Dosje javnega naročila 008275/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža opreme za Center Rog
ZJN-3: Odprti postopek

JN008275/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.12.2022
JN008275/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2023
JN008275/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008275/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 239-690702
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
helena.gorenc@ljubljana.si
+386 13064433

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/465653/RD_ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20837
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme za Center Rog
Referenčna številka dokumenta: JN-7560-22-200071
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža opreme za Center Rog
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava in montaža opreme za Center Rog, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki. Podrobnejše tehnične zahteve v zvezi z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, s spremembami in dopolnitvami) so podane v tehničnih specifikacijah (popis del).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.01.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.01.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.12.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.12.2022   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se reference lahko dokazuje tudi s podizvajalci?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Da, reference se lahko dokazuje tudi s prijavljenimi podizvajalci ali partnerji.


Datum objave: 13.12.2022   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

smo ponudnik profesionalne gostinske opreme in bi vam radi predlagali, da opremo razdelite na sklope, saj boste le tako doseglj kvalitetne in konkurenčne ponudbe. Opremo razpisana v predmetnem javnem naročilu je specifična in med seboj po področjih zelo različna, zato ni ponudnika, ki bi oddal vse. V primeru podizvajalcev pa se cena zagotovo dvigne saj si običajno glavni izvajalec odtrga še kos zase.
Prosimo za odgovor, ali lahko oddamo ponudbo samo za sklop tehnološke opreme kuhinje ,,ROG_oprema_kuharski lab_showcooking_kavarna_delikatesa_brez cen'' in ''ROG_oprema_restavracija_brez cen''?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pod točko 2 razpisne dokumentacije je navedeno:

»Gospodarski subjekt
Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno.«

Glede na navedeno je jasno, da ni potrebno, da ima vse reference samo en gospodarski subjekt, temveč se jih lahko izkazuje tudi s podizvajalci ali s skupino gospodarskih subjektov. Zato naročnik naročila ne bo razdelil po sklopih.


VPRAŠANJE
Naprošamo.. da narocilo razdelite po sklopih.. kot so po sklopih zahtevane tudi referenčna dela.. v sloveniji ni 2 podjetij ki izpolnjujejo te pogoje

ODGOVOR
Pod točko 2 razpisne dokumentacije je navedeno:

»Gospodarski subjekt
Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno.«

Glede na navedeno je jasno, da ni potrebno, da ima vse reference samo en gospodarski subjekt, temveč se jih lahko izkazuje tudi s podizvajalci ali s skupino gospodarskih subjektov. Zato naročnik naročila ne bo razdelil po sklopih.
Datum objave: 28.12.2022   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker do danes, ko se izteče rok za postavljanje vprašanj, naročnik ni objavil nobenih odgovorov na vprašanja, prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj.

ODGOVOR
Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj za 14 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi obsega razpisa, naročnika prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj vsaj do 6.1.2023

Hvala

ODGOVOR
Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi prihajajočih praznikov in posledične odsotnosti kadra ter same obsežnosti popisa vas prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj za vsaj en teden.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da naročila razdelite na sklope, saj boste tako dobili več ponudb, ki bodo med seboj konkurenčne.
Za naročnika bo strošek bolj optimiziran, kot če se lahko prijavi le 1 ali 2 podjetji.

ODGOVOR
Pod točko 2 razpisne dokumentacije je navedeno:

»Gospodarski subjekt
Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno.«

Glede na navedeno je jasno, da ni potrebno, da ima vse reference samo en gospodarski subjekt, temveč se jih lahko izkazuje tudi s podizvajalci ali s skupino gospodarskih subjektov. Zato naročnik naročila ne bo razdelil po sklopih.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da zaradi praznikov in kolektivnih dopustov podaljšate rok za oddajo.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 28.12.2022   09:25
VPRAŠANJE
Prosimo vas za objavo detajlov...Npr. urbana oprema - ročaj, list. št.10.33 v detajlih DT 18 in 19

ODGOVOR
Dokumenti z načrtom detajlov (01-21 ROG PZI detajli) so objavljeni na spletni strani naročnika.Datum objave: 28.12.2022   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za naročnika imamo naslednje vprašanje?

V popisu opreme za profesionalno kuhinjsko opremo je med popisi:
- ROG_oprema_kontejner_brez cen
- ROG_oprema_kuharski lab_showcooking_kavarna_delikatesa_brez cen
- ROG_oprema_restavracija_brez cen.

Med zgoraj navedenimi popisi si popisi NISO EKVIVALENTNI MED SEBOJ oziroma OPREMA NI ENAKEGA KVALITETNEGA RAZREDA .

Npr. pri popisu -ROG_oprema_kontejner_brez cen so za nekatere aparate zahtevane izjave proizvajalcev aparatov z izjavo pooblaščenih serviserjev, pri popisu -ROG_oprema_kontejner_brez cen in popisu -ROG_oprema_kuharski lab_showcooking_kavarna_delikatesa_brez cen (kjer so celo 4 različni popisi, glede na oddelke) NI zahtevanih izjav.

Ali ni smotrno za naročnika, da so vsi popisi ekvivalentni med seboj?

Naročnika zato prosimo naj popravi popise tako da bodo vsi popisi za profesionalno kuhinjsko opremo med seboj ekvivalentni oziroma da imajo skupni imenovalec in da je enakega kvalitetnega razreda za vso opremo po razpisu, ker le tako bo naročnik dobil optimalno ponudbo za navedeno opreme in imel s tem lažji nadzor dobavljene opreme.

Hvala za odgovor !

Lep pozdravljeni!

ODGOVOR
V kolikor v popisu ni navedeno, da je za aparate zahtevana izjava proizvajalcev aparatov z izjavo pooblaščenih serviserjev, vam sporočamo, da je za vse aparate v popisu zahtevana izjava proizvajalcev aparatov z izjavo pooblaščenih serviserjev.
Popisov ne bomo popravljali, saj se mora dobavitelj držati tudi odgovorov, ki jih naročnik objavi na portalu.
Datum objave: 28.12.2022   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v našem prodajnem programu imamo na voljo mikroskope z ekrani, namesto okularjev. Vam lahko ponudimo mikroskop z ekranom?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne, mikroskop z ekranom ni sprejemljiv.

VPRAŠANJE
RESTAVRACIJA ROG poz. 2.4.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj boljših karakteristik, kot je po zahtevah naročnika in sicer:

PRETOČNI POMIVALNI STROJ
PT - M
STANDARD
Teoretična kapaciteta: košar/h
- za belo posodo 45/32/22 + hitri 72
- za kozarce in belo posodo 40/32/29 + hitri 66
- za kozarce 22/32/49 + hitri 77
- za jedilni pribor 11 + hitri 21
Nap: 3x400V; 9,1/13,2/14,7 Kw - možen preklop
Bojler: 10,8 kW
Dimenzije: 635x750x1585/2060 mm
Svetla vstavna višina: 440 mm
Delovna višina: 900 mm
1x košara za krožnike 8 delna 500x500; 5501170
1x košara za pribor - ravna 500x500; 5501059
1x PVC vložek za pribor 7 delni; 5501007
Črpalka za dvig pritiska izpiranja
Poraba sveže vode za izpiranje: 2,2 lit/košaro
Dve pomivalni roki v obliki črke S (na vrhu in spodaj) s posebno geometrijo šob
Enostavno odstranjevanje pomivalnih rok (clip sistem)
Črpalka za odvod vode
Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Brezstopenjski sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih
Eliptična vrteča pomivalna polja
Sistem aktivnega upravljanja z energijo
ECO programi
Povratno zajemanje toplote v odtoku vode EnergyLight
Dodatni opis:
Eliptična pomivalna polja s posebno razporeditvijo šob
Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Tipalo za motnost pomivalne vode
Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom
Zaslon na dotik
Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja
Program za osnovno čiščenje posode in pribora ter razškrobljevanje
Posebni program Silence
Vodeni program samočiščenja stroja
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja
Zvokovno sporočanje dogodkov
Prikaz blokiranih pomivalnih polj
Prikaz vzdrževalnih intervalov
Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo
Integrirani dnevnik higiene in delovanja
Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku
Dvostenska havba z možnostjo postavitve v zaskočni položaj
Avtomatski zagon s havbo
Globoko vlečen rezervoar
Počasni zagon pomivalne črpalke
Termostop za zagotavljanje temperature izpiranja
Tipalo za puščanje vode
Večfazno delovanje
Program za namakanje pred ciklusom pomivanja
WLAN povezava
Povezava na internetno aplikacijo za kontrolo stroja v slovenskem jeziku
Vgrajen senzor za kontrolo prisotnosti pomivalnega sredstva
Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5
Pripravljen za priklop na hladno vodo <15°C
Kapaciteta pomivalnega tanka: 35 lit
Kapaciteta pomivalne črpalke: variabilno 250 - 300 l/min
Emisije hrupa: < 62dB
Certifikat rezultata pomivanja po DIN 10534
CE certifikat
Proizvajalec certificiran po ISO 9001


RESTAVRACIJA ROG poz. 6.4.
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj boljših karakteristik, kot je po zahtevah naročnika in sicer:

PODPULTNI STROJ ZA POMIVANJE BELE POSODE / in KOZARCEV / SKODELIC
Dimenzije: ŠxGxV; 600x637x725-760 mm
Programska oprema za: Kapaciteta - košar/uro*
- pomivanje kozarcev 22/32/48 + hitri prog. 77
- pom.koz. in b.posode 40/32/28 + hitri prog. 66
- pomivanje b. posode 40/28/24 + hitri prog. 66
*kap. odvisna od el. priklj. in temp. dovodne vode
Nap: 3x400V/7,9 kW ali 1x230V/3,2 kW
Gretje bojlerja 5,3 kW pri 400V
2,6 kW pri 230V
Dimenzije košare: 500 x 500 mm
Črpalka za izpiralno sredstvo z vgrajeno posodico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Globina pri odprtih vratih: 940 mm
Svetla vstavna višina:: 309 mm
Prostornina pomivalnega tanka: 15.3 l
Pretok pomivalne črpalke: 150 - 200 l/min
Odpornost zaslona na udarce: IK07
Poraba vode na ciklus pomivanja
verzija za kozarce in belo posodo: 2.0 l na košaro
verzija za pom. in poliranje pribora: 3.1 l na košaro
Eliptična pomivalno izpiralna polja
Nastavitev pritiska pomivanja glede na posamezen program
Štirikratni sistem filtriranja
Vgrajeno valjasto fino sito in Mediamat filter
Avtomatsko zaznavanje penjenja v stroju
Vgrajen senzor umazanosti vode v tanku
Higienska izvedba grelca pomivalnega tanka
Program za razškrobljevanje in osnovno čiščenje
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Vgrajen higienski dnevnik z uro in datumom
Vgrajen termostop
Vgrajen program za avtomatsko samočiščenje
Črpalka za odvod vode med in po pomivanju
Črpalka za izpiranje z odprtim bojlerjem
Mehki zagon pomivalne črpalke
Vgrajen navigacijski zaslon na dotik
Barvno kodirana tipka za zagon pomivanja
Navigacijski meniji v slovenskem jeziku
Priporočila z video podporo
Vgrajen higienski dnevnik s pregledom podatkov
Shranjevanje dogodkov v higienskem dnevniku
Integrirana navodila v slovenskem jeziku
Prikaz intervala vzdrževanja
Vizualni in avdio prikaz napak
Alarm v primeru blokiranega pomivalnega polja
Števec delovnih ur delovanja, pomivanja in vode
Prikaz temperature vode v bojlerju in tanku
Časovni nadzor avtomatskega zagona in izklopa
Prikaz trenutne ure in datuma
Dvostenska konstrukcija stroja
Stroj ima CE oznako
Certifikat rezultata pomivanja po DIN SPEC 10534
Varnost v skladu z IEC / EN 60335-1, 60335-2-58
Vgrajeni funkciji LAN in WLAN
USB vmesnik za posodobitev programske opremeODGOVOR
V kolikor so karakteristike strojev primerljive s karakteristikami v popisu je to dopustno.Datum objave: 28.12.2022   15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da pri sklopu Oprema restavracija dovolite enak popis za poz. 5.11 Parnokonvekcijsko peč - električno, kot je v popisu za sklop Oprema kuharski lab-show cooking:
Električna parno-konvekcijska peč
-kapaciteta: min 6 pladnjev GN 1/1; razmik med vodili pladnjev min. 65 mm; ( možnost vstavljanja pladnjev GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3 )
- temperaturno območje delovanja od ca. 30 °C do 300 °C
Konstrukcija:
- inox konstrukcija celotnega aparata; prav tako inox obroba vrat z vgrajenim steklom;
- peč je opremljena z inox nogami z možnostjo regulacije višine;
- higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- dno pečice oblikovano z naklonom za boljši odtok kondenza;
- krilna vrata z min. vgrajenim dvoslojnim varnostnim steklom; opremljena za inox nosilci za vrata;
- upravljalna plošča - zaslon na dotik z lahko razumljivi simboli;
Funkcije delovanja:
- možnost dela z avtomatičnim samo-regulacijskimi procesi (za npr. perutnino, meso, ribe, priloge,)
- možnost delovanja oz. nastavitev z ročnimi nastavitvami delovanja:
- para od ca. 30°C do ca. 130°C
- vroč zrak od ca. 30°C do ca. 300°C
- kombinacija pare in vročega zraka od ca. 30°C do ca. 300°C
Dodatne funkcije in oprema
- možnost merjenja in regulacije vlage, možna prilagoditev za vsako živilo posebej (do % natančno);
- možnost vnosa do min 1000 programov; vsak program lahko vsebuje min. 12 korakov delovanja;
- procesi za pripravo hrane preko noči;
- možnost nastavitve hitrosti delovanja ventilatorja (5 stopenj);
- avtomatično predgretje komore pred pričetkom vsakega procesa;
- sistem avtomatičnega čiščenja notranjosti aparata s čistili v trdem agregatnem stanju;
- hitro ohlajevanje komore aparata;
- možnost pred izbire časa in datuma za začetek priprave živil;
- funkcija on-line pomoči za lažje delo z aparatom (v slovenskem jeziku);
- možnost tekstovnega in slikovnega prikaza vseh postopkov priprave (v slovenskem jeziku);
- temperaturna sonda za merjenje temperature jedra z več merilnimi točkami (min. 5 merilnih točk);
- generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode ;
- diagnostika za merjenje vodnega kana v parnem generatorju z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja;
- avtomatično odstranjevanje vodnega kana iz parnega generatorja in komore aparata, avtomatično določanje intervalov izpiranja vodnega kana;
- na displeju prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti temperature, časa in vlage;
- možno nastavitev časa delovanja 0 - 24 h ali trajno delovanje
- v kontrolno ploščo integrirani tuš za vodo z večstopenjskim brizganjem, s povratnim navijanjem;
- sistem za odvajanje odvečnih maščob, brez potrebe po maščobnem filtru;
- opremljeno s kljuko za enoročno odpiranje vrat; plastična zaščita preprečuje segrevanje zaradi toplote;
- vgrajena halogenska osvetljava notranjosti (ceran steklo)
- vgrajena funkcija servisno diagnostičnega sistema z avtomatičnim prikazom sporočil za servis;
- vgrajena funkcija HACCP - avtomatično dokumentiranje podatkov za izvedene postopke priprave živil (izpis možen preko USB ključa) in vezano direktno na priklop računalniške mreže s povezavo na internet;
- višina najvišjega vodila na vstavnem vozičku ali vodilih v aparatu je 160 cm zaradi varnosti pri delu;
- v kompletu konstrukcija za vodila za vstavljanje min. 9 pladnjev velikosti GN 1/1; možnost enostavne odstranitve brez uporabe orodja zaradi čiščenja;
- šolanje osebja investitorja mora izvaja certificiran kuhar - šolanje se mora izvajati v slovenskem jeziku;
- certifikat o varnosti: GS ali enakovredno;
- certifikat higiene: kot npr.: NSF ali enakovredno;
- dovoljenje za delovanje brez nadzorovanja po VDE
- certifikat-znak energetske učinkovitosti Energy star ali enakovredno;
Opomba:
- odpiranje vrat definirano v risbi: desno
- kot npr.: Rational Gmbh iCombi Pro ali enakovredno;
ca. 850x770x757 mmODGOVOR
V kolikor so karakteristike strojev primerljive s karakteristikami v popisu je to dopustno.Datum objave: 28.12.2022   15:40
VPRAŠANJE
Poz. 2.4. Ali lahko ponudimo pomivalni stroj boljših karakteristik proizvajalca WINTERHALTER in sicer:
PRETOČNI POMIVALNI STROJ
PT - M
STANDARD
Teoretična kapaciteta: košar/h
- za belo posodo 45/32/22 + hitri 72
- za kozarce in belo posodo 40/32/29 + hitri 66
- za kozarce 22/32/49 + hitri 77
- za jedilni pribor 11 + hitri 21
Nap: 3x400V; 9,1/13,2/14,7 Kw - možen preklop
Bojler: 10,8 kW
Dimenzije: 635x750x1585/2060 mm
Svetla vstavna višina: 440 mm
Delovna višina: 900 mm
1x košara za krožnike 8 delna 500x500; 5501170
1x košara za pribor - ravna 500x500; 5501059
1x PVC vložek za pribor 7 delni; 5501007
Črpalka za dvig pritiska izpiranja
Poraba sveže vode za izpiranje: 2,2 lit/košaro
Dve pomivalni roki v obliki črke S (na vrhu in spodaj) s posebno geometrijo šob
Enostavno odstranjevanje pomivalnih rok (clip sistem)
Črpalka za odvod vode
Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Brezstopenjski sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih
Eliptična vrteča pomivalna polja
Sistem aktivnega upravljanja z energijo
ECO programi
Povratno zajemanje toplote v odtoku vode EnergyLight
Dodatni opis:
Eliptična pomivalna polja s posebno razporeditvijo šob
Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Tipalo za motnost pomivalne vode
Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom
Zaslon na dotik
Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja
Program za osnovno čiščenje posode in pribora ter razškrobljevanje
Posebni program Silence
Vodeni program samočiščenja stroja
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja
Zvokovno sporočanje dogodkov
Prikaz blokiranih pomivalnih polj
Prikaz vzdrževalnih intervalov
Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo
Integrirani dnevnik higiene in delovanja
Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku
Dvostenska havba z možnostjo postavitve v zaskočni položaj
Avtomatski zagon s havbo
Globoko vlečen rezervoar
Počasni zagon pomivalne črpalke
Termostop za zagotavljanje temperature izpiranja
Tipalo za puščanje vode
Večfazno delovanje
Program za namakanje pred ciklusom pomivanja
WLAN povezava
Povezava na internetno aplikacijo za kontrolo stroja v slovenskem jeziku
Vgrajen senzor za kontrolo prisotnosti pomivalnega sredstva
Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5
Pripravljen za priklop na hladno vodo <15°C
Kapaciteta pomivalnega tanka: 35 lit
Kapaciteta pomivalne črpalke: variabilno 250 - 300 l/min
Emisije hrupa: < 62dB
Certifikat rezultata pomivanja po DIN 10534
CE certifikat
Proizvajalec certificiran po ISO 9001


ODGOVOR
V kolikor so karakteristike strojev primerljive s karakteristikami v popisu je to dopustno.Datum objave: 28.12.2022   15:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za odgovore za tehnologijo kuhinje po posameznih oddelkih::

Tehnologija-PZI-bar

Poz A3
Ali lahko ponudimo podpultni pomivalni stroj za kozarce, skodelice, krožnike nemškega proizvajalca Meiko s spodnjimi karakteristikami
3 standardni programi pranja (različni časovni cikli in tlaki pranja - možnost izbire med 20 programi)
Teoretična zmogljivost pomivanja: 40/30/15 košar/min
Dolžina programa pomivanja: 90/120/240s
Velikost košare: 500x500mm
Vstopna višina: 435mm
izpiralna črpalka za popolne rezultate izpiranja,
mehki zagon pomivalne črpalke,
kombinirana pralno-izpiralna roka iz nerjavečega jekla,
celotno ohišje narejeno iz inox AISI304,
dozirne in odtočne cevi narejene iz nerjavečega jekla,
IPX5 zaščita
samočistilni program
pralna komora ima program za odstranjevanje vodnega kamna
odtočna črpalka
aktivni filter trdih delcev,
nadzor nad morebitnim iztekanjem tekočine,
sesalne cevi za pomivalno in izpiralno sredstvo iz inoxa,
S sesalnimi palicami s prikazovalnikom nivoja
ročaj z barvno led lučjo, ki signalizira status pomivalnega stroja - ob odpiranju se led svetloba preusmeri v notranjost pomivalnega stroja
Koncept modre barve - stranka operira v pomivalnem stroju samo z elementi, ki so obarvani v modro barvo
Kapaciteta pomivalnega tanka: 11 litra
Povprečna poraba vode 2,4 litra na cikel pranja
Priključna moč: 6,7kW
Moč tanka: 2 kW
Moč bojlerja: 6 kW
varčevanje z energijo - inteligentni management sistem za nadzor električne porabe energije
Priključna napetost:400V
Dimenzije: 600x600x830mm (ŠxGxV)

Poz A3.1
Ali lahko ponudimo podupltni mehčalec vode delujoč po sistemu povratne osmoze Meiko GIO modul dimenzije 140x560x600mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

oprema_kuharski lab
a7.1
Ali lahko ponudimo indukcijski štedilnik Gazi linija XP
2x kvadratno grelno polje
moč grelnih polj: 2x 8 kW
Vsaka grelno polje ima 4 majhne tuljave dimenzije 130x130mm
priključna moč: 16 kW
priključna napetost: 400 V 3N AC
možnost nadgradnje za priklop na Sicotronic®
Bluetooth ® povezava
CANopen protokol
FLUXRON® Swiss made BAX-S
brezstopenjska regulacija moči z regulacijskim gumbom
vgrajenim na stikalni plošči
kontrolna lučka delovanja
hlajenje indukcije z ventilatorjem
filter prašnih delcev pred ventilatorjem
element pripravljen za postavitev na gradbeni cokel
regulacijski gumbi zaščita IPX5 (zaščita proti vdoru vode)
stikalna plošča z integriranim polnilom iz kaljenega stekla (barva črna)
bočne stranice polnjene z inox oblogo
inox noge s pvc regulacijskim distančnikom
spodaj odprt, izveden z zaokroženimi robovi bočnih stranic z radijem 15 mm
odlagalna polica

a7.2
Ali lahko ponudimo blok pult z izvedbo stikov v notranjosti spodaj z zaokroženimi robovi bočnih stranic z radijem 15 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

b.2
Ali lahko ponudimo podpultni pomivalni stroj za kozarce, skodelice, krožnike nemškega proizvajalca Meiko s spodnjimi karakteristikami
3 standardni programi pranja (različni časovni cikli in tlaki pranja - možnost izbire med 20 programi)
Teoretična zmogljivost pomivanja: 40/30/15 košar/min
Dolžina programa pomivanja: 90/120/240s
Velikost košare: 500x500mm
Vstopna višina: 435mm
izpiralna črpalka za popolne rezultate izpiranja,
mehki zagon pomivalne črpalke,
kombinirana pralno-izpiralna roka iz nerjavečega jekla,
celotno ohišje narejeno iz inox AISI304,
dozirne in odtočne cevi narejene iz nerjavečega jekla,
IPX5 zaščita
samočistilni program
pralna komora ima program za odstranjevanje vodnega kamna
odtočna črpalka
aktivni filter trdih delcev,
nadzor nad morebitnim iztekanjem tekočine,
sesalne cevi za pomivalno in izpiralno sredstvo iz inoxa,
S sesalnimi palicami s prikazovalnikom nivoja
ročaj z barvno led lučjo, ki signalizira status pomivalnega stroja - ob odpiranju se led svetloba preusmeri v notranjost pomivalnega stroja
Koncept modre barve - stranka operira v pomivalnem stroju samo z elementi, ki so obarvani v modro barvo
Kapaciteta pomivalnega tanka: 11 litra
Povprečna poraba vode 2,4 litra na cikel pranja
Priključna moč: 6,7kW
Moč tanka: 2 kW
Moč bojlerja: 6 kW
varčevanje z energijo - inteligentni management sistem za nadzor električne porabe energije
Priključna napetost:400V
Z vgrajenim GIO modulom - reverzno osmozo vgrajeno na zadnjem delu pomivalnega stroja
Dimenzije: 600x690x830mm (ŠxGxV)


Show cooking

B4
Ali lahko ponudimo pomivalni stroj nemškega proizvajalca Meiko s teh karakteristikami:
3 standardni programi pranja (različni časovni cikli in tlaki pranja - možnost izbire med 20 programi)
Teoretična zmogljivost pomivanja: 40/30/20 košar/min
Dolžina programa pomivanja: 90/120/180s
Velikost košare: 500x500mm
Vstopna višina: 315mm
izpiralna črpalka za popolne rezultate izpiranja,
mehki zagon pomivalne črpalke,
kombinirana pralno-izpiralna roka iz nerjavečega jekla,
celotno ohišje narejeno iz inox AISI304,
dozirne in odtočne cevi narejene iz nerjavečega jekla,
IPX5 zaščita
samočistilni program
pralna komora ima program za odstranjevanje vodnega kamna
odtočna črpalka
aktivni filter trdih delcev,
nadzor nad morebitnim iztekanjem tekočine,
sesalne cevi za pomivalno in izpiralno sredstvo iz inoxa,
S sesalnimi palicami s prikazovalnikom nivoja
ročaj z barvno led lučjo, ki signalizira status pomivalnega stroja - ob odpiranju se led svetloba preusmeri v notranjost pomivalnega stroja
Koncept modre barve - stranka operira v pomivalnem stroju samo z elementi, ki so obarvani v modro barvo
Kapaciteta pomivalnega tanka: 7,5 litra
Povprečna poraba vode 1,9 litra na cikel pranja
Priključna moč: 6,7kW
Moč tanka: 2 kW
Moč bojlerja: 6 kW
varčevanje z energijo - inteligentni management sistem za nadzor električne porabe energije
Priključna napetost:400V
Z GIO modulom - reverzno osmozo vgrajeno v zadnji del pomivalnega stroja
Dimenzije: 600x690x7200mm (ŠxGxV)

C1
Ali lahko ponudimo hladilnik Liebher model GKv 4310,
dim: 597x680x1900 mm
- volumen: 436/327 L
- temperaturrno območje: +1°C / +15°C
- dinamično hlajenje
- avtomatski odmrzovalni sistem
- elektronska komandna plošča
- zunanje digitalno prikazovanje temperature
- število polic: 5
- prilagodljive police
- vgrajena ključavnica
- samozapiralna vrata
- možnost prestavitev tečajev vrat desno-
levo
- zunanji material omare: jeklo belo
- hladilno sredstvo: R 600a
- priključna moč: 50 W 1N 230 V?

C2
Ali lahko ponudimo zamrzovalnik Liebher model GG 4010,
dim. 597x680x1900 mm
- temperaturno območje: - 14 °C / -28 °C
- zunanji material omare: belo jeklo
- volumen: 382/348 L
- statično hlajenje
- 7 polic, 3 košarice
- digitalno prikazovanje temperature
- vgrajena ključavnica
- možnost prestavitve tečajev
vrat desno-levo
- priključna moč: 75 W
- priključna napetost: 230V 50Hz
- hladilno sredstvo: R 290a?

I 5.4
V specifikaciji je naveden star model, ali lahko ponudimo nov mpdel ICP 6-1/1e, dimenzije 850x842x754 mm med tem ko ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

hvala
Lep pozdrav


ODGOVOR
V kolikor so karakteristike strojev primerljive s karakteristikami v popisu je to dopustno.Datum objave: 28.12.2022   15:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da pri postavkah s količino 0 (nič) ni potrebno vpisati cene na enoto.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Potrjujemo, da pri postavkah s količino 0 (nič) ni potrebno vpisati cene na enoto.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev da v popisu "ROG_oprema_kontejner_brez cen" veljajo enaka dovoljena odstopanja kot v "ROG_oprema_kuharski lab_showcooking_kavarna_delikatesa_brez cen".

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Odstopanja so lahko taka kot so določena za posamezni sklop razpisa.