Dosje javnega naročila 004439/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava sprememb in dopolnitev strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.557.885,10 EUR

JN004439/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2022
JN004439/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.07.2022
JN004439/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2022
JN004439/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2022
JN004439/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.12.2022
JN004439/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004439/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 252-734762

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Breda Filipič
breda.filipic@dri.si
+386 13068252

Internetni naslovi
https://www.dars.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava sprememb in dopolnitev strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
Referenčna številka dokumenta: 000095/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71335000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava sprememb in dopolnitev strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.276.955,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71335000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava sprememb in dopolnitev strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za hitro cesto Koper - Dragonja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference strokovnjaka s področja cestne infrastrukture10

Cena – Ponder:
90
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004439/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 121-344464
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.06.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000095/2022
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.12.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.277.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.276.955,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 579.068,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Deviacije kategoriziranih poti od km 7.370; elaborat sprememb glede na izdelan IDP za osnutek DPN iz leta 2016; načrt prometne opreme in signalizacije; Načrti premostitvenih objektov in predorov; Elaborat s področja okolja; GG preiskave in izdelava elaboratov; Načrt prestavitev in križanj in zaščite TK vodov; Načrt ureditev vodov VN; Zajem LIDAR in RGB podatkov in izdelava zahtevnih produktov; ...


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.12.2022