Dosje javnega naročila 007989/2022
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela
ZJN-3: Odprti postopek

JN007989/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.11.2022
JN007989/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007989/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 230-664202
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za finančno poslovanje, pravne in splošne zadeve
jn.svrk@gov.si
+386 30301218

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464444/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20416
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela
Referenčna številka dokumenta: JN 17/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 40.982,70 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.982,70 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se bo financiralo in izvajalo v okviru aktivnosti tehnične podpore v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, naložbo, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.12.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2022   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ena izmed članic ekipe ima SICRIS številko (tj. je evidentirana v informacijskem sistemu SICRIS - Slovenian Current Research Information System, ki ga vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), saj je delala na dveh raziskovalnih inštitucijah. Ker je bila članica klasificirana kot tehnično strokovna sodelavka, nas zanima ali to zadostuje, ali mora član ekipe dejansko imeti status raziskovalca?
Najlepša hvala.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

zadostuje, da ima članica ekipe SICRIS številko in je bila klasificirana kot tehnično strokovna sodelavka.
Datum objave: 12.12.2022   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudnik odda 90% dela v izvajanje podizvajalcem?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 12.12.2022   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za pojasnila:
- ali je število članov projektne skupine omejeno navzgor? Razpisna dokumentacija v točki 9.1.2 veli, da mora ponudnik oblikovati tri člansko skupino, nadalje pa, da morajo skupino sestavljati en vodja projekta in vsaj dva ključna strokovnjaka. Mer 1 za točkovanje ponudb pa dodeli dodatnih 5 točk ob dodatno priglašenem kadru.

- zavarovanje za dobro izvedbo del; obrazec se predloži ob podpisu pogodbe?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Število članov projektne skupine ni omejeno navzgor.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del se predloži ob podpisu pogodbe.