Dosje javnega naročila 008641/2022
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper
ZJN-3: Odprti postopek

JN008641/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008641/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 250-731040
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Knific
barbara.knific@2-tdk.si
+386 51346993

Internetni naslovi
https://drugitir.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/467320/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21401
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
gradnja železniške infrastrukture


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-05/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
izvedba del za izgradnjo železniških in predorskih sistemov na drugem tiru Divača - Koper
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 172.551.677,65 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
izvedba del za izgradnjo železniških in predorskih sistemov na drugem tiru Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 172.551.677,65 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 30.10.2023
Konec: 30.09.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2023   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2023   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Pri pogojih za sodelovanje ponudnika, v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, na koncu točke 2. Kadrovska sposobnost, dopuščate, da lahko ista oseba (Vodja del) nastopa v dveh funkcijah za izpolnjevanje kadrovskih zahtev pod točkama 4 in 5, v kolikor izpolnjuje vse zahtevane pogoje.
Nominiranje drugih zahtevanih kadrov v več vlogah v tem JN ni predvideno in dopustno.

1. Vljudno vas naprošamo, da svoje zahteve omilite do te mere, da lahko ista oseba (Vodja del) nastopa v dveh funkcijah tudi za izpolnjevanje kadrovskih zahtev pod točkama 3 (Vodja del - za vozno omrežje) in 5 (Vodja del - za izvedbo elektromontažnih del za vgradnjo opreme ENP), v kolikor ta oseba izpolnjuje vse zahtevane pogoje, saj gre v teh dveh točkah dejansko za elektromontažna dela na opremi za enosmerni sistem in se tako zagotovi enovito in kompletno vodenje del za enak tip opreme.

Praksa iz dosedanjih razpisov je namreč vedno dopuščala tovrstno uporabo, saj gre dejansko za tehnično povezano celoto.

2. Prav tako vas vljudno naprošamo, da dopustite, da se referenčni pogoj v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, tako za ponudnika v točki ´d) Projekt izvedbe ENP enosmernega sistema (3 kV DC ali 1,5 kV DC) na javni železniški infrastrukturi v skupni vrednosti vsaj 3 mio EUR brez DDV´ kot tudi referenčni pogoj za kadrovsko sposobnost v točki '5. Vodja del - za izvedbo elektromontažnih del za vgradnjo opreme ENP', lahko izpolni z dvema (2) referenčnima projektoma, kot je dopuščeno v večini ostalih referenčnih zahtevah.

Zaradi specifičnosti razdrobljenih javnih naročil v Republiki Sloveniji se namreč z zgornjimi omejitvami drastično posega v možnosti konkuriranja slovenskih izvajalcev na predmetnem javnem naročilu.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

1. Naročnik dopušča, da ista oseba (Vodja del) nastopa v dveh funkcijah tudi za izpolnjevanje kadrovskih zahtev pod točkama 3 (Vodja del - za vozno omrežje) in 5 (Vodja del - za izvedbo elektromontažnih del za vgradnjo opreme ENP), če izpolnjuje pogoje za obe funkciji.
2. Ponudnik lahko izpolni pogoj 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost v točki d) Projekt izvedbe ENP enosmernega sistema (3 kV DC ali 1,5 kV DC) na javni železniški infrastrukturi in pogoj za kadrovsko sposobnost v točki 5. Vodja del - za izvedbo elektromontažnih del za vgradnjo opreme ENP z dvema (2) referenčnima projektoma.Datum objave: 27.01.2023   10:00
VPRAŠANJE
V tehničnih pogojih za izvedbo del na zgornjem ustroju v poglavju "SRČIŠČE KRETNICE" je podana zahteva, da morajo dimenzije in tolerance biti:
- širina žleba med osnovno in vodilno tirnico je 41 mm/ tolerance + 0,5 mm in -1,0 mm,
- širina žleba med srcem in krilno tirnico je 44 mm/ tolerance + 0,5 mm in -1,0 mm.

Z vašo zahtevo je tako omogočena dobava le enemu proizvajalcu kretnic.

Predlagamo Naročniku, da v zahteve za "SRČIŠČE KRETNICE" doda tudi sledeče dimenzije in tolerance na kretniških srcih ter tudi dovoli vgradnjo takšnih kretniških src:
- širina žleba med osnovno in vodilno tirnico je 41 mm/ tolerance +/- 0 mm in -1,0 mm,
- širina žleba med srcem in krilno tirnico je 41 mm/ tolerance + 2 mm in +/- 0 mm.

Kretnice s tako predlaganimi dimenzijami in tolerancami kretniških src imajo tudi "Dovoljenje za vgradnjo proizvoda v železniško progo" in so tudi že vgrajene na območju JŽI.


ODGOVOR

Kretnice niso predmet razpisa, razen t.i. »opcijski kretnici« na platoju med portaloma T5-6 in T7.Datum objave: 27.01.2023   10:01
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi tehnične zahteve za spodnje kable:
A-2Y(st) Ybc 2x2x0,8
A-2Y(SR)H 1x2x0,9 mm
UEXOH9M 1x2x0,9 mm
TOSMd 03 (6x12)xII/IIIx0,36/0,25x3,5/18 CMAN
Optični kabel 24-vlakenski LSOH
Optični kabel 72-vlakenski LSOH
Optični kabel 96-vlakenski LSOH
A-D2Y(ZN) 2Y 4x6 SM 9/125 - samonosilni


ODGOVOR

Kabli morajo zadoščati zahtevam podanih v načrtih in tehnični specifikaciji za železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave (TS-11).
Datum objave: 27.01.2023   10:02
VPRAŠANJE
Na dveh odsekih kjer prehaja tir iz tirne grede na TTP in obratno je potrebno izvesti tudi prehodno konstrukcija tira z zlepljeno gredo.
Prosimo za dodaten tehnični opis oz. tehnične zahteve izvedbe lepljenja tirne grede.

ODGOVOR

Tehnična rešitev izvedbe prehoda iz tira na gredi na tir na togi podlagi (TTP) je odvisna od izbire sistema TTP in ga predpiše proizvajalec ponujenega sistema, ki za tako rešitev podaja tudi garancijo. Rešitve se od sistema do sistema TTP razlikujejo in so rezultat dolgoletnega razvoja posameznega sistema ter testiranja.
Datum objave: 27.01.2023   10:04
VPRAŠANJE

V postavki "Kompletna izdelava tira iz tirnic 60E1 (R350HT) in pripadajočega pritrdilnega pribora na togi podlagi (TTP) z vsemi konstrukcijami (predori, galerije, viadukta V1 in V2, prehodne konstrukcije ter deli odprte proge (prikaz poteka tira na TTP je priložen v shemi TTP in obdelanih v detajlih); od km 2+890,200 do km 26+162,488)" je navedena skupna količina 23.272,30 m.

Glede na to, da je začetek lepljenja tirne grede od km 2+890,20 (PZI risba št. 4103) in konec lepljenja tirne grede v km 26+171,50 (PZI risba št. 4112) je, če upoštevamo risbe PZI, skupna količina izdelave TTP v dolžini 23.281,3 m.

Katera količina je pravilna oz. katero količino upoštevamo v ponudbi?

ODGOVOR

Upošteva se količino iz postavke predračuna.
Datum objave: 27.01.2023   10:05
VPRAŠANJE
Na obeh mostovih, treh galerijah in dveh viaduktih je potrebno vgraditi varnostni tirnici. Prosimo, če objavite dolžine omenjenih odsekov (skupaj 7 odsekov) kjer je potrebno vgraditi varnostni tirnici.

ODGOVOR

Dolžine odsekov z varnostnimi tirnicami so opredeljene v tehničnem poročilu in načrtih tirnih naprav (S3-X2-02).
Dolžina in lega odsekov so razvidne tudi iz risb:
2TDK_SZP_PZI_GR_S3-x2-02_N4_XX_DT_XX_BI_4101_P_021.PDF in
2TDK_SZP_PZI_GR_S3-x2-02_N4_XX_DT_XX_BI_4102_P_021.PDFDatum objave: 27.01.2023   10:06
VPRAŠANJE
Skladno z zahtevami TSI za »varnost v železniških predorih« (oz. SRT) je potrebno na območju platojev pred portali zagotoviti povoznost tira. Prosimo, če objavite dolžine odsekov kjer je potrebno zagotoviti povoznost tira.

ODGOVOR

Dolžine povoznosti tira na posameznih platojih so opredeljene v tehničnem poročilu in načrtih tirnih naprav (S3-X2-02).
V popisu del je predvidena kvadratura plošč za montažo na tir za zagotovitev povoznosti (2.0.00.00.0007). Dolžina in lega odsekov so razvidne tudi iz risb:
2TDK_SZP_PZI_GR_S3-x2-02_N4_XX_DT_XX_BI_4101_P_021.PDF in
2TDK_SZP_PZI_GR_S3-x2-02_N4_XX_DT_XX_BI_4102_P_021.PDF.
Datum objave: 27.01.2023   10:07
VPRAŠANJE
Na platoju T6-T7 je potrebno vgraditi dve (2) opcijski kretnici. Sklepamo, da ne gre za običajni kretnici. Ker v razpisni dokumentaciji ne najdemo tehničnih specifikacij za ti kretnici, vas prosimo za podrobnejši tehnični opis opcijskih kretnic.

ODGOVOR

Na platoju T6-T7 je ob predvideni gradnji levega tira za vzpostavitev dvotirnosti predvidena vgradnja dvojne križne tirne zveze, ki je sestavljena iz 4 kretnic tipa 60E1-300 -1:9 in pripadajočega križišča. Dobava in vgradnja teh kretnic ni predmet tega javnega naročila, je pa potrebno v tej fazi pripraviti tir na togi podlagi za vgradnjo »opcijskih« kretnic in v ta namen vgraditi pritrdilne točke za kasnejšo vgradnjo jeklenih delov kretnic.


Datum objave: 27.01.2023   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Količina 2.148,80 m v poglavju ZGORNJI USTROJ, postavka "2.0.00.00.0005." (Dobava in kompletno polaganje novega tira 60E1, na novih betonskih pragih s podložno gumo dolžine 2,60m, novi tirni gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo (Pandrol). Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. Trde tirnice kvalitete R350HT) ni skladna z dolžino 2639 m, ki je razvidna iz PZI dokumentacije:
0+902/2+890=1988 m
26+172/26+823=651 m
---------------------------------------
SKUPAJ=2639 m

Prosimo za navodilo, katero dolžino naj upoštevamo; iz ponudbenega predračuna ali iz PZI načrtov.

ODGOVOR

Upošteva se količino iz postavke predračuna.
Pojasnjujemo, da bo v okviru javnega naročila »Izgradnje deviacije obstoječe proge v Divači« zgrajeno za kretnico št. 308 še 500 m tira na novi progi in sicer od km 0+902 do km 1+402.Datum objave: 01.02.2023   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za sledeča pojasnila:
- Kaj bo storil naročnik, če bo prejel eno ponudbo in bo le ta višja od ocenjene vrednosti
- Kaj bo storil naročnik, če bo prejel več ponudb in bodo vse višje od ocenjene vrednosti
- Kaj bo storil naročnik, če bo prejel več ponudb in bo ena pod ocenjeno vrednostjo.
- Če bo naročnik izvedel pogajanja, prosimo da pojasni kako bodo pogajanja potekala.
Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik bo prejete ponudbe preveril in ocenil v skladu z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo. Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki ne presegajo njegovih zagotovljenih sredstev.

Javno naročilo se vodi po odprtem postopku, zato v tem postopku ni pogajanj. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, ko bodo izpolnjeni pogoji iz b) točke 42. člena ZJN-3, izvede konkurenčni dialog s ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za sodelovanje in zanje ne bodo obstajali razlogi za izključitev in bodo v tem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja. V primeru, da bo naročnik konkurenčni dialog izvedel, bo predmet predvsem znižanje ponudbene cene, naročnik pa si pridržuje pravico spreminjati tudi določila vzorca pogodbe. Tehnične specifikacije, finančna zavarovanja in rok za izvedbo bodo ostali nespremenjeni in bodo šteli kot minimalne zahteve naročnika, ki niso predmet konkurenčnega dialoga.Datum objave: 01.02.2023   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Javno naročilo/razpis je, kljub temu da bodo uporabljena tudi evropska sredstva, napisan in objavljen le v slovenskem jeziku.
Prav tako je bil razpis objavljen med prazniki, kar tujim ponudnikom še otežuje pripravo ponudbe zaradi zagotavljanja prevodov, ki je dodatno oteženo med prazniki.
Razpis je tudi zelo zahteven in obsežen, tako da samo za prevod razpisne dokumentacije potrebujemo veliko, zato vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj en mesec. Z tem boste ravnali skladno z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in zagotavljanja konkurence med ponudniki.
Lep pozdrav


ODGOVOR

V skladu s 36. členom ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Naročnik bo rok za oddajo ponudb podaljšal do 21.3.2023.


Datum objave: 01.02.2023   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sporočamo vam, da nam potencialni dobavitelji ne želijo dati 50 letne doživljenjske garancije za betonske pragove, kot ste zahtevali v razpisni dokumentaciji.
Po ponudbah proizvajalcev s kateri razpolagamo, nam dobavitelji nudijo nekateri 5 letno splošno garancijo nekateri pa 7 letno splošno garancijo za prag, nihče pa ne nudi 50 letno doživljenjsko garancijo.

Naročnika pozivamo, da navedeno popolnoma neživljenjsko garancijo za 50 let skrajša na 7 let. Zahteva naročnika je takšna kot bi za nakup avtomobila zahteval 50 letno garancijo, tega pri zdravi pameti nihče ne daje.

Ponavljamo, da ponudbe ne moremo oddati, ker proizvajalci takšne garancije ne dajejo, preverjali smo v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in na Madžarskem.

Če naročnik ne bo odpravil te garancije vlagamo revizijo.

ODGOVOR

Garancijski rok za izvedena dela je določen v 17. členu pogodbe in je 10 let za konstrukcijske elemente in 3 leta za vsa ostala dela.


Datum objave: 01.02.2023   09:18
VPRAŠANJE

Spoštovani!

1) V razpisni dokumentaciji za ENP Črni Kal se pri dobavi 110 kV kabelskega priključka zahteva tudi dobava 660 m 110 kV kabla Cu 800 mm2 in 162 m 110 kV kabla Cu 240 mm2.
Proizvodnja tako kratkih dolžin je za proizvajalce nesprejemljiva.
V konkretnem primeru lahko zadevo optimiramo tako, da združimo obe krajši dolžini v eno dolžino z večjim presekom, t. j. 822 m VN kabla Cu 800 mm2, ki izpolnjuje vse tehnične pogoje tudi za kabel Cu 240 mm2.

Prosimo za potrditev.

2) V ponudbenem predračunu S3-x3-16 za ENP Črni Kal - 110 kV kabelski priključek (Dokument / Document: 2TDK_IBE_PZI_EL_S3-x3-16_XX_XX_PP_HV_BI_2010_P_007) ni predvidenih naslednjih pozicij:

- PREIZKUSI IN SPUŠČANJE V OBRATOVANJE (FAT preizkušanja in prevzemi pri proizvajalcu opreme, SAT in spuščanje sistema v obratovanje,)
- ŠOLANJE OSEBJA UPORABNIKA (Osnovno izobraževanje pri dobavitelju oz. proizvajalcu opreme; Usposabljanje ob montaži in stavljanju v obratovanje;
Posebno usposabljanje za obratovanje vzdrževanje pri dobavitelju oz. proizvajalcu
- PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA (Dokumentacija dobavitelja opreme in naprav ; Dopolnitev PZI glede na izbrano opremo; Navodila za
obratovanje in vzdrževanje ; Dokumentacija za teh. pregled in prevzem (DZO)

Vse navedeno je zahtevano v tehničnem delu razpisne dokumentacije in menimo, da je te pozicije potrebno dodati v ponudbeni predračun.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

1) Možna je tudi ta rešitev pod pogojem, da kabelski končniki za priključitev 110 kV kablov na GIS postroj in na energetski transformator dovoljujejo ta presek vodnika 110 kV kabla.

2) Skladno z Navodilom za pripravo predračuna je potrebno stroške za dela in storitve, ki morajo biti izvedene skladno z zahtevami razpisne dokumentacijo in nimajo samostojnih postavk, vključiti v druge ustrezne postavke.Datum objave: 01.02.2023   09:33
VPRAŠANJE
REF25
V dokumentu 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11_SL_SVTK_004.pdf, Poglavje 3.12 je določeno izvajanje šolanja. V točki j.) je določeno šolanje 3 sistemskih inženirjev za vsaj posamezen nov sistem SV (ETCS) in GSM-R. Imamo naslednja vprašanja:

a) tako SV (ETCS) kot GSM-R sestavljajo različni sistemi (dostop, jedro, upravljanje). Ali naročnik pričakuje izvajanje šolanja za vsak posamezen sistem za vse 3 inženirje ali pa bo posamezen inženir specializiran za posamezen sistem?
b) ali je predvideno časovno obdobje za izvajanje šolanja? Glede na razpon med razpisom (2023) in končanjem projekta (2027) je potrebno šolanje smiselno umestiti in uskladiti z dobavo in integracijo opreme.
c) glede na zahtevnost in kompleksnost rešitve pričakujemo, da bo šolano osebje dosegalo ustrezen nivo predznanja. Prosimo za informacijo o izobrazbi, izkušnjah in doseženem nivoju znanja sistemov ETCS in GSM-R za predvidene inženirje.

ODGOVOR

V tem razpisu je treba zagotoviti šolanje za GSM-R sistem, saj SV(ETCS) ni predmet tega razpisa.
a) Ponudnik predvidi šolanje treh sistemskih inženirjev za GSM-R v trajanju treh mesecev (9 človek mesecev). Upravljavec bo lahko predlagal vključitev alternativnega kadra za posamezen podsistem.
b) Šolanje se časovno umesti v čas izvajanja del za GSM-R, ki bo predvidoma v letu 2026.
c) Upravljavec bo na šolanje napotil ustrezno kvalificiran in izobražen kader.Datum objave: 01.02.2023   09:34
VPRAŠANJE
REF24
V dokumentu 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11_SL_SVTK_004.pdf, Poglavje 2.3.2 je določena uporaba tipskega kontejnerja za montažo opreme.
Ali se lahko namesto kontejnerja uporabi ustrezna zunanja omara, kadar tehnična rešitev to omogoča?

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi zahtevane kontejnerje.

Datum objave: 01.02.2023   09:37
VPRAŠANJE
REF23
Ali naročnik predvideva, da se iz lokalne delovne postaje TP1.0 upravljajo in nadzirajo tudi ostali predori T3-T8?

ODGOVOR

Iz lokalne delovne postaje TP1.0 se upravlja in nadzira celotna trasa drugega tira. Podobno se tudi iz druge lokalne delovne postaje TP8.8 upravlja in nadzira celotna trasa drugega tira.


Datum objave: 01.02.2023   09:38
VPRAŠANJE
REF22
Glede na pomembnost priključenih podsistemov na nadzorni krmilni sistem, sprašujemo ali ima naročnik kakšne zahteve glede redundance strežnike opreme?

ODGOVOR

Zahteve glede redundance strežnike opreme so navedene in prikazane v posameznih načrtih in tehničnih specifikacijah.


Datum objave: 01.02.2023   09:40
VPRAŠANJE
REF21
Zahtevana funkcionalnost nadzorno krmilnega sistema za predore je med drugim tudi daljinsko upravljanje transformatorskih postaj, daljinski preklopi SN in NN napajanja, avtomatski preklopi SN in NN napajanja, itd.

Ali mora ponudnik upoštevati standard varnostnih zaščit (IEC62443), ki dviguje odpornost sistema na zunanje vdore nepooblaščenega osebja?

ODGOVOR

Kibernetska varnost je zagotovljena preko požarne pregrade, ki jo zagotovi IT služba upravljalca (SŽ-I).


Datum objave: 01.02.2023   09:42
VPRAŠANJE
REF20
Zahtevana funkcionalnost nadzorno krmilnega sistema za predore je med drugim tudi daljinsko upravljanje transformatorskih postaj, daljinski preklopi SN in NN napajanja, avtomatski preklopi SN in NN napajanja, itd.

Ali naročnik predvideva, da ponudnik za takšne funkcionalnosti upošteva komunikacijski energetski standard IEC 61850?

ODGOVOR

Zahteve glede komunikacij so navedene v posameznih načrtih in tehničnih specifikacijah.
Komunikacijski energetski standard IEC 61850 je zahtevan tudi na SN področju.Datum objave: 01.02.2023   09:43
VPRAŠANJE
REF19
V elaboratu za postavitev TK naprav (Številka elaborata 53 37 550/TK, točka 3.1.3, Opis TK pulta) je navedeno delovno mesto varnostnega inženirja (za nadzor nad varnostjo v predorih) na lokaciji CVP Postojna. Pri pregledu dokumentacije nismo našli funkcionalnega opisa in nalog za to delovno mesto. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali mora TK pult za delovno mesto varnostnega inženirja biti integriran v obstoječ sistem PTS in imeti zagotovljeno centralizirano upravljanje in nadzor le tega.

ODGOVOR

Da, TK pult mora biti integriran v obstoječi PTS sistem in imeti zagotovljeno centralizirano upravljanje in nadzor.

Datum objave: 01.02.2023   09:45
VPRAŠANJE
REF18
Postavka EL-07 TK naprave, točka 6.1, vsebuje tudi izvedbo prebojev. Pri pregledu razpisne dokumentacije in načrtov ni razvidnih prebojev. Prosimo za opredelitev števila dovodov v prostor in velikosti prebojev. Ali sta v prostoru potrebna dva ali en dovod? Ali moramo v predračunu upoštevati izvedbo prebojev, ali pa bodo preboji že izvedeni pri gradbenih delih?

ODGOVOR

Preboji so opisani v poglavju 3.8 (EL-07), kjer je med drugim navedeno, da so med kabelskim kolektorjem in objekti TP, ter prehodih med prostori večjih dimenzij predvidene odprtine za prehode kablov (ti prehodi se izvedejo v okviru gradbenih del in niso del tega naročila). Kabelski preboji manjših dimenzij, do premera 160 mm, v objektih niso predvideni in jih je potrebno urediti v sklopu montažnih del (kot npr. povezava med kabelsko kineto v predoru in progovno napravo, preboji med prostori v kolikor ni obstoječih odprtin). Število dovodov v prostor in velikosti prebojev je odvisno od števila kablov in dimenzij kablov. V kolikor nista zahtevana dva ločena uvoda (v tehničnih specifikacijah, načrtih in risbah), je lahko en uvod. Kot je bil odgovorjeno v drugem stavku tega odgovora, mora izvajalec sam izvesti preboje manjših dimenzij.


Datum objave: 01.02.2023   09:46
VPRAŠANJE
REF17
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni 61 kosov v ponudbenem predračunu v zavihku "EL-07 TK naprave", točka 6.1. Ali to pomeni ureditev 61 tehničnih prostorov?

ODGOVOR

Da, to pomeni 61 tehničnih prostorov, kot so transformatorske postaje, elektro niše, ENP Črni Kal in bazne postaje GSM-R.


Datum objave: 01.02.2023   09:47
VPRAŠANJE
REF16
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni 1 komplet v ponudbenem predračunu v zavihku "EL-09 GSM-R", točka 6.7. Ali gre za en komplet za 6 prostorov, ali pa za en komplet za 18 prostorov?

ODGOVOR

Gre za en komplet za vse prostore navedene v točkah popisa 6.1 do 6.6m, skupaj 24 lokacij.


Datum objave: 01.02.2023   09:48
VPRAŠANJE
REF15
Prosimo za pojasnilo kaj pomeni 1 komplet v ponudbenem predračunu v zavihku "EL-09 GSM-R", točka 6.1. Ali to pomeni ureditev 18. tehničnih prostorov prečnika, ali pa je to 18 kosov na prostor? Ali se ureja celotni prečnik?

ODGOVOR

Gre za en komplet za vsakega od 18 prostorov, ki so v prečnikih. Ureditev ostalih tehničnih prostorov v prečnikih ni del tega elaborata (EL-09).


Datum objave: 01.02.2023   09:50
VPRAŠANJE
REF14
Iz Elaborata napajanja SV in TK naprav je iz točke 3.6 razvidno, da se bazne postaje in repetitorji GSM-R ob progi napajajo preko ločilnega transformatorja. Prosimo za pojasnilo, ali to velja tudi za bazne postaje in repetitorje GSM-R, ki se nahajajo v prostorih SVTK v prečnih prostorih predorov?

ODGOVOR

Ločilni transformatorji so predvideni le za zunanja mesta, ki so navedena v predračunu v postavkah 1.1, 1.2, 1.3 in 1.5 (EL-09).

Datum objave: 01.02.2023   09:52
VPRAŠANJE
REF13
Prosimo za pojasnila v zvezi z načrti za napajanje SVTK opreme v prečnih prostorih. Iz Elaborata napajanja SV in TK naprav je razvidno, da se TK oprema napaja iz NN stikalnega bloka NNA1-4 Stikalni blok splošnega napajanja (Tehnično poročilo, poglavje 3.2 Napajanje v novih prostorih, Tabela priključnih točk in ocenjena priključna moč).

a) Prosimo, da navedete številko načrta, ki vsebuje principielno sliko splošnega napajanja za prečne prostore predorov, vključno z SVTK prostorom.
b) Prosimo, da navedete številko načrta za enopolno shemo NNA1-4 - Stikalni blok splošnega napajanja.

ODGOVOR

Električno napajanje NN naprav je obdelano v načrtih 3-06 (Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih T1 in T2) in 3-10 (Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih T3 do T8), kjer je podrobno obdelano napajanje v predorih. V obeh navedenih načrtih so:
a. sheme splošnega napajanja za prostore v prečnikih predorov, vključno s SVTK prostorom.
b. enopolne sheme vseh stikalnih blokov NNA1.
Številke risb in shem v načrtu so razvidne iz uvodnih strani načrta, ki imajo v imenu US (npr. datoteka 2TDK_IBE_PZI_EL_S3-x3-06_E1_XX_US_XX_SL_2006_P_006).
Datum objave: 01.02.2023   09:53
VPRAŠANJE
REF12
V dokumentu 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11_SL_SVTK_004 naročnik v poglavju 2.7.1. opredeljuje zahteve za rezervne dele. V zvezi z zahtevo za dobavljivost rezervnih delov in potrebne morebitne SW nadgradnje za vključitev nadomestnih rezervnih delov za obdobje 20 let, bi naročnika želeli opozoriti, da je zahteva za opremo GSM-R neizvedljiva. Vsa industrija proizvajalcev GSM-R opreme združena v organizaciji UNIFE / UNITEL je javno objavila zavezo, da bo GSM-R tehnologijo podpirala do leta 2035. Glede na dejstvo, da zahtevani 20 letni rok seže lahko tudi v leto 2045, predlagamo, da naročnik ustrezno korigira razpisno zahtevo.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal zahtev Tehničnih specifikacij, pri čemer pa pojasnjuje, da v kolikor bo po letu 2035 res prišlo do prekinitve podpiranja dobavljene GSM-R tehnologije v okviru držav članic EU, potem te zaveze dobavitelj ne bo več potreboval izpolniti tudi za dobavljeno GSM-R opremo na drugem tiru.


Datum objave: 01.02.2023   09:58
VPRAŠANJE
REF11
Iz razpisne dokumentacije za Sklop 3 je razvidno, da gradbena ureditev lokacije predvidenih baznih postaj ni predmet razpisa. Po našem razumevanju je za le to odgovoren izvajalec Sklopa 1. in 2. Naročnika prosimo za potrditev navedenega.

V zvezi z navedenim, prosimo naročnika za naslednja pojasnila in opredelitve vsebine odgovornosti:

Ali bo naročnik izvedel tehnični prevzem izvedenih del (plato, temelji, ozemljitve, stolpi) za sklop 2.?

V primeru nedoseganja tehničnih zahtev specifikacij (na primer ustreznost ozemljilne upornosti, izvedba kabelskih dovodov v skladu z načrti, ipd.. ), pričakujemo, da naročnik to ustrezno uredi. Morebitna sanacija stanja ni predmet odgovornosti ponudnika sklopa 3. Prosimo za jasno opredelitev naročnika.

ODGOVOR

Gradbena ureditev za potrebe opremljanja proge z GSM-R sistemom je obveznost izvajalcev glavnih gradbenih del na obeh odsekih in ni vključena v to javno naročilo. Naročnik bo izvedel prevzem izvedenih del in zahteval odpravo pomanjkljivosti od izvajalca gradbenih del, v kolikor bodo te ugotovljene.Datum objave: 01.02.2023   10:00
VPRAŠANJE
REF10
Glede izvedbe meritev, ki so opisane v dokumentu: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0002_P_004, Poglavje 2.4, imamo nekaj vprašanj.

V Poglavju 2.4 Rezervni deli in orodje je zahteva po dobavi merilnega orodja in inštrumentov za izvajanje rednih in intervencijskih vzdrževalnih del.

Hkrati je merilno orodje določeno tudi v dokumentu 2TDK_PAP_PZI_TS_DOC_11_SL_SVTK_004.pdf, Poglavje 2.7.2, kjer je določena količina (2 kosa).

Vprašanja:
a) naročnika prosimo, da opredeli potreben set merilne opreme ter količino;
b) ali mora ponudnik vključiti v ponudbo merilne opreme tudi vzdrževanje in za kakšno obdobje?
c) ali mora ponudnik vključiti v ponudbo merilne opreme tudi specifično šolanje za tozadevno merilno opremo?
d) v točki f) je določeno, da ponudnik zagotovi vso dokumentacijo v slovenskem jeziku. Predlagamo, da ponudnik prevede samo osnovna navodila, vsa ostala dokumentacija pa ostane v angleškem jeziku.

ODGOVOR

a) Naročnik za izvajanje rednih in intervencijskih vzdrževalnih del potrebuje naslednjo opremo (po en komplet vsakega inštrumenta), ki naj jo ponudnik vključi v ponudbo:

1.) Merilni inštrument za izvedbo rednih vzdrževalnih meritev na vlaku z naslednjimi lastnostmi:
- integrirana dva GSM-R radijska modula (8 W) in dva radijska modula (2W),
- skener z zmožnostjo dekodiranja obstoječih mobilnih signalov javnih operaterjev,
- podpora izvajanju EIRENE testov (O-2475 ter ASCI),
- GPS sprejemnik z zunanjo anteno, prenosnik v zaščitnem ohišju,
- kompaktna oblika, primerna za uporabo na vsaki vrsti vozila SŽ,
- vgrajena baterija ter dodaten zunanji modul za neprekinjeno napajanje (vsaj 5 ure avtonomije),
- 5 zunanjih anten z ustreznimi kabli (vsaj 8 m) in nameščenimi na magnetne nosilce za enostavno montažo in demontažo,
- komplet ročnega orodja za montažo in demontažo na streho vlaka
- programska oprema za analizo rezultatov meritev nameščena na prenosni računalnik po priporočilu dobavitelja,
- vključeno izobraževanje in podpora (3 leta).

2.) Merilni inštrument za izvajanje meritev v sklopu vzdrževanja, integracije in zagona baznih postaj z naslednjimi lastnostmi:
- kompaktna prenosna oblika,
- podpora meritvam kablov, anten, optičnih vlaken,
- podpora meritvam RF spektra GSM-R in javnih operaterjev ter detekcija interferenc,
- vsa potrebna dodatna oprema za izvajanje meritev (kabli, pribor, sonde),
- vključeno izobraževanje in podpora (3 leta).

b) ponudnik vključi v ponudbo merilne opreme tudi vzdrževanje le-te za obdobje 3 let.

c) ponudnik vključi v ponudbo merilne opreme tudi specifično šolanje za merilno opremo.

d) Naročnik se strinja, da ponudnik zagotovi osnovna navodila za orodje in instrumente (za vzdrževanje in obratovanje) v slovenskem jeziku, vsa ostala dokumentacija pa lahko ostane v angleškem jeziku.Datum objave: 01.02.2023   10:01
VPRAŠANJE
REF9
Pri izvedbi meritev, ki so opisane v dokumentu: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0002_P_004, Poglavje 2.5.1 imamo naslednje vprašanje:

Točki 6, 7: ali obstajajo vrednosti, ki so zahtevane za naštete KPI?

ODGOVOR

Izvajalec uporabi pri testiranju enake zahtevane vrednosti in načine, kot so bile definirane v obstoječem omrežju.


Datum objave: 01.02.2023   10:03
VPRAŠANJE
REF8
Pri izvedbi meritev, ki so opisane v dokumentu: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0002_P_004, Poglavje 2.5.1 imamo naslednje vprašanje:

V točki 5.2 je navedeno Namen preizkusa je preveriti pravilno ponovno izbiro celice v stanju pripravljenosti .

Naročnika sprašujemo: ali pravilno razumemo, da naročnik v tej točki obravnava cell re-selection" kot je definiran v EIRENE omrežju (izbira celice v stanju pripravljenosti; idle mode)? V primeru vodenja centralnega prometa za celo progo ta parameter namreč ne vpliva na operativno vodenje prometa.

ODGOVOR

Kljub temu, da bo v primeru novega tira Divača Koper vodenje prometa izvedeno iz centralne lokacije, mora Izvajalec vseeno z meritvami preveriti lokacije, kjer se izvede izbira celic.


Datum objave: 01.02.2023   10:03
VPRAŠANJE
REF7
Pri izvedbi meritev, ki so opisane v dokumentu: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0002_P_004, Poglavje 2.5.1 imamo naslednje vprašanje:

Ali so za točko 5.1 določeni pogoji oz. vrednosti za zahtevane teste?

ODGOVOR

Izvajalec uporabi pri testiranju enake zahtevane vrednosti in načine, kot so bile definirane v obstoječem omrežju.


Datum objave: 01.02.2023   10:05
VPRAŠANJE
REF6
Pri izvedbi meritev, ki so opisane v dokumentu: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0002_P_004, Poglavje 2.5.1 imamo naslednje vprašanje:

Poglavje 2.5 določa da mora biti v postopke preverjanja in testiranja vkljucen neodvisni organ - priglaseni organ. Ali pravilno razumemo, da strošek storitev NOBO/DEBO za področje TK/GSM-R ni odgovornost izvajalca? Katere aktivnosti oz. dokumentacija so v tem primeru odgovornost izvajalca?

ODGOVOR

Naročnik ima sklenjeno pogodbo s priglašenim organom (NoBo) za preverjanje skladnosti izvedenih del s Tehničnimi Specifikacijami za Interoperabilnost (TSI) in imenovanim organom (DeBo) za preverjanje skladnosti izvedenih del z nacionalnimi predpisi.


Datum objave: 01.02.2023   10:07
VPRAŠANJE
REF5
Pri izvedbi meritev, ki so opisane v dokumentu: 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0002_P_004, Poglavje 2.5.1 imamo naslednje vprašanje:

Kdo zagotovi merilno vozilo in pod kakšnimi pogoji? Vkolikor je to odgovornost izvajalca, prosimo za cenik najema merilnega vozila (drezina enakega tipa, kot se je uporabila pri meritvah obstoječega omrežja).

ODGOVOR

Merilno vozilo zagotovi izvajalec (glej predračun, postavko 7.4. v zavihku EL-09 GSM-R). Naročnik ne razpolaga z merilnim vozilom in posledično s cenikom najema merilnega vozila.


Datum objave: 01.02.2023   10:08
VPRAŠANJE
REF4
V dokumentu TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL 09_XX_XX_TR_XX_SL_0001_P_004, Poglavje 8.1 navedena oprema iz razpisne dokumentacije ni več dobavljiva (npr. Antene Kathrein, zunanje omare ipd.

Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo alternativno opremo z enako funkcionalnostjo ali izboljšano funkcionalnostjo?

ODGOVOR

Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo opremo, če le-ta izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Izpolnitev zahtev se bo preverila v okviru pregleda in recenzije dokumentacije za izvedbo del (PZI, Tehnološki elaborat ...).


Datum objave: 01.02.2023   10:10
VPRAŠANJE
REF3
V dokumentu 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL 09_XX_XX_TR_XX_SL_0001_P_004 je v poglavju Poglavje 8.11 predvideno izmenično povezovanje RBP na bazni postaji na vsaki strani predora za zagotavljanje dvojnega pokrivanja v predorih T1, T2, T9.

Naročnika sprašujemo:
Ali lahko spremenimo način povezave RBP enot, tako da povečamo redundanco rešitve? Število opreme ostane enako, spremeni se povezovanje na BP in poveča redundanca ter zreducira število HO (handover) le na enega v sredini predora.

Predlagamo tudi montažo dodatnih anten na koncu sevalnega kabla na portalih omenjenih predorov, da se poveča redunanco tudi na področjih portalov.

ODGOVOR

Ponudnik lahko ponudi enakovredno ali boljšo rešitev, če le-ta izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Vsako spremembo, ki jo bo predlagal izbrani izvajalec, bo prej potrdil projektantski nadzor naročnika in inženir.


Datum objave: 01.02.2023   10:11
VPRAŠANJE
REF2
V razpisni dokumentaciji v dokumentu 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-EL-09_XX_XX_TR_XX_SL_0001_P_004 , v Poglavju 8.11 je zapisana zahteva V tunelih T1, T2, T8 je potrebno zagotoviti dvojno pokrivanje obeh predorskih cevi. . Prosimo za pojasnilo, ali je dvojno pokrivanje potrebno zagotoviti tudi v ostalih tunelih na trasi in na odprti progi.

ODGOVOR

Projekt predvideva dvojno pokrivanje z GSM-R radijskim signalom v vseh predorih. V navedenem dokumentu je v tabeli 7 razvidno, da se pri priključitvi na sevalni kabel izmenično sledijo RRH priključene na različne bazne postaje.


Datum objave: 01.02.2023   10:12
VPRAŠANJE
REF1
Ali je potrebno zagotoviti pokrivanje tudi na področjih izven pokrivanja železniške proge:
a) na področju izstopnih cevi,
b) na platojih na vhodih izstopnih cevi
c) na področjih prečnikov v tunelih T1, T2, T8,
d) na področjih tehničnih prostorov v prečnikih,
e) na področjih ostalih tehničnih prostorov?

Naročnika pozivamo, da opredeli tehnične zahteve za pokrivanje zgoraj naštetih prostorov.


ODGOVOR

V kolikor se vprašanje nanaša na pokrivanje z GSM-R signalom, se zagotovi pokrivanje z GSM-R signalom za vsa navedena področja. Elaborat (EL-09) sicer navaja, da že obstoječe bazne postaje zagotavljajo dovolj visok nivo signala tudi za pokritje na novi trasi proge drugega tira Divača - Koper, tako da so antene novih lokacij lahko nameščene nizko in ni potrebe po visokih stolpih. Nove lokacije so potrebne zaradi zagotavljanja zadostne kapacitete in pokrivanja predorov.Datum objave: 07.02.2023   08:53
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je v tej razpisni dokumentaciji obravnavan samo brezžični radijski sistem vrste GSM-R in noben drug oz. da ponudnikom ni potrebno ponuditi nobenega drugega GSM sistema, npr. komencialnega ?

ODGOVOR

V tej razpisni dokumentaciji ni zahtevan komercialni GSM sistem.Datum objave: 07.02.2023   08:54
VPRAŠANJE
S3-EL-19 Strojne inštalacije za prezračevanje
zanima nas ali so zaporene lopute lahko iz materiala SS316L (EN 1.4404)? 1.4571, ki je predviden je težko dobiti takšnih dimenzij zato bi bilo smiselno vrgraditi enakovrednega .Posebej zato ker ventilatorska postaj ne bo v tako agresivnem okolju.

Predvideno je, da se izvajajo iz 2 segmentov. Ker je to konstrukcijsko skoraj nemogoče izvajati, bi predlagali da se izvede iz 4 segmentov. Prosim za potrditev, kot na prejšnjem razpisu.

ODGOVOR

Lopute so lahko tudi iz materiala SS136L (EN 1.4404). Zaporni loputi sta lahko iz 4 segmentov.

Datum objave: 07.02.2023   08:56
VPRAŠANJE
v predračunu je postavka 02.01.01.01.0004 Zaporana loputa - sesalni ventilator,
pozicionirana na izhodni strani (tlačni), 2 segmenta na zaporni dušilnik z enim pogonom na
segment, F400...itd.
V načrtu in tlačnem izračunu je nismo opazili.
Prosimo za pojasnilo ali je le ta potrebna.

ODGOVOR

Zaporna loputa na izhodni strani sesalnega ventilatorja (02.01.01.01.0004) je upoštevana pri izračunu izgube tlaka. Ni pa vključena kot ločen element, ampak je del ventilatorja. Tehnične specifikacije lopute so podane v prilogi poročila v načrtu prezračevanja.

Datum objave: 07.02.2023   08:59
VPRAŠANJE
Nikjer ne najdemo zahteve za zvočno moč ventilatorja za T1 in T2. Za aksialne potisne ventilatorje v prečnikih je v poglavju 11.1.10.2 definiranih 95dB (A) za večja ventilatorja pa ne. Prosimo, da se zahteva definira.

ODGOVOR

Največja zvočna moč velikih ventilatorjev v ventilatorski postaji je 117dB(A). Podatek, pridobljen s stran projektanta, se nanaša na zvočno moč v sami ventilatorski postaji oziroma maksimalni nivo hrupa, ki ga lahko oddaja centralni ventilator, zato je pri projektiranju in izvedbi celotnega sistema potrebno upoštevati tudi omejitev obremenitve okolja s hrupom v zavarovanem območju doline Glinščice in omejitev obremenitve s hrupom v predorskih ceveh v času reševanja za intervencijske skupine.


Datum objave: 07.02.2023   09:01
VPRAŠANJE
Prosim pojasnite, ali morajo biti veliki aksialni izpušni ventilatorji načrtovani tako, da vzdržijo 400°C, 120 min in jih upravlja ognjevarni motor 400°C, 120 min ali mora biti celoten izpušni ventilator certificiran v skladu z EN 12101-3?

ODGOVOR

Vsi sestavni deli ventilatorjev (ki se v načrtu prezračevanja imenujejo cele prezračevalne enote (WVU)), kot tudi motorji ventilatorjev, morajo v 120 min (F400) v celoti izpolniti požarno odpornost 400°C (F400). Skladno z EN 12101-3.


Datum objave: 07.02.2023   09:13
VPRAŠANJE
4.odst. 5.člena pogodbe govori, da se prizna 80% povišanja cen na podlagi indeksa GZS 50. Ali to pomeni, da mora izvajalec 20% vzeti na lastni riziko in bo priznano samo del, ki bo presegel 20%?
Prosimo za pojasnilo in objavo primera izračuna.
Primer: indeks na dan podpisa pogodbe je 100, verižni indeks po enem letu znaša 130; mesečni torej 1,3. Kolikšen mesečni indeks za povišanje cene v tem primeru prizna naročnik (ob upoštevanju 80%)?

Obenem opozarjamo, da zakonodaja predvideva priznavanje podražitev, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za 10 odstotkov višja.

ODGOVOR

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z upoštevanjem »Povprečnega indeksa za inženirske gradnje (št. 50)«, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). Začetni indeks iz tega člena pogodbe je 100, šteto od datuma podpisa pogodbe. Povišanje oziroma znižanje cen se priznava po poteku enega leta od sklenitve pogodbe na predlog izvajalca oziroma naročnika, po potrditvi inženirja, ter znaša 80% povišanja oziroma znižanja cen na osnovi »Povprečnega indeksa za inženirske gradnje (št. 50)«. To pomeni, v primeru povišanja indeksa za 30%, po preteku enega leta, ob upoštevanju 80%, bi znašalo povišanje cen 24% (=0,8X30%) oz. bi se ceno (iz pogodbenega predračuna) pomnožilo s količnikom 1,24.


Datum objave: 07.02.2023   09:13
VPRAŠANJE
Glede na to, da razpisna dokumentacija vsebuje veliko nejasnosti, za katere je potrebno navzkrižno preverjanje zahtev (tehnične, pogodbeni popisi, splošne zahteve), kar je zamudno, zahteva natančnost in s tem tudi razjasnjevanje preko vprašanj / odgovorv ter ste hkrati tudi podaljšali rok za oddajo ponudb iz 7.3.2023 na 21.3.2023 vas pozivamo, da se podaljša še rok za postavljanje vprašanj za vsaj 1 mesec!
Hvala!

ODGOVOR

Naročnik bo rok za postavljanje vprašanj podaljšal do 3.3.2023 do 14h.


Datum objave: 07.02.2023   09:16
VPRAŠANJE
Izbrani ponudnik mora izdelati načrt za izvedbo (PZI) za tir na togi podlagi v predorih, zemeljskem telesu proge in viaduktih, v kolikor želi vgraditi drugačen sistem, kot pa je bil obdelan v dokumentaciji nivoja PGD in PZI. Kakšnim kriterijem mora zadostiti projektant zahtevanega PZI načrt za izvedbo (PZI) za tir na togi podlagi, če je iz tujine. Kakšni so pogoji za projektanta znotraj EU in kakšni, če je izven EU? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Vsak projektant PZI (pravna in fizična oseba), ki sodeluje kot udeleženec pri gradnji objekta, mora izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost ter izpolnjevati naloge navedene v gradbenem zakonu.


Datum objave: 07.02.2023   09:19
VPRAŠANJE
Naročnika v izogib morebitnim nejasnostim glede možnosti nastopa subjektov iz tretjih držav naprošamo za potrditev razumevanja, da bo upoštevaje datum objave javnega naročila in jasno stališče Državne revizijske komisije v Sklepu številka 018-113/2020-8 naročnik pri konkretnem javnem naročilu skladno z vsebino 11. člena Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 206/21 - ZDUPŠOP) uporabil Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 43).

ODGOVOR

Tudi če bi bila uporaba Smernic o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 43) naročnikova dolžnost, naročnik skladno s prakso Državne revizijske komisije (npr. 018-183/2020) ni dolžan izločati ponudb, pri katerih sodelujejo gospodarski subjekti iz tretjih držav. Iz obrazložitve citirane odločitve Državne revizijske komisije namreč izhaja jasno stališče:
"Pritrditi gre zato navedbam drugega, tretjega in četrtega vlagatelja, da iz Smernic ne izhaja dolžnost naročnika, da izključi gospodarske subjekte iz držav, ki niso podpisnice ustreznih mednarodnih sporazumov, pač pa so ti gospodarski subjekti lahko izključeni.Datum objave: 07.02.2023   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo:
Ali lahko pri JN sodeluje gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji niti nima sedeža v EU?
Ali je lahko gradbeno podjetje, ki ima sedež izven EU, podizvajalec glavnemu izvajalcu del,. gradbenemu podjetju s sedežem v EU?
Ali se pri refrencah lahko upoštevajo istovrstne gradnje - reference iz področja balkana, Srbije, Bosne, Madžarske?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR

1. Ali lahko pri JN sodeluje gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji niti nima sedeža v EU?

ODGOVOR:
Naročnik ni oblikoval posebnih zahtev. Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s prakso DKOM (018-113/2020) ne upošteva ponudb ponudnikov, pri katerih sodeluje gospodarski subjekt iz tretje države, ki ni podpisnica Sporazuma o vladnih nabavah (GPA v okviru Svetovne trgovinske organizacije) in če tretja država z Evropsko unijo ali Republiko Slovenijo nima sklenjenega drugega obvezujočega sporazuma, ki bi gospodarskemu subjektu zagotavljal dostop do trga javnih naročil v Evropski uniji ali Republiki Sloveniji.2. Ali je lahko gradbeno podjetje, ki ima sedež izven EU, podizvajalec glavnemu izvajalcu del,. gradbenemu podjetju s sedežem v EU?

ODGOVOR:
Naročnik ni oblikoval posebnih zahtev. Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s prakso DKOM (018-113/2020) ne upošteva ponudb ponudnikov, pri katerih sodeluje gospodarski subjekt iz tretje države, ki ni podpisnica Sporazuma o vladnih nabavah (GPA v okviru Svetovne trgovinske organizacije) in če tretja država z Evropsko unijo ali Republiko Slovenijo nima sklenjenega drugega obvezujočega sporazuma, ki bi gospodarskemu subjektu zagotavljal dostop do trga javnih naročil v Evropski uniji ali Republiki Sloveniji.3. Ali se pri refrencah lahko upoštevajo istovrstne gradnje - reference iz področja balkana, Srbije, Bosne, Madžarske?

ODGOVOR:
Upoštevajo se reference iz Madžarske, ne pa tudi iz Srbije in Bosne in Hercegovine. Ponudnik mora namreč izkazati, da je v zadnjih petnajstih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na območju EU uspešno izvedel zahtevane gradnje, ki se štejejo kot reference.