Dosje javnega naročila 007988/2022
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Najem, implementacija in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
ZJN-3: Odprti postopek

JN007988/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.11.2022
JN007988/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2022
JN007988/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.01.2023
JN007988/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2023
JN007988/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007988/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 230-664447
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439

Internetni naslovi
https://www.sz.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464421/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20401
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem, implementacija in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema
Referenčna številka dokumenta: JN-20401
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48450000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je najem, implementacija in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema - informacijske podpore za kadrovsko administracijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem licenc
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je najem licenc za module kadrovskega informacijskega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Implementacija in vzdrževanje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je implementacija in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.12.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.12.2022   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ker gre za zelo obsežno in kompleksno rešitev, se za pripravo kakovostne ponudbe usklajujemo tudi s partnerji iz tujine, ki pa so zaradi božično-novoletnih praznikov omejeno razpoložljivi.

Prosili bi za podaljšanje rokok in sicer:
- rok za vprašanja: 06.01.2023
- rok za oddajo ponudbe: 20.01.2023.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje!

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za postavitev vprašanj, predložitev in odpiranje ponudb tako, da bo ta po novem glasil:
Rok za postavitev vprašanj: 06.01.2023
Rok za predložitev ponudb: 20.01.2023
Odpiranje ponudb: 20.01.2023.
Objavljen bo popravek.Datum objave: 05.01.2023   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani, rešitev, kot je opisana v razpisni dokumentaciji, zahteva tudi druge licence, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji.
Ali naj ponudnik v ponudbo vključi tudi licence, ki so potrebne za delovanje rešitve, niso pa predvidene v razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR
Naročnik je v predmetnem naročilu upošteval vse licence, ki jih potrebuje za implementacijo, zato dodatnih licenc ni potrebno vključiti v ponudbo.Datum objave: 05.01.2023   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, uvedba rešitev, ki so predmet razpisne dokumentacije, se običajno uvaja na način best-practice oz. standardna uvedba rešitve. To pomeni, da se uvede rešitev, kot jo predvideva SAP ter da se naročnik prilagodi standardni rešitvi in best-practice pristopu.
Za tak pristop ponudnik lahko poda oceno potrebnega angažmaja za uvedbo.
Za vse morebitne specifike, kjer bi standardno rešitev bilo potrebno prilagajati naročnikovim potrebam, ocene ni mogoče podati.
Predlagamo, da se projekt razdeli na dva dela:
1. del: priprava načrta poslovnih procesov (BBP), kjer bi izvajalec naročniku pokazal standardne procese, kot jih rešitev predvideva. Na podlagi BBP bi zatem tako naročnik kot izvajalec lahko opredelila končno rešitev ter potrebni angažma za uvedbo tako na strani naročnika kot na strani izvajalca.
2. del: uvedba rešitve na podlagi potrjenega BBP-ja.

ODGOVOR
Zahteva naročnika ostane nespremenjena.Datum objave: 05.01.2023   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri licencah moramo kot ponudnik upoštevati pogoje principala SAP-a. Veljavnost ponudbe, ki jo prejmemo od principala SAPa, je največ 90 dni.
Prosimo, če se lahko razpisni dokumentaciji tudi opredeli, da naj bo veljavnost ponudbe 90 dni.

ODGOVOR
Zahteva naročnika ostane nespremenjena.Datum objave: 05.01.2023   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, če se lahko rok dobave za licence Qualtrics definira kot "6 mesecev po obojestranskem podpisu pogodbe".
Za licence Qualtrics od principala namreč ne moremo prejeti formalnega zagotovila/ponudbe za obdobje, ki je dlje od 6 mesecev po podpisu pogodbe.
Hvala!

ODGOVOR
Zahteva naročnika ostane nespremenjena.Datum objave: 06.01.2023   09:11
VPRAŠANJE
- Sistem mora imeti možnost tiskanja poročil za revizije (celovita revizijska sled).
Kakšna poročila, kateri podatki so potrebni?

- Možnost vodenja zaposlenih na dopolnilnem delu v lastni družbi (npr.: po urah zaposlitve, po projektih, itd.).
Lahko podrobneje opišete to zahtevo?

- Zagotavljanje upravne učinkovitosti na podlagi konceptov dedovanja.
Potrebovali bi bolj podrobno obrazložitev kaj je tukaj mišljeno

- Omogoča posredovanje zahtevkov s strani delodajalca npr. kadrovske službe delavcu glede različnih vsebin: soglasja k nadurnemu in nočnemu delu, sporočanja različnih informacij na poziv, idr.
Ali je tukaj mišljena funkcionalnost »Ask HR«?

- Omogoča upravljanje razporeditev na delovno dolžnost in njeno ukinitev.
Ali je tukaj mišljena funkcionalnost »Concurrent Employment«?

- Omogoča celovito upravljanje potnih stroškov (digitalizacija vlog, elektronski delovni tok potrjevanja in povezljivost z obračunom plač).
Ali je tukaj mišljen tudi obračun potnih stroškov?

- Povezavo s sistemi za evidentiranje delovnega časa.
Katerimi sistemi?

- Evidenca študentskega dela ter izdelava različnih poročil o opravljenem delu.
Kaj točno je potrebno? Prisotnost, urna postavka?

- Povezljivost s portalom za zaposlene. (Periodično ocenjevanje uspešnosti)
Kaj točno naj bi bilo povezano?

- Iskanje talentov iz različnih kadrovskih portalov, socialnih omrežij ter šol in univerz.
Lahko prosim pojasnite na kakšen način je to mišljeno? Da se integrira s SFjem in potem skozi SF išče po drugih bazah?

- Spletno mesto za prosta delovna mesta znotraj internetne strani SŽ, s self service/samopostrežnim portalom (možnost elektronske prijave kandidatov na prosta delovna mesta) in možnostjo ohranjanja baze pasivnih talentov v sodelovanju s skupnostmi talentov in avtomatiziranimi agenti za zaposlovanje.
Ali je tukaj mišljeno, da prijavljeni kandidati še naprej ostanejo v SF bazi za nadaljnje iskanje?

ODGOVOR

- Sistem mora imeti možnost tiskanja poročil za revizije (celovita revizijska sled).
Kakšna poročila, kateri podatki so potrebni?

Odgovor:
Izpis poročila oziroma potrebni podatki so vsaj: kdo, kdaj, komu in kateri sklop podatkov je spreminjal oz. opravil vpogled.

- Možnost vodenja zaposlenih na dopolnilnem delu v lastni družbi (npr.: po urah zaposlitve, po projektih, itd.).
Lahko podrobneje opišete to zahtevo?

Odgovor:
Omogočati mora primerljiv zbir podatkov kot za zaposlene delavce.

- Zagotavljanje upravne učinkovitosti na podlagi konceptov dedovanja.
Potrebovali bi bolj podrobno obrazložitev kaj je tukaj mišljeno

Odgovor:
Zagotavljanje mentorstva in nasledstev (SAP SuccessFactors Succession & Development).

- Omogoča posredovanje zahtevkov s strani delodajalca npr. kadrovske službe delavcu glede različnih vsebin: soglasja k nadurnemu in nočnemu delu, sporočanja različnih informacij na poziv, idr.
Ali je tukaj mišljena funkcionalnost »Ask HR«?

Odgovor:
Naročnik ne razume kaj je mišljeno pod funkcijo »Ask HR«. Zahteva naročnika pa je, da sistem omogoča, da delodajalec (npr. vodja ali služba za kadre) delavcu pošlje zahtevo (npr. opredelitev do soglasja za nadurno/nočno delo), delavec potrdi/zavrne, vse se beleži v evidenci, ki je na voljo za analitiko in druge tokove (npr. za razporednega delavca, ki posameznega delavca na podlagi tega lahko ali pa sploh ne more uvrstiti v razpored npr. za nočne izmene). Pot zahtevkov mora biti tudi obratna, se pravi od delavca delodajalcu z enako logiko. Vse možnosti niso vnaprej znane, saj se razvijajo skladno s potrebami delovnih procesov. Rešitev mora biti tako enostavna za uporabo, da bo lahko naročnik oz. uporabnik poizvedbe/zahtevke dodajal, oblikoval, tvoril, v nadaljevanju sam.

- Omogoča upravljanje razporeditev na delovno dolžnost in njeno ukinitev.
Ali je tukaj mišljena funkcionalnost »Concurrent Employment«?

Odgovor:
Naročnik ne razume kaj je mišljeno pod funkcijo »Concurrent Employment«.
Pri delovni dolžnosti gre v grobem za z različnimi akti določena delovna mesta, ki so ključna za opravljanje dejavnosti v primeru vojne ali drugih izrednih razmer. Naročnik od funkcionalnosti pričakuje, da bo na podlagi kriterijev kreiral sezname zaposlenih, ki so razporejeni na delovno dolžnost ter tiste, ki jim ta dolžnost preneha, ko ne izpolnjujejo več kriterijev. Hkrati bo omogočala izpis dokumentov o razporeditvi, prenehanju ter o vpoklicu na delovno dolžnost v primeru izrednih razmer.

- Omogoča celovito upravljanje potnih stroškov (digitalizacija vlog, elektronski delovni tok potrjevanja in povezljivost z obračunom plač).
Ali je tukaj mišljen tudi obračun potnih stroškov?

Odgovor:
Omogočati mora vodenje podatkov in evidence, ki brez dodatnega ročnega dela omogočajo obračun potnih stroškov.

- Povezavo s sistemi za evidentiranje delovnega časa.
Katerimi sistemi?

Odgovor:
Sistem mora preko portala zaposlenega omogočati povezavo do sistema za evidentiranje časa.

- Evidenca študentskega dela ter izdelava različnih poročil o opravljenem delu.
Kaj točno je potrebno? Prisotnost, urna postavka?

Odgovor:
Omogočati mora primerljivo evidenco kot za zaposlene delavce.

- Povezljivost s portalom za zaposlene. (Periodično ocenjevanje uspešnosti)
Kaj točno naj bi bilo povezano?

Odgovor:
Vsak zaposleni mora imeti preko portala vpogled v podatke, ki jih delodajalec v sistemu vodi o njem.

- Iskanje talentov iz različnih kadrovskih portalov, socialnih omrežij ter šol in univerz.
Lahko prosim pojasnite na kakšen način je to mišljeno? Da se integrira s SFjem in potem skozi SF išče po drugih bazah?

Odgovor:
Da, za tiste baze/portale, ki omogočajo povezavo (npr. MojeDelo).

- Spletno mesto za prosta delovna mesta znotraj internetne strani SŽ, s self service/samopostrežnim portalom (možnost elektronske prijave kandidatov na prosta delovna mesta) in možnostjo ohranjanja baze pasivnih talentov v sodelovanju s skupnostmi talentov in avtomatiziranimi agenti za zaposlovanje.
Ali je tukaj mišljeno, da prijavljeni kandidati še naprej ostanejo v SF bazi za nadaljnje iskanje?

Odgovor:
Da, če za to dajo soglasje. Sistem mora omogočati, da se podatek za ta namen shrani, če kandidat označi, da daje soglasje/privolitev za ta namen.
Datum objave: 06.01.2023   09:22
VPRAŠANJE
Kaj je v SŽ terminologiji kvalifikacija in na kakšen način se dodaja zaposlenim?
Na kakšen način poteka letno planiranje usposabljanj in dodelitev sredstva na izobraževanje? Se zbirajo naročila, izvede ocena skupnega budgeta in potem razporedi po službah navzdol?
Kako letni plan izobraževanj razporedite na delovna mesta in službe?
Kaj so v vaši terminologiji skupne mape naročnika in kako jih povezujete z izobraževanji?
Kako evidentirate in izvajate prekvalifikacije?
Kakšna je razlika med navadnim potrdilom za izobraževanja in kompleksnim potrdilom za prekvalifikacije?
Na kakšen način si predstavljate upravljanjate dokumentov za certifikate? Kot skladišče podatkov in brstkanje po bazi alil se enostavno pripne vsakemu zaposelenemu? Ali dosednanji certifikati morajo biti tudi uvoženi v sistem?
Kaj v vaši terminologiji pomeni zmogljivi profil in samodejno dodeljevanje usposabljanja zaposlenih? Ali samodejno dodeljevanje usposabljanja pomeni npr. dodeljevanje izobraževanja glede na šifro delovnega mesta in datum prihoda v podjetje?
Ali pri delovnem toku in elektronskem podpisu za izobraževanja potrebujete samo elektronsko evidenco s katero zaposleni pritrdi, da je bil udeležen na izobraževanju ali to urejate z uradnim elektronskim podpisom? Ali že porabljate neko rešitev za digitalno podpisovanje? Ali pričakujete, da se to implementira v LMS-u?


ODGOVOR

Kaj je v SŽ terminologiji kvalifikacija in na kakšen način se dodaja zaposlenim?

Odgovor:
Kvalifikacija pomeni strokovno znanje, ki ga zaposleni pridobi po uspešno zaključenem programu usposabljanja in ga potrebuje za opravljanje dela.

Na kakšen način poteka letno planiranje usposabljanj in dodelitev sredstva na izobraževanje? Se zbirajo naročila, izvede ocena skupnega budgeta in potem razporedi po službah navzdol?

Odgovor:
Vsaka služba sama planira sredstva, ki se združijo na nivoju posamezne družbe. Letno planiranje usposabljanj se izvaja nivoju obvladujoče družbe SŽ, d.o.o..

Kako letni plan izobraževanj razporedite na delovna mesta in službe?

Odgovor:
Za izvršilne železniške delavce - osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge (OVKN delovna mesta) se plan razporedi na nivoju obvladujoče družbe SŽ, d.o.o., za funkcionalna znanja plan pripravi vsaka služba zase, centralno pa naročajo storitve vsakokrat sproti, ko se pojavi potreba.

Kaj so v vaši terminologiji skupne mape naročnika in kako jih povezujete z izobraževanji?

Odgovor:
Skupne mape vsebujejo vse dokumente posameznega zaposlenega. Sistem mora omogočati shranjevanje in vpogled dokumentov posameznika oziroma integracijo z naročnikovim obstoječim dokumentnim sistemom, kjer se bodo hranili dokumenti zaposlenih.

Kako evidentirate in izvajate prekvalifikacije?

Odgovor:
Prekvalifikacija poteka na enak način kot pridobitev kvalifikacije.

Kakšna je razlika med navadnim potrdilom za izobraževanja in kompleksnim potrdilom za prekvalifikacije?

Odgovor:
Kompleksno potrdilo je zakonsko določeno potrdilo, katerega oblika in podatki so določeni (npr. Dopolnilno spričevalo (npr. strojevodje)).

Na kakšen način si predstavljate upravljanjate dokumentov za certifikate? Kot skladišče podatkov in brstkanje po bazi alil se enostavno pripne vsakemu zaposelenemu? Ali dosednanji certifikati morajo biti tudi uvoženi v sistem?

Odgovor:
Dokumenti zaposlenega morajo biti pripeti posameznemu zaposlenemu oziroma preko integracije povezani (možnost vpogleda) z naročnikovim obstoječim dokumentnim sistemom. Dosedanji certifikati morajo biti preneseni v sistem (sistem se bo določil v okviru BBP (SF oziroma dokumentni sistem)).

Kaj v vaši terminologiji pomeni zmogljivi profil in samodejno dodeljevanje usposabljanja zaposlenih? Ali samodejno dodeljevanje usposabljanja pomeni npr. dodeljevanje izobraževanja glede na šifro delovnega mesta in datum prihoda v podjetje?

Odgovor:
Da.

Ali pri delovnem toku in elektronskem podpisu za izobraževanja potrebujete samo elektronsko evidenco s katero zaposleni pritrdi, da je bil udeležen na izobraževanju ali to urejate z uradnim elektronskim podpisom? Ali že porabljate neko rešitev za digitalno podpisovanje? Ali pričakujete, da se to implementira v LMS-u?

Odgovor:
Sistem mora omogočati elektronsko potrjevanje prisotnosti na posameznem izobraževanju. Uraden elektronski podpis ni potreben. Trenutno ne uporabljamo rešitve za digitalno podpisovanje.


Datum objave: 06.01.2023   09:28
VPRAŠANJE
- Kaj je mišljeno s tem: Kompenzacijsko modeliranje?
- Kaj je mišljeno s tem: Smernice za podporo kompleksnemu povečanju načrtovanja skupnega nadomestila
- Kaj je Kompenzacijski profil?
- Kaj se iz prenaša v SAP ERP HCM in kaj gre nazaj?
- Ali gre za možnosti Integracije s Qualtrics-om ali so konkretni vprašalniki in preglednice, da lahko ocenimo potreben čas za izvedbo.
- Za kakšen pogled in kakšne vire gre ko se omenja Celovit pogled (različni viri podatkov)
- Nadzorne plošče - koliko poročil in kateri parametri se gledajo v grafu in detajlnem pregledu
- Ali se lahko pojasni Kalibracija, ki jo poganja GUI. V SF je samo ena vrst kalibracije.
- Pri delu: Ključne funkcionalnosti Nagrade in priznanja: Zgodovina certifikatov za kakšne certifikate gre?
- Pri Nagrade in priznanja: Integracija s Qualtrics - samo povezava ali so konkretni vprašalniki in preglednice, da lahko ocenimo potreben čas za izvedbo?

ODGOVOR

- Kaj je mišljeno s tem: Kompenzacijsko modeliranje?

Odgovor:
Omogoča dodeljevanje bonusov na podlagi različnih kriterijev.

- Kaj je mišljeno s tem: Smernice za podporo kompleksnemu povečanju načrtovanja skupnega nadomestila

Odgovor:
Omogoča pred pripravljene smernice oblikovanja kriterijev za podelitev bonusov oz. drugih oblik variabilnega nadomestila.

- Kaj je Kompenzacijski profil?

Odgovor:
Omogoča dostop do profila nadomestil, kjer se lahko ogleda zgodovino nadomestil zaposlenega in grafični prikaz položaja v razponu pred in po priporočilu glede plače.

- Kaj se iz prenaša v SAP ERP HCM in kaj gre nazaj?

Odgovor:
Omogoča standardne integracije spletnih storitev za nadomestila v SAP SuccessFactors s podatki o nadomestilih na mestu uporabe SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) in objavo novih odločitev o nadomestilih.

- Ali gre za možnosti Integracije s Qualtrics-om ali so konkretni vprašalniki in preglednice, da lahko ocenimo potreben čas za izvedbo

Odgovor:
Omogoča integracijo ankete, zbira povratne informacije o ocenjevanju zaposlenih.

- Za kakšen pogled in kakšne vire gre ko se omenja Celovit pogled (različni viri podatkov)

Odgovor:
Izbira med razpoložljivimi različnimi viri podatkov npr. (uspešnost, nadomestilo, nasledstvo).

- Nadzorne plošče - koliko poročil in kateri parametri se gledajo v grafu in detajlnem pregledu.

Odgovor:
Zagotavlja preproste grafikone z agregiranim pogledom na določeno podmnožico uporabnikov.

- Ali se lahko pojasni Kalibracija, ki jo poganja GUI. V SF je samo ena vrst kalibracije.

Odgovor:
Podpora povleci in spusti za umerjanje uporabnikov.

- Pri delu: Ključne funkcionalnosti Nagrade in priznanja: Zgodovina certifikatov za kakšne certifikate gre?

Odgovor:
Zaposleni lahko vidijo zgodovino vseh nagrad, ki so jih prejeli.

- Pri Nagrade in priznanja: Integracija s Qualtrics - samo povezava ali so konkretni vprašalniki in preglednice, da lahko ocenimo potreben čas za izvedbo?

Odgovor:
Omogoča zbiranje povratnih informacij zaposlenih o njihovih izkušnjah s vsemi postopki.

Datum objave: 11.01.2023   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani, v vzorcu pogodbe za vzdrževanje (Obrazec 8b) je 4. členu pri kritičnih napakah naveden režim 24/7.

Menimo, da je za vzdrževanje kadrovskega sistema režim 24/7 predrag (kajti: izvajalec mora zagotoviti ekipo, ki je razpoložljiva 24/7 in to predstavlja velik strošek, ki bi ga izvajalec tudi zaračunal naročniku).

Predlagamo, da se za kritične napake opredeli naslednje:
- režim 8/5 (8:00-16:00)
- naročnik in izvajalec se dogovorita, da v zelo nujnih primerih, ki bi se pojavili izven 8/5 (8:00-16:00), pooblaščena oseba naročnika lahko po telefonu pokliče pooblaščeno osebo izvajalca in se dogovorita, kako rešiti napako.

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil 4. odstavek 4. člena (odzivni čas in odpravljanje napak) Vzorca pogodbe za vzdrževanje sistema (obrazec 8b) tako, da v drugem stolpcu »Režim« za kritično napako, namesto: 24/7, glasi: 8/5 ((8:00-16:00). Vsebina ostalih stolpcev ostane nespremenjena.
Za 4. odstavkom v 4. členu omenjene pogodbe se doda nov, peti odstavek, ki glasi: »Pooblaščena oseba naročnika lahko po telefonu pokliče pooblaščeno osebo izvajalca in se dogovorita, kako rešiti napako. V ostalem ostane vsebina 4. člena nespremenjena.
Datum objave: 11.01.2023   13:19
VPRAŠANJE
VZOREC POGODBE (Vzdrževanje sistema), Obrazec 8b, 16. člen:
Predlagamo, da se doda dikcija:
Izvajalec lahko odpove pogodbo, če naročnik zamuja s plačilom 30 ali več dni.

ODGOVOR
Vzorec pogodbe ostane nespremenjen.Datum objave: 11.01.2023   13:20
VPRAŠANJE
VZOREC POGODBE (Vzdrževanje sistema), Obrazec 8b: v 16. členu je navedeno:
Stranki sta soglasni, da naročnik lahko pogodbo predčasno kadarkoli odpove z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka odpoved prejela.

Enako možnost kot naročnik (t.j. da odpove pogodbo kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom) moram imeti tudi izvajalec.

Predlagamo, da se dikcija glasi:
Stranki sta soglasni, da katerakoli pogodbena stranka lahko pogodbo predčasno kadarkoli odpove z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka odpoved prejela.

ODGOVOR
Vzorec pogodbe ostane nespremenjen.Datum objave: 11.01.2023   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji je zahteva, da so svetovalci ponudnika iz EU.
Prosimo, da se za svetovalce za Qualtrics ta zahteva umakne.

Razlaga:
- po našem razumevanju je za naročnika in za uspešen projekt najbolj pomembno, da ponudnik na projekt angažira izkušene Qualtrics svetovalce z ustreznimi referencami.
- za izkušnje in reference ni pomembno, ali je nekdo iz EU ali ne.
- za rešitev Qualtrics je v namreč EU zelo malo svetovalcev in so zato zelo dragi.
- ponudnik lahko zagotovi izkušene Qualtrics svetovalce z ustreznimi referencami iz ne-EU države.ODGOVOR
Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo v točki 5.1.2 Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Kadrovska in strokovna sposobnost gospodarskega subjekta, ki bo izvedel implementacijo (sklop 2) tako, da bo namesto »Vsi imenovani svetovalci na območju EU.«, glasila: »Vsi imenovani svetovalci . na območju Evrope.«

Datum objave: 11.01.2023   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani, na strani 74 razpisne dokumentacije, pod točko "Poslovna analitika na področju upravljanja s človeškim kapitalom (vsi moduli) mora omogočati" je navedeno tudi:
- Napovedno analitiko

Najbrž gre tu za lapsus. Prosimo, da se to izloči iz razpisne dokumentacije.
Razlaga: kadrovski sistem nima funkcionalnosti napovedne analitike.

ODGOVOR
Naročnik izloča vrstico v kateri je pod točko "Poslovna analitika na področju upravljanja s človeškim kapitalom (vsi moduli) mora omogočati" navedeno: - Napovedno analitikoDatum objave: 11.01.2023   13:23
VPRAŠANJE
Obračun opravjenih del za implementacijo (Obrazec 8a): prosimo in predlagamo, da se opravljena dela prevzemajo in zaračunavajo po mejnikih za vsak modul posebej.
Predlog mejnikov:
BBP predan naročniku 30%
Rešitev predana naročniku v testiranje 50%
Začetek uporabe rešitve 20%.
To je običajen način pri projektih impementacije informacijskih rešitev.


ODGOVOR
Naročnik bo v 3. členu vzorca pogodbe Implementacija sistema (obrazec 8a) za prvim odstavkom dodal nov odstavek, ki bo glasil:
Plačilo za implementacijo posameznega modula se izvrši v 3 delih, in sicer:
1. 25 % pogodbene vrednosti po potrditvi Načrta poslovnih procesov (BBP),
2. 30 % pogodbene vrednosti po predaji v testiranje,
3. 45 % pogodbene vrednosti po prevzemu implementiranega modula v produkcijo oz. v redno uporabo.

Ostale določbe 3. člena vzorca pogodbe ostanejo nespremenjene.
Datum objave: 11.01.2023   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani, v vzorcu pogodbe (Obrazec 8, 11. člen, stran 42 razpisne dokumentacije) je navedeno tudi:
Stranki sta soglasni, da naročnik lahko pogodbo predčasno kadarkoli odpove z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka odpoved prejela.

Prosimo, da se ta klavzula izloči iz pogodbe.

Razlaga: ponudnik bo od principala pridobil licence in jih zagotovil naročniku. Ponudnik bo skladno z licenčnimi in poslovnimi pravili principala (GTC) s principalom sklenil pogodbo za navedeno število licenc in s trajanjem 48 mesecev. Ponudnik te pogodbe s principalom ne more prekiniti pred potekom.

Prosimo, da se v pogodbi določi, da je za licenčni del ni mogoče prekiniti pred potekom 48 mesecev.

ODGOVOR
Vzorec pogodbe ostane nespremenjen.Datum objave: 11.01.2023   13:24
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev glede dobave licenc.
Licence bo ponudnik dobavil in zaračunaval skladno z roki izvedbe, kot so navedeni v vzorcu pogodbe (4. člen, stran 41 razpisne dokumentacije) in skladno s številom uporabnikov, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Licence morajo biti dobavljene v rokih in za število zaposlenih, navedenih v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 11.01.2023   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani, na strani 39 razpisne dokumentacije (1. člen v vzorcu pogodbe) je navedeno tudi:
Število uporabnikov se lahko v času trajanja pogodbe spreminja na mesečni ravni.

Temu kot ponudnik ne moremo zadostiti, ker principal tega ne omogoča.
Prosimo, če se ta zahteva izloči iz razpisne dokumentacije.

Razlaga: lLicence oz. najem licenc bo dobavljen skladno s številom uporabnikov in skladno z roki, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Takšno število uporabnikov bo zatem naročniku na razpolago in se bo zaračunavalo do konca pogodbe (t.j. do poteka obdobja 48 mesecev).
V primeru, da se tekom pogodbe število uporabnikov poveča (če npr. naročnik kupi neko podjetje ali če se poveča število zaposlenih), se z aneksom dogovori povečanje števila uporabnikov.

ODGOVOR
Licence se dobavi za število zaposlenih navedeno v razpisni dokumentaciji. V primeru povečanja števila zaposlenih se povečanje dogovori s spremembo pogodbe (aneks k pogodbi).Datum objave: 11.01.2023   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, v točki 10 razpisne dokumentacije je navedeno tudi naslednje:
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik predložiti vsa dokazila navedena v točki 5 teh navodil, v kolikor pri posameznih podtočkah poglavja 5 ni določeno drugače.

Kakor razumemo, gre pri zgornji navedbi za lapsus in se ne nanaša na celotno točko 5.
Namen skupine ponudnikov je ravno to, da skupaj lahko izpolnijo razpisne pogoje.

Predlagamo, da naročnik zgornjo dikcijo obliikuje na naslednji način:
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik predložiti vsa dokazila navedena v točki 5.1.1 teh navodil.
Zahteve iz točke 5.1.2 pa skupina ponudnikov izpolni na način, da pogojem zadostijo skupaj.

ODGOVOR
Zahteva naročnika glede predložitve dokazil za skupino ponudnikov ostane nespremenjena. Tudi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz točke 5.1.2 mora predložiti vsak od ponudnikov.
Ponudnik se glede tehnične sposobnosti za sklop 2 lahko sklicuje na kapacitete soponudnika, kar pomeni, da lahko pogoj izpolnita skupaj. Ne glede na to pa morata predložiti dokazila oba, tako ponudnik kot soponudnik, kot npr. če se ponudnik sklicuje na kapacitete soponudnika glede referenc potem mora vsak od njiju predložiti v tem delu izpolnjen obrazec ESPD, izpolnjen in potrjen obrazec št. 4 »Reference ponudnika za implementacijo« pa tisti, ki reference ima (ponudnik ali soponudnik ali oba).
Datum objave: 11.01.2023   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za potrditev, da bo proces potnih nalogov in obračuna potnih stroškov ostal v obstoječih rešitvah.

ODGOVOR
Proces potnih nalogov ima naročnik rešen v okviru obstoječih sistemov, zato ga ni potrebno implementirati v okviru tega projekta. Obračun potnih stroškov se obračunava v obstoječem sistemu za obračun plač. Mora pa novi sistem omogočati beleženje podatkov (npr. oddaljenost od lokacije dela, ), ki so podlaga za obračun.Datum objave: 11.01.2023   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani, vprašali bi glede integracije novega kadrovskega sistema z obstoječim sistemom za upravljanje s časom.
Vprašanje: kakor razumemo, bo v okviru projekta potrebno zagotoviti integracijo, da se bodo iz novega kadrovskega sistema v obstoječi sistem za upravljanje s časom prenašali osebni podatki zaposlenih. Časovna administracija ostaja v obstoječih sistemih.
Prosili bi za potrditev, če zgornje drži.
Oziroma za navedbo, katere funkcionalnosti naj bi bile zagotovljene v novem sistemu.

ODGOVOR
Funkcionalnosti upravljanja s časom naročnik rešuje z drugimi informacijskimi sistemi. V okviru projekta je potrebno zagotoviti dvosmerno integracijo med sistemom za upravljanje s časom in novim kadrovskim sistemom (prenos osebnih podatkov, organizacijska struktura, delovna mesta, prenos porabljenega dopusta). V okviru novega kadrovskega sistema naročnik zahteva izračun letne kvote dopustov za zaposlene, možnost vodenja izrednih dopustov in beleženje porabljenega dopusta (v povezavi s sistemom za upravljanje časa oziroma sistemom za obračun plač).Datum objave: 20.01.2023   08:38
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 2.3.2023 do 9.00 ure. Popravek razpisne dokumentacije je v teku.

Datum objave: 20.01.2023   11:41
Naročnik je v tem delu napačno navedel novi rok za oddajo ponudb do 2.3.2023 do 9.00 ure.
Pravilno je novi rok za oddajo ponudb 3.2.2023 do 9.00 ure, javno odpiranje pa je 3.2.2023 ob 10.00 uri.
V ostalih objavah so roki pravilni.
Za napako se opravičujemo.