Dosje javnega naročila 008320/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav (strojni testni jarki, arheološke raziskave ob gradnji) za gradnjo izvennivojskega priključka Dragomer na AC A1 Šentilj - Srmin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.110,47 EUR

JN008320/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.12.2022
JN008320/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2023
JN008320/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2023
JN008320/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2023
JN008320/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008320/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Saša Stanešič
sasa.stanesic@dri.si
+386 13068253

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466182/Dokumentacija-Portal.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21056
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba predhodnih arheoloških raziskav (strojni testni jarki, arheološke raziskave ob gradnji) za gradnjo izvennivojskega priključka Dragomer na AC A1 Šentilj - Srmin
Referenčna številka dokumenta: 000220/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba predhodnih arheoloških raziskav (strojni testni jarki, arheološke raziskave ob gradnji) za gradnjo izvennivojskega priključka Dragomer na AC A1 Šentilj - Srmin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71351914
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba predhodnih arheoloških raziskav (strojni testni jarki, arheološke raziskave ob gradnji) za gradnjo izvennivojskega priključka Dragomer na AC A1 Šentilj - Srmin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.01.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.07.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.01.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2023   14:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2022