Dosje javnega naročila 008033/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba storitev integracij in vzdrževanje sistema za distribucijo storitev e-pravosodja za obdobje 24 mesecev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008033/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2022
JN008033/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.12.2022
JN008033/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2023
JN008033/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008033/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, pravne in splošne zadeve
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/465011/Razpisna_dokumentacija_4300_22_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20631
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba storitev integracij in vzdrževanje sistema za distribucijo storitev e-pravosodja za obdobje 24 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 4300-22/2022-2030
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba storitev integracij in vzdrževanje sistema za distribucijo storitev e-pravosodja za obdobje 24 mesecev, v nadaljevanju PDSeP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
72200000
72600000
72700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba storitev integracij in vzdrževanje sistema za distribucijo storitev e-pravosodja za obdobje 24 mesecev, v nadaljevanju PDSeP.

PDSeP je platforma za distribucijo in nadzorovanje povezav med aplikacijami
Pravosodja in zunanjimi ter notranjimi viri podatkov, ki jih Pravosodje potrebuje za vodenje svojih delovnih postopkov in so določeni z zakonodajo (ZZZS, AJPES...) Prav tako je platforma vstopna točka za integracije zunanjih aplikacij (npr. sodišča) z viri znotraj Pravosodja. Ker je PDSeP pomemben del vseh integracij, je treba zagotoviti vzdrževanje in razvoj sistema glede na potrebe novih aplikacij, ki se razvijajo v sklopu EU projektov (CKE, ProbIS,..).

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2022