Dosje javnega naročila 008449/2022
Naročnik: MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Storitve: IZVAJANJE TEHNIČNIH NALOG V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJEM VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA REKI SOČI IN NA REKI KORITNICI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.400,00 EUR

JN008449/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.12.2022
JN008449/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2023
JN008449/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2023
JN008449/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008449/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI
Trg svobode 2
5222
SI
Kobarid
Slovenija
Suzana Konec
suzana.konec@kobarid.si
+386 59334541
+386 59334544

Internetni naslovi
http://www.kobarid.si/index.php/obcina-kobarid/medobcinska-uprava

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466674/RD-TN_Soca_Koritnica_2022.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466674/espd/Narocnik_ESPD_(99).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21214
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE TEHNIČNIH NALOG V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJEM VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA REKI SOČI IN NA REKI KORITNICI
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redni pregledi plovbnega območja in odstranjevanje ovir, obveščanje uporabnikov, obveščanje uporabnikov pl. območja o dnevnem stanju na pl. območju in vstopno izstopnih mestih, redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na reki Soči in reki Koritnici ter na vstopno izstopnih mestih. Podrobna lokacija je navedena v tehničnih specifikacijah
II.2.4 Opis javnega naročila
Podroben opis javnega naročila je podan v tehničnih specifikacijah, ki so del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe in veljavno zakonodajo o javnem naročanju.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2023   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.04.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2023   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.12.2022   11:00

Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila je 120.000,00 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.12.2022   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na točko 9.1.5. - Kadrovski pogoji oziroma sposobnost, v kateri je navedeno:

Ponudnik je kadrovsko sposoben za izvedbo tehničnih nalog, ki so predmet javnega naročila če na dan poteka roka za oddajo ponudb razpolaga z:
najmanj 10 osebami, ki imajo veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športni panogi rafting in aktivno obvladajo slovenski jezik, in
najmanj 10 osebami, ki imajo veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športni panogi kajak in kanu na divjih vodah in aktivno obvladajo slovenski jezik (v nadaljnjem besedilu: strokovni kader).

Izobraževanj in usposabljanj v športni panogi rafting in športni panogi kajak in kanu na divjih vodah v obliki kot so se izvajala v času sprejetja pravilnika za to javno naročilo, se ne izvaja več. To pomeni, da tudi veljavnih licenc za ti dve panogi ni več. Spremenila se je zakonodaja na državnem nivoju, zato se je to opustilo.
Lahko ta pogoj pod točko 9.1.5. nadomesti edina veljavna licenca na tem področju, to je licenca Reševalec iz divje vode (Licenca C), ki jo potrjuje Uprava za zaščito in reševanje, ki deluje pod okriljem Ministrstva za obrambo?

ODGOVOR

Pogoje iz točke 9.1.5. ponudnik izpolnjuje tudi, če na dan poteka roka za oddajo ponudb razpolaga z
- z najmanj 10 osebami, ki skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb) izpolnjujejo pogoje za opravljanje strokovnega dela v športni panogi kajak in kanu na divjih vodah in aktivno obvladajo slovenski jezik, in
- z najmanj 10 osebami, , ki skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb) izpolnjujejo pogoje za opravljanje strokovnega dela v športni panogi rafting oziroma imajo licenco za reševalca iz divje vode in aktivno obvladajo slovenski jezik.

Pri ocenjevanju po podmerilu dodatnih kadrovskih in tehničnih zmogljivosti se upoštevajo strokovni kader in tehnične zmogljivosti ponudnika, ki presegajo (minimalne) pogoje za priznanje kadrovske in tehnične sposobnosti ponudnika. Ponudniku se priznata:
1. za vsako dodatno osebo z izpolnjenimi pogoji za opravljanje strokovnega dela v športnih panogah rafting ali kajak in kanu na divjih vodah oziroma vsako dodatno osebo, ki ima licenco za reševalca iz divje vode, ena točka, ter
2. za vsak dodatni športni veslaški čoln v lasti ponudnika v skladu s predpisi, ena točka, skupaj največ 60 točk.