Dosje javnega naročila 007967/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: OPERACIJSKE IN PREGLEDOVALNE LUČI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.587,40 EUR

JN007967/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.11.2022
JN007967/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2023
JN007967/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2023
JN007967/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2023
JN007967/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007967/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI037
Novo mesto
Slovenija
Irena Hočevar
irena.hocevar@sb-nm.si
+386 73916125
+386 73321095

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464711/portal.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20517
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OPERACIJSKE IN PREGLEDOVALNE LUČI
Referenčna številka dokumenta: JN-20517 (16-41/22)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33167000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Operacijske luči za potrebe očesne operacijske dvorane in pregledovalne luči za potrebe porodniško-ginekološkega odd. in očesnih ambulant.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OPERACIJSKE LUČI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33167000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Operacijske luči za potrebe očesne operacijske dvorane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PREGLEDOVALNE LUČI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33167000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pregledovalne luči za potrebe porodniško-ginekološkega odd. in očesnih ambulant.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.12.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.12.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2022   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker bi želeli ponuditi tehnično ustrezen izdelek sprašujemo ali lahko ponudimo reference proizvajalca v EU. Resnost ponudbe pa izkazujemo z uzancami pogojev sodelovanja - obveznosti pogodbe. S tem si tudi naročnik razširi možnosti konkurenčne ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudba mora vsebovati najmanj 2 referenci, ki sta potrjeni s strani naročnika - investitorja (zdravstvene ustanove) v Republiki Sloveniji ali državah EU, za vsak posamezen sklop. Vrednost predložene reference mora biti enaka ali večja od vrednosti ponudbe.Datum objave: 02.12.2022   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

reference proizvajalca na trgu EU so zelo pomemben pogoj saj z njimi lahko potrdimo tehnično ustreznost in zadovoljstvo uporabnika. V kolikor prav razumemo vaš odgovor z dne, 30.11.2022, 11:28, lahko predložimo reference proizvajalca? Prosimo za jasen odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 06.12.2022   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v pogoju 4 Reference, postavljate zahtevo po dobavi opreme, kot jo ponujamo na tem javnem naročilu - točno enak model. Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Ker z referenčnim pogojem naročniki preverjate usposobljenost ponudnikov, je zahteva po dobavi natančno istega modela proizvajalca nesmiselna, saj na našo sposobnost izvesti posel ne vpliva. Ob tem naj poudarimo, da so zahteve naročnikov pogosto različne, kar pomeni, da iz nabora produktov, ki so na trgu, ponudimo tistega, ki ustreza vsem naročnikovim zahtevam. Posledično ne ponudimo vedno istih modelov enega proizvajalca. Ker sposobnost sodelovanja s proizvajalcem in dobave opreme izkazujemo že s tem, ko dokažemo, da smo dobavili in namestili operacijske in pregledovalne luči istega proizvajalca, vas pozivamo, da spremenite razpisno dokumentacijo na način, da bo kot ustrezna referenca priznan tudi tak posel. V nasprotnem primeru bomo primorani z zahtevkom za revizijo dokazati, da je zahteva nepovezana s predmetom javnega naročila in nesorazmerna ter posledično nedopustno omejuje konkurenco.

Hvala, LP.ODGOVOR
V javnem naročanju se lahko naročniki poslužujejo 2 vrst referenc, odvisno kaj želi naročnik preveriti. Vrsto reference, kot jo ponudnik navaja v svojem vprašanju, bi naročnik uporabil, v kolikor bi žele preveriti kakovost dobavitelja - torej njegovo sposobnost dobro izvesti posel (dobava in montaža opreme). V takšnem primeru bi se referenca morala glastiti na dobavo, ki jo je izvedel ponudnik sam, naročnik pa bi dopustil referenco tudi za podobne dobave, torej podobno istovrstno opremo, ne nujno za ponujeni model opreme....

V tem javnem naročilu v okviru predmetnega pogoja naročnik ne preverja kakovosti dobavitelja oz. njegove storitve, temveč želi preveriti kakovost ponujene opreme. Naročnik zato zahteva referenco, ki se mora obvezno glasiti na ponujeni model opreme v tem javnem naročilu. Pri tem pa naročnik ne zahteva, da je to dobavo in montažo izvedel ponudnik, ki oddaja ponudbo. Podatka o tem, kdo je opremo, ki je predmet reference, dejansko dobavil, naročnik sploh ne zahteva. Zahteva le referenco investitorja (uporabnika opreme), ki zagotavlja, da je bila dotična oprema pri njih res dobavljena in montirana, da se uporablja ter so z njenim delovanjem (s kakovostjo opreme!) zadovoljni.

Glede na navedeno naročnik predmetnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 07.12.2022   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vaš odgovor, da se želi preveriti kakovost ponujenega modela in, da je sklop 2 dve tehnično bistveno manj zahteven proti sklopu 1 nas zanima ali lahko priložimo 2 referenci uporabnika (investitorja) ampak brez višine zneska reference?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik v tehničnih sposobnostih spreminja pogoj 4 Reference tako, da se po novem glasi:

"Da je bila v zadnjih 3 letih (november 2019 do november 2022) uspešno dobavljena in montirana naslednja oprema: OPERACIJSKE IN PREGLEDOVALNE LUČI, ki so predmet naše ponudbe (model, kot ga ponujamo v tem naročilu), najmanj 2 naročnikoma (zdravstvene ustanove) v Republiki Sloveniji ali državah EU, za vsak posamezen sklop."

Ponudnik lahko na obrazcu "Potrdilo o dobro opravljenem delu" polje, za vpis vrednosti pusti neizpolnjeno.
Naročnik bo reference brez navedene vrednosti tudi upošteval

Datum objave: 07.12.2022   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri referencah za 2. sklop,ki je sorazmerno manj zahteven od 1.sklopa prosimo naročnika,če lahko omili zahteve,tudi za količino in vrednost referenc,saj pri preverjanju kvalitete ponujenega modela in montaže in morda zadostuje tudi 1 kos
Ali lahko ponudimo za 2.sklop reference 1 montaže,1 pregledne luči , iz bolnišnice v Slovenije ter z organiziranim ogledom kvalitete postavitve ter kvalitete ponujene pregledne luči

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik v tehničnih sposobnostih spreminja pogoj 4 Reference tako, da se po novem glasi:

"Da je bila v zadnjih 3 letih (november 2019 do november 2022) uspešno dobavljena in montirana naslednja oprema: OPERACIJSKE IN PREGLEDOVALNE LUČI, ki so predmet naše ponudbe (model, kot ga ponujamo v tem naročilu), najmanj 2 naročnikoma (zdravstvene ustanove) v Republiki Sloveniji ali državah EU, za vsak posamezen sklop."

Ponudnik lahko na obrazcu "Potrdilo o dobro opravljenem delu" polje, za vpis vrednosti pusti neizpolnjeno.
Naročnik bo reference brez navedene vrednosti tudi upošteval.Datum objave: 08.12.2022   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v tehničnih specifikacijah SKLOP 1.navajate direktivo 93 /42 /EEC (Medical Device) iz leta 1993, ki je bila z novo direktivo MDR preklicana.
Z dnem 26. 5. 2021 se je za dajanje medicinskih pripomočkov, njihovih dodatkov in izdelkov brez predvidenega medicinskega namena, ki jih zajema Priloga XVI Uredbe (EU) št. 2017/745, na trg, omogočanje njihove dostopnosti na trgu in njihovo dajanje v uporabo začela uporabljati Uredba o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR), ki zadeva celoten trg medicinskih pripomočkov, vključno s poslovnimi subjekti, ki se z njimi ukvarjajo, in zdravstvene ustanove.

Naročnika pozivamo, da ustrezno opredeli direktive (skladno z JAZMP), tako v SKLOPU 1. kot v SKLOPU 2.
ODGOVOR
Naročnik popravlja pogoj 2 v tehničnih sposobnostih tako, da se po novem glasi:

"Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR) ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity."


Datum objave: 08.12.2022   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

radi bi ponudili pregledne stropne luči (SKLOP 2.), zadnje tehnologije, s katerimi razpolaga več
zdravstvenih centrov po sloveniji. Ker z določenimi tehničnimi specifikacijami (kot npr. vrednost barvnega indeksa: 94)
omejujete, da bi ponudili bistveno boljše in tehnološko dovršene luči nas zanima :

1. Ali bo kot ustrezna sprejeta tudi LED pregledna luč višjega barvnega indeksa kot 94 ?
Višji barvni indeks predstavlja boljšo kvaliteto LED modulov, in posledično boljšo sevano svetlobo.
Nižji barvni indeks od vaše zahteve (94) predstavljajo HALOGEN pregledne luči.

V specifikacijah navajate nastavljivo osvetlitev v 6 stopnjah, ter ob enem v zadnji zahtevi istega sklopa, nastavljivo svetilnost v 3- stopnjah (Dimming).
Vljudno vas prosim za opredelitev :

2. Nastavitev svetilnosti v 6 ali v vsaj 3- stopnjah. ?

3. Ali se zahteva nastavitev svetilnosti (Dimming) preko snemljivega sterilnega aktivnega ročnika primernega za sterilizacijo?

Za odgovore se zahvaljujemo.

ODGOVOR

1. DA, kot je navedeno v tehničnih specifikacijiah: Barvni indeks (večji ali enak) 94

2. Nastavitev svetilnosti v vsaj 3-stopnjah

3. Ne


Datum objave: 08.12.2022   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naše vprašanje se navezuje na drugi sklop.
Naročnika prosimo, da lahko ponudimo enakovredne pregledne luči z barvno temperaturo 4500K, kar je minimalno odstopanje od napisane tehnične zahteve.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Da.Datum objave: 08.12.2022   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 2 nas zanima ali lahko ponudimo pregledno luč tudi z nevtralno barvno svetlobo 4400K?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 08.12.2022   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Postavljena zahteva za OP luči pod alinejo 25: : vgrajen dodaten/ločen vir ambientalne osvetlitve v zeleni barvi. Omenjeno zahtevo izpolnjuje zgolj en potencialni ponudnik. To je v nasprotju z določili ZJN -3 in načeli dobrega gospodarjenja, saj si verjetno želite izbrati za vas ekonomsko najugodnejšo in najboljšo rešitev. Ali se lahko ponudniki prijavimo tudi, če ne izpolnjujemo te izločevalne zahteve, ki pa za vas kot uporabnikanima nobene dodatne vrednosti?

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi OP luči tudi z ambientno osvetlitvijo v sprektru dnevne svetlobe.Datum objave: 08.12.2022   11:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zahteva za OP luči pod alinejo 25 navaja vgrajen dodaten/ločen vir ambientalne osvetlitve v zeleni barvi. Glede na to, da boste OP luči vgradili v očesno OP, kjer zelena barva ne nosi nobene dodatne funkcionalnosti ali vrednosti vas prosimo, da zahtevo umaknete. Oziroma ali se lahko prijavimo tudi, če naša OP luč omogoča ambientalno osvetlitev v običajnem svetlobnem spektru?

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi OP luči z ambientno osvetlitvijo tudi v sprektru dnevne svetlobe.Datum objave: 08.12.2022   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Objavljena zahteva za OP luči pod alinejo 24: Življenjska doba žarnice min. 60,000 ur. Želimo vam ponuditi OP luč, ki v večini postavk presega vaše minimalne zahteve, vendar ima naša žarnica življejnsko dobo nad 55,000 ur. Ali vam lahko ponudimo žarnico katere življenjska doba je torej več kot 55.000 ur? Gre za manj kot 10 % odstopanje.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja tehničnih specifikacij - življenjske dobe žarnice in ostaja pri prvotni zahtevi t.j. min. 60.000 ur.Datum objave: 08.12.2022   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri zahtevavah za OP luči pod alinejo št. 20navajate možnost nastavljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in preko sterilnega ročnika (znotraj sterilnega polja). Ali vam lahko ponudimo sterilno upravljanje OP svetilke s pomočjo prostoročnega upravljanja (brezkontaktna regulacija), ki omogoča upravljanje znotraj sterilnega polja?

ODGOVOR
Da, če je prostoročni upravljalec deklariran za postopek sterilizacije v sterilizatorju, kar ponudnik dokazuje s priloženim certifikatom o zahtevani ustreznosti.Datum objave: 08.12.2022   11:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V vaših zahtevah za OP luči pod alinejo št. 19;navajate nastavitev osvetlitve: 10 - 100%. Ali lahko ponudimo OP luč, ki ima nastavitev osvetlitve vrednostno od 3000 lux - 160.000 lux-ov?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik dopušča tudi osvetlitev od 3.000 lux do 160.000 lux.Datum objave: 08.12.2022   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zahteva za OP luči pod alinejo št. 15; premer koncentriranega svetlobnega polja: nastavitev od 200 - 250 mm.
Ali lahko ponudimo OP luč, ki je v večini parametrov boljša od zahtevanih karakteristik, vendar ima nastavitev svetlobnega snopa med 220 - 260 mm? Omenjeno odstopanje je minimalno in ne bi smelo negativno vplivati na delovno okolje.


ODGOVOR
Da, ponudnik lahko ponudi tudi OP luči z zgoraj navedeno karakteristiko.Datum objave: 08.12.2022   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zahteva za OP luči - pod alinejo št. 7; vrednost barvnega indeksa : 95.
Ali lahko ponudimo OP luč, ki ima višjo vrednost kot 95? Višja kot je vrednost barvnega indexa, boljša je reprodukcija svetlobe, ki je pri vrednosti 100 enaka dnevni svetlobi.


ODGOVOR
1. DA, kot je navedeno v tehničnih specifikacijiah: Barvni indeks (večji ali enak) 95


Datum objave: 08.12.2022   12:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Pri preglednih svetilkah za enako zahtevo navajate različne vrednosti:
a. Osvetlitev na razdalji 1m 10.000lux do 60.000lux nastavljiva na šestih stopnjah
b. Nastavitev svetilnosti: 30-100% oz. 3-stopenjske nastavitve (dimming)
Gre za isto zahtevo po nastavitvi svetilnosti, ki je 2x zahtevana drugače. Zato sklepamo, da lahko ponudimo svetilko, ki ima nastavitev svetilnosti 25 - 100%, v 5 stopnjah nastavitve.

2. Zahtevate barvno temperaturo 3900-4000K. Ker je zahteva pisana na točno določenega proizvajalca in ker ni navedenega odstopanja, sklepamo da lahko ponudimo svetilko z barvno temperaturo 4.300K, ker je takšna barvna temperatura bistveno primernejša za pregledne svetilke.

3. Zahtevate sevalno toploto max 220 W/m2. Ta zahteva je pomembna za OP svetilke in ne za pregledne svetilke, ker ni dolgih posegov, kjer bi prihajalo do izsuševanja tkiva. Poleg tega je zahteva pisana na določenega proizvajalca in večina svetovnih ponudnikov odstopa od te vrednosti. Zato sklepamo da lahko ponudimo svetilko z minimalnim odstopanjem 234 W/m2.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Da

2. Naročnik je v tehničnih specifikacija navedel odstopanje od 3900 do 4000K, kot sprejemljivo vrednost dopušča tudi dvig zgornje meje na 4500KDatum objave: 08.12.2022   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Pri preglednih svetilkah za enako zahtevo navajate različne vrednosti:
a. Osvetlitev na razdalji 1m 10.000lux do 60.000lux nastavljiva na šestih stopnjah
b. Nastavitev svetilnosti: 30-100% oz. 3-stopenjske nastavitve (dimming)
Gre za isto zahtevo po nastavitvi svetilnosti, ki je 2x zahtevana drugače. Zato sklepamo, da lahko ponudimo svetilko, ki ima nastavitev svetilnosti 25 - 100%, v 5 stopnjah nastavitve.

2. Zahtevate barvno temperaturo 3900-4000K. Ker je zahteva pisana na točno določenega proizvajalca in ker ni navedenega odstopanja, sklepamo da lahko ponudimo svetilko z barvno temperaturo 4.300K, ker je takšna barvna temperatura bistveno primernejša za pregledne svetilke.

3. Zahtevate sevalno toploto max 220 W/m2. Ta zahteva je pomembna za OP svetilke in ne za pregledne svetilke, ker ni dolgih posegov, kjer bi prihajalo do izsuševanja tkiva. Poleg tega je zahteva pisana na določenega proizvajalca in večina svetovnih ponudnikov odstopa od te vrednosti. Zato sklepamo da lahko ponudimo svetilko z minimalnim odstopanjem 234 W/m2.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
3. Naročnik specifikacije ne bo spreminjal. Zahtevana sevalna toplota je max 220W/m2Datum objave: 08.12.2022   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v 2. sklopu pod postavko 6 podajate zahtevo po osvetlitvi na razdalji 1m 10.000lux do 60.000lux, nastavljivo na šestih stopnjah. Ali vam lahko ponudimo pregledno luč, ki je nastavljiva na minimalno treh stopnjah, presega pa zahteve po stopnji osvetlitve?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, ponudnik lahko ponudi tudi pregledno luč, ki je nastavljiva na minimalno treh stopnjah, presega pa zahteve po stopnji osvetlitve, v kolikor ustreza vsem ostalim razpisanim zahtevam.


Datum objave: 08.12.2022   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 2. sklopu: pregledne luči podajate zahtevo po premeru koncentriranega svetlobnega polja na razdalji 1 m: 200 do 220mm. Ali vam lahko ponudimo pregledno luč, ki ima premer koncentriranega svetlobnega polja na razdalji 1 meter minimalno 140 mm?


ODGOVOR
Ne.Datum objave: 08.12.2022   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot ponudnik z več letnimi izkušnjami na prodročju opremljanja operacijskih prostorov, bi
radi ponudili operacijske luči (SKLOP 1) svetovno priznanega podjetja, zadnje tehnologije, ki presegajo funkcionalne
tehnične specifikacije iz JN.

Kirurške luči po spodnjem opisu so bile, kot ustrezne sprejete tudi pri javnem povpraševanju JN005168/2022-X01 za potrebe centralnega operacijskega bloka v vaši ustanovi - Juliju 2022.

Op svetilka svetilka :
- OP svetilka in satelit, pritrjena na podkonstrukcijo v tehničnem stropu
- LED tehnologija
- barvna temperatura: 3700 - 4400 K
- vrednost barvnega indeksa: 98
- globina homogenega snopa svetlobe (L1 +L2)@20% : 180 cm
- sevalna toplota (vpliva na segrevanje in izsuševanje tkiva): 510 W/m²
- teža kupole: 16 kg
- premer koncentriranega svetlobnega polja: nastavljiv od 200 do 370 mm
- elektronska nastavitev premera svetlobnega polja (sistem fokusiranja) z dvema stopnjema
- svetilnost 160.000 luxov (lx)
- vgrajen dodaten/ločen vir ambientne osvetlitve v zeleni barvi 300 lux, brezstopenjska
nastavitev.
- nastavitev osvetlitve: 10-100%
- možnost upravljanja komand na kontrolnem panelu na OP svetilki in preko sterilnega ročnika (znotraj sterilnega polja), ter na stenskem displeju na dotik (izven sterilnega polja)
- upravljanje komand na kontrolnem panelu na OP svetilki: Vklop/izklop, velikost svetlobnega polja, svetilnost, ambientalna/splošna razsvetljava
- upravljanje komand in dodatne funkcije na stenskem displeju na dotik: Vklop/izklop, velikost svetlobnega polja, svetilnost,..
- osvetljenost se adaptira na prisotnost kirurga pod svetilko s popolno svobodo gibanja - senzorsko vodeno upravljanje: v senci iznad kirurgove glave se mora osvetlitev in temperatura zmanjšati, preostali del svetlobnih teles pa mora pojačati osvetlitev, ki mora ostati vedno iste zahtevane vrednosti osvetlitve operacijskega poja


Naročnika sprašujemo, če bodo kot ustrezne sprejete tudi kirurške LED luči z zgornjim opisom ?
Za odgovor se zahvaljujemo.


ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi kirurške LED luči z zgoraj navedenim opisom, če bodo ustrezale vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije in podanim odgovorom na portalu.Datum objave: 08.12.2022   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Po prebranem je očitno da zelo dobro poznate pogoje o referencah. Me pa vseeno skrbi, da vam je vseeno kdo vam bo te luči prodal, montiral, pa upam da tudi servisiral. Z rahljanjem referenc, dopuščate da lahko podjetje, ki zelo kratek čas prodaja luči, zastopa proizvajalca iz Azije, ki je v zadnjih treh letih prodal na EU tržišče 2 enaki luči in bo tako zadostil vašim pogojem.
S takim sproščanjem referenc, lahko dobite slabega proizvajalca ter neizkušenega, nekorektnega dobavitelja. Menim da moramo z javnimi financami ravnati gospodarno in to ne pomeni kupovati poceni, nepreverjeno blago.
Prosim da reference pustite kot prvotno, pa boste kljub temu dobili večje število ponudb, saj nas je na slovenskem tržišču kar nekaj uveljavljenih dobaviteljev, ki zastopamo kvalitetne proizvajalce in imamo veliko dobrih referenc.

ODGOVOR
Referenca je le eden izmed pogojev za sodelovanje v tem javnem naročilu. Poleg tega obstaja nabor natančnih strokovnih zahtev, ki jih ponujena oprema mora izpolnjevati. Dodatna varovalka naročnika pa je tudi izpolnjevanje pogoja ponudnika, da bo naročniku na svoje stroške omogočil ogled že delujoče opreme, ki jo ponuja v predmetnem javnem naročilu.