Dosje javnega naročila 008328/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: Pridobitev podatkov in osvežitev kazalcev energetske učinkovitosti gospodinjstev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.708,20 EUR

JN008328/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.12.2022
JN008328/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2023
JN008328/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.01.2023
JN008328/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008328/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Matoz Ravnik
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466243/3.Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_final.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466243/espd/3.Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21072
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pridobitev podatkov in osvežitev kazalcev energetske učinkovitosti gospodinjstev
Referenčna številka dokumenta: JN-21072
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90711300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je pridobitev podatkov in osvežitev kazalcev energetske učinkovitosti gospodinjstev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90711300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z namenom in cilji javnega naročila je predmet javnega naročila pridobitev podatkov in osvežitev kazalcev energetske učinkovitosti gospodinjstev, in sicer:
- Osvežitev podatkovnega niza raziskave;
- Osvežitev obstoječih kazalcev, priprava infografik in katografskega gradiva;
- Priprava personaliziranih člankov in objav v medijih.
Pridobljeni podatki so namenjeni načrtovalcem in usmerjevalcem okoljskih in energetsko podnebnih ukrepov v smeri povečanja ozaveščenosti in motiviranosti končnih porabnikov energije v gospodinjstvih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference nominiranega kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.12.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.12.2022   14:03
VPRAŠANJE
Ali so lahko prijavni obrazci za oddajo javnega naročila (male vrednosti) natisnjeni in fizično izpolnjeni in lastnoročno podpisani?

ODGOVOR

Spoštovani,

skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila mora biti ponudba predložena v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Način predložitve ponudbe s strani ponudnika je opisan v navodilih za uporabo informacijskega sistema e-JN za ponudnike, več informacij, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. Iz navedenih navodil izhaja, da so dokumenti, ki se naložijo v razdelek «Dokumenti«, med »Ostale priloge« (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. tif, jpg), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot pdf dokument. Ob tem pa je treba upoštevati, da morajo ponudniki ponudbo predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika na predpisanih ali ponudnikovih lastnih obrazcih, ki niso skladni z zahtevami naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne bodo upoštevani in so lahko razlog za zavrnitev ponudbe ponudnika.

Lep pozdrav.