Dosje javnega naročila 000107/2023
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Laboratorijski material
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.154.694,84 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000107/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.01.2023
JN000107/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2023
JN000107/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2023
JN000107/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN000107/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.04.2023
JN000107/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2023
JN000107/2023-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000107/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 008-019231
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468138/RD_-_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21585
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Laboratorijski material
Referenčna številka dokumenta: 200-41/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava medicinskih pripomočkov - laboratorijskega materiala po sklopih in specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 1: Lab.mat.-URINI,BLATO,PRIBOR; šifra JR 1507-1,
Sklop 2: Lab.mat.-HEMOSTAZA; šifra JR 1507-2,
Sklop 3: Lab. mat.-Elektroforeza; šifra JR 1507-3,
Sklop 4: Lab.mat.-IMUNOLOGIJA I; šifra JR 1507-4,
Sklop 5: Lab.mat.-IMUNOLOGIJA II; šifra JR 1507-5,
Sklop 6: Lab.mat.-BIOKEMIJA I, šifra JR 1507-6,
Sklop 7: Lab.mat.-SEDIMENTACIJA; šifra JR 1507-7,
Sklop 8: Lab.mat.-Presejalni testi alergij; šifra JR 1507-8,
Sklop 9: Lab.mat.-Standardi; šifra JR 1507-9 in
Sklop 10: Lab.mat.-HbA1c, šifra JR 1507-10
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-URINI,BLATO,PRIBOR
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-URINI,BLATO,PRIBOR; šifra JR 1507-1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-HEMOSTAZA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-HEMOSTAZA; šifra JR 1507-2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-ELEKTROFOREZA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-ELEKTROFOREZA; šifra JR1507-3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-IMUNOLOGIJA I
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-IMUNOLOGIJA I; šifra JR 1507-4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat. - IMUNOLOGIJA II
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedežđ naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-IMUNOLOGIJA II; šifra JR 1507-5
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-BIOKEMIJA I
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-BIOKEMIJA I, šifra JR 1507-6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-SEDIMENTACIJA
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-SEDIMENTACIJA; šifra JR 1507-7
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.PRESEJALNI TESTI ALERGIJ
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.PRESEJALNI TESTI:ALERGIJE,REVMAT; šifra JR 1507-8
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-Standardi
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-Standardi; šifra JR 1507-9
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-HbA1c; šifra JR 1507-10
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.02.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.02.2023   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.01.2023   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji navajate: Reference: da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih ponuja v ponudbi (pri čemer ni nujno, da je dobavljal vse artikle) najmanj treh zdravstvenih ustanov (navedba kliničnega centra, bolnišnice) v RS ali EU (v kvoti referenc se upošteva tudi navedba referenčnega potrdila naročnika).
Ali pravilno razumemo, da nas boste za predložitev referenc pozvali naknadno, v kolikor bo to potrebno?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik vas bo za predložitev potrjenih referenc pozval naknadno, v kolikor bo to potrebno. Obveščamo vas pa, da morate do roka za oddajo ponudb zahtevane reference zapisati v obrazec ESPD (Del IV:pogoj za sodelovanje - C:Tehnična in strokovna sposobnost).
Lep pozdravDatum objave: 26.01.2023   07:52
VPRAŠANJE
V drugi točki 8. člena Okvirnega sporazuma je določeno, da pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je prodajalec z njegovo dobavo zamujal.
Navedena določba je v nasprotju s petim odstavkom 251. člena OZ, zato naročnika pozivamo, da jo umakne oz. jo spremeni na način, da se glasi:
Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, pa ni nemudoma sporočil prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik spreminja drugo točko 8. člena Okvirnega sporazuma, ki po spremembi pravilno glasi:"Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, pa ni nemudoma sporočil prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni."
Lep pozdravDatum objave: 26.01.2023   07:55
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je določeno, da je za podaljšanje veljavnosti ponudbe in finančnega zavarovanja za resnost ponudbe odgovoren izključno ponudnik.
Gre za obveznost, ki ponudnike po nepotrebnem dodatno obremenjuje, zato naročnika pozivamo, da jo umakne. Naročnik je namreč tisti, ki ima pregled nad tem, ali bo pogodba podpisana še v času trajanja veljavnosti ponudbe, zato bi bilo korektno od njega, da bi sam ravnal aktivno in pred nastopom njegove zamude ponudnike pozval k podaljšanju veljavnosti ponudb.

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik ne spreminja zahteve. Ponudnik je namreč tisti, ki odda ponudbo in zato je po naravi stvari utemeljeno, da je skrb za njano veljavnost (in morebitno podaljševanje) na njegovi strani. Lep pozdrav.Datum objave: 26.01.2023   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sklop 1: Lab.mat.-URINI,BLATO,PRIBOR
- Šifra: #NL0002
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 2000 kos?
- Šifra: #NL0010
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 500 kos?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Za artikel NL0002 se dovoli pakiranje 2000 kos, za artikel NL0010 pa je pakiranje 500 kos naročniku preveliko.