Dosje javnega naročila 008456/2022
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA OPREMO KUHINJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN008456/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.12.2022
JN008456/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2022
JN008456/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008456/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Ratković
Dejan.Ratkovic@ijs.si
+386 14773838

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466746/DOKUMENZACIJA-JN38_22-NAKUP_TEHNOLOSKE_OPREME_ZA_OPREMO_KUHINJE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21231
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA OPREMO KUHINJE
Referenčna številka dokumenta: JN-21231
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA OPREMO KUHINJE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP TEHNOLOŠKE OPREME ZA OPREMO KUHINJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Zaradi razlogov na strani naročnika.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.01.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.12.2022   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, naj dopolni dokumentacijo z načrtom tehnologije kuhinje.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je dopolnil dokumentacijo.Datum objave: 21.12.2022   18:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko potrdilo reference oddamo na svojih n potrjenih obrazcih in dopolnimo z zahtevanimi podatki na obrazcih iz razpisne dokumentacije?
V tem prazničnem obdobju jih namreč težko ponovno pridobivamo.


ODGOVOR
Reference lahko oddate na svojih obrazcih, ki pa morajo biti vsebinsko enaki kot so obrazci v razpisu. Obrazci morajo biti potrjeni s strani referenčnega naročnika.Datum objave: 21.12.2022   18:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Velik del popisa je oprema, ki se izdeluje po merah in po zahtevah naročnika. V takem primeru vnaprej pripravljeni prospekti ali tehnična dokumentacija ne obstajajo oz. so lahko le simbolični.

Predlagamo in prosimo, da za nevtralno opremo dovolite pri ponudbi predložiti izjavo, da bo oprema izdelana in dobavljena v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz popisa.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Vse zahteve so navedene v popisu in kar nekaj opreme je takšne, katera je standardizirana in jo proizvajalci opreme tudi ponujajo oz. imajo v prodajnih katalogih. Vsi nevtralni elementi naj bodo simbolični (skice pultov in miz) ter vidno označeni, na katero pozicijo se nanašajo v popisu tehnološke opreme ter poleg tega naj se poda tudi izjava podjetja, da bodo vsi elementi izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami naročnik. Za vse ostale elemente in pozicije, kateri so standardizirani, pa je potrebno predložiti dokumentacijo oziroma tehnični list ponujenega artikla (izdajna linija-topli in hladni del, hlajeni pulti, hladilne komore).Datum objave: 27.12.2022   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da preveri opis za stensko enoročno baterijo s komolčnim odpiranjem, kjer je neneavadno visoka višina izliva min. 280 mm (morda višina ročke?).

Ali lahko, glede na to da je baterija stenska in se višina lahko prilagodi z montažo, nudimo baterijo z višino izliva 170mm in dolžino 250 mm?ODGOVOR
Da, lahko.Datum objave: 28.12.2022   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko na poziciji R2 nudimo indukcijski štedilnik z okroglimi polji fi 270mm in močjo 2x5kW in spodaj zaprto s perforiranimi vrati (zaradi kroženja zraka)?

Hvala za odgovor,

ODGOVOR
Da, lahko.Datum objave: 28.12.2022   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da preveri poziciji U3 (HLAJENA NADGRADNA VITRINA) in U4 (STEKLENA NADGRADNA VITRINA), ki so na načrtu na isti lokaciji.
Po opisu pride do podvajanja vitrin, zato prosimo za jasno opredelitev, katero naj nudimo.

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Tukaj gre za 1x HLAJENI BAZEN NA ODPRTEM PODSTAVKU + HLAJENA VITRINA S POLICAMI (Hladilni pult z vitrino) in 1x HLAJENI BAZEN NA ZAPRTEM-HLAJENEM PODSTAVKU + HLAJENA VITRINA S POLICAMI (Hladilni pult z vitrino).Datum objave: 30.12.2022   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so na poziciji U6 potrebni nosilci za drsnico za pladnje, kot je navedeno ?
Drsnica je razpisana že na poziciji U10.

Hval za odgovor,

ODGOVOR
Pri poziciji U6 so samo informativno navedeni, da je ponudnik seznanjen, da so nosilci montirani-pritrjeni na izdajno linijo. Vaša odločitev, ali jih upoštevate na poziciji U6 alli U 10.Datum objave: 30.12.2022   12:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko na poziciji S3 namesto opisanega nudimo mehčalec znamke Britta purity Quell st1200, ki se pogosto uporabljajo pri Rationalovih konvektomatih?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 30.12.2022   12:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko na poziciji s3 namesto opisanega nudimo mehčalec DVA Al8, dimenzij 250x460x485 mm, maksimalni pretok 1400l/h, poraba soli na regeneracijo 1,0 kg, količina soli v zbiralniku, ostale karakteristike enake.

hvala za odgovor

ODGOVOR
Da, lahko.Datum objave: 30.12.2022   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo tudi tlorisa postavitve tehnološke opreme kuhinje, za lažjo sestavo ponudbe.

V popisu del je veliko število postavk ovrednotenih s količino 0. To pomeni, da je oprema obstoječa in se obravnava zgolj montaža ali tudi demontaža?
Namreč v specifikaciji je navedeno, da mora dobavitelj tehnološke opreme kuhinje montirati nazaj obstoječo opremo. Pod četrto alinejo pa je opredeljena tudi demontaža in montaža stenske nape?
Prosimo za jasno opredelitev ali je potrebno upoštevati tudi demontažo celotne kuhinje ali zgolj stenske nape?

Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Montaža in demontaža se upošteva zgolj pri navedenih pozicijah! Montaža pa pri vseh ostalih pozicijah, kajti oprema je obstoječa in je ovrednotena z količino 0.Datum objave: 30.12.2022   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da so prazniki, rok za vprašanja pa poteče na dela prost dan vas prosimo, da podaljšate rok za vprašanja in oddajo.
Hvala za razumevanje in lepe praznike vam želimo

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal prvotno predvidenih datumov.Datum objave: 05.01.2023   14:31
Vprašanje prejeto na email:
1. Naleteli smo na par napak zaradi javnega naročila ne boste mogli oddati saj je napaka v opisu prevelika.
Konkretno lahko preverite pozicijo S7, kjer je spisan duo set konvektomata, lepo spisano da je potrebno ponuditi konvektomat 6x gn in konevktomat 10xg, tudi moči so prave, dimenzije (višina) pa napačna. Ker nihče od ponudnikov ne bo moral ponuditi ustrezen aparat razpisa ne boste mogli oddati.
Predlagam, da podaljšate rok, da preko portala skomuniciramo te napake.
Posledično verjetno tudi podstavek S8 ni potreben.

2. Istočasno prosim še za termin za ogled zaradi ocene demontaže in montaže nap ter montaže obstoječe opreme.
Hvala

ODGOVOR:
1. Napisana dimenzija se nanaša na konvektomat 10xGN 1/1, skupna višina ni podana in napisana. Menimo, da ponudniki lahko pripravijo ponudbo, čeprav je podana samo ena dimenzija. Podstavek pa je tukaj odveč, ker peči pridejo postavljene eno na drugo.

2. Iz tlorisa in popisa je vidno kaj od obstoječe opreme se montira nazaj in kam, zato ogleda ne bomo organizirali.

Datum objave: 06.01.2023   13:19
Vprašanje prejeto na email:
Prosim, da jasno navedete ali se pri poziciji S7 ponuja samo peč kapacitete 10xgn 1/1 ali oboje.
Po do sedaj specificiranem je razvidno da se mora ponuditi kpl duo set. 10xGn1/1 + 6xGn1/1

ODGOVOR:
Kot navedeno v specifikaciji, se pri poziciji S7 dobavlja konvekcijska peč 10x GN 1/1 in 6x GN 1/1 ter tudi montažni set, skratka vse v celoti.