Dosje javnega naročila 008438/2022
Naročnik: SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Storitve: Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov 2022- 2. razpis
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 65.832,42 EUR

JN008438/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.12.2022
JN008438/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2023
JN008438/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.01.2023
JN008438/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008438/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska cesta 58
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Goga Brelih
goga.brelih@gov.si
+386 14341160
+386 14341155

Internetni naslovi
http://www.s-kzg.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466636/DOKUMENTACIJA_ZA_OBJAVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21201
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževanje državnih namakalnih sistemov 2022- 2. razpis
Referenčna številka dokumenta: NMV_3/2022/S
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževanje DNS 2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava odseka odprtega cevovoda na mostni konstrukciji - Gradiško polje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava odseka odprtega cevovoda na mostni konstrukciji - Gradiško polje
Objekt: mostna konstrukcija - NRV
Montažna dela
Demontaža in odvoz obstoječih cevi in fazonskih kosov DN300, vključno z vsemi manipulacijskimi stroški in stroški deponije. m1 42
Demontaža obstoječih in montaža novih obešal za cev NL DN300. kos 14
Prenos, spuščanje in polaganje cevi DN300 na mostno konstrukcijo ter poravnava v vertikalni in horizontalni smeri. m1 42
Montaža vodovodnih cevi NL DN300. m1 42
Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov DN 300. V ceni montaže zajeti ves tesnilni in pritrdilni material. kos 5
Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov in armatur DN 100. V ceni montaže zajeti ves tesnilni in pritrdilni material. kos 2
Prevezava novega cevovoda na obstoječega, skupaj z demontažo obstoječih cevi, začasnim zapiranjem ventilov in zaporo vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov in ukinjenih delov cevi na trajno deponijo, vključno z manipulacijskimi stroški in stroški deponije. kpl 2
Izpiranje, odzračevanje in vizualni pregled tesnosti cevovoda DN 300. m1 45
Nabava materiala
CEVI: SIST EN 545:2010, C30, NL cev, STD Vi spoj, l = 6 m, DN 300 m1 42
NL fazonski kosi
MMA kos, Vi spoj, DN 300x100, PN 10 kos 1
MMQ kos 90°, Vi spoj, DN 300 kos 2
Univerzalna spojka dvojna kot Multi Joint, DN 300, PN 10, z enakim ali boljšim delovanjem kos 2
Vodne armature
Zasun, EURO 20, TIP 21, DN100, PN10-16 z ročnim kolesom kos 1
Zračnik SGC avtomatski kombinirani dvojni DN100 PN 10-16. kos 1
Obešalni material
Nosilna gumirana cevna objemka za NL cev DN 300, skupaj z nosilnimi navojnimi palicami in maticami. kos 14
Nepredvidena dela
Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od komplet del. % 10
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža nove vertikalne črpalke z elektromotorjem (ČP Renče)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Objekt: Črpališče Renče - NRV .
Dobava in predelava sistema črpalke za rečno vodo na črpališču Renče
Vertikalna večstopenjska črpalka*:
Kot Tip P10C/6/30/3Y - Caprari, z enakim ali boljšim delovanjem.
Črpalka komplet z elektromotorjem in konzolo
Za medij: rečna voda; T=cca. 20 °C
Q=187 m3/h; H=85 m
Potrebna moč v delovni točki P=54,3 kW
Motor P=75,0 kW; n=2975 min-1; 3x400 V; 50 Hz
Tlačni priključek DNt=150/PN16 EN1092
Tesnilo kombinacija: paketno tesnilo/pletenica
Material črpalke:
- ohišje črpalke: siva litina
- Gred: nerjaveče jeklo 1.4021
- Tekač: siva litina kom 3
Material komplet za predelavo in povezavo cevovodov na nove črpalke
- varilno koleno
- vijačni in tesnilni material
- varilni material kom 3
Predelava tlačnega cevovoda
- pregled in odrez cevovoda
- predelava priključkov na cevovodu
- varjenje cevovodov in prilagoditev priključkov kom 3
Delo - Hiab dvigalo
Prevoz opreme na delovišče črpališče Renče, pretovor črpalke, motorja in opreme na objektu. kom 3
Strojna predelava
- demontaža obstoječe črpalke iz jaška
- priprava podstavka za novo črpalko
- postavitev in montaža nove črpalke v jašek
- sestava črpalke v jašku po posameznih delih
- strojna povezava nove črpalke na cevni sistem
- povezava motorja črpalke
- priklop črpalk in vse potrebne vezave
- končni pregled in preizkus delovanja kom 3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.12.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2022