Dosje javnega naročila 006377/2022
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Gradnje: Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.738.660,00 EUR

JN006377/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.09.2022
JN006377/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.09.2022
JN006377/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.10.2022
JN006377/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2022
JN006377/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2022
JN006377/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006377/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 245-708083

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za investicije in infrastrukturni razvoj
projekt.onkologija@ukc-mb.si
+386 23212607

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
Ulica Ambrožiča Novljana 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.unkiz@gov.si
+386 14786014

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-nadzor-in-kakovost-investicij-v-zdravstvo/o-uradu/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor
Referenčna številka dokumenta: JN-18110
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:
- projektiranje,
- izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del, in sicer rekonstrukcija in nadzidava obstoječih prostorov Oddelka za onkologijo na naslovu Ljubljanska ulica 5, Maribor ter prizidava novega stolpiča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 31.753.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor, in sicer:
- projektiranje,
- izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del, in sicer rekonstrukcija in nadzidava obstoječih prostorov Oddelka za onkologijo na naslovu Ljubljanska ulica 5, Maribor ter prizidava novega stolpiča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006377/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 180-508376
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.09.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.11.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GH HOLDING storitvena družba d.o.o.
Letališka cesta 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 28.758.097,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 31.753.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Naročnik Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, je s sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila pooblastilo UKC Maribor za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, objavo javnega naročila, izvedbo postopka javnega naročanja, vključno s pripravo predloga odločitve o oddaji naročila in v primeru morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo predloga odločitve o zahtevku za revizijo.

Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: UNKIZ) je bil meseca julija 2022, na podlagi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 117/21, 78/22 in 91/22, v nadaljnjem besedilu: uredba), ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in je samostojen proračunski uporabnik. Skladno z navedeno uredbo, UNKIZ izvaja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju investicij v zdravstvu in je posledično v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prevzel vlogo naročnika in sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.12.2022