Dosje javnega naročila 007960/2022
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
Blago: Izbira dobavitelja okoljsko manj obremenjujočega specialnega delovnega vozila
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 295.850,00 EUR

JN007960/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.11.2022
JN007960/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2022
JN007960/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2022
JN007960/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN007960/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2023
JN007960/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.02.2023
JN007960/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007960/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 229-660558
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
SI
Domžale
Slovenija
Matjaž Draksler
matjaz.draksler@jkp-prodnik.si
+386 17295440
+386 17295450

Internetni naslovi
http://www.prodnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464324/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20377
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira dobavitelja okoljsko manj obremenjujočega specialnega delovnega vozila
Referenčna številka dokumenta: OPJKP422
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izbira dobavitelja okoljsko manj obremenjujočega specialnega delovnega vozila
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira dobavitelja okoljsko manj obremenjujočega specialnega delovnega vozila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3 oz. izrednih okoliščin
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
opredeljeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
opredeljeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2022   11:00
Kraj: v informacijskem sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
Domžale
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.12.2022   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe pogojujete dobavo vozila v 12 mesecih od dneva, ko pogodba stopi v veljavo.

Splošno dejstvo je, da so razmere na trgu gospodarskih vozil kaotične. Dobavni roki se podaljšujejo v nedogled. Zaradi zastojev pri dobavi komponent, še posebej polprevodnikov, ter logističnih težav, proizvajalci podvozij nočejo več jamčiti za že potrjene dobavne pogoje.

Prosimo vas, da rok dobave delovnega vozila podaljšate vsaj na 18 mesecev.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,
rok dobave vozila v skladu z razpisno dokumentacijo se podaljša iz 12 mesecev na 18 mesecev od datuma, ko pogodba o dobavi specialnega delovnega vozila stopi v veljavo. V zvezi z navedenim bo objavljen popravek obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU s popravljenim vzorcem Pogodbe pogodba o dobavi specialnega delovnega vozila, v delu, ki se nanaša na to spremembo (spremembe označene z rdečo).
Lep pozdrav.