvišanje pogodbene cene. Po tem roku izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila in/ali podaljšanja roka za dokončanje del.«
Datum objave: 06.01.2023   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Objavljen popis del je pripravljen na način, da ponudnik vpiše ceno /osnovno enoto (brez DDV) in sicer v zavihku SKLOP A (split, VRF, ) v kolono N
Pri v naprej nastavljeni matematični operaciji je naročnik predvidel izračun vrednosti z množenjem kolone K (faktor) in kolone N. Poleg tega je v koloni I
podano število notranjih enot, v koloni J število zunanjih enot.

V ostalih zavihkih predvidevamo, da vpis v koloni »faktor f« pomeni količino.

Iz razpisne dokumentacije ne izhajajo opredelitve pojmov: »osnovna enota«, »faktor f«, v popisih del niso navedene enote mere (npr. kom ali kpl ip.), navodil za izpolnjevanje popisov del naročnik ni objavil.

Prosimo naročnika, da objavi popise del z ustreznimi dopolnitvami in popravki, iz katerega bodo nedvoumno izhajale enote mere in količine ter bo omogočen vpis cene po enoti mere za notranjo enoto in vpis cene po enoti mere za zunanjo enoto.

Prosimo naročnika, da pri objavi pojasnila in morebitnih popravkov upošteva določila Zakona o javnem naročanju, ki tudi v primeru morebitnega napačnega razumevanja določil razpisne dokumentacije s strani različnih ponudnikov, v okviru odprave računske napake ne dopuščajo spremembe cene po enoti mere, še posebej, če popisi del niso pripravljeni na način, da jih vsi ponudniki lahko razumemo in izpolnimo na enak način.

Hvala.


ODGOVOR
Faktor f pri javnih naročilih, kjer se sklepa pogodbe z večletnim trajanjem, pomeni enoto - torej ali meter (»m«), ali komplet (»kpl«) ali komad (»kom«),, saj predvidenih del po popisu ni možno količinsko točno vnaprej opredeliti (kljub natančni skrbnosti pri zbiranju podatkov lahko pride do odstopanj količin iz popisa - novi sistemi, odstranitev obstoječih,), točna količina v času objave razpisne dokumentacije je za naročnika neugotovljiva.

Stolpec K v zavihku SKLOP A (split, VRF) je torej ocenjena količina - komplet. Primer: monosplit iz 1 notranje in 1 zunanje enote s strani proizvajalca Fujitsu Denki se pojavi 3x. Skupno to pomeni 6 enot, tako notranjih kot zunanjih.

Ponudniki podajo ceno storitve za celoten sistem in ne zgolj na notranje in zunanje enote. V pomoč pri postavitvi cen so ponudnikom na voljo tudi podatki o proizvajalcu ter o številu notranjih in zunanjih enot. Naročnik celotnega popisa del na način, ki bi omogočal vpis cene za notranjo enoto in vpis cene za zunanjo enoto, ne bo spreminjal.

V zavihku splošni popis je za vsak zavihek posebej podano natančnejše navodilo - v zeleno polje se vpiše cena storitve na enoto (na posamezno storitev). Primer: v celico N3 se poda ceno za storitev brez DDV za sistem proizvajalca Fujitsu Denki, ki je sestavljen iz 1 notranje in 1 zunanje naprave.

Ponudnike naprošamo, da natančno preberejo celotno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 06.01.2023   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na neskladnosti v razpisni dokumentaciji pozivamo naročnika, da ponovno preveri ustreznost objavljenih popisov del, objavi ustrezne popravke in podaljša rok za postavljanje vprašanj preko portala ter po potrebi tudi rok za oddajo ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik ne bo objavil popravka popisov del, zato se rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Datum objave: 06.01.2023   12:53
VPRAŠANJE

Pozivamo naročnika, da objavi popise del, v katerih bodo nedvoumno podane enote mere in količine za posamezno postavko popisa del, ki je predmet vzdrževanja.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Faktor f pri javnih naročilih, kjer se sklepa pogodbe z večletnim trajanjem, pomeni enoto - torej ali meter (»m«), ali komplet (»kpl«) ali komad (»kom«),, saj predvidenih del po popisu ni možno količinsko točno vnaprej opredeliti (kljub natančni skrbnosti pri zbiranju podatkov lahko pride do odstopanj količin iz popisa - novi sistemi, odstranitev obstoječih,), točna količina v času objave razpisne dokumentacije je za naročnika neugotovljiva.

Stolpec K v zavihku SKLOP A (split, VRF) je torej ocenjena količina - komplet. Primer: monosplit iz 1 notranje in 1 zunanje enote s strani proizvajalca Fujitsu Denki se pojavi 3x. Skupno to pomeni 6 enot, tako notranjih kot zunanjih.

V zavihku SKLOP A (agregati, klimati) in SKLOP A (ventilatorji, lopute) je torej ocenjena količina - komad (»kom«).