Dosje javnega naročila 008064/2022
Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor
Storitve: Izbira izvajalca za zavarovanje nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju JMSS Maribor za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 181.198,15 EUR

JN008064/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2022
JN008064/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.12.2022
JN008064/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2022
JN008064/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2022
JN008064/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.01.2023
JN008064/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008064/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Ana Šimenko
ana.simenko@jmss-mb.si
+386 22506325

Internetni naslovi
https://www.jmss-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/465237/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20697
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za zavarovanje nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju JMSS Maribor za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: JN-20697
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju JMSS Maribor za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju JMSS Maribor za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.12.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 27 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.12.2022   12:00
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.12.2022   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Skladno z odločbo Ustavnega sodišča je Zakon o javnem naročanju v neskladju z Ustavo v delu, ko predpisuje razveljavitev pogodbe v primeru ugotovljenih dveh kršitev, vezanih na delovni čas in počitek. Ustavno sodišče je naložilo državnemu zboru spremembo zakona in določilo, da takoj, že pred spremembo zakona, kršitve vezane na delovni čas in počitek ne bodo štele za razlog za razveljavitev pogodbe o javnem naročilu (67a in 75. člen veljavnega ZJN, link do odločbe Ustavnega sodišča: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20221705 ).

Predlagamo brisanje alineje, ki se nanaša na plačilo za delo in alineje o delovnem času.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani!

Zahvaljujemo se za opozorilo in se z njim strinjamo. Posledično izločamo iz 9. člena Pogodbe o premoženjskem zavarovanju del, kjer je navedeno, da je pogodba sklenjena pod razveznim pogojem, če naročnik ugotovi najmanj dve kršitvi v zvezi z delovnim časom in počitkom.

Poudarjamo še, da so odgovori naročnika sestavni del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
JMSS Maribor
Datum objave: 09.12.2022   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vljudno prosimo za objavo obrazcev v word obliki ali pa vsaj v pdf formatu, ki ni zaklenjen, saj je razpisna dokumentacija zaklenjena in ni mogoče izpolniti obrazcev in vpisati podatkov.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Obrazci v PDF obliki, kamor bo možno vpisovati podatke, bodo objavljeni danes.

Lep pozdrav,
JMSS Maribor


Datum objave: 09.12.2022   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Iz "Seznama A, B, C, D", ki je del razpisne dokumentacije, je razvidno, da znaša povprečna vrednost kvadratnega metra stanovanj po seznamu B = 570 EUR /m2 ter po seznamu C = 433 EUR/m2.
Prosimo za vašo potrditev, da navedene vrednosti ustrezajo trenutni gradbeni vrednosti in razmeram na trgu.
V kolikor se bo ugotovilo, da gradbena vrednost na m2 stanovanja ni bila ustrezna, je možnost izplačila škode v proporcu (podzavarovanje).

Prosimo vas, da zaradi dviga cen gradbenega materiala, stroškov dela in vpliva inflacije, ponovno preverite vrednosti za kvadratni meter stanovanj, po vseh priloženih seznamih.

Hvala.ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je preveril objavljene knjigovodske nabavne vrednosti po seznamu A, B, C in D, pri čemer ugotavlja, da so vrednosti v seznamu A in D primerne, vrednosti v seznamu B in C pa ne odražajo dejanske vrednosti na m2 stanovanja. Upoštevaje navedeno, po seznamu B in C pri izračunu zavarovalne premije, upoštevajte vrednost stanovanja 930 EUR/m2.

Poudarjamo še, da so odgovori naročnika sestavni del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
JMSS Maribor