Dosje javnega naročila 008391/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev hlajenja in prezračevanja v arhivu Trojica na Vrhniki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 600.934,67 EUR

JN008391/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.12.2022
JN008391/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2023
JN008391/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2023
JN008391/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2023
JN008391/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2023
JN008391/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008391/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466533/Objava_JN_MORS_403_2022_JNMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21161
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev hlajenja in prezračevanja v arhivu Trojica na Vrhniki
Referenčna številka dokumenta: 430-453/2022 (JN MORS 403/2022-JNMV)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev hlajenja in prezračevanja v arhivu Trojica na Vrhniki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45331200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev hlajenja in prezračevanja v arhivu Trojica na Vrhniki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.01.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.01.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.01.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.12.2022   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Popis del "elektro inštalacije"
Vprašanje: kaj je mišljeno kot dobava in montaža kabla kpl 2 :

1 Dobava in montaža kabla kpl 2
Dobava in montaža kabla N2XH, položenega na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ali uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Kabli predvideni za inštalacijo v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi. Skladno s študijo požarne varnosti so znotraj prostorov stavbe (hodniki, sobe, garderobe, pisarne, tehnični prostori, jedilnica, avla, kuhinja) predvideni električni kabli - težko gorljivi (razred Cca s1 d2 a1 SIST EN 50575), na zaščitenih delih poti (zaščiteno stopnišče) električni kabli - težko gorljivi (razred Bca s1 d2 a1 SIST EN 50575)
- 3x1,5 mm2 m 213
- 5x1,5 mm2 m 108
- 5x4 mm2 m 78
- 5x6 mm2 m 242
- 5x35 mm2 m 58
- 5x95 mm2 m 22
Ali je navedeno količino potrebno dvakrat upoštevati, kam vpisati vrednosti, da se izračun ne podvaja?

ODGOVOR
Pri postavki »II.1. Dobava in montaža kabla«, gre pri količini »2 kpl« za tiskarsko napako. Prava količina za dobavo in montažo kabla je navedena v metrih, kot je razvidno iz nadaljevanja iste postavke. Zaradi navedene napake podana cena v polju F37 tako ne bo upoštevana. V kolikor bo ponudnik podal ceno v tem polju, bo naročnik upošteval ceno 0 .

Za podano opombo in ugotovljeno napako se vam zahvaljujemo.
Datum objave: 27.12.2022   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Popis del "elektro inštalacije"
Vprašanje: kaj je mišljeno kot:
II. 8 Pregibna plastificirana cev EUROFLEX m2 9
popis se nadaljuje:
Pregibna plastificirana cev EUROFLEX, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
- fi 16 mm m 125
- fi 22 mm m 75
- fi 29 mm m 12
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pri navedbi »m2 9« pri cevi Euroflex gre za tiskarsko napako.
Prava količina za dobavo in montažo cevi je navedena v metrih, kot je razvidno iz nadaljevanja iste postavke.
Zaradi navedene napake podana cena v polju F71 tako ne bo upoštevana. V kolikor bo ponudnik podal ceno v tem polju, bo naročnik upošteval ceno 0 .
Datum objave: 06.01.2023   07:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za objavo PZI projektno dokumentacijo

ODGOVOR
Pred oddajo ponudb je možen vpogled PZI projektne dokumentacije na naslovu naročnika in ogled lokacije izvedbe del v skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji (stran 2/43). Projektne dokumentacije PZI naročnik na portalu JN ne bo objavil.Datum objave: 06.01.2023   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je spodaj v popisuje prišlo do napake? Zavihek prezračevanje. Pozicija 9. Temperaturno območje: 0°C in 40°C in NE 0°C in 400°C

Tipalo temperature in vlage
Dobava in montaža kombiniranega tipala temperature in vlgae, primernega za montažo na kanalnsko mrežo, komplet s vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom.
Temperaturno območje: 0°C in 400°C
Dolžina: l=100 mm


ODGOVOR

Kot je že ponudnik ugotovil gre za tiskarsko napako.
Zahtevano temperaturno območje tipala je torej od 0°C do 40°C (za potrebe arhivskega gradiva se zahteva temperaturo prostorov med 16-19°C temperature).Datum objave: 06.01.2023   07:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Prosim za objavo PZI-jev, za GOI dela.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pred oddajo ponudb je možen vpogled PZI projektne dokumentacije na naslovu naročnika in ogled lokacije izvedbe del v skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji (stran 2/43). Projektne dokumentacije PZI naročnik na portalu JN ne bo objavil.Datum objave: 06.01.2023   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali je lahko Vodja del s področja strojništva zaposlen pri podizvajalcu?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, lahko je zaposlen pri podizvajalcu. Torej vodja del s področja strojništva mora biti zaposlen pri izvajalcu oziroma ponudniku ali prijavljenem podizvajalcu v okviru oddane ponudbene dokumentacije.Datum objave: 10.01.2023   13:08
Naročnik obvešča ponudnike, da bo zaradi ugotovljenih napak objavil popravljen popis del v excel tabeli. Popravek razpisne dokumentacije je zaradi zaklenjenih zavihkov. Cene, kot tudi besedilo se z odpravo napak vpisujejo v vse zeleno obarvane celice:

Spremembe, kjer se lahko vpisujejo vrednosti:
-zavihek »rekapitulacija«, polje »ponudnik«
-zavihek »rekapitulacija«, polje »št. ponudbe«
-zavihek »rekapitulacija«, polje »oznaka JN«
-zavihek »gradbeno obrtniška dela«, celica F143

Naročnik zaradi navedene napake objavlja popravljen popis del v excel tabeli, ki se po novem imenuje: »»POPIS_Trojica_rev01«.

Ponudnike opozarjamo, da bo naročnik pri pregledu ponudb upošteval samo spremenjen popis del. V primeru, da bo ponudba dana na starem popisu del, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave in postopka javnega naročila.

Naročnik bo podaljšal rok za prejem ponudb iz 12.01.2023 do 10. ure na novi rok: 18.01.2023 do 10. ure.