Dosje javnega naročila 008177/2022
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Gradnje: PREUREDITEV SOB IN UREDITEV DODATNIH KOPALNIC
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008177/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.12.2022
JN008177/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2023
JN008177/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008177/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Bernarda Kozel
bernardakozel@domptuj.si
+386 27807300
+386 26207798

Internetni naslovi
http://www.domptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/465631/NMV-PREUREDITEV_SOB_IN_UREDITEV_DODATNIH_KOPALNIC.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20828
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREUREDITEV SOB IN UREDITEV DODATNIH KOPALNIC
Referenčna številka dokumenta: JN-20828
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215212
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev sob in ureditev dodatnih kopalnic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215212
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj, Muretinci, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Preureditev sob in ureditev dodatnih kopalnic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt se izvaja v okviru:
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v...


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2022   10:00
Kraj: e-JN, e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2022   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali je mogoča tudi referenca 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo in za npr. 100.000 brez ddv?
Zahtevana referenca je v višini, letih in specifikaciji zelo ozko usmerjena, kar omogoča ali preferiranje točno določenega že naprej izbranega ponudnika, ali pa se zelo omeji možnost pridobitve večjega števila ponudb.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik razširja referenčni pogoj tudi na stavbe, ki po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) spadajo pod oznako CC-126 (stavbe splošnega družbenega pomena). Višina reference pa ostaja vsaj 150.000,00 EUR brez DDV.

Dom Ptuj