Dosje javnega naročila 008517/2022
Naročnik: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
Gradnje: UREDITEV POTI, VSTOPNIH TOČK IN NAPOLEONOVEGA MOSTU - PIVKA.KRAS.PRESIHA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008517/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.12.2022
JN008517/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2023
JN008517/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.01.2023
JN008517/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.01.2023
JN008517/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008517/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
SI
Pivka
Slovenija
Metka Iskra
Metka.Iskra@pivka.si
+386 57210100
+386 57210102

Internetni naslovi
http://www.pivka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466185/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21058
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV POTI, VSTOPNIH TOČK IN NAPOLEONOVEGA MOSTU - PIVKA.KRAS.PRESIHA
Referenčna številka dokumenta: 356-0008/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45454000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V projektu PIVKA.KRASA.PRESIHA je načrtovana ureditev treh vstopnih točk, ureditev ter označitev 60 km pohodnih in kolesarskih poti na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (KPPPJ) ter obnova dotrajanega kamnitega mosta (Napoleonov most) z namenom usmerjanja obiskovalcev.
Vstopne točke bodo urejene na območju štirih lokacij in obsegajo postavitev informacijskih tabel, lesenih klopi in miz, stojal za kolesa, zasaditev dreves in podobno.
Ureditev in označitev 60 km poti na območju KPPPJ obsega npr. utrditev poti, urejanje odvodnjavanja in krčitev zarasti ipd., ter ustrezna fizična označitev poti s smerokazi in informacijskimi tablami.
Sanacija dotrajanega kamnitega mosta ob naselju Drskovče (Napoleonov most) bo obsegala utrditev in obnovo kamnitega mosta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233260
45233290
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V projektu PIVKA.KRASA.PRESIHA je načrtovana ureditev treh vstopnih točk, ureditev ter označitev 60 km pohodnih in kolesarskih poti na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (KPPPJ) ter obnova dotrajanega kamnitega mosta (Napoleonov most) z namenom usmerjanja obiskovalcev.
Vstopne točke bodo urejene na območju štirih lokacij in obsegajo postavitev informacijskih tabel, lesenih klopi in miz, stojal za kolesa, zasaditev dreves in podobno.
Ureditev in označitev 60 km poti na območju KPPPJ obsega npr. utrditev poti, urejanje odvodnjavanja in krčitev zarasti ipd., ter ustrezna fizična označitev poti s smerokazi in informacijskimi tablami.
Sanacija dotrajanega kamnitega mosta ob naselju Drskovče (Napoleonov most) bo obsegala utrditev in obnovo kamnitega mosta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.01.2023
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.01.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.04.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.01.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.01.2023   10:00

Dodatne informacije:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014-2020, tematskega cilja 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostne naložbe 6.2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami«, Specifični cilj 1: Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.12.2022   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v kakšni obliki se mora predložiti garancija za resnost ponudbe?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Garancijo za resnost ponudbe ponudniki predložijo v elektronski obliki skupaj s svojo ponudbo preko aplikacije eJN.
______________


Datum objave: 18.01.2023   09:47
VPRAŠANJE
1.SISTEM OZNAČEVANJA IN INFORMIRANJA ( datoteka priložene razpisu) navaja drugačne
materiale kot opis v nekaterih postavkah popisa.
SISTEM OZNAČEVANJA IN INFORMIRANJA navaja sledečo uporabo materialov:
TABLE - dibond debeline 4 mm
STEBRI- macesnovi oglati stebri lepljenci brez impregnacije
PRITRDITEV STEBRA - INOX nosilec
PRITRDITEV TABEL - INOX vijaki
Naš predlog je, da se upošteva zgoraj navedene materiale.
Naprošamo naročnika da prouči neskladje in poda odgovor vezan na označevanje poti in vstopnih
točk.

2. Postavka 4 in postavka 5 v sklopu VSTOPNE TOČKE: Kaj je dvostranska tabla; ali ena tabla in opis
( print) na obeh straneh, ali dve tabli pritrjeni na istih stebrih (ena tabla spredaj in druga zadaj) in
na vsaki tabli opis (print)?

3. Postavki 17 in 18 v sklopu VSTOPNE TOČKE navajajo zasaditev dreves/grmovnic. Smatramo, da
naročnik nabavi in dobavi sadike ter uredi zaščito zasajenih dreves, v kolikor se to pričakuje od
izvajalca pa naj naročnik podrobno opiše pričakovano storitev.

VPRAŠANJE
1.SISTEM OZNAČEVANJA IN INFORMIRANJA ( datoteka priložene razpisu) navaja drugačne
materiale kot opis v nekaterih postavkah popisa.
SISTEM OZNAČEVANJA IN INFORMIRANJA navaja sledečo uporabo materialov:
TABLE - dibond debeline 4 mm
STEBRI- macesnovi oglati stebri lepljenci brez impregnacije
PRITRDITEV STEBRA - INOX nosilec
PRITRDITEV TABEL - INOX vijaki
Naš predlog je, da se upošteva zgoraj navedene materiale.
Naprošamo naročnika da prouči neskladje in poda odgovor vezan na označevanje poti in vstopnih
točk.

2. Postavka 4 in postavka 5 v sklopu VSTOPNE TOČKE: Kaj je dvostranska tabla; ali ena tabla in opis
( print) na obeh straneh, ali dve tabli pritrjeni na istih stebrih (ena tabla spredaj in druga zadaj) in
na vsaki tabli opis (print)?

3. Postavki 17 in 18 v sklopu VSTOPNE TOČKE navajajo zasaditev dreves/grmovnic. Smatramo, da
naročnik nabavi in dobavi sadike ter uredi zaščito zasajenih dreves, v kolikor se to pričakuje od
izvajalca pa naj naročnik podrobno opiše pričakovano storitev.

ODGOVOR
1. Table morajo biti skladne s »SISTEM OZNAČEVANJA IN INFORMIRANJA«, ki je priloga dokumentaciji.
Popisi so bili dopolnjeni. Spremembe so označene z rdečo.
2. Predvideni sta dve tabli pritrjeni na istih stebrih (ena tabla spredaj in druga zadaj) in na vsaki tabli potisk.
Popisi so bili dopolnjeni. Spremembe so označene z rdečo.
3. Popisi so bili dopolnjeni. Spremembe so označene z rdečo.
_______________________