Dosje javnega naročila 008682/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 500.000,01 EUR

JN008682/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.12.2022
JN008682/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2023
JN008682/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.06.2023
JN008682/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2023
JN008682/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008682/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 001-001776
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Aleš Jurič
ales.juric@gov.si
+386 14789371
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/467387/Objava_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21419
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023
Referenčna številka dokumenta: JN-21419
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis

Predmet javnega naročila je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.

Cilj je večje število kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG), ki kmetujejo po pravilih ekološkega kmetovanja - KMG v preusmerjanju in tudi ekoloških KMG. Cilj je tudi povečanje obsega kmetijskih zemljišč v uporabi in vključenih v preusmerjanju in v ekološko kmetovanje v letu 2023.

Sporazum o financiranju izvedbe delovnih nalog, ki jih je treba opraviti v okviru Programa, Ukrep 1.1.2.1 »Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu« med MOP in MKGP s številko 2550-21-311055, je bil podpisan 6. 1. 2022.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila

Predmet javnega naročila je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.

Cilj je večje število kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG), ki kmetujejo po pravilih ekološkega kmetovanja - KMG v preusmerjanju in tudi ekoloških KMG. Cilj je tudi povečanje obsega kmetijskih zemljišč v uporabi in vključenih v preusmerjanju in v ekološko kmetovanje v letu 2023.

Sporazum o financiranju izvedbe delovnih nalog, ki jih je treba opraviti v okviru Programa, Ukrep 1.1.2.1 »Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu« med MOP in MKGP s številko 2550-21-311055, je bil podpisan 6. 1. 2022.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 409.836,07 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-22-0018
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.02.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.02.2023   13:15
Kraj: Elektronsko v e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.01.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2023   09:10
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Vsebina nalog JN, kot jih določata projektna naloga in pogodba se deloma razlikuje glede na naloge določene pri mejnikih izvedbe.
Kateri obseg nalog bo ponudnik moral zagotoviti: naloge, določene pri vsebinah JN ali naloge določene pri mejnikih izvedbe javnega naročila?

Prosimo za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Ponudnik mora v svoji ponudbi upoštevati celotno razpisno dokumentacijo s poudarkom na mejnikih izvedbe aktivnosti v projektu.Datum objave: 19.01.2023   08:22
VPRAŠANJE

Spoštovani,

prosimo za pojasnilo.

1. Ali je potrebno dokazila o izpolnjevanju zahtev (diplome, potrdila o izobraževanjih, o zaposlitvi oz. delovnih izkušnjah,...) prilagati ponovno, neglede na to, da so bila priložena že ob prijavi na JN, št. 430-74/2022, Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letih 2022 in 2023?

2. Ali je pri referencah zunanjih strokovnjakov potrebno navesti naslove prispevkov iz Cobiss-a, ali je dovolj, če navedemo: "razvidno iz COBISS-a".

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Podajamo naslednja odgovora:

1. Ali je potrebno dokazila o izpolnjevanju zahtev (diplome, potrdila o izobraževanjih, o zaposlitvi oz. delovnih izkušnjah,...) prilagati ponovno, neglede na to, da so bila priložena že ob prijavi na JN, št. 430-74/2022, Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letih 2022 in 2023?

ODGOVOR: V kolikor so bila navedena dokazila že priložena, jih ni potrebno ponovno prilagati (v kolikor gre za iste člane projektne skupine). Ponudnik pripravi dopis s pojasnilom k ponudbeni dokumentaciji.

2. Ali je pri referencah zunanjih strokovnjakov potrebno navesti naslove prispevkov iz Cobiss-a, ali je dovolj, če navedemo: "razvidno iz COBISS-a".

ODGOVOR: Ponudnik mora navesti polne naslove prispevkov iz COBIS-a, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 20.01.2023   10:20
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Prosimo za odgovore na vprašanja:

1. Naročnikova zahteva je, da pri izvedbi javnega naročila sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki. Ena od zahtev, ki jo morajo ti strokovnjaki izpolnjevati je, da niso zaposleni v projektu ali pa v pogodbenem razmerju projekta kot pospeševalci. Glede na te zahteve prosimo za pojasnilo, katere od zahtevanih nalog naj bi izvajali zunanji strokovnjaki?

2. Na strani 4 projektne naloge je pri 2. točki: Strošek demo prikaza med drugim navedeno: » strošek zunanjih sodelavcev in svetovalcev«. Ali je to poimenovanje sinonim za zunanje strokovnjake oziroma za pospeševalce/koordinatorje/svetovalce?


3. Na strani 4 projektne naloge je pri 5. točki navedeno: »udeležba na webinarjih, kjer tuji strokovnjaki predstavljajo razvojne projekte«. Ali pravilno razumemo, da se kot tuje strokovnjake šteje osebe, ki jih bomo navedli v kvoti zunanjih strokovnjakov.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Posredujemo naslednje odgovore na zastavljena vprašanja:


1. Naročnikova zahteva je, da pri izvedbi javnega naročila sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki. Ena od zahtev, ki jo morajo ti strokovnjaki izpolnjevati je, da niso zaposleni v projektu ali pa v pogodbenem razmerju projekta kot pospeševalci. Glede na te zahteve prosimo za pojasnilo, katere od zahtevanih nalog naj bi izvajali zunanji strokovnjaki?

ODGOVOR:
Zunanji strokovnjaki lahko izvajajo katerokoli nalogo iz projektne naloge. Naročnik pa pričakuje, da bodo zunanji strokovnjaki izvedli vsaj 15 webinarjev, kjer se bodo predstavile tuje študije.


2. Na strani 4 projektne naloge je pri 2. točki: Strošek demo prikaza med drugim navedeno: » strošek zunanjih sodelavcev in svetovalcev«. Ali je to poimenovanje sinonim za zunanje strokovnjake oziroma za pospeševalce/koordinatorje/svetovalce?

ODGOVOR:
V strošek demo prikaza se lahko vključijo tako stroški zunanjih strokovnjakov kot tudi stroški pospeševalcev, svetovalcev ali koordinatorjev.

3. Na strani 4 projektne naloge je pri 5. točki navedeno: »udeležba na webinarjih, kjer tuji strokovnjaki predstavljajo razvojne projekte«. Ali pravilno razumemo, da se kot tuje strokovnjake šteje osebe, ki jih bomo navedli v kvoti zunanjih strokovnjakov.

ODGOVOR:
Da.Datum objave: 24.01.2023   08:50
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Prosimo za odgovor na vprašanje:

Ali morajo biti že ob prijavi poimensko navedeni vsi zunanji strokovnjaki oz. izvajalci (domači in tujci), ki bodo sodelovali pri izvedbi aktivnosti webinarjev, predavanj in prikazov dobrih praks oz. ali je dovolj, da se navede le nekaj od teh ?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik mora v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti poimensko vsaj 5 zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvajanju projekta,Datum objave: 02.02.2023   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri nalogi 6: "svetovanje" nas zanima:
-za koliko udeležencev je predvideno svetovanje in v kakšnem obsegu?
-kako bo potekalo svetovanje: v predavalnici/individualno na kmetiji?
- so do svetovanja upravičeni tudi predstavniki javnih zavodov, gostinskih lokalov?

V razpisni dokumentaciji ne zasledimo za koliko udeležencev je treba organizirati letno srečanje ?

Kako bo naročnik preverjal namensko porabo sredstev (7. Člen pogodbe)?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Podajamo naslednje odgovore na zastavljena vprašanja:

Pri nalogi 6: "svetovanje" nas zanima:
-za koliko udeležencev je predvideno svetovanje in v kakšnem obsegu?
ODGOVOR: Obseg in organizacija je prepuščena izvajalcu.

-kako bo potekalo svetovanje: v predavalnici/individualno na kmetiji?
ODGOVOR: Oblika svetovanja je prepuščena izvajalcu.

- so do svetovanja upravičeni tudi predstavniki javnih zavodov, gostinskih lokalov?
ODGOVOR: Da .

V razpisni dokumentaciji ne zasledimo za koliko udeležencev je treba organizirati letno srečanje ?
ODGOVOR: Namen letnega srečanja je predstavitev ugotovitev in poročila o aktivnostih, ki so bile narejene v okviru projekta. Na letno srečanje se povabi vse udeležence projekta.

Kako bo naročnik preverjal namensko porabo sredstev (7. Člen pogodbe)?
ODGOVOR: Naročnik bo preverjal namensko porabo skladno s področno zakonodajo.