Dosje javnega naročila 007982/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 147.626,10 EUR

JN007982/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.11.2022
JN007982/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.12.2022
JN007982/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2023
JN007982/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2023
JN007982/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007982/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI037
Novo mesto
Slovenija
Irena Hočevar
irena.hocevar@sb-nm.si
+386 73916125
+386 73321095

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464814/portal.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20548
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR
Referenčna številka dokumenta: JN-20548 (JN 16-46/22)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Visokotlačni parni sterilizator (demontaža in deponiranje starega sterilizatorja, dobava, montaža in vzdrževanje novega).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Visokotlačni parni sterilizator (demontaža in deponiranje starega sterilizatorja, dobava, montaža in vzdrževanje novega).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.12.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2022   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za datum ogleda lokacije.
Hvala, LP.

ODGOVOR

Ogled prostora, kjer bo montiran sterilizator, bo v SREDO, 7.12.2022, ob 10.00 uri.

Zbirno mesto je v avli porodnišnice (Vhod št. 3) SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mestoDatum objave: 06.12.2022   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Navajate, da je bila ponujena oprema kot jo ponuja ponudnik v tem javnem naročilu v zadnjih 3 letih (oktober 2019 - oktober 2022) uspešno dobavljena in montirana v vsaj 2 zdravstvenih ustanovah v RS ali EU, kjer se oprema redno uporablja in so naročniki - investitorji z njenim delovanjem zadovoljni.

V skladu z navedenim pozivamo naročnika, da ponudnikom dopusti, da se referenčno potrdilo glasi na način, da ni omejeno in sicer : »Ponudnik ali proizvajalec je v zadnjih 3 letih uspešno dobavil i montiral v vsaj 2 zdravstvenih ustanovah v RS ali EU...

V naprej hvala na odgovoru.


ODGOVOR
V tem javnem naročilu v okviru predmetnega pogoja naročnik ne preverja kakovosti dobavitelja oz. njegove storitve, temveč želi preveriti kakovost ponujene opreme. Naročnik zahteva zato referenco, ki se mora obvezno glasiti na ponujeni model opreme v tem javnem naročilu. Pri tem pa naročnik ne zahteva, da je to dobavo in montažo izvedel ponudnik, ki oddaja ponudbo. Podatka o tem, kdo je opremo, ki je predmet reference, dejansko dobavil, naročnik sploh ne zahteva. Zahteva le referenco investitorja (uporabnika opreme), ki zagotavlja, da je bila dotična oprema pri njih res dobavljena in montirana, da se uporablja ter so z njenim delovanjem (s kakovostjo opreme!) zadovoljni.

Glede na navedeno naročnik predmetnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 12.12.2022   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani

glede na vaš odgovor vezan na reference, prosimo, da potrdite, da lahko ponudnik priloži potrdila OBR-6 in refererenčno listo proizvajalca opreme ?

Hvala


ODGOVOR

Ponudnik za izpolnitev obveznega pogoja za sodelovanje predloži:
*seznam referenc (na obrazcu 5 razpisne dokumentacije v tem primeru ustreza tudi referenčna lista proizvajalca opreme, ki vsebuje s strani naročnika zahtevane podatke na OBR-5)
* vsaj 2 potrjeni referenčni izjavi naročnikov - uporabnikov opreme (in ne s strani proizvajalca opreme!) na OBR-6 ali drugem obrazcu, ki vsebuje s strani naročnika zahtevane podatke na OBR-6.

Naročnik bo v kratkem objavil nov obrazec za referenčno izjavo. V primeru, da ima ponudnik referenčno izjavo že pripravljeno na OBR-6, jo bo naročnik tudi upošteval.


Datum objave: 14.12.2022   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Navajate velikost komore:
Širina 640 - 660 mm
Globina 1300 - 1400 mm
Višina 640 - 660 mm

1. Velikost komore našega sterilizatorja je (Š:V:G = 670:670:1296mm). Ker gre za res majhna odstopanja, katera na koncu ne igrajo nobene vloge prosim za odobritev naših mer. Velikost komore je seveda 8 STE, kot zahtevate.

2. Tudi pri zunanjih merah je rahlo odstopanje samo pri globini sterilizatorja. Navajate zunanje mere (V x Š x G v mm) višina do 2500 mm x 900-1000 mm x 1700-1800 mm
Naše mere so Š:V:G = 996:1954:1636mm, torej pri globini odstopamo za 6.4 cm, kar je zanemarljivo pri takšni velikosti stroja. Je to za vas sprejemljivo?
Širina našega sterilizatorja je 996 mm, kar je v skladu s prvo zahtevo, torej 900 - 1000mm, bo to držalo?

3. Uporabniški meni v slovenskem jeziku. Naš aparat je sicer zelo enostaven in intuitiven za uporabo in tudi za uporabnika z osnovnim znanjem angleščine ne bi predstavljal nobenih težav in bi se ekspresno navadil na funkcioniranje. Ampak vam tudi garantiram, da vam v primeru, če bomo izbrani lahko prevedemo uporabniški meni iz angleščine v slovenščino. Bo tako v redu?

Hvala v naprej na odgovorih.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
1. Naročnik bo upošteval tudi dimenzije, navedene pod točko 1, v koliko bodo izpolnjene vse ostale tehnične zahteve sterilizatorja, vključno z vgrajenim električnim generatorjem pare.

2. Naročnik popravlja zunanje mere sterilizatorja, ki se po novem glasijo:
širina= max 1000 mm
globina = max 1800 mm
višina = max 2500 mm

3. Naročnik je v predhodni raziskavi trga ugotovil, da obstaja kar neka ponudnikov, ki lahko ponudijo sterilizator z razpisano tehnično zahtevo, zato od slednje zahteve ne odstopa.


Datum objave: 14.12.2022   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- zahtevate popolnoma avtomatsko pomična vertikalna, na električni pogon gnana vrata -> Naša vrata so pnevmatsko gnana vrata, kar pomeni zanesljivost ter manj vzdrževanja, saj ni prisotno toliko mehanskih komponent.
- Zahteva naj bo volumen generatorja najmanj 100 L -> mi vam lahko ponudimo generator s kapaciteto 75 L. Sterilizator uporabo samo 18 litrov osmozne vode na cikel, tako da je kapaciteta 75 L več kot dovolj. Naj še dodam, da pomeni manj vode = manj električne energije, kar je v teh časih in prihajajočih zelo pomembno.
- Parna produktivnost generatorja je najmanj 70 kg/h -> Mi vam lahko ponudimo 65 kg/h, ampak sterilizator potrebuje za normalno delovanje 20 kg/h, kar je spet zadosti.
- Sistem vgrajenega generatorja dopolnjuje rezervoar za vodo, električno ogrevan, opremljen s temperaturnim senzorjem PT1000 -> mi vam tega ne moremo ponuditi, ampak parno ogrevano, namesto električno. Kar spet pomeni nižje električne stroške. Naš sterilizator uporabi kondenzat iz sterilizacije za predgretje vode. Temperaturne sonde ne potrebujemo, ker nam ni treba regulirati delovanja električnega grelca.

Kot lahko vidite imamo druge rešitve, kot jih vi zahtevate, in le te so efektivne, ekonomične in z manj vzdrževanje, tako da verjamem, da boste našim specifikacijam ugodili.

Lepo vas pozdravljam.


ODGOVOR
1. Naročnik je v predhodni raziskavi trga ugotovil, da obstaja kar nekaj ponudnikov, ki lahko ponudijo sterilizator z razpisano tehnično zahtevo, zato od predmetne zahteve ne odstopa.
2. Naročnik tehnične zahteve ne bo spreminjal, saj se z večjim volumnom generatorja doseže manjše nihanje temperature.
3. Zahtevana produktivnost parnega generatorja omogoča večjo produktivnost pare, kar pomeni hitrejšo in stabilnejšo oskrbo komore in plašča komore s paro. Naročnik predmetne tehnične zahteve ne spreminja.
4. Naročnik je v predhodni raziskavi trga ugotovil, da obstaja kar nekaj ponudnikov, ki lahko ponudijo sterilizator z razpisano tehnično zahtevo, zato od predmetne zahteve ne odstopa.


Datum objave: 19.12.2022   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Želeli bi ponuditi sterilizator uglednega Nemškega proizvajalca ,ki ustreza rapisu razen v podrobnostih,katere ne vplivajo na kapaciteto,kvaliteto ali možnost montaže in uporabe aterilizatorja-
Ker je platforma tehničnih zahtev povzeta po naročniku dostopni dokumentaciji,ki je podrobna in za uporabnika dobra,bi želeli po tej poti nasloviti na naročnika
prošnjo,da dovoli spremebe ,do sledile v nadaljevanju.Spremembe,ki ne vplivajo na nosilne elemente razpisa so vezane na npr.dimenzijo komore,saj je v sterilizaciji bistvena kapaciteta 8 STE,dimenzije komor za to kapaciteto pa pri proizvajalcihmalenkost varirajo odvisno od debeline vodil,odmika zaščit vpiha pare,in podobno.Prav tako proizvajalci uporabljajo za isto kapaciteto različne moči parnih agregatov,spet odvisno od delovnega tlaka,razmerja med volumnom vode in volumnom pare v agregatu,izolacije itd.Poraba vode in kW za prizvodnjo pare pa je odvisna izolacije agregata in komore,od vrste in volumna polnitve komore,ki jemlje paro,generatorji pare pa po splošno dostopnih javnih podatkih na spletu za kvalitetno zagotavljanje pare za 8 STE volumna max.polnitve večinoma uporabljajo manjšo električno moč in posledično porabo vode in urno kapaciteto pare kot je v razpisu.
Prosimo naročnika da dovoli sterilizator
zunanje dimenzije v mm 1000x1950x 1620 (šxvxg),glede na trenutno postavitev v CS ,bi po našem mnenju lahko vgradili sterilizator čiste širine 1000 mm
Dimenzije 8 ste prehodne komore v mm 700x650x1350 (vxšxg)
Izolacija brez CFC debeline,ki preprečuje povprečene izgube večeje kot 3,7 kW pri standardno zaprtih vratih
Tesnilo vrat po sistemu napihljivega silikona,ki je prepoznano kot eno najvzdržljivejših z najmanj potrebnega vzdrževanja
Barvni zaslon 7" na ergonomski višini ter indikator faze postopka na sterilni strani
CSV informacijski sistem,ki prav tako omogoča samostojno pobiranje podatkov sledljivosti namesto zahtevanega ICS 8535 programa,ki je izključno izdelek,Belimeda in ekskluziva te zahteve takoj izloči vse ostale morebitne ponudnike
Vodila in vložni voziček iz AISI 304,čeprav je AISI 316 imensko boljše kvalitete je AISI 304 zaradi manjše vsebnost Molibdena površinsko morda dolgoročno bolj hvaležen materijal za uporabnika
Parni agregat za 8 STE komoro električne moči 38 kW ter delovne moči 36 kW ter z temu ustrezno manjšo porabo na cikel
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v predhodni raziskavi trga ugotovil, da obstaja kar nekaj ponudnikov, ki lahko ponudijo sterilizator z razpisano tehnično zahtevo, zato od predmetne zahteve ne odstopa.
Naročnik odstopa od zahteve programa sledljivosti ICS 8535. Ponujeni sterilizator mora zagotoviti sistem samostojnega pobiranja podatkov sledljivosti in slediti ostalim zahtevam naročnika opisanih v poglavju sledljivost.