Dosje javnega naročila 008011/2022
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Blago: Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.637.885,53 EUR

JN008011/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.11.2022
JN008011/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.12.2022
JN008011/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.12.2022
JN008011/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2023
JN008011/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2023
JN008011/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.03.2023
JN008011/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN008011/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008011/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 231-664920
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Bernarda Kozel
bernardakozel@domptuj.si
+386 27807300
+386 26207798

Internetni naslovi
http://www.domptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464438/JN-notranja_oprema_-_Zabjak.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20399
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
Referenčna številka dokumenta: JN-20399
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192120
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.699.094,30 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 21
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OPREMA ZA SOBE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdrav
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: VOZIČKI ZA NEGO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34911100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA NEGO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA DELOVNO TERAPIJO IN FIZIOTERAPIJO
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141720
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MIZARSKA DELA, POHIŠTVO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: KOVINSKA OPREMA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: TIPSKE MIZE IN STOLI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: OBLAZINJENO POHIŠTVO
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: PRALNICA PERILA
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42716000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KUHINJA
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: FRIZERSKI SALON
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39150000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ELEKTRONSKA OPREMA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39711100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: IKT OPREMA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: KOŠI
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928480
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: TALNE OBLOGE
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44112200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ČISTILNI STROJI
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42995000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: PARNI STROJI
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42995000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SESALCI
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39713430
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: VOZIČKI ZA PREVOZ SMETI
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42415200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: KOVINSKA DELA
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44316400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme za enoto Žabjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdr
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.01.2023   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.01.2023   10:00
Kraj: e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.12.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2022   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji nismo nikjer zasledili navodil glede tehnične dokumentacije. Prosimo potrdite, da nam v fazi oddaje ponudb tehnične dokumentacije ni potrebno prilagati.

ODGOVOR


Spoštovani,

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za ponujeno blago predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, katalog ali tehnični list oz. slikovni material, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
Za hladilne in zamrzovalne omare, televizorje, stroje in naprave za potrebe pralnice je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke . Ponudbe brez energetskih nalepk bo naročnik, brez pozivanja k dopolnitvi, izločil. Naročnik ne sprejema prototipe ponujene opreme, strojev, brez ustreznih certifikatov.

Navedeno so dolžni ponudniki predložiti za vso blago, ki ga ponujajo in s tem dokazujejo, da izpolnjujejo zahtevane tehnične karakteristike, ki jih je v popisih opredelil naročnik.
Zahteva velja za vso blago v sklopih pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 20.

Dom Ptuj
Datum objave: 30.11.2022   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na vaši spletni strani v zavihku "O nas", podzavihku "Javna naročila" ne vidimo podrobnejših tehničnih specifikacij. Prosimo, da jih objavite.

ODGOVOR


Spoštovani,

podrobnejše specifikacije so dostopne na povezavi: https://www.dom-upokojencev.si/o-nas/javna-narocila/

Dom Ptuj

Datum objave: 01.12.2022   07:37
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI.

Ali se lahko prijavimo za posamezni artikel v sklopu, ali pa je potrebno izpolniti cel sklop!

Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani,

potrebno je ponuditi vse artikle znotraj posamičnega sklopa.

Dom Ptuj


Datum objave: 01.12.2022   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu št. 3, 4 in 8 vas vljudno prosimo, da omogočite prijavo tudi drugim, ki nimajo vseh referenc, a ponujajo tudi takšne artikle.

Sklopi so tako mešanih artiklov, da je nemogoče , da ima en dobavitelj vse reference ...recimo sklopa št. 4.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Spoštovani,

glede na okvirne ocenjene vrednosti navedenih sklopov je naročnik ocenil, da so zahtevane reference primerne in sorazmerne predmetu javnega naročila. Zahtevano pa ne pomeni, da mora gospodarski subjekt dokazati, da je predhodno dobavljal vse posamične artikle iz navedenega sklopa. Dovolj je namreč, da predloži potrjeno referenčno potrdilo referenčnega naročnika, da je predhodno že dobavljal istovrstno blago v zahtevani vrednosti.

Zato naročnik zahtevanih pogojev ne bo spreminjal.

Dom Ptuj

Datum objave: 02.12.2022   09:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

do kdaj pa želite dobavo artiklov iz sklopov, kjer je označena le količina in ne npr. DZN, REACT in ostala količina? Ali pravilno razumemo, da je v teh primerih skrajni rok dobave 24.08.2023?

ODGOVOR


Spoštovani,

kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so skrajni roki za dobavo blaga za količine, navedene v koloni "dnevne in začasne namestitve" 17.3.2023, za vse blago iz sklopa 9 in 10 je rok dobave in montaže ter poskusnega zagona, kjer je to primerno, 1.8.2023.,
za vse ostalo, tj. React in ostalo pa 24.8.2023.

Dom Ptuj

Datum objave: 02.12.2022   09:14
VPRAŠANJE
Popis za sklop 9 se ne ujema z tlorisi.
Prav tako se v popisu zadeve ponavljajo , Vakumska likalna miza in idustriska likalna miza, šivalni stroji, stiskalnica za nalepke, tiskalnik za nalepke.
Boste zadevo popravili, da ne bo prišlo do napak pri oddaji?


ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je po preverbi navedb iz vprašanja ugotovil, da je dejansko prišlo do napake, zato bo danes na Portalu javnih naročil objavljen popravek POPISI-specifikacije- POPRAVEK, kjer je popravek v sklopu 9. Sheme bodo tekom dneva objavljene na spletni strani naročnika v zavihku "O nas", podzavihku "javna naročila".

Hvala za razumevanje,

Dom Ptuj

Datum objave: 06.12.2022   15:01
VPRAŠANJE
SKLOP 5 POHIŠTVO
- PLT1 in PLT2 potrebujemo dimenzije in zahtevane materiale oz. detajl

SKLOP 5 VGRADNO POHIŠTVO
- za vse kuhinje potrebujemo načrte in opise materialov (KU1 do KU9 ter ČK)

ODGOVOR

Spoštovani,

načrti in specifikacije so objavljeni na spletni strani naročnika v zavihku "o nas" in podzavihku "javna naročila"

Dom Ptuj


Datum objave: 06.12.2022   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
dne 30.11.2022 ob 12:40 uri ste v prvem odgovoru med drugim zapisali tudi: "Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za ponujeno blago predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, katalog ali tehnični list oz. slikovni material, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ...."

Prosimo za natančna navodila, kam v ponudbi naj ponudniki vpišemo strani iz kataloga, ki jih zahtevate v zgornjem dopolnjenem navodilu. Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

dokumentacija oz. ustrezna dokazila se naložijo v e-JN v razdelek "ostale priloge". Ponudnik naj na sami priloženi dokumentaciji označi, da bo naročnik jasno videl, na katero postavko se nanaša posamezno dokazilo. V kolikor bo ponudnik celotno ponudbo z vsemi dokazili tudi oštevilčil, naj na enem lastno pripravljenem dokumentu navede vsa dokazila in številke strani ter zaporedno številko iz ponudbenega predračuna.

Dom Ptuj

Datum objave: 07.12.2022   08:58
VPRAŠANJE
Sklop 9 Pralnica
Ali za TRAK ZA SORTIRANJE PERILA obstajajo kakšna dodatna dokumentacija?
Na tlorisu kleti se vidi samo del traku.
Hvala


ODGOVOR


Spoštovani,

Načrt traku za sortiranje perila je pravilen. Predvideno je, da se bo perilo na trak zlagalo le iz ene strani, zato je domnevno gospodarski subjekt menil, da nekaj v načrtu manjka.

Dom Ptuj

Datum objave: 07.12.2022   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali obstaja kakšen dodaten načrt za trak za sortiranje perila?

ODGOVOR

Spoštovani,

Ne, ta trak bo narejen po naročilu. Ima definiran opis kakšen mogel bi biti:


TRAK ZA SORTIRANJE PERILA

transportni trak za sortiranje umazanega perila
izdelan po zahtevah naročnika
oblika: I
nazivna napetost: 400/240V 50Hz
krmilna napetost: 24 DC
transportni pas PVC primeren za umazano perilo in enostavno vzdrževanje neskončen-varjen
minimalna širina pasu: 800 mm
minimalna skupna dolžina pasu: 5150 mm (2150 mm dviga / 3000 mm vodoravno)
vodilne stranice iz nerjavečega jekla (višina: 1070 mm / 400 mm / 0 mm)
sortirna polica na izhodu minimalne širine 150 mm na desni strani dolžine: 2500 mm
maksimalna višina nakladanja: 400 mm (odprtina na levi)
minimalna višina sortiranja: 900 mm
nastavljive noge: ± 100 mm
2x premično nožno stikalo za zagon v območju za sortiranje
fotoelektrični senzor 24V na začetku in koncu traku
vključena glavna el. omarica,
dimenzije (VxŠxG): 1200-1400x5278x890-1110 mm
dovoljeno odstopanje dimenzij: ±5%


Dom Ptuj

Datum objave: 07.12.2022   18:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz vaše spodnje zahteve,

"Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dva (2) referenčna posla, ki zajemata izdelavo in dobavo oz. montažo istovrstnega blaga v posamični vrednosti vsaj 50% vrednosti predložene ponudbe za posamezni sklop. "

sklepamo, da lahko reference prilagamo od javnih naročnikov kakor tudi iz gospodarstva!

Lepo prosim za potrditev!

Hvala za odgovor.ODGOVOR


Spoštovani,

tako je, referenčni posli so lahko iz sfere javnega sektorja kakor tudi gospodarstva.

Dom Ptuj

Datum objave: 08.12.2022   13:12
VPRAŠANJE
Prosimo za shemo:

20 Čajna kuhinja, (ČK) 1


ODGOVOR


Spoštovani,

sheme čajne kuhinje so dostopne na spletni strani naročnika v zavihku "o nas", podzavihku "javna naročila".


Dom Ptuj

Datum objave: 08.12.2022   13:12
VPRAŠANJE
Kje so dostopne sheme kuhinj?

ODGOVORSpoštovani,

sheme čajne kuhinje so dostopne na spletni strani naročnika v zavihku "o nas", podzavihku "javna naročila".


Dom Ptuj

Datum objave: 08.12.2022   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Sklop 9 Pralnica perila
Pri mizah za zlaganje perila imate navedeno, da morajo biti nastavljive po višini.
Kakšna je min in max višina?
Nastavljanje po višini je električno ali mehansko?

ODGOVOR

Spoštovani,

Minimalna višina mize 80, max 95cm.

Nastavljiva mehansko.

Dom Ptuj


Datum objave: 08.12.2022   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko priložimo potrjene referenčne obrazce, ki smo jih pridobili za pretekla podobna javna naročila in vsebujejo potrebne podatke? Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

lahko, če zajemajo obdobje zadnjih treh let pred objavo predmetnega javnega naročila in v kolikor vsebujejo vse podatke, ki smo jih kot naročnik zahtevali.

Dom Ptuj

Datum objave: 12.12.2022   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pod pogoji Reference ponudnika je zapisano
"Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dva (2) referenčna posla, ki zajemata izdelavo in dobavo oz. montažo istovrstnega blaga v posamični vrednosti vsaj 50% vrednosti predložene ponudbe za posamezni sklop."

50% vrednosti sklopa mora biti vsak posamezni referenčni posle ali vsi referenčni posli skupaj?
So lahko referenčni posli tudi iz tujine?

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani,

kot je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji, mora biti vrednost posamične reference najmanj 50% vrednosti ponudbe za predmetni sklop, brez DDV. Seveda lahko gospodarski subjekt predloži tudi reference iz tujine.

Dom Ptuj

Datum objave: 12.12.2022   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vaša zahteva v razpisni dokumentaciji vezano na reference je: "Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dva (2) referenčna posla, ki zajemata izdelavo in dobavo oz. montažo istovrstnega blaga v posamični vrednosti vsaj 50% vrednosti predložene ponudbe za posamezni sklop. "
Ali moramo upoštevati vrednosti brez vključenega DDVja?

ODGOVOR


Spoštovani,

kot je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji, mora biti vrednost posamične reference najmanj 50% vrednosti ponudbe za predmetni sklop, brez DDV.

Dom Ptuj

Datum objave: 12.12.2022   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vaša zahteva v razpisni dokumentaciji vezano na reference je: "Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dva (2) referenčna posla, ki zajemata izdelavo in dobavo oz. montažo istovrstnega blaga v posamični vrednosti vsaj 50% vrednosti predložene ponudbe za posamezni sklop. "
Ali mora torej vsaka od najmanj dve referenc za vsak ponujen sklop biti v vrednosti vsaj 50% vrednosti predložene ponudbe ali pa lahko upoštevamo skupno vrednost predloženih referenčnih potrdil in da je njihova skupna vrednost (sešteto več referenc skupaj) vsaj 50% vrednosti ponujenega sklopa?

ODGOVOR


Spoštovani,

kot je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji, mora biti vrednost posamične reference najmanj 50% vrednosti ponudbe za predmetni sklop, brez DDV.

Dom Ptuj

Datum objave: 13.12.2022   10:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Sklop 9 Pralnica.
Specifikacijam, ki so navedene v popisu, ustrezajo samo točno določeni stroji.
Ali se lahko ponudijo drugi stroji, ki imajo isto funkcionalnost ampak drugačen naziv? (primer: Programator: mikroprocesor Compass Pro)
Če da, prosim standardizirajte popis strojev tako, da bodo navedene samo standardne tehnične zahteve.

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

ponudniki lahko ponudijo tudi drugačne stroji z istimi karakteristikami in zmogljivostjo.

Dom Ptuj


Datum objave: 13.12.2022   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prijavili bi se na sklop 12, vendar manjka opis v vrstici 12.

Preko EJN smo do zdaj dobavljali le enkrat in sicer v letu 2022 ampak v veliko večji količini kot v vašem razpisu.
Ali lahko spremenite reference za sklop 12 v le en (1)referenčni posel, ker s tem preferirate določene ponudnike, kar pomeni, da se mi in ne ostali potencialni ponudniki, ki bi bili cenovno ugodnejši ne moremo prijaviti?

Vaše zahteve:
Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dva (2) referenčna posla, ki zajemata izdelavo in dobavo oz. montažo istovrstnega blaga v posamični vrednosti vsaj 50% vrednosti predložene ponudbe za posamezni sklop.

lp

ODGOVOR


Spoštovani,

V sklopu 12 v vrstici 12 je vgradna napa, žal se je "izgubil" nadpis.


Naročnik ne pogojuje referenčnih dobav z dobavami v okviru javnega naročanja preko e-JN,. kot to navaja gospodarski subjekt. Referenčni posel je lahko gospodarski subjekt izvedel s katerimkoli gospodarskim subjektom, tudi izven sistema javnega naročanja.

Dom Ptuj

Datum objave: 14.12.2022   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V Izjavi-potrdilu reference piše tudi "klasifikacija stavb - CC-SI". Prosimo potrdite, da je dovolj vpisati le tip ustanove, ki potrjuje referenco (npr. dom starejših, bolnišnica, študentski dom, ipd.)? Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

iz obrazca št. 6 in 7 mora biti razvidno kdo je je bil referenčni naročnik. Obrazec št. 7 mora referenčni naročnik tudi potrditi.

Dom Ptuj

Datum objave: 14.12.2022   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je lahko podpisnik referenčnega posla tudi študentski oz. dijaški dom?

ODGOVOR


Spoštovani,

podpisnik referenčnega posla mora biti dejanski naročnik predmetnega referenčnega posla.

Dom Ptuj

Datum objave: 14.12.2022   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!
obrazec ESPD, v Zaključku, Del V, rubrika "če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila": Kaj želite, da v to rubriko vpišemo? Pripišemo, referenco in tehnično dokumentacijo, saj s tem dokazujemo ustreznost ponudnika?

ODGOVOR


Spoštovani,

tako je ali pa gospodarski subjekt dopiše, da izpolnjevanje pogoja dokazuje s prilogami v ponudbeni dokumentaciji.

Dom Ptuj

Datum objave: 14.12.2022   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko izpišemo ter oddamo v .pdf obliki le tiste predračune in pogodbe, ki se nanašajo le na prijavljene sklope? Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

ponudnik lahko v pdf. formatu odda le tiste predračune in vzorce pogodb, ki se nanašajo na sklope, ko jih dejansko ponuja.

Dom Ptuj

Datum objave: 14.12.2022   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko skeniramo celotno dokumentacijo in jo oddamo v enem dokumentu "Ponudba_ponudnik"?

ODGOVOR


Spoštovani,

prva in druga stran obrazca 1 morata biti naloženi v e-JN v razdelek "Predračun". Celotna ponudba pa je lahko skenirana kot en dokument, naložen v e_JN pod "Ostale priloge". S tem, da morajo predračuni biti oddani tudi v xls. formatu.

Dom Ptuj

Datum objave: 14.12.2022   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno kjerkoli v ponudbi vpisati točno datum veljavnosti ponudbe? Če DA, kje naj to vpišemo? Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

ni potrebno, ker ponudnik s podpisom obrazca št. 1 in 2 izjavlja, da je veljavnost ponudbe 90 dni.

Dom Ptuj

Datum objave: 14.12.2022   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko oddamo vzorčne menične izjave ter vzorčne bančne garancije / kavcijska zavarovanja le za sklope, ki jih prijavljamo?

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko.

Dom PtujDatum objave: 15.12.2022   07:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da ponudbe oddajamo v elektronski obliki so v skeniranih dokumentih zaporedne številke strani vidne in zato predvidevamo, da nam jih ni nujno še ročno vpisovati. Bomo pa ročno označili strani v tehnični dokumentaciji, da lahko pripravimo kazalo iz katerega bo naročnik lažje in hitreje našel iskana dokazila. Prosim potrdite, da bo takšen način priprave ponudbe za vas ustrezen. Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

način označevanja strani je prav tako ustrezen, zapis v razpisni dokumentaciji je le priporočljiv.

Dom Ptuj

Datum objave: 15.12.2022   07:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ponudbena dokumentacija bo precej obsežna in hkrati oddajamo tudi veliko tehnične dokumentacije. Ali lahko oddamo ponudbeno dokumentacijo skenirano ločeno od tehnične dokumentacije in oba .pdf dokumenta oddamo med ostale priloge v sistemu eJN?

ODGOVOR


Spoštovani,

lahko.

Dom Ptuj

Datum objave: 15.12.2022   07:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v seznamu "Vsebina ponudbene dokumentacije" predračun (natisnjen in v tabelici) ter tehnična dokumentacija (dokazila o ustreznosti ponujenih artiklov) niso navedeni. Jih v ponudbo vstavimo na koncu za vsemi ostalimi naštetimi dokumenti ali kako drugače?

ODGOVOR


Spoštovani,

navedeno dokumentacijo lahko predložite na koncu. Naročnik ni predvidel točnega zaporedja.

Dom Ptuj

Datum objave: 15.12.2022   07:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je dovolj, da kot dokazilo o ustreznosti ponujenih artiklov v ponudbi priložimo le kataloge/prospekte proizvajalca ali podoben dokument?

ODGOVOR


Spoštovani,

gospodarski subjekt je dolžan ponuditi tehnično dokumentacijo, ki jo je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji. V kolikor iz predloženega ne bo razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev, bo naročnik ponudnike pozval na dopolnitve ponudbe.

Dom Ptuj

Datum objave: 15.12.2022   07:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je lahko naročnik referenčnega posla tudi študentski oz. dijaški dom? Bo priznana tudi referenca potrjena s strani teh ustanov?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je v razpisni dokumentaciji pri posameznem sklopu navedel zahtevane referenčne pogoje. Tako je npr. pri sklopu 1 navedel, da se bodo kot primerljive dobave upoštevale dobave za objekte, ki po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) spadajo pod oznako CC-11302 (stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine-domovi za starejše) ali pod oznako CC-12640 (stavbe za zdravstveno oskrbo). Prav tako je za sklopa 9 in 10 zahtevan poseben referenčni pogoj, razviden iz strani 21 in 22 razpisne dokumentacije. Za ostale sklope, kjer je naročnik zahteval reference, ni določeno, kje so bili referenčni posli izvedeni oz. kdo je potrjevalec reference.

Dom Ptuj


Datum objave: 20.12.2022   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, pošiljamo vam vprašanja za sklop 1 oprema za sobe (postelje, vzmetnice, nočne omarice in servirne mizice):

vzmetnice:
ali lahko ponudimo vzmetnice z naslednjo sestavo
Polyether pena HR 4040 40 kg/m ³ in Visco 50 kg/m³ pena?

postelje:
ali je lahko dimenzija postelje zunanja dimenzija z ograjicami: 99 x 208 cm?ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal zahtev glede vzmetnic, je pa zunanja dimenzije postelje z ograjicami tudi 99 cm.

Dom Ptuj

Datum objave: 21.12.2022   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopu 5 je navedeno pri pozicijah kuhinje z vgradnimi aparati, vendar ugotavljamo, da se aparati za
kuhinje nahajajo v sklopu 12. Prosimo, da nam potrdite, da se pri sklopu 5 ponudi samo leseni del, brez aparatov.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik potrjuje, da se aparati ponujajo posebej in ne v sklopu lesenih delov.

Dom Ptuj


Datum objave: 21.12.2022   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da pri sklopu 17 dopustite:
POZICIJA 1: profesionalni stroj za čiščenje z močjo motorja ščetke 520W in pritiskom ščetke 34 kg, prostornino rezervoarjev 40/56 ter delovno širino 51/83.
Prav tako nas zanima, kakšna so možna odstopanja v dimenzijah stroja (ali je dovoljeno 1317x555x1110)?
POZICIJA 2: profesionalni stroj za čiščenje s teoretično zmogljivostjo 1600m2/h, močjo ščetke 350W in močjo sesalnega motorja 250W, obrati ščetke 140, pritiskom ščetke na tla 35, prostornino rezervoarjev 28/30.
Prav tako nas zanima, kakšna so možna odstopanja v dimenzijah stroja (ali je dovoljeno 830x540x1000, s skupno težo 96kg)?
Specifikacije strojev v RD so namreč precej specifične, pogojem za vaše potrebe pa ustreza širok spekter zelo kakovostnih čistilnih strojev.
Za odgovor se vam zahvaljujem.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik pri poziciji 1 dovoljuje odstopanje v dimenzijah stroja tudi do 1317x555x1110 mm. Glede ostalih karakteristik pa naročnik vztraja pri že navedenih tehničnih specifikacijah zaradi dimenzij prostorov za čiščenje.

pri poziciji 2 naročnik zaradi dimenzij prostorov za čiščenje vztraja pri navedenih tehničnih specifikacijah.

Dom Ptuj


Datum objave: 22.12.2022   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 10 - KUHINJA

Ali lahko za dokazovanje referenc, uporabimo reference iz preteklih javnih naročil?

Ali lahko za nevtralno opremo damo izjavo, da bo le-ta izdelana po meri glede na zahteve popisa? Skice pa bi moral oddati naknadno izbrani ponudnik?

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudniki lahko predložijo tudi reference iz preteklih naročil, v kolikor seveda ustrezajo zahtevam naročnika in niso starejše od 3 let pred objavo predmetnega javnega naročila.

Ponudnik s podpisom krovne izjave zagotavlja, da bo v celoti upošteval zahteve naročnika in vse pogoje javnega naročila in ni potrebno dajati posebne izjave.

Dom PtujDatum objave: 22.12.2022   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V obrazcu 1 želite, da v tabelici vpišemo tudi OPIS pri vsakem sklopu. Ali je dovolj, da prepišemo naziv sklopa, saj takšne artikle tudi ponujamo?

ODGOVOR


Spoštovani,

tako je. Ponudniki naj navedejo naziv sklopa.

Dom Ptuj

Datum objave: 29.12.2022   08:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za naslednja pojasnila za Sklop 10: Kuhinja:

Ali je potrebno dokazila, kot so tehnični katalogi priložiti za vse postavke v popisu ali samo za tiste, kjer je to zahtevano v popisu opreme?

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudniki naj predložijo tehnično specifikacijo (kataloge, fotografije...) za vse ponujene artikle v sklopu 10.

Dom Ptuj


Datum objave: 29.12.2022   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 10 Kuhinja - ali lahko za nevtralno opremo ki je izdelana po meri, namesto skic, damo izjavo, da bo bo oprema izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo?

ODGOVOR


Spoštovani,

za opremo, izdelano po meri, lahko ponudniki zahteve naročnika potrdijo s podpisom krovne izjave.

Dom Ptuj

Datum objave: 29.12.2022   08:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za odgovor, za katere sklope je treba oddati tudi referenčno potrdilo, sa se na dveh delih razpisne dokumentacije delno razlikuje zahteva.
V primeru, da se prijavljamo na več sklopov, ali lahko izkazujemo pogoj z isto referenco?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

Kot je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, so reference dolžni predložiti ponudniki, ki se prijavljajo na sklope pod zaporednimi številkami1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 in 20.
Referenc ni potrebno predložit za sklope 11, 16, 18, 19 in 21. Za sklope pod zaporednimi številkami 1, 9 in 10 so navedeni še dodatni pogoji glede klasifikacije objektov.
V kolikor iz posamezne reference izhaja, da je ponudnik že izvedel istovrstne dobave različnih artiklov, ki jih naročnik razpisuje v posameznih sklopih, v zadostnem znesku, se lahko predloži ista referenca. V primeru nejasnosti, si naročnik pridržuje preveriti navedbe v referenčnem potrdilu pri potrjevalcu reference.

Dom Ptuj

Datum objave: 29.12.2022   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za naslednja pojasnila za Sklop 10: Kuhinja:

Ali je potrebno dokazila, kot so tehnični katalogi priložiti za vse postavke v popisu ali samo za tiste, kjer je to zahtevano v popisu opreme?

lp

ODGOVOR

Spoštovani,


Ponudniki morajo priložiti tehnične kataloge za postavke v popisu, pri katerih je to zahtevano. Prav tako morajo ponudniki priložiti izjave proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega serviserja in izjave o zagotavljanju rezervnih delov pri postavkah, pri katerih je to zahtevano. Za opremo, ki se izdeluje po meri, se priloži izjava, da bo izdelana po popisu in tehničnih zahtevah naročnika.

Dom Ptuj

Datum objave: 29.12.2022   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 10: Kuhinja

Ali lahko ponudimo plinski štedilnkik dimenzij 400x700x900 mm, z močjo plinskih gorilcev 1x 3,5 kW in 1x 5,5 kW ter skupno priljučno močjo 9,0 kW? Ostale karakteristike ustrezajo popisu?

ODGOVOR


Spoštovani,

Zaradi velikosti kuhinje in prilagoditve dimenzijam kuhinje, ki so bistvene za ustrezno postavitev opreme, naročnik vztraja pri podanih zahtevanih tehničnih karakteristikah blaga. Zato dimenzije in moč, navedene v vprašanju, niso sprejemljive.

Dom Ptuj

Datum objave: 29.12.2022   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za naslednja pojasnila za Sklop 10: Kuhinja:

Poz. 15.1 - TALNA TEHTNICA: Ali lahko ponudimo tehtnico z priključno močjo <100VA, s tem da so vse ostale karakteristike nespremenjene?

Poz. 22.6 CUTTER - 5L: Ali lahko ponudimo cutter z dimenzijami 240x310x545 mm, s tem da so vse ostale karakteristike nespremenjene?

Poz. 35.3 PODPULTNI POMIVALNI STROJ: Ali lahko ponudimo pomivalni stroj z priključno močjo 2,9kW, s tem da so vse ostale karakteristike nespremenjene?

Poz. 35.5 LEDOMAT: Ali lahko ponudimo ledomat z dimenzijami 400x545x690 mm, s tem da so vse ostale karakteristike nespremenjene?

lp

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore na zastavljena vprašanja:

Poz. 15.1 - TALNA TEHTNICA: Da, lahko se ponudi talna tehtnica z navedeno priključno močjo, v kolikor ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa in so v okviru dovoljenih odstopanj.


Poz. 22.6 CUTTER - 5L: Da, lahko se ponudi cutter z navedenimi dimenzijami, v kolikor ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa in so v okviru dovoljenih odstopanj.


Poz. 35.3 PODPULTNI POMIVALNI STROJ: Da, lahko se ponudi pomivalni stroj z navedeno priključno močjo, v kolikor ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa in so v okviru dovoljenih odstopanj.


Poz. 35.5 LEDOMAT: Da, lahko se ponudi ledomat z navedenimi dimenzijami, v kolikor ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa in so v okviru dovoljenih odstopanj.

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani, naše vprašanje se nanaša na sklop 14, zap. št. 11 - navajate 2 dimenziji ročaja. Ti brisalci že imajo pritrjene ročaje in jih ni mogoče odstraniti. Želite brisalec z ročajem 35 ali 45 cm ?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik želi obe dimenziji, ki se nanašata na čistilno ploskev in ne na dolžino ročaja, ročaj mora biti kompatibilen s teleskopsko palico.

Dom Ptuj


Datum objave: 04.01.2023   08:43
VPRAŠANJE

Spoštovani, naše vprašanje se nanaša na sklop 14, zap. št. 7:
- lahko ponudimo mikro krpo 35x38 cm?
- zahtevate CERTIFIKAT, da krpa odstrani 99,99 % koronavirusa iz površin. Certifikati se izdajajo v preverjenih neodvisnih institucijah in so plačljivi. Certifikat, da krpa odstranjuje 99,99% koronavirusa NE OBSTAJA, to je le lastna izjava ponudnika, da proda več krp Odstranjevanje vseh vrst virusov (ne le korona virusa, tudi e-coli, salmonele in drugih) je odvisno od (dezinfekcijskega) ČISTILA in NAČINA čiščenja in NE od krpe. Zahtevana krpa je »navadna« mikro krpa, le, da je vaš dobavitelj marketinško dodal »certifikat«. Prav tako te krpe nimajo Nordic Swan certifikatov. Slednji je dodelujejo papirni konfekciji, milom ipd.

Prosimo, da odstranite zahteve po certifikatih!

Navedba proizvajalca in komercialnega imena krpe in dobavitelja je podatek javnega značaja. Prosimo za podatek katera krpa ustreza vašemu opisu?
Kdo je vaš dobavitelj teh krp?


LP

ODGOVOR

Spoštovani,

dimenzija 35x38 cm, ki jo navajate, je že v razpisu.
Naročnik umika zahtevo po certifikatu Nordic Swan.
Naročnikovemu opisu ustreza mikro krpa dobavitelja Vileda oz. podobno.

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   08:51VPRAŠANJE
Spoštovani, naše vprašanje se nanaša na sklop 14:
- št. 1 - ribarica z ročajem - lahko ponudimo barvne ročaje (skladno z HACCP rdeče, modre, rumene, zelene barve). Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudniki lahko ponudijo barvne ročaje.

Dom Ptuj.


Datum objave: 04.01.2023   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani, naše vprašanje se nanaša na sklop 14:
- št.3 - lahko pobudimo ročaj dolžine 120 oz. 140 cm?

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik želi dolžino ročaja vsaj 140 cm.

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani, naše vprašanje se nanaša na sklop 14:
- št. 1 - zaprta smetišnica z dolgim ročajem - smetišnice v celot narejene iz nerjavečih materialov so zelo težke. Naše smetišnice so narejene iz polipropilena (močna PP plastika, odporna tudi na dezinfekcijska sredstva) in ročaj iz aluminija. Prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo to smetišnico. Hvala, lp

ODGOVOR


Spoštovani,

ponudnik lahko ponudi tudi smetišnico z opisanimi karakteristikami v vprašanju.

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani, naše vprašanje se nanaša na sklop 14, zap.št. 14:
- lahko ponudimo teleskop dimenzije 102-184 cm ?
- prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo ročaj dolžine 60 cm. Odstopanje je minimalno in je tudi standardna dolžina.
- certifikat Nordic Swan se za krpe ne izdaja. Prosimo, da odstranite zahtevo.

ODGOVOR


Spoštovani,

Ponudniki lahko ponudijo teleskop dimenzije 102-184 cm.
Ponudniki lahko ponudijo ročaj dolžine 60 cm.
Naročnik umika zahtevo po certifikatu Nordic Swan.

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 15, zap.št. 1:
- zahtevate koš z zunanjim inox izgledom, neobčutljiv na prstne odtise. Prstni odtisi na inoxu se "hitro" vidijo in tudi odstrani se jih samo s čistilom (ne z vodo). Koši neobčutljivi na prstne odtise so iz 100 % polipropilena. PP je mogoče tudi dezinficirati. Prosimo, da popravite opise..

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je v opisu za koše navedel, da so koši iz plastičnega ohišja, kateri pa izgledajo kot da so iz inox materiala in ne zahtevamo košev iz inox materiala.
- Koš dimenzije 29x49x61 cm, z možnostjo namestitve pokrovov za ločeno zbiranje odpadkov

- Odporno na udarce in neobčutljivo na prstne odtise

- Protizdrsne nogice na dnu koša

- Dodana vpenjala za povezovanje košev v »ekološki otok«

- Možnost namestitve pokrovov za: biološke odpadke, papir, steklo, plastiko, mešane odpadke

- Za notranjo uporabo

- Plastično ohišje z zunanjim inox izgledom

- Možnost vpetja košev na zid (opcijsko)

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani, naše vprašanje se nanaša na sklop 14:
- št. 6 - želite ročaj 140 cm ali 150 cm? Navajate obe dimenziji.
- št. 7 - lahko ponudimo dimenzije 38x38 cm?

ODGOVOR


Spoštovani,

Ponudniki lahko ponudijo dolžino ročaja 140 ali 150 cm, pomembno je, da je kompatibilen s čistilno ploskvijo.

Ponudniki lahko pod zaporedno številko 7 ponudijo tudi dimenzije 38x38cm.

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   09:35
VPRAŠANJE
spoštovani.

za sklop 3, poz 1 - dvigala - prosimo za informacijo ali mora biti vsako dvigalo opremljeno tudi z eno povišano mrežo velikosti M/L kot je to v običaju ali kako drugače?

ODGOVOR

Spoštovani,


Dvigalo mora biti opremljeno z eno osnovno mrežo, kot je to običajno.

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

Prosimo vas za pojasnilo za sklop 1 - postelje in sicer ali prav razumemo zahtevo po tekstilu med ograjicami, da je le-ta kvaliteten in vzdržljiv, a prozoren, da se lahko vidi delno čez. Nameščen je okrog obeh letev ograje, da zaščiti vmesni prostor med ograjnima letvama, ko so le-te dvignjene. Je potreben ta tekstil na vseh posteljah na obeh straneh)?

Dodatno prosimo naročnika, da dopusti odstopanje pri zunanji širini postelje (enako kot je le-to navedel pri zunanji širini postelje) in sicer v minimalnem odstopanju, to je +/- 3% od navedene zunanje širine postelje.

Hvala in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR

Spoštovani,


Tekstil je potreben na vseh ograjicah.
Naročnik dopusti minimalno odstopanje (to je +/-3%) od navedene zunanje širine postelje.

Dom Ptuj


Datum objave: 04.01.2023   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila za razpisane izdelke v sklopu 17 - ČISTILNI STROJI:

- Zap. št. 1 - Avtomatski čistilni stroj, (podobno kot Cleanfix RA 505 IBCT):
1. Ali lahko ponudimo stroj z baterijo 105Ah, ki jo priporoča proizvajalec za razpisani referenčni stroj (Cleanfix RA 505 IBCT)?
2. Ali naročnik zahteva funkcijo avtomatskega doziranja vode glede na hitrost čiščenja?

- Zap. št. 2 - Čistilni avtomatski stroj, (podobno kot Cleanfix RA 431 IBC):
1. Ali lahko ponudimo stroj z obrati krtače 160 1/min in pritiskom krtače 47 kg? Takšno tehnično specifikacijo ima namreč razpisani referenčni stroj (Cleanfix RA 431 IBC), naročnik je v popisu navedel napačne podatke.
2. Verjetno gre pri zahtevani glasnosti >74 dBA za napako in je mišljeno, da mora biti glasnost nižja od 74 dBA (glasnost < 74 dBA)?

- Zap. št. 3 - Stroj za tekstilne obloge in oblazinjeno pohištvo (podobno kot Sprintus SE 7): ali lahko ponudimo enakovreden stroj, ki se malenkostno razlikuje v naslednjih tehničnih karakteristikah od zahtevanih:
1. Pritisk: 2-4 barov, kar je najbolj standardno za ta tip stroja?
2. Moč motorja: od 1000 W naprej?
3. Moč črpalke: od 40 W naprej?
4. Sesalna moč: od 210 do 240 mbar?
5. Volumen rezervoarja za čisto/umazano vodo: med 6L in 11L?
6. Dolžina sesalne cevi: od 2-3 m?
7. Ali lahko cev premera 32mm, ki je bolj fleksibilna?
8. Teža: lahko 14 kg?
9. Velikost DxŠxV: lahko max. 65x35x45 cm?
10. Nastavek za tla: lahko 26 cm?
11. Nastavek za oblazinjeno pohištvo: lahko med 80 mm in 105 mm?
12. Ali naročnik dopušča ročno doziranje protipenilnega sredstva in lahko ponudimo stroj brez protipenilnega sistema? Večina sredstev za strojno čiščenje je nepenečih.
13. Lahko klasični neprosojni nastavki, ki so iz trdnejše plastike?

- Zap. št. 4 - Stroj za ribane tal (podobno kot Blumatic SD43 Mono): ali lahko ponudimo enakovreden stroj, ki se malenkostno razlikuje v naslednjih tehničnih karakteristikah od zahtevanih:
1. Delovna širina: lahko 44 cm?
2. Obrati: lahko 155 obr/min?
3. Volumen rezervoarja: lahko 14L?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podaja odgovore pod zaporednimi številkami:
zap. št. 1....1. naročnik vztraja pri bateriji minimalno 110Ah
2. Ne, naročnik ne zahteva avtomatskega doziranja vode glede na hitrost čiščenja.


zap. št. 2...1. naročnik zahteva ne manj kot 180 obratov/min , pritisk krtače vsaj 54 kg.
2. glasnost mora biti nižja od 74 dBA.

zap. št. 3... Naročnik želi stroj s karakteristikami, kot je navedeno v razpisu, ker zahtevamo vsaj 4 bare pritiska.

zap. št. 4....Ponudniki lahko ponudijo delovno širino 44cm, vendar naročnik želi obrate in volumen rezervoarja, kot je navedeno v razpisu.


Datum objave: 04.01.2023   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila za razpisani izdelek v sklopu 19 - SESALCI:

1. Kakšna je okvirna razpisana količina - 1 kom (kot navedeno v stolpcu količina) ali 3 kom (kot navedeno v opisu artikla)?
2. Kaj in kako boste čistili s tem sesalcem, kakšni so materiali in okvirna kvadratura (npr. za pisarne in sobe, za manjša razlitja, za generalno čiščenje, )?
3. Ali lahko ponudimo profesionalni mokro/suhi sesalec z naslednjo tehnično specifikacijo:
- By-pass motor
- Moč: od 1000 W naprej
- Pretok zraka: od 40 l/s naprej
- Set za sesanje: fi 38 mm
- Velikost rezervoarja: 35L
- Dolžina kabla: 7 m
- Dolžina cevi: 2m
- Teža: 13 kg
- Vključuje: filter za suho/mokro sesanje, šoba za suho sesanje, šoba za mokro sesanje, čopič, šoba za fuge

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik navaja, da naj ponudniki ponudijo kot je opisano v postavki 3 komade v enem kompletu. Čistili se bodo prostori doma za ostarele, talne površine so vinil/PVC, keramika. Prostori so definirani v prilogi razpisne dokumentacije in ustrezajo predpisani zakonodaji (sobe, hodniki, prostori za osebje, kopalnice.).

Vse naprave so predvidene za generalno čiščenje objekta.

Dom Ptuj

Datum objave: 04.01.2023   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila za razpisani izdelek v sklopu 18 - PARNI STROJ:

1. Kakšen stroj točno potrebujete, kaj boste z njim čistili (materiali, kvadratura, ), kakšen postopek čiščenja in dezinfekicje želite (samo s paro, z dodatkom kemije, )?
2. Ali lahko ponudimo profesionalni parni čistilec z naslednjo tehnično specifikacijo:
- Pritisk: 8 bar
- Temperatura pare: 185°C>
- Velikost rezervoarja: 5L
- Velikost bojlerja: 3,3L
- Priključna moč: 3000 W
- Napetost: 230 V
- Cev: 4 m
- El. kabel: 10 m
- Teža: 20 kg
- Dimenzija VxGxŠ: 46x42x32 cm

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,

Čistili se bodo prostori doma za ostarele, talne površine so vinil/PVC, keramika. Prostori so definirani v prilogi razpisne dokumentacije in ustrezajo predpisani zakonodaji (sobe, hodniki, prostori za osebje, kopalnice.).

Vse naprave so predvidene za generalno čiščenje objekta.
Ponudniki naj ponudijo kot je navedeno v referenčnem proizvodu oz. enakovredno.

Dom Ptuj

Datum objave: 05.01.2023   07:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, sklop 14 - prosimo za pojasnilo kaj je italijanski navoj in kaj nemški navoj?

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik želi, da so palice kompatibilne oz. se lahko uporabljajo z ribalico in omelom, ki imata enake navoje.

Dom Ptuj


Datum objave: 05.01.2023   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 10 - KUHINJA

ali lahko ponudimo plinski štedilnik, dim. 400x700x900 mm, z močjo plinskih gorilcev 2x 5,5 kW ter skupno priključno močjo 11,0 kW?

ali lahko ponudimo 120 l plinsko prekucno ponev dim. 1200x900x900 mm, velikostjo posode 1070x590x235 mm in s priključno močjo 25 kW, vse ostalo ustreza karakteristikam?

Ali lahko ponudimo plinski kotel dim. 800x900x900 mm, vse ostalo ustreza popisu?

Ali lahko ponudimo plinski štedilnik dim. 800x900x900 mm, vse ostalo ustreza popisu?

ODGOVOR


Spoštovani,

na podobno vprašanje je naročnik predhodno že odgovoril, ponovno pa navaja, da zahteva že podane dimenzije, ker v nasprotnem primeru ne bo zagotovljena ustrezna izvedba kuhinje - velikost prostora in pa dimenzionirane potrebe. Priključne moči naj ostanejo enake, ker bi sicer prišlo do spremembe soglasja, kar pa ni sprejemljivo.

Dom Ptuj