Dosje javnega naročila 008406/2022
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup protibakterijskih filtrov
ZJN-3: Odprti postopek

JN008406/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.12.2022
JN008406/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.12.2022
JN008406/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.03.2023

Revizijski zahtevki
13.01.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
13.01.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
25.01.2023 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
25.01.2023 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
22.02.2023 Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevek za revizijo 018-9-2023_UKC_Ljubljana.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN008406/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 243-697283
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Samo Štajner
samo.stajner@kclj.si
+386 15224591

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466162/RD-Nakup_protibakt._filtrov-UKCLJ.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21048
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup protibakterijskih filtrov
Referenčna številka dokumenta: JN-21048
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup protibakterijskih filtrov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe - 31 dnevna uporaba
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razviden iz RD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na tuš cev - 31 dnevna uporaba
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz RD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe - 92 dnevna uporaba
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz RD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na tuš cev - 92 dnevna uporaba
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz RD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.01.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.01.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.12.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.12.2022   11:56
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji imate v 4 členu pogodbe navedeno naslednje: Dobavitelj najkasneje v desetih (10) dneh od datuma podpisa te pogodbe, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, naročniku:

... 4.1. predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv, v višini 5 % predvidene pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3.člena te pogodbe ;

Zaradi čedalje večjih stroškov odobritve bančne garancije in kvartalnega nadomestila banki za bančno garancijo, predlagamo umik določila o bančni garanciji kot zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kar je tudi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki v 4. členu celo navaja, da naročnik zahteva finančno zavarovanje samo, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Za zavarovanje tveganja za izpolnitev ponudnikovih obveznosti v postopku javnega naročanja, pri ali po izvedbi naročila ni primerno zahtevati bančne garancije, razen če zahtevo po tem instrumentu finančnega zavarovanja opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.
Če kljub zgornjim navedbam še vedno menite, da zahtevo po zavarovanju opravičujejo morebitna tveganja predlagamo, da zahtevo po bančni garanciji zamenjate z zahtevo po menici. Tako boste še vedno imeli na voljo primerno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, posledično pa tako vi, kot mi, ponudniki, manjše stroške, saj bomo primorani tudi višje stroške garancij vključiti v končno ceno izdelka.
Predlagamo naslednje pogodbeno določilo:
Izbrani ponudnik bo moral v roku 8-ih delovnih dni od podpisa kupoprodajne pogodbe naročniku predložiti: menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od pogodbene vrednosti v primeru, da bo vrednost pogodbe višja od 40.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe menica unovčljiva.


ODGOVOR
Zahteva ostaja nespremenjena


VPRAŠANJE
»PRAVILNIK o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja« govori o tem, kako se v pogodbe daljše od 1 leta, vgradi možnost valorizacije. Zaradi tega vas pozivamo, da upoštevate 9. člen pravilnika, ki pravi
»Določbe tega pravilnika morajo subjekti upoštevati pri sklepanju pogodb, in jih v ta namen upoštevati že pri oblikovanju osnutkov razpisne dokumentacije, katera se pripravlja v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma pri pripravi druge dokumentacije, ki je podlaga za posredovanje ponudbe ali vloge druge stranke.«
in v pogodbo vključite člen o valorizaciji denarnih obveznosti, kot je določeno v pravilniku.
Predlagamo naslednjo dikcijo v pogodbi, ki je v skladu z navedenim pravilnikom:
Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.


ODGOVOR
Pravilnik je že vključen v vzorec pogodbe v 3.čl. in 11.čl.


VPRAŠANJE
Prosimo, za podaljšanje roka za vprašanja.

ODGOVOR
Rok se podaljša do 4.1.2023


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pod pozicijo 30 (Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe - 92 dnevna uporaba) in pozicijo 40 (Protibakterijski filter za odstranitev vseh bakterij iz vode z namestitvijo na tuš cev - 92 dnevna uporaba) ponudimo izdelek, ki ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, njegova uporaba pa je 62 dnevna?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Protibakterijski filtri morajo omogočati do 92 dnevno uporabo

Datum objave: 27.12.2022   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na razpisu zahtevate priložitev validacije s strani Water Regulations Approval Scheme (WRAS), Kunststoff-Trinkwasser (KTW), National Science Foundation (NSF). Ali razumemo prav, da je potrebno priložiti validacije od vsaj ene izmed omenjenih institucij?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 1 in 3 zahtevate, da mora paket vsebovati filter in nastavek. Nastavek za filter se namesti na pipo in se ga pri menjavi filtra ne zamenja. Predlagamo, da spremenite zahtevo tako, da mora ponudnik zagotoviti adapterje brezplačno glede na potrebe naročnika. Ali se strinjate?

Lep pozdrav

ODGOVOR
V kolikor nastavek ni del pakiranja filtra se priloži ločeno, cenovno se ga upošteva v ponudbi v predračunu. Ponudbi se v tem primeru v prilogi predloži obrazložitev cene (cena za filter in cenena za adapter)

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ne razumemo vaše zahteve po kompatibilnosti s citronsko kislino. Za lažje razumevanje prosimo za obrazložitev zahteve oziroma s kakšnim namenom uporabljate čistilno sredstvo na bazi citronske kisline.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v splošnih zahtevah imate navedeno, da "Naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa v slovenskem jeziku". Ali prav razumemo zahtevo, da lahko predložimo kataloge v angleškem jeziku, ob primopredaji pa le navodila za uporabo v slovenskem jeziku?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Zahteva ostaja nespremenjena, ob predložitvi ponudbe naročnik dovoljuje predložitev v angleškem jeziku

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi dopustov in bolniških odsotnosti je odziv proizvajalcev zakasnjen. Prosimo za podaljšanje roka za vprašanja.

Hvala za razumevanje, lep pozdrav

ODGOVOR
Rok je podaljšan do 4.1.2023
Datum objave: 27.12.2022   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisu zahtevate, da mora ponudnik ponuditi artikle za vse sklope. Predlagamo, da razpis razdelite vsaj na dva sklopa, ker v takšnem primeru lahko sodeluje samo 1 ponudnik glede na zahteve. Ali se strinjate, da se razpis razdeli na dva sklopa glede na število dni uporabe filtra?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudbo se odda za vsak posamičen sklop posebej. Ponudbo lahko oddate tudi samo za en sklop

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri vseh artiklih zahtevate, da je membrana filtra sestavljena iz materiala polietilen. Po naših informacija so membrane vodnih filtrov večine proizvajalcev (Pentair, Pall, T-safe,..) sestavljene iz materiala polietersulfon. Ali se strinjate, da lahko prijavimo filter iz materiala polietersulfon?

Najlepša hvala.

ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pred kratkim je bila objavljena študija "Yetiş Ö, Ali S, Karia K, Wilson P. Failure of a hollow-fibre shower filter device to prevent exposure of patients to Pseudomonas aeruginosa. J Hosp Infect. 2022 Dec;130:1-6.", kjer so v bolnišničnem okolju testirali sposobnost filtracije cevčastih filtrov skozi celotno življenjsko obdobje (92dni) in tudi dlje. Proizvajalci takih filtrov prav tako trdijo, da so taki filtri sposobni log6 filtracije kot zahtevate na razpisu. V tej raziskavi so testirali sposobnost filtracije Pseudomonas aeruginosa, torej ravno organizma za katerega zahtevate dokazila. Rezultati so pokazali, da cevčasti tip filtrov v kar 32% primerih niso filtrirali omenjeni mikroorganizem in 26% filtrov je popustilo še pred koncem življenjskega cikla. V večini primerov se je kontaminacija pojavila že po 15 dnevih, čeprav naj bi življenjska doba bila 92 dni.
Na razpisu v sklopu 3 in 4 zahtevate 92 dnevne filtre. Na podlagi zgornje študije bi predlagali, da omogočite, da se prijavijo tudi filtri, ki imajo krajši 62 dnevni življenjski cikel.
Ali se strinjate s predlogom?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v literaturi smo zasledili študijo »Totaro M, Valentini P, Casini B, Miccoli M, Costa AL, Baggiani A. Experimental comparison of point-of-use filters for drinking water ultrafiltration. J Hosp Infect. 2017 Jun;96(2):172-176.«, kjer primerjajo učinkovitost filtracije vodnih filtrov različnih tipov. V študiji so ugotovili bistveno boljšo učinkovitost filtracije pri filtrih z mehansko membrano.
V študiji, ki je izšla pred kratkim "Yetiş Ö, Ali S, Karia K, Wilson P. Failure of a hollow-fibre shower filter device to prevent exposure of patients to Pseudomonas aeruginosa. J Hosp Infect. 2022 Dec;130:1-6." so ugotovili, da so cevčasti filtri (hollow-fibre) v 32% primerov niso bili sposobni sterilizacije vode.
Ali se strinjate, da se na podlagi omenjenih znanstvenih člankov doda zahteva, da morajo ponujeni filtri biti mehansko membranski in ne cevčasti?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri vseh sklopih zahtevate posamično nesterilno pakiranje. Najverjetneje je tu prišlo do napake in morajo ponujeni filtri biti v sterilnem pakiranju.
Ali se strinjate, da morajo vsi ponujeni filtri biti v sterilnem pakiranju?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtevDatum objave: 03.01.2023   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji zahtevate ¨Priložiti je potrebno teste validacije protibakterijskih filtrov s strani Water Regulations Approval Scheme (WRAS), Kunststoff-Trinkwasser (KTW) in National Science Foundation (NSF). Prosim da tu zahtevo spremenite, da je potrebno priložiti enega od teh certifikatov. Namreč ti certifikati imajo podoben namen, izdani pa so glede na lokacijo samega proizvajalca. WRAS je standarden certifikat, ki ga mora imeti vsak proizvajalec filtrov, medtem ko NSF uporabljajo ameriški proizvajalci, evropski proizvajalci pa imajo v večini WRAS, KIWA ali KTW. Z vašo zahtevo evropske proizvajalce filtrov avtomatsko izločite in prednost dajete eni znamki ameriškega porekla, zato prosim, da to zahtevo spremenite, da je potrebno priložiti enega od teh certifikatov.
Prav tako je zahteva po NSF zelo splošna. Namreč tu bi morali navesti konkretno kateri NSF standard zahtevate oziroma kaj v okviru tega standarda preverjate pri ponudniku? Ravno iz tega namena upoštevajte našo zgornjo prošnjo po predložitvi enega izmed treh omenjenih certifikatov.
V razpisni dokumentaciji v Excel datoteki 845080118-110-22_001 ste pod zavihek Naziv strok.krit. nivo2¨ navedli tehnične zahteve filtrov. Vse so sprejemljive in dokazujejo kvaliteto filtrov razen navedba, da mora biti membrana filtra iz polietilena. Tu je zopet odvisno od samega proizvajalca in načina tehnologije. V tej filtraciji je več vrst tehnologij, ki dosežejo odstranitev legionele po kriterijih, ki ste jih navedli v razpisu. Z zahtevo ,da mora biti membrana iz polietilena, pa je zopet navedena tehnologija ameriškega proizvajalca filtra. Prosim, da to zahtevo odstranite, saj so pomembni samo ostali kriteriji, s katero membrano pa to dosežemo ni relevantna zahteva.

Hvala. Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev
Datum objave: 03.01.2023   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni pri dodatni zahtevah zahtevate validacije s strani Water Regulations Approval Scheme (WRAS), Kunststoff-Trinkwasser (KTW), National Science Foundation (NSF). S takšno zahtevo se omejujete le na enega ponudnika. Prosimo, da omogočite, da vam na priložimo validacije vsaj ene izmed institucij. Ali se strinjate?

ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev


VPRAŠANJE
Spoštovani, v sklopu 2 zahtevate možnost uporabe protibakterijskih filtrov brez adaptorja. Ponudimo vam lahko filtre v obliki tuš ročke, ki se namestijo preko adaptorja, katere bi vam zagotovili brezplačno. Adaptorji imajo vgrajen tudi varnostni mehanizem zaprtja ob dekonektiranju filtra. Ali se strinjate, da vam lahko ponudimo takšne filtre oziroma ročke za tuš?

ODGOVOR
Ne


VPRAŠANJE
Spoštovani, v sklopu 3 in 4 zahtevate 92-dnevne filtre. Za takšne filtre je bilo v nedavno objavljeni študiji dokazano (Yetiş Ö, Ali S, Karia K, Wilson P. Failure of a hollow-fibre shower filter device to prevent exposure of patients to Pseudomonas aeruginosa. J Hosp Infect. 2022 Dec;130:1-6), da popustijo že po 15 dneh uporabe. Ali se strinjate, da lahko prijavimo tudi 62-dnevne filtre, ki so ugodnejši in efektivnejši ter s tem omogočite prijavo bistveno več ponudnikov?

ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev


VPRAŠANJE
Spoštovani, pri vseh sklopih zahtevate posamično nesterilno pakiranje. Ali prav razumemo zahtevo, da se to nanaša na adapterje ki omogočajo pritrditev filtrov na pipe/cevi?

ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev


VPRAŠANJE
Spoštovani, pri vseh sklopih zahtevate posamično nesterilno pakiranje. Ali se strinjate, da lahko prijavimo tudi sterilne filtre in na tak način omogočite prijavo večim ponudnikom ter s tem pridobite več ponudb?

ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtev
Datum objave: 03.01.2023   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani, na naše vprašanje glede kompatibilnosti s citronsko kislino niste dali odgovora.
Z omenjenim vprašanjem nismo zahtevali spremembo zahtev ampak smo vas prosili za dodatno obrazložitev glede kompatibilnosti s citronsko kislino.
Prosimo vas za eksplicitni odgovor na vprašanje.


ODGOVOR
Tako kot je navedeno v strokovnih zahtevah morate podati izjavo o kompatibilnosti čistilno-razkužilnega sredstva na bazi citronske kisline z ponujenim izdelkom, glede tega je odvisno čiščenje /prebris filtra ki se nahaja na vodovodni izlivki.

Datum objave: 04.01.2023   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker teče rok za prijavo na JN med prazniki in, ker so v tujini kolektivni dopusti celo do 9.1. vas vljudno prosimo, da podaljšate tudi termin za oddajo javnega naročila. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok ostaja nespremenjen


VPRAŠANJE
Spoštovani,

na razpisu zahtevate navodila za vzdrževanje protibakterijskega filtra in izjavo o kompatibilnosti čistilno-razkužilnega sredstva na bazi citronske kisline. Ali razumemo prav, da se ta zahteva nanaša na adapterje, ki se pri menjavi filtra ne zavržejo?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Na adapterje in filtre.


VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisu v sklopu 3 in 4 zahtevate 92 dnevne filtre. Glede ne literaturo in informacije s trga ter izkušnje menimo, da takšni filtri ne zdržijo 92 dni in so posledično preplačani. Predlagamo da znižate zahtevo na vsaj 62 dni, saj boste tako dobili ponudbe od več ponudnikov in posledično cenejše filtre.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Odgovor je isti kot smo ga že podali, protibakterijski filtri morajo omogočati do 92 dnevno uporabo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisu zahtevate ustrezno velikost membrane filtrov. V študijah so se membranski filtri izkazali za efektivnejše v primerjavi z cevčastimi (hollow-fibre) filtri (Totaro M, Valentini P, Casini B, Miccoli M, Costa AL, Baggiani A. Experimental comparison of point-of-use filters for drinking water ultrafiltration. J Hosp Infect. 2017 Jun;96(2):172-176), ki v 26% primerov popustijo še pred koncem življenjskega cikla (Yetiş Ö, Ali S, Karia K, Wilson P. Failure of a hollow-fibre shower filter device to prevent exposure of patients to Pseudomonas aeruginosa. J Hosp Infect. 2022 Dec;130:1-6).
Ali prav razumemo, da zahtevate na razpisu mehansko membranske filtre?

Najlepša hvala.


ODGOVOR
Ne odstopamo od strokovnih zahtevDatum objave: 06.01.2023   10:39
VPRAŠANJE
V tehnični dokumentaciji zahtevate membrano filtra iz polietilena. Zakaj je zahteva točno po tem materialu? Ne poznamo nobene prednosti, ki bi jo polietilenska membrana nudila pred ostalimi vrstami materialov, zato nas zanima, zakaj taka zahteva? Testi validacije in učinkovitosti ostalih materialov prav tako zadostijo vsem vašim tehničnim zahtevam, zato je vaša zahteva po točno enem tipu membrane diskriminatorna, zato prosim to izločite in dopustite tudi druge materiale, ki dokazano z validacijskimi testi ustrezajo vašim zahtevam. Z odgovorom "Ne odstopamo od strokovnih zahtev" ne odgovorite na naše vprašanje.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja strokovnih zahtev.


VPRAŠANJE
Proizvajalec, katerega filtre ponujamo, je v postopku pridobivanja KTW certifikata in ga bo pridobil pred predvideno prvo dobavo filtrov po tem razpisu. Ali je dovolj, da predložimo dokaz o postopku pridobivanja certifikata KTW?

ODGOVOR
ne

Ali lahko predložimo certifikat KIWA, s katerim se potrjujejo iste zahteve, kot jih določa certifikat KTW? Prosim ne odgovorite z "Ne odstopamo od strokovnih zahtev", saj s tem ne odgovorite na zastavljeno vprašanje.

ODGOVOR
Zahteve so jasno podane v razpisu kaj morate priložiti.


VPRAŠANJE
Zakaj zahtevate certifikat WRAS, KTW in NSF za filtre za tuše, saj voda iz tuša ni namenjena pitju vode, kot je to voda iz pipe in ne razumemo, zakaj zahteva po tovrstnih certifikatih za sklope 2 in 4?

ODGOVOR
Naročnik ne odstopa od zahtev v razpisu.

VPRAŠANJE
Ker zahtevate teste validacije protibakterijskih filtrov s strani NSF, nas zanima, po katerem NSF standardu zahtevate test? Obstajajo namreč številni NSF standardi in z vaše zahteve ni jasno, po katerem standardu je zahteva? Prosimo, da ne odgovorite z »Ne odstopamo od strokovnih zahtev«, saj s tem odgovorom ne zadostite našemu vprašanju.

ODGOVOR
Naročnik ne odstopa od strokovnih zahtev. Priložiti je potrebno vse.

Zakaj želite test validacije s strani NSF, če pa ti standardi veljajo za ameriški trg in ne za evropski trg? Kakšen je namen take zahteve, če se filtri ne bodo dobavili ameriškemu kupcu, pač pa se vgradijo v UKC v Ljubljani? Prosimo, da ne odgovorite z »Ne odstopamo od strokovnih zahtev«, saj s tem odgovorom ne zadostite našemu vprašanju.

ODGOVOR
Naročnik postavlja zahteve za razpis in ne ponudnik

Zakaj je vaša zahteva, da je membrana iz polietilena? Kakšen je vzrok, da zahtevate to vrsto membrane, če lahko isto učinkovitost in filtracijo dosežemo z drugačno - kvalitetno ekvivalentno membrano? Predlagamo, da odstranite to zahtevo, s katero diskriminirate večino potencialnih ponudnikov. Prosimo, da ne odgovorite z »Ne odstopamo od strokovnih zahtev«, saj s tem odgovorom ne zadostite našemu vprašanju.

ODGOVOR
Naročnik postavlja zahteve za katere ve zakaj se je zato odločil

Prosimo, da spremenite vaše zahteve po testih validacije s strani WRAS, KTW in NSF in zahtevate le enega od teh, saj s predložitvijo enega testa zadostimo vse vaše tehnične kriterije.

ODGOVOR
Ne odstopamo od zahtev

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik

Želeli bi ponuditi filter za tuš z 62 dnevnim trajanje,opravičujemo pa z naslednjim

V vprašanjih in odgovorih je bil naročniku predstavljen obstoj študije "Yetiş Ö, Ali S, Karia K, Wilson P. Failure of a hollow-fibre shower filter device to prevent exposure of patients to Pseudomonas aeruginosa. J Hosp Infect. 2022 Dec;130:1-6.", v kateri dokazujejo nezadostno zaščito 92 dnevnih filtrov,kljub priloženem -plačljivem-validacijskem poročilu,ter posledično boljšo zaščito z 62 dnevnim filtrom.Po statistiki kaže,da lahko pri 92 dnevnem filtru kljub zaščiti pride do okužbe z legionello in sicer hitreje kot pri 62 dnevnem
Predstavljamo si,da če v teoriji,lahko do okužbe z Legionello ter celo tragičnih posledic pride tudi praksi v npr.UKC Ljubljana v času trajanja pogodbe za dobavo filtrov,odgovornost pa bi pripeljala do točno te polemike.UKC Ljubljana je bil pri vprašanjih/odgovorih seznanjen z tveganjem na osnovi študije pa je opozorilo ignoriral ter se vseeno odločil za 92 dnevne filter,ki jih ta študija polemizira.Če bi prišlo do hujših zapletov bi po tej predstavitvi vsak pravni spor v morebitnem odškodninskem zahtevku sprožil tudi vprašanje osebne odgovornosti .Filtri proti legioneli se uporabljajo tako v zdravstvu,zobozdravstvu,hotelih,kampih itd in imajo različne standarde,najbolj osnoven je MDD class I.Za zaščito,ki zagotavlja največjo stopnjo varnosti uporabniku in ki je verjetno pričakovana tudi v ustanovi kot je UKC Ljubljana,predlagamo da namesto zahtevanih validacij,ki so naročene in plačane s strani proizvajalca zahtevate filtre za uporabo v medicini certificirane po najvišjem stadardu MDD class II B direktiva 93/42/EEC

Ali lahko ponudimo filtre za vodovodne pipe 31 dni ter filtre za tuš 62 dni po standardu MDD class II B direktiva 93/42/EEC
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudite lahko to kar je zapisano v razpisu.
Protibakterijski filtri morajo omogočati do 92 dnevno uporabo


VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo da umaknete ali razložite zahtevo po membrani iz polietilena.Zakaj bi bilo za uporabnika pomembno iz česa je membrana filtra,ki predloži vse potrebne certifikate.
Nobeno telo ki izdaja validacijska poročila,MDD certifikate,ISO EN potrdila se ne opredeljuje do materijala iz katerega je memebrana.Morda je opis materijala uporabljen kot reklamni del ali izločilni element konkurence,vendar pa to potem ne more biti del razpisne dokumentacije,saj je z vidika certificiranja diskriminatorno
Naročnika sprašujemo
Ali lahko tehnično uporabno razloži zakaj želi materijal iz katerega je narejena membrana iz polietilena in ne iz katerega drugega materijala ,s tem da imajo vsi filltri ne glede na uporabljen materijal iste certifikate
Oziroma
Ali lahko naročnik umakne zahtevo po mamrani iz polietilena
S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik postavlja zahteve za razpis sam, brez ponudnikov.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pozdravljeni pri dodatni zahtevah zahtevate validacije Water Regulations Approval Scheme (WRAS), Kunststoff-Trinkwasser (KTW), National Science Foundation (NSF).
.Ker validacije izvaja veliko institucij prosimo naročnika da prizna tudi ostala mednarodno priznana validacijska poročila kot pr.KIWA,ACS in številne druge,ki so popolnoma enakovredne zahtevanim in ni nobenega razloga za njihovo diskriminacijo
Ali lahko ponudimo filtre z validacijskim poročilom ki je mednarodno priznano enako kot zahtevana v tehničnem opisu

Lep pozdrav

ODGOVOR
Tako kot je v razpisu.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali želite filtre certificikata MDD class I ali filtre višjega certifikata MDD class II B.Ker so filtri namenjeni za 100% zaščito pred Legionello v bolnišnici predvidevamo da želite filtre višjega certifikata ,torej MDD class II B
Prosim za odgovor kateri certifikat MDD želite

Hvala

ODGOVOR
Ne potrebujemo sterilnih filtrov.Datum objave: 16.01.2023   14:41
Naročnik obvešča, da je predmetno JN zadržano zaradi vloženega ZAHTEVKA ZA REVIZIJO.

Datum objave: 02.03.2023   14:58
Obveščamo, da je REVIZIJSKI POSTOPEK ZAKLJUČEN in nadaljujemo s predmetnim javnim naročilom.

Dodatno obveščamo:
V razpisni dokumentaciji za NAKUP PROTIBAKTERIJSKIH FILTROV se spremenijo naslednje zahteve:

1. Na strani 12, se 3. točka splošnih strokovnih zahtev naročnika spremeni iz: »Priložiti je potrebno teste validacije protibakterijskih filtrov s strani Water Regulations Approval Scheme (WRAS), Kunststoff-Trinkwasser (KTW) in National Science Foundation (NSF).« v sledeče:
Priložiti je potrebno vsaj enega izmed naštetih testov validacije protibakterijskih filtrov:
Water Regulations Approval Scheme (WRAS) ali
Kunststoff-Trinkwasser (KTW) ali
National Science Foundation (NSF) ali
Kiwa Watermark Certification.

2. V objavi javnega naročila 845080118-110-22 za nakup protibakterijskih filtrov (excelov dokument) se iz vseh štirih sklopov ODSTRANI (črta) zahteva: Membrana filtra mora biti iz polietilena.

3. V razpisni dokumentaciji za javno naročilo za nakup protibakterijskih filtrov se na strani 12 spremeni točka 4. in sicer iz: »Priložiti je potrebno od proizvajalca EN ISO 13485:2016 in EN ISO 9001« v: »Priložiti je potrebno od proizvajalca EN ISO 13485:2016 ali EN ISO 9001«.


Dodatno obveščamo:
V objavo na Portal JN je bil poslan tudi obrazec EU-14 z novim rokom za oddajo ponudbe in novim rokom odpiranja ponudb in sicer sta nova roka:

Oddaja ponudb je 21.03.2023 do 10.00.
Odpiranje ponudb je 21.03.2023 ob 13.00.