Dosje javnega naročila 007978/2022
Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Storitve: Vzdrževanje plinskega sistema na CČN Kranj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 231.944,45 EUR

JN007978/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.11.2022
JN007978/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2022
JN007978/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2023
JN007978/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007978/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
SI041
Kranj
Slovenija
Nina Simonovič
javna.narocila@komunala-kranj.si
+386 42811317
+386 42811301

Internetni naslovi
http://www.komunala-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464756/8-NMV-2022_Vzdrzevanje_plinskega_sistema_na_CCN_Kranj.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20533
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje plinskega sistema na CČN Kranj
Referenčna številka dokumenta: 8/NMV/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
VZDRŽEVANJE PLINSKEGA SISTEMA na Centralni čistilni napravi Kranj, Savska loka 31, 4000 Kranj, v obdobju 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
VZDRŽEVANJE PLINSKEGA SISTEMA
na Centralni čistilni napravi Kranj, Savska loka 31, 4000 Kranj, v obdobju 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2022   11:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.12.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2022