Dosje javnega naročila 901869/2016
Naročnik: VRTEC ČRNUČE 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 276.859,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN1869/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.03.2016
JN004444/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.08.2016
JN901869/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2016
JN901869/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN901869/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2016
JN004444/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.03.2017
JN004444/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2017
JN004444/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2017
JN004444/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2017
JN901869/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2017
JN901869/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2017
JN004444/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2018
JN004444/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.04.2018
JN901869/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2018
JN901869/2016-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2018
JN901869/2016-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2018
JN004444/2016-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2018
JN004444/2016-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2018
Zahtevek za revizijo
    JN1869/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 057-095810
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 18. 3. 2016
Številka objave: JN1869/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC ČRNUČE, Dunajska cesta 400, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, V roke: Zoran Kalaković, SI-1231 Ljubljana - Črnuče.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Črnuče.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Enota Ostržek, Dunajska cesta 400, 1231 Ljubljana – Črnuče,
Enota Sapramiška, Cesta 24. Junija 48, 1231 Ljubljana – Črnuče,
Enota Gmajna, Cesta v Pečale 1, 1231 Ljubljana – Črnuče,
Enota Sonček, Kraljeva ulica 10, 1231 Šentjakob.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe Vrtca Črnuče, v skladu s specifikacijami blaga in zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. skupina: Konvencionalno in bio mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS 1.1 Mleko, jogurt, kislo mleko, smetana, skuta, maslo, sir, namaz, puding, desert, sladoled
1.2 Bio mleko, jogurt, kislo mleko, kefir, maslo, skuta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. skupina: Konvencionalno in bio meso in mesni izdelki
1)KRATEK OPIS 2.1 Sveža mlada govedina, svinjina, teletina in mesni izdelki
2.2 Sveže žrebičkovo in kunčje meso
2.3 Sveža perutnina in perutninski izdelki
2.4 Bio sveže goveje meso in mesnine
2.5 Bio sveža teletina
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. skupina: Sveže, zamrznjene in konzervirane ribe
1)KRATEK OPIS 3.1 Zamrznjene ribe
3.2 Sveže ribe
3.3 Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03311000 (Ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. skupina: Konvencionalna in bio jajca
1)KRATEK OPIS 4.1 Kokošja jajca
4.2 Bio kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. skupina: Konvencionalno in bio sveže sadje in zelenjava, suho sadje, oreščki in stročnice
1)KRATEK OPIS 5.1 Sveža zelenjava in sadje
5.2 Oreščki, suho sadje in suhe stročnice
5.3 Integrirano pozno spomladansko sadje
5.4 Integrirano pozno poletno sadje
5.5 Integrirana jabolka
5.6 Integriran krompir
5.7 Eko južno sadje in zelenjava
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. skupina: Konvencionalna in bio zmrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1)KRATEK OPIS 6.1 Zamrznjena zelenjava in sadje
6.2 Konzervirana, vložena zelenjava in sadje ter marmelade
6.3 Kislo zelje in repa
6.4 Bio marmelada
6.5 Bio kisla repa in zelje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. skupina: Konvencionalni in bio sadni sokovi in nektarji
1)KRATEK OPIS 7.1 Sadni, zelenjavni sokovi, nektarji
7.2 Sirup
7.3 Bio sadni sok
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. skupina: Zamrznjeni izdelki iz testa
1)KRATEK OPIS 8.1 Izdelki iz krompirjevega testa
8.2 Izdelki iz ostalega testa
8.3 Zrezki, polpeti
8.4 Zelenjavni polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. skupina: Konvencionalni in bio mlevski izdelki, žita in testenine
1)KRATEK OPIS 9.1 Mlevski izdelki in kaše
9.2 Testenine
9.3 Riž
9.4 Vodni vlivanci
9.5 Sveže testo
9.6 Bio moka, kaše in kosmiči
9.7 Bio testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15610000 (Žitni mlevski izdelki)
15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. skupina: Konvencionalni in bio kruh, drobno pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi
1)KRATEK OPIS 10.1 Kruh
10.2 Kruh in drobno pecivo (40-60 g), brez vseh aditivov (moka, sol, kvas, voda)
10.3 Žemlje, štručke, bombete,… 40-60 g
10.4 Žemlje, štručke,… 70-80 g
10.5 Rogljiči, torte, biskvitne rezine, zavitki in peciva iz vzhajanega testa
10.6 Keksi
10.7 Bio kruh, žemlje, štručke
10.8 Bio keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15821200 (Sladki keksi)
15811100 (Kruh)
15812100 (Pecivo)
15812200 (Slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. skupina: Konvencionalno in bio splošno prehrambeno blago
1)KRATEK OPIS 11.1 Čaji
11.2 Začimbe
11.3 Med
11.4 Ostala živila in dodatki
11.5 Maščoba za peko
11.6 Dietna živila brez jajc, mleka
11.7 Dietna živila brez glutena
11.8 Bio kis in med
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15882000 (Dietetična živila)
15863000 (Čaj)
15870000 (Začimbe in začimbna sredstva)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 3. 5. 2016
Čas: 13:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 5. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih sejne sobe Mestne občine Ljubljana, Službe za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Merili za sklope ekoloških živil in sklope svežega sadja in zelenjave:
- ponudbena vrednost: do 95 točk,
- embalaža: do 5 točk.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/4202-78020833386140271160/Razpisna
_dokumentacija_-_zivila_Vrtec_Crnuce_razpis.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 19. 4. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2016   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Pri ponudbi osliča, ki ga uživajo otroci v vrtcu, je potrebno upoštevati vse osnovne in posebne pogoje (file I. kvalitete, posamič zamrznjen, brez kosti,) podane v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 23.03.2016   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 6.1/artikel 4: ali želite rumen ali zelen ali ploščat stročji fižol?
Sklop 6.1/artikel 14: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
Sklop 6.1/artikel 15: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
Sklop 8.2/artikel 8: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
Sklop 8.3/artikel 9: ali lahko ponudimo zelenjavne zrezke, ki imajo težo 112,5g?

ODGOVOR:
Sklop 6.1/artikel 4: želimo zelen okrogel stročji fižol
Sklop 6.1/artikel 14: da, lahko ponudite 2,5 kg pakiranje
Sklop 6.1/artikel 15: da, lahko ponudite 2,5 kg pakiranje
Sklop 8.2/artikel 8: ne, želimo pakiranje do 2 kg
Sklop 8.3/artikel 9: da, lahko ponudite zrezke, ki imajo težo 112,5g in je pakiranje do 2 kg

Datum objave: 23.03.2016   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Za sklop 2.1. Sveža mlada govedina, svinjina, teletina in mesni izdelki me zanima:
15. Mesni sir- Ali želite iz govejega mesa, svinjine ali iz mešanega (goveje in svinjsko meso

Sklop 2.3.
24 Piščančja bedra- s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?
26 Piščančje prsi- s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?

Hvala

ODGOVOR:
Za sklop 2.1. Sveža mlada govedina, svinjina, teletina in mesni izdelki
15. Mesni sir – želimo mešano goveje in svinjsko meso
Sklop 2.3.
24 Piščančja bedra- želimo s kožo in kostjo
26 Piščančje prsi- želimo s kožo in kostjo

Datum objave: 20.04.2016   12:33
VPRAŠANJE 1:
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.
6.2. sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE
30 Breskov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-4,2kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju? Odstopanje od dovoljenega je minimalno.
35 Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-3,5kg – lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju in s 54,7% neto ploda ali pa izdelek v 820g pakiranju ter s 56% neto ploda? Povejte kaj ponudimo?
38 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz.,do 1000g – noben višnjev kompot ne dosega 55% deleža plodu v kozarcu. Prosimo, da spremembo opisa izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 48% neto plodu.
7.1. sklop: SADNI, ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI
4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo na kos, tako da bo naročnik dobil več soka za isto ceno.
7 Nektar sadno zelenjavni (korenje, jabolko, banane, pomaranče ali druga zelenjava in sadje), min 80% sadni delež, brez umetnih sladil, do 1L – Izdelka z navedenim opisom ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim (zgolj informativno) zaupa. Ali lahko ponudimo 100% sadno zelenjavni sok v sestavi jabolka, pomaranče in korenja, brez dodanega sladkorja?
13 Nektar multivitaminski, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, do 0,2L – Izdelka z navedenim opisom ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim (zgolj informativno) zaupa. Ali lahko ponudimo 100% multivitaminski sok 0,2l?
14 Nektar jagoda, min.45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1L – ali lahko ponudimo izdelek z min. 40% sadnega deleža, kakor je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih?
11.1. sklop: ČAJI
1 Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1kg – ali lahko ponudimo izdelek kot mešanico s hibiskusom (šipek s hibiskusom)?
11.2. sklop: ZAČIMBE
13 Cimet mleti, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v priročnem kozarčku a z gramaturo 45g?
21 Muškat mleti, do 40g – ali lahko ponudimko izdelek v priročnem kozarčku a z gramaturo 50g?
24 Kari, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v priročnem kozarčku a z gramaturo 50g?
27 Timijan, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
29 Majaron, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
32 Mleta sladka paprika, do 500g - ali lahko ponudimo izdelek v 580g ali v 1000g pakiranju?
11.4. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
42 Koruzni škrob do 200g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
49 Limonin vanilij sladkor, do 15g – izdelek na trgu ne obstaja. Obstaja samo sladkor z aromo limone ali z aromo vanilije. Povejte kaj ponudimo?
60 Margarina za namaze min 48% vsebnost maščobe, do 500g kvalitete Rama in enakovredno –Ali lahko ponudimo lahko margarino z min. 25% vsebnostjo maščobe?
66 Bučno olje, 0,5-1,0L – ali naročnik želi 100% bučno olje ali mešanico olja kot bučno solatno olje?
73 Grisini porcijski, 25-30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju?
80 Sojini kosmiči, do 1kg – ali lahko ponudimo izdelek v1 500g pakiranju?
86 Zmes za krompirjevo testo, do 5kg – Dobavitelj je ukinil izdelek v 5kg pakiranju, sedaj obstaja samo v 10kg pakiranju. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg pakiranju? V nasprotnem primeru obstaja samo še 500g pakiranje. Kaj naročniku bolj odgovarja?
93 Ledeni čaj breskev, 0,2L – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
11.6. sklop: DIETNA ŽIVILA brez jajc, mleka
113 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tarterks 5x25g in enakovredno) – proizvajalec je izdelek ukinil. Ali lahko ponudimo izdelek z okusom, naravni, otroški, s papriko, z baziliko, z drobnjakom ali paradižnik-rukola v 50g pakiranju? V nasprotnem primeru prosimo, da izdelek črtate iz razpisa. Hvala.
115 Testenine brez jajc, različne oblike do 500g – ali morajo biti testenine deklarirane kot živilo za dieto brez jajc? Ali so lahko v sledovih jajca?
117 Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin do 500g (Vitaquell extra vital in enakovredno) – izdelek vsebuje 60% skupnih maščob. Prosim za popravek.
Lep pozdrav

ODGOVOR 1:
6.2. sklop: KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE

30 Breskov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-4,2kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju? Odstopanje od dovoljenega je minimalno.
Odgovor: Da, če ustreza vsem ostalim navedenim zahtevam.

35 Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-3,5kg – lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju in s 54,7% neto ploda ali pa izdelek v 820g pakiranju ter s 56% neto ploda? Povejte kaj ponudimo?
Odgovor: Dovolimo, da ponudite izdelek tudi v manjšem pakiranju od postavljene zahteve, vendar z več plodu od minimalno določene meje, ob upoštevanju ostalih postavljenih zahtev.

38 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz.,do 1000g – noben višnjev kompot ne dosega 55% deleža plodu v kozarcu. Prosimo, da spremembo opisa izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 48% neto plodu.
Odgovor: Da, lahko ponudite izdelek z minimalno 48% plodu, ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.

7.1. sklop: SADNI, ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI

4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: Ne, 250ml pakiranje je preveliko za porcijo predšolskih otrok.

6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo na kos, tako da bo naročnik dobil več soka za isto ceno.
Odgovor: Ne, 250ml pakiranje je preveliko za porcijo predšolskih otrok.

7 Nektar sadno zelenjavni (korenje, jabolko, banane, pomaranče ali druga zelenjava in sadje), min 80% sadni delež, brez umetnih sladil, do 1L – Izdelka z navedenim opisom ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim (zgolj informativno) zaupa. Ali lahko ponudimo 100% sadno zelenjavni sok v sestavi jabolka, pomaranče in korenja, brez dodanega sladkorja?
Odgovor: Da, lahko ponudite 100% sadno zelenjavni sok v sestavi jabolka, pomaranče in korenja, brez dodanega sladkorja.

13 Nektar multivitaminski, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, do 0,2L – Izdelka z navedenim opisom ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim (zgolj informativno) zaupa. Ali lahko ponudimo 100% multivitaminski sok 0,2l?
Odgovor: Da, lahko ponudite 100% multivitaminski sok, 0,2l.

14 Nektar jagoda, min.45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1L – ali lahko ponudimo izdelek z min. 40% sadnega deleža, kakor je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih?
Odgovor: Ne.

11.1. sklop: ČAJI

1 Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1kg – ali lahko ponudimo izdelek kot mešanico s hibiskusom (šipek s hibiskusom)?
Odgovor: Ne

11.2. sklop: ZAČIMBE

13 Cimet mleti, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v priročnem kozarčku a z gramaturo 45g?
Odgovor: Da.

21 Muškat mleti, do 40g – ali lahko ponudimko izdelek v priročnem kozarčku a z gramaturo 50g?
Odgovor: Da.

24 Kari, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v priročnem kozarčku a z gramaturo 50g?
Odgovor: Da.

27 Timijan, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
Odgovor: Ne, ker je takšno pakiranje glede na potrebe preveliko.

29 Majaron, do 40g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
Odgovor: Ne, ker je takšno pakiranje glede na potrebe preveliko.

32 Mleta sladka paprika, do 500g - ali lahko ponudimo izdelek v 580g ali v 1000g pakiranju?
Odgovor: Ne, ker je takšno pakiranje glede na potrebe preveliko.

11.4. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI

42 Koruzni škrob do 200g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
Odgovor: Ne, ker je takšno pakiranje glede na potrebe preveliko.

49 Limonin vanilij sladkor, do 15g – izdelek na trgu ne obstaja. Obstaja samo sladkor z aromo limone ali z aromo vanilije. Povejte kaj ponudimo?
Odgovor: Naročnik želi limonin sladkor, do 15g.

60 Margarina za namaze min 48% vsebnost maščobe, do 500g kvalitete Rama in enakovredno –Ali lahko ponudimo lahko margarino z min. 25% vsebnostjo maščobe?
Odgovor: Ne.

66 Bučno olje, 0,5-1,0L – ali naročnik želi 100% bučno olje ali mešanico olja kot bučno solatno olje?
Odgovor: Naročnik zahteva 100% bučno jedilno olje.

73 Grisini porcijski, 25-30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju?
Odgovor: Ne.

80 Sojini kosmiči, do 1kg – ali lahko ponudimo izdelek v1 500g pakiranju?
Odgovor: Ne

86 Zmes za krompirjevo testo, do 5kg – Dobavitelj je ukinil izdelek v 5kg pakiranju, sedaj obstaja samo v 10kg pakiranju. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg pakiranju? V nasprotnem primeru obstaja samo še 500g pakiranje. Kaj naročniku bolj odgovarja?
Odgovor: Naročnik želi zmes za krompirjevo testo v pakiranju do 5 kg, lahko ponudite 500g pakiranje.

93 Ledeni čaj breskev, 0,2L – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: Ne, 250ml pakiranje je preveliko za porcijo predšolskih otrok.

11.6. sklop: DIETNA ŽIVILA brez jajc, mleka

113 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tarterks 5x25g in enakovredno) – proizvajalec je izdelek ukinil. Ali lahko ponudimo izdelek z okusom, naravni, otroški, s papriko, z baziliko, z drobnjakom ali paradižnik-rukola v 50g pakiranju? V nasprotnem primeru prosimo, da izdelek črtate iz razpisa. Hvala.
Odgovor: Da, lahko ponudite pašteto - izdelek z okusom naravni, otroški, s papriko, z baziliko, z drobnjakom in paradižnik-rukola v 50g pakiranju, ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.

115 Testenine brez jajc, različne oblike do 500g – ali morajo biti testenine deklarirane kot živilo za dieto brez jajc? Ali so lahko v sledovih jajca?
Odgovor: Naročnik želi testenine brez jajc, torej tudi brez sledi jajc.

117 Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin do 500g (Vitaquell extra vital in enakovredno) – izdelek vsebuje 60% skupnih maščob. Prosim za popravek.
Odgovor: Naročnik želi margarino s 60% maščob, brez mleka, mlečnih sestavin, v pakiranju do 500g.


VPRAŠANJE 2:
Ali je potrebno oddati le dokumentacijo, ki je v word-ovi datoteki? Če ne je potrebno dodati še kakšno stran iz pdf datoteke?
Hvala

ODGOVOR 2:
Oddate samo dokumentacijo, ki je v WORD-obliki in seveda predračunske obrazce.


VPRAŠANJE 3:
Pozdravljeni,
glede na poimenovanje vas prosimo, če spremenite in dodate besedo mešan pri artiklih sklopa 10.7 pod točko 53., 54., 55., 56., ker predvidevamo da naročnik želi mešane izdelke.
Hvala lepa.

ODGOVOR 3:
Navedeni artikli poleg pirine oz. ržene moke lahko vsebujejo tudi pšenično moko, vendar mora biti pirina oz. ržena moka prevladujoča.


VPRAŠANJE 4:
Spoštovani,
11.4. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
84. Limonin zgoščeni sok, 100%, do1L-prosim če premaknete navedeni izdelek v skupino 7. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN BIO SADNI SOKOVI, NEKTARJI, in sicer v sklop 7.1., saj tja po svojih karakteristikah tudi spada. 100% zgoščen limonin sok tržimo vsi ponudniki sadnih sokov in sirupov.
88. Sadno žitna rezina, 25-35g, prosim, če lahko določite bolj točne karakteristike za razpisana živila. Ali želite:
1. ) sadno žitno rezino pakirano po 25-30 g z min. 30 % sadja ali
2. ) sadno žitno rezino pakirano po 30-35 g z min 80% sadja, brez dodanega sladkorja.
..od sestave je namreč odvisna tudi cena živila. Prav tako naprošam, če za navedeni izdelek naredite ločen sklop in omogočite tudi proizvajalcem, da oddamo svojo ponudbo. Namreč le tako boste dobili visoko kvaliteto, po najugodnejši ceni.
Hvala

ODGOVOR 4:
11.4. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI

84. Limonin zgoščeni sok, 100%, do1L-prosim če premaknete navedeni izdelek v skupino 7. SKUPINA: KONVENCIONALNI IN BIO SADNI SOKOVI, NEKTARJI, in sicer v sklop 7.1., saj tja po svojih karakteristikah tudi spada. 100% zgoščen limonin sok tržimo vsi ponudniki sadnih sokov in sirupov.
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal sklopov.

88. Sadno žitna rezina, 25-35g, prosim, če lahko določite bolj točne karakteristike za razpisana živila. Ali želite:
1. ) sadno žitno rezino pakirano po 25-30 g z min. 30 % sadja ali
2. ) sadno žitno rezino pakirano po 30-35 g z min 80% sadja, brez dodanega sladkorja.
..od sestave je namreč odvisna tudi cena živila. Prav tako naprošam, če za navedeni izdelek naredite ločen sklop in omogočite tudi proizvajalcem, da oddamo svojo ponudbo. Namreč le tako boste dobili visoko kvaliteto, po najugodnejši ceni.
Odgovor: Naročnik želi sadno žitno rezino z minimalno 30% sadja, 25 – 35g.


VPRAŠANJE 5:
Pozdravljeni, pri predračunu za 5. skupino: KONVENCIONALNO IN BIO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA TER SUHO SADJE, OREŠČKI IN STROČNICE imamo težavo pri vnosu podatkov, saj je delovni zvezek v Excelu zaklenjen in od nas zahteva geslo. Prosimo vas za pojasnilo in pomoč. Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR 5:
Za sklope svežega sadja in zelenjave (5.1., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. in 5.7.) bo naročnik za posamezen sklop izbral vse ponudnike, ki bodo oddali popolno ponudbo. Ponudnik pri navedenih sklopih svežega sadja in zelenjave predračunskega obrazca ne izpolnjuje, temveč obkroži številko sklopa na katerega se javlja. Pri sklopu 5.2. ponudnik izpolni predračunski obrazec z vsemi zahtevanimi parametri.


VPRAŠANJE 6:
V 2 skupini živil za pridobitev točk označimo meso , ki ga želimo kot EKO.
Zanima nas koliko je količina iz ocenjene vrednosti ki jo bomo morali dobavljati kot EKO.
Nemogoče je,da če označimo junčje stegno 1.100kg kot EKO dobavljati kot EKO.
Hvala in lp

ODGOVOR 6:
V kolikor označite, da boste artikel dobavljali kot eko, morate celotno količino dobavljati kot eko.


VPRAŠANJE 7:
Pozdravljeni,
želimo oddati kandidaturo za sklop 6.2.:
16: ali lahko ponudimo pakiranje 860g?
20: ali lahko ponudimo pakiranje 560g?
23: ali lahko ponudimo pakiranje 2500g?
24: ali lahko ponudimo pakiranje 960g?
33: ali lahko ponudimo pakiranje 4500g?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR 7:
Ponudnik lahko artikel pod zaporedno številko 16, sklopa 6.2., ponudi v 860g pakiranju ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.
Ponudnik lahko artikel pod zaporedno številko 20, sklopa 6.2., ponudi v 560g pakiranju ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.
Ponudnik lahko artikel pod zaporedno številko 23, sklopa 6.2., ponudi v 2500g pakiranju ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.
Ponudnik lahko artikel pod zaporedno številko 24, sklopa 6.2., ponudi v 960g pakiranju ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.
Ponudnik lahko artikel pod zaporedno številko 33, sklopa 6.2., ponudi v 4500g pakiranju ob upoštevanju vseh ostalih zahtev.


VPRAŠANJE 8:
Pozdravljeni,
ali lahko v sklopu 7.1. pri artiklih 4 in 6 ponudimo pakiranje 250ml?
Hvala. A

ODGOVOR 8:
Ne, 250ml pakiranje je preveliko za porcijo predšolskih otrok.


VPRAŠANJE 9:
11.8./137 bio cvetlični med: prosimo, da enoto mere spremenite v kg

ODGOVOR 9:
Naročnik ne bo spreminjal enote mere.